Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu

Pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (vykonávanej) vo vzťahu k zahraničiu do úvahy musíme vziať aj článok 15 (ale napr. v prípade Českej republiky – článok 14) medzinárodných zmlúv. Podľa čl. 15 ods. 1 ZZDZ takéto príjmy, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania, sa zdania len v tomto štáte (v štáte rezidencie). Pokiaľ je však zamestnanie vykonávané v druhom zmluvnom štáte, odmeny sa zdania v štáte vykonávania činnosti.

Čítať celé

Paušálne výdavky od 1. januára 2017

Paušálne výdavky sú výdavky určené percentom z úhrnu zdaniteľných príjmov. Od 1. januára 2017 sa paušálne výdavky zvyšujú zo 40 % na 60 % z úhr­nu príjmov, zároveň sa zvyšuje aj ich maximálna výška z 5 040 € ročne na 20 000 € ročne bez ohľadu na dobu vykonávania činnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to pri nezmenených podmienkach a okruhu fyzických osôb, ktoré paušálne výdavky môžu uplatňovať.

Čítať celé
Ruka s dominokockou s napisom dividends

Zdaňovanie dividend od 1. januára 2017

S účinnosťou od 1. januára 2017 platia nové pravidlá a podmienky zdaňovania dividend. Týkajú sa dividend, ktoré budú vyplácané zo ziskov vytvorených za účtovné obdobia, ktoré začnú 1. 1. 2017, ale aj dividend, ktoré budú vyplácané zo ziskov za účtovné obdobia, ktoré začali do konca roka 2003.

Čítať celé

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2016

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať za rok 2016 daňové priznanie, môže do 15. 2. 2017 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie do 31. 3. 2017.

Čítať celé
Pracovníčka pred šanonmi s notebook

Ukončenie roka v mzdovej učtárni

Treba uzavrieť starý rok 2016 a pripraviť sa na rok 2017, ktorý priniesol nové legislatívne zmeny. Ukážeme si, aké sú povinnosti zamestnávateľa a aký dosah majú pre neho legislatívne zmeny od 1. januára 2017.

Čítať celé

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2016

21.2.2017  /  Ing. Marián Drozd,Ing. Valéria Jarinkovičová,Ing. Ľubica Sekerková

Pripravili sme praktickú príručku v on-line podobe, ktorá fyzickým osobám pomôže pri vypĺňaní daňových priznaní za rok 2016. Oboznámite sa so zmenami pre rok 2016, ozrejmíme Vám výpočet základu dane a daňovej povinnosti, a to vrátane praktických príkladov a vyplnených aktuálnych tlačív daňových priznaní.

Čítať celé
Sociálny fond

Rozdielny finančný príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnanca

20.2.2017  /  JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Zamestnávateľ doteraz prispieval na stravovanie zo sociálneho fondu všetkým zamestnancom rovnakou sumou. Od 1. 1. 2017 chce zamestnancov rozdeliť do rôznych kategórií - niektorým nebude zo sociálneho fondu prispievať vôbec, niektorým tak ako doteraz a niektorým 100 %, takže nebudú nič doplácať. Je taký postup možný?

Čítať celé

Po ukončení zamestnania v zahraničí žiadajte o dávku v nezamestnanosti v štáte posledného zamestnania

17.2.2017  /  Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov pracujúcich v členských štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku, že po ukončení zamestnania by si nárok na dávku v nezamestnanosti mali v zmysle európskej legislatívy uplatňovať v prvom rade v štáte posledného zamestnania.

Čítať celé

Vláda schválila úpravu riešenia úpadku dlžníka

16.2.2017  /  Redakcia

Vláda dňa 15. 2. 2017 schválila návrh nariadenia, ktorý bol predložený v nadväznosti na zákon č. 377/2016 Z. z. – novelu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Nariadenie upravuje výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka a sumu, do ktorej je dlžník oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb.


Návrh novely Správneho súdneho poriadku

9.2.2017  /  Redakcia

Návrh novely k právu strany civilného sporového konania konať pred súdom v jazyku, ktorému rozumie, dopĺňa aj jej právo predkladať podania a dôkazy v materinskom jazyku, pričom štát sám zabezpečuje preklad týchto podaní a dôkazov.


Čím sa bude Európsky parlament zaoberať tento rok?

13.1.2017  /  Redakcia

Krátky prehľad hlavných oblastí, ktorými sa budú europoslanci zaoberať počas tohto roku.

tst-partner-logo.png

Rezort financií navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov

16.2.2017  /  SITA a.s.

Aktuálna daňová prognóza rezortu financií v najbližších troch rokoch navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov o takmer 400 mil. eur.

Čítať celé

Poslanci už schválili prvé zmeny v protischránkovom zákone

15.2.2017  /  SITA a.s.

Prvé zmeny v protischránkovom zákone, ktorý je účinný iba od začiatku februára, sa stanú realitou. Parlament schválil novelu, ktorá vznikla na podnet rezortu financií po tom, čo sa zistilo, že zákon o registri partnerov verejného sektora by mohol spôsobovať problémy.

Čítať celé

V tomto roku pripadne Deň daňovej slobody na 6. júna

10.2.2017  /  SITA a.s.

Slováci budú tento rok na odvod daní pre štát pracovať 156 dní. Deň daňovej slobody, po ktorom už budú slovenskí daňovníci zarábať na seba, a nie na dane pre štát, tak tento rok pripadne na 6. júna.

Čítať celé