kniha, sudcovské kladivo

Zmeny v sociálnom poistení účinné od 1. januára 2016

Zmeny v zákone o sociálnom poistení účinné od 1. januára 2016 – aktívne opatrenia na trhu práce, dobrovoľná vojenská príprava a aktívne zálohy, vdovský a vdovecký dôchodok.

Čítať celé
šanony

Nezdaniteľné časti základu dane platné pre rok 2016

Najčastejšie využívaná forma daňovej úľavy sú nezdaniteľné časti základu dane v roku 2016. Aj na rok 2016 nám ostávajú v platnosti všetky štyri typy nezdaniteľných častí, a to na daňovníka, na manželku (manžela), na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie – II. pilier, na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier.

Čítať celé
kalkulačka, okuliare, pero, dokument

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať za rok 2015 daňové priznanie, môže do 15. 2. 2016 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie do 31. 3. 2016.

Čítať celé
žena, zamestnanci,

Pracovný čas

Pracovný čas je jedným zo základných atribútov pracovnoprávneho vzťahu. Zamestnanca okrem toho, akú prácu bude vykonávať, aká bude finančná odmena za vykonávanú prácu, zaujíma predovšetkým to, koľko času bude dohodnutej práci venovať.

Čítať celé
lupa, ruky, dokument

Uplatňovanie odpočítateľnej položky od 1. 1. 2016

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa mení ustanovenie § 13a ods. 3 a 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení na základe novely zákona č. 429/2015 Z. z.

Čítať celé

strieborný paragraf

Prehľad mzdových veličín v eurách používaných od 1. januára 2016

12.2.2016  /  Bibiána Špániková

Nariadením vlády SR č. 279/2015 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2016 ustanovila výška minimálnej mzdy na:
a) 405,00 € pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (do 31. 12. 2015 380 €),
b) 2,328 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (do 31. 12. 2015 2,184 €).

Čítať celé

Nezdaniteľná časť na daňovníka

11.2.2016  /  Ing. Jana Repáčová

Vybraný príklad z praxe: Zamestnankyňa je poberateľkou starobného dôchodku celý rok 2015. Výška starobného dôchodku je 245 eur mesačne. Poberá vdovský dôchodok vo výške 98 eur mesačne. Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane sa spočítava so starobným dôchodkom aj vdovský dôchodok?

Čítať celé
žena, kalkulačka, tlačivo

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie

9.2.2016  /  Finančná správa SR

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2015 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti môže najneskôr do 15. februára 2016 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnancom teda ostáva posledný týždeň, potom si daňové priznanie budú musieť vypísať a vyplniť sami.

Čítať celé

EP schválil vytvorenie európskej platformy na boj proti nelegálnej práci

9.2.2016

Cieľom platformy je rozšíriť možnosti členských štátov riešiť početné a bolestivé problémy vyplývajúce z nedeklarovanej práce, a to prostredníctvom posilnenia vzájomnej spolupráce.


Čím sa bude Európsky parlament zaoberať v roku 2016?

22.1.2016

Pozrite si prehľad najdôležitejších tém, ktorými sa bude zaoberať Európsky parlament (EP) v roku 2016. Popri témach ako migrácia a klimatické zmeny bude chcieť EP posilniť agentúry na vymáhanie práva, vniesť spravodlivosť do zdaňovania firiem a zlepšiť pravidlá ochrany údajov.


Návrh zmeny vykonávacej vyhlášky k zákonu o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

11.12.2015  /  S-EPI, s.r.o.

V návrhu sú nové vzory žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a žiadosti o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

tst-partner-logo.png

Systém poukazovania 2 % z daní sa v tomto roku mení

10.2.2016  /  SITA a.s.

Po 31. decembri 2015 môžu po prvýkrát právnické osoby poukázať na osobitné účely celé 2 % zo zaplatenej dane iba v prípade, ak zároveň poskytnú ako dar sumu zodpovedajúcu 0,5 % zaplatenej dane.

Čítať celé

Vklady domácnostiam aj podnikom v decembri rástli

10.2.2016  /  SITA a.s.

Medziročný rast vkladov súkromného sektora sa zrýchlil o 0,5 percentuálneho bodu na 9 %. Úvery súkromnému sektoru v decembri vzrástli medzimesačne o 0,6 %, stav úverov podnikom sa v decembri nezmenil. V sektore domácností sa medzimesačný rast úverov nepatrne zrýchlil na 1,1 %.

Čítať celé

Prídavok na dieťa vypláca štát na čoraz menší počet detí

8.2.2016  /  SITA a.s.

Za ostatných desať rokov, teda od konca roka 2005 do konca roka 2015, počet poberateľov prídavku na dieťa klesol o 93,3 tisíca na 650,5 tisíc. Prídavok na dieťa od 1. januára 2014 dosahuje 23,52 eura.

Čítať celé