Osobný spis zamestnanca

Čo musí byť obsahom personálnej dokumentácie zamestnanca? Ktoré údaje zamestnávateľ nesmie zaznamenávať v osobnom spise? Je možné spracúvať fotografiu zamestnanca? Je potrebné pýtať od zamestnanca súhlas na spracúvanie osobných údajov? Poskytneme vám odpovede v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. platným od 25. 5. 2018.

Čítať celé

Sankcie pre zamestnávateľa pri neplnení si povinností v súlade so mzdami

Zamestnávateľ je povinný v oblasti mzdového účtovníctva plniť i zákonom stanovené odvodové, prihlasovancie, oznamovacie a evidenčné povinnosti voči rôznym inšitúciám. Inak mu hrozia sankcie.

Čítať celé

Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov zahŕňa niekoľko spôsobov vzdelávania, a to zvyšovanie kvalifikácie, prehlbovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu. Každý z nich má svoje špecifiká z pohľadu významu a potrieb zamestnávateľa, pracovného voľna, náhrady mzdy, daňového hľadiska. 

Čítať celé

Trinásty a štrnásty plat od 1. mája 2018

Novela Zákonníka práce od 1. mája 2018 umožňuje zamestnávateľom vyplatiť zamestnancom 13. a 14. plat. Aké sú podmienky vyplatenia, aby bolo možné tento plat oslobodiť od dane z príjmov a poistného na zdravotné a sociálne poistenie?

Čítať celé

Sociálny fond – tvorba, použitie, účtovanie, zdaňovanie

Zamestnávatelia – právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzické osoby s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktoré zamestnávajú zamestnanca, resp. za­mestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, sú povinní tvoriť sociálny fond v rozsahu a za podmienok určených v zákone o sociálnom fonde.

Čítať celé

Mzdové zvýhodnenia

22.6.2018  /  Viera Kubanková

Výpočet mzdového zvýhodnenia pri nočnej alebo rizikovej práci pri 37,5-hodinovom pracovnom čase.

Čítať celé

Ako zmena životného minima od 1. júla ovplyvní exekučné zrážky, predčasný starobný a minimálny dôchodok

20.6.2018  /  Sociálna poisťovňa

Životné minimum a jeho vplyv na exekučné zrážky a predčasný starobný a minimálny dôchodok.

Čítať celé

Zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny

19.6.2018  /  Ing. Eva Gášpárová

Odpoveď na otázku, ako postupovať v prípade, ak chce stavebná firma zamestnať občanov ukrajinskej národnosti na Slovensku. Kde je potrebné ich prihlásiť, či je potrebné mať podpísané aj niečo iné okrem pracovnej zmluvy...

Čítať celé

Návrh nového zákona o hazardných hrách

28.5.2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách ako reakciu na dynamický rast prevádzkovania hazardných hier v on-line prostredí.


Plánované zmeny v poisťovníctve, spotrebiteľských a iných úveroch

26.3.2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.


Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

26.2.2018  /  Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.

tst-partner-logo.png

Poslanci schválili návrh zákona o dani z poistenia

21.6.2018  /  SITA a.s.

Nová poistná daň nahradí v súčasnosti platný osempercentný poistný odvod.

Čítať celé

Zmeny verejného obstarávania podľa Klubu 500 znížia administratívnu záťaž

20.6.2018  /  SITA a.s.

Vlastníci a spoluvlastníci spoločností s vyše päťsto zamestnancami považujú prijaté zmeny v zákone o verejnom obstarávaní za krok správnym smerom, ktorý urýchli realizáciu projektov a približuje zákon európskemu štandardu.

Čítať celé

Na Slovensku vznikne aplikácia, ktorá turistom zjednoduší vrátenie DPH

19.6.2018  /  SITA a.s.

Slovensko bude podľa prezidenta finančnej správy prvou krajinou na svete, ktorá zjednoduší proces vratiek DPH v rámci turizmu.

Čítať celé