Náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste

Náhrady poskytované v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou sú z pohľadu ich výšky dôležitou položkou na nákladovej/výdavkovej strane každého zamestnávateľa, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. Tretia časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje v § 10 až § 17 odlišnú úpravu poskytovania niektorých náhrad pri zahraničných pracovných cestách oproti tuzemským pracovným cestám.

Čítať celé

Minimálna mzda na rok 2018

V súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sumu minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády. Minimálnu mzdu na rok 2018 ustanovuje nariadenie č. 278/2017 Z. z. Za posledné roky ide o najvyšší nárast minimálnej mzdy a tým pádom aj ceny práce.

Čítať celé

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní – účinná od 1. 1. 2018

Národná rada SR dňa 19. 10. 2017 schválila novelu zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá nadobudne účinnosť 1. 1. 2018. V novele sa mení definícia nelegálneho zamestnávania a definuje sa pojem „dodávka práce“ použitý v znení zákona pred 1. 1. 2018.

Čítať celé

Chyby v mzdovom účtovníctve a ich oprava

Oprava chýb v mzdovom účtovníctve má viacero súvislostí. Závisí od toho, či sa vykonáva oprava výpočtu mesačnej mzdy alebo oprava nesprávne zrazeného preddavku na daň, či odvedeného poistného na zdravotné a sociálne poistenie. Vtedy platia určité pravidlá, termíny a zákonmi ustanovené postupy – v závislosti od chyby.

Čítať celé

Nezdaniteľné časti základu dane

Uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane si daňovník môže znížiť svoju daňovú povinnosť, t. j. platí nižšiu daň z príjmov. Týmto spôsobom si zníži svoju daňovú povinnosť, to znamená, že platí nižšiu daň z príjmov.

Čítať celé

Diskusia na tému stravovania zamestnancov v rádiu Aktual

17.1.2018

Stále aktuálna téma "Stravovanie zamestnancov" – kedy má zamestnanec na stravovanie nárok, je zamestnávateľ povinný poskytnúť stravovanie pri práci nadčas, ako je to so stravovaním počas služobnej cesty? Odpoveď na tieto a mnoho ďalších otázok vám poskytne naša odborná poradkyňa na rádiu Aktual.

Čítať celé

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

16.1.2018  /  Finančné riaditeľstvo SR

V súhrne nájdete základné číselné údaje týkajúce sa daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017, ako napr. sadzba dane, suma platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, nezdaniteľná časť základu dane na manželku ...

Čítať celé

Aktuálne tlačivá

15.1.2018

Dávame vám do pozornosti nové aktuálne tlačivá na zdaňovacie obdobie roka 2017 a pre rok 2018. 

Čítať celé

Návrh novej dane z poistenia ako náhrady odvodu z poistného

15.1.2018  /  Redakcia

Návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018.


Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov schválený

30.11.2017  /  Redakcia

Dňa 29.11. 2017 NR SR schválila vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov.


Vláda SR predložila návrh plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018

20.11.2017  /  Redakcia

Návrh plánu obsahuje celkom 54 legislatívnych úloh vlády, z čoho je 43 návrhov zákonov  a 11 návrhov nariadení vlády. 

tst-partner-logo.png

Zvyšovanie príplatkov za nočnú prácu pôjde v dvoch etapách

15.1.2018  /  SITA a.s.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu je v súčasnosti 20 % sumy minimálnej mzdy v eurách za každú hodinu nočnej práce.

Čítať celé

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpli

8.1.2018  /  SITA a.s.

Minimálne sociálne odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby od začiatku januára tohto roka stúpli o 4,81 eura na 151,16 eura mesačne.

Čítať celé

Digitálne platformy budú na Slovensku musieť platiť dane

8.1.2018  /  SITA a.s.

Od začiatku januára čakajú spoločnosti ako sú UBER, Air B&B, booking.com nové povinnosti pri poskytovaní ich služieb na Slovensku. Po novom budú musieť všetky príjmy plynúce z poskytovania služieb na území našej krajiny zdaňovať na Slovensku.

Čítať celé