dve ženy hrajú fotbal, lopta, šport,

Zmluvné vzťahy a zárobková činnosť podľa zákona o športe od 1. 1. 2016

Nový zákon o športe, ktorý je účinný od 1. januára 2016 upravuje problematiku športu, osôb v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti. Článok sa venuje zmluvným vzťahom v športe, zárobkovej činnosti športovca a športového odborníka v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a daňovým a odvodovým povinnostiam.

Čítať celé
dane, prasiatko, notebook,

Najdôležitejšie úpravy v zdaňovaní fyzických osôb od 1. 1. 2016

Hlavné zmeny, ktoré ovplyvňujú zdanenie príjmov od 1. 1. 2016, boli upravené novelou zákona č. 253/2015 Z. z. o dani z príjmov. Najdôležitejšie zmeny v zdaňovaní fyzických osôb nastali v oblasti cenných papierov a investičných služieb, v oblasti príjmov plynúcich podľa autorského zákona a oslobodenia sociálnej výpomoci z dôvodu živelných udalostí a hmotnej núdze.

Čítať celé
hodiny, €, čas,

Veličiny používané v mzdovom účtovníctve v roku 2016 podrobnejšie

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2016 používajú veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2014, veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1. 1. 2016, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2016 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2016, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

Čítať celé
eurá, ľudia,

Získanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti a vzorový Podnikateľský zámer

Ako postupovať pri žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť + vzorový Podnikateľský zámer.

Čítať celé
študenti,

Študentská prax a výkon práce študentov

S otázkou študentskej praxe si nevie poradiť veľa zamestnávateľov. Študentská prax – čo s ňou, ako na ňu, ako postupovať ...?

Čítať celé

VšZP, poistenci, poisťovňa

Klienti VšZP môžu v ePobočke využívať ďalšie nové služby

5.5.2016  /  SITA a.s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. pripravila pre klientov, ktorí využívajú služby ePobočky, ďalšie dve novinky.

Čítať celé
Komentár k zdravotnému poisteniu 580/2004 Z. z.

Nový komentár k zákonu č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

3.5.2016  /  Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Prinášame vám nový, jedinečný komentár k zákonu o zdravotnom poistení aj so zmenami účinnými od 1. júna 2016. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení upravuje oblasť verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike, predovšetkým vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia.

Čítať celé
žena, 50 €, euro, euro bankovka,

Pravidelný a nepravidelný príjem

29.4.2016  /  Ing. Jarmila Strählová

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Fyzická osoba, ktorá má so zamestnávateľom uzatvorenú jednu z dohôd, je poistencom na účely sociálneho poistenia.

Čítať celé

Návrh novely zákona o zdravotnom poistení

25.4.2016

Dňa 25. apríla 2016 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon o zdravotnom poistení. Jeho cieľom je posun termínu vydávania preukazu poistenca s elektronickým čipom, ako aj posun termínu povinnosti vytvárania a zasielania elektronických zdravotných záznamov do elektronickej zdravotnej knižky.


Reforma ochrany osobných údajov: EP schválil nové pravidlá pre digitálnu éru

18.4.2016

Európsky parlament schválil reformu ochrany osobných údajov, ktorej cieľom je vrátiť užívateľom internetu kontrolu nad ich dátami a zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň ich ochrany zodpovedajúci digitálnej ére v celej EÚ.


Budú naše osobné údaje v USA dostatočne chránené?

21.3.2016

Ak používate Facebook alebo Gmail, vaše fotografie alebo maily sú väčšinou uschovávané na serveroch v USA. Toto zasielanie údajov ponad Atlantik je úplne legálne, pokiaľ sa americké firmy zaviažu, že s nimi budú narábať podľa európskych štandardov.

tst-partner-logo.png

Tab: Úrokové sadzby účtov v cudzej mene

2.5.2016  /  SITA a.s.

Tabuľka úrokových sadzieb účtov v cudzej mene vo vybraných bankách.

Čítať celé

Nezamestnanosť v EÚ bola v marci najnižšia od apríla 2009

2.5.2016  /  SITA a.s.

Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne v marci klesla na 10,2 % z februárových 10,4 % a znížila sa aj medziročne, keďže v marci minulého roka bola na úrovni 11,2 %.

Čítať celé

Priemerná dočasná PN bola v marci 3,52 %

2.5.2016  /  SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v marci tohto roka na úrovni 3,52 %. V porovnaní s februárom je to menej o 0,32 percentuálneho bodu, medziročne priemerná PN minulý mesiac klesla o 0,26 percentuálneho bodu.

Čítať celé