auto na kalkulačke

Automobil a výdavky podnikateľa

Väčšina daňovníkov na podnikanie alebo v súvislosti s ním používa motorové vozidlo. V príspevku sa zaoberáme výdavkami, ktoré im tým vznikajú, a to z daňového aspektu, so zameraním najmä na daň z príjmov fyzickej osoby.

Čítať celé
teplomer ukazuje teplotu na oblohe

Záťaž teplom a chladom pri práci v nových legislatívnych úpravách

V pracovnom prostredí okrem „klasických“ zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia, ako sú napríklad hluk, prach, chemické faktory, biologické faktory atď. pôsobia negatívne na zdravie aj ďalšie faktory, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú najmä jeho fyziologické funkcie; medzi tieto faktory patrí aj záťaž teplom a záťaž chladom pri práci.

Čítať celé
kalendáre, eurá, kalkulačka

Nároky zamestnancov počas sviatkov

Nároky za prácu vo sviatok spočívajú v dosiahnutej mzde a mzdovom zvýhodnení alebo v dosiahnutej mzde a čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok. Nároky za sviatok, ktorý pripadol na obvyklý pracovný deň zamestnanca, v dôsledku čoho nepracoval, spočívajú v náhrade mzdy za sviatok. Konkrétne určenie mzdového zvýhodnenia, resp. náhrady mzdy je závislé od toho, či je zamestnanec odmeňovaný inou ako mesačnou mzdou alebo je odmeňovaný mesačnou mzdou.

Čítať celé
smutný úsmev, smutný človek

Výpoveď z pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny

Skončiť pracovný pomer jednostranným právnym úkonom, a to výpoveďou, môže tak zamestnávateľ, ako i zamestnanec. Na rozdiel od skončenia pracovného pomeru dohodou sa pri výpovedi nevyžaduje na skončenie pracovného pomeru súhlas oboch účastníkov, zamestnanca i zamestnávateľa. Výpoveďou možno skončiť pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu alebo pracovný pomer dohodnutý na neurčitý čas.

Čítať celé
1. júl 2016

Povinné sociálne poistenie SZČO od 1. júla 2016

Povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vznikne od 1. 7. 2016, a ak je osoba povinne sociálne poistená, poistenie trvá alebo zanikne 30. 6. 2016 v závislosti od dosiahnutého príjmu z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti za rok 2015. Rozhodujúci je príjem vo výške 5 148 €. 

Čítať celé

peniaze v ruke

Daňový bonus aktuálne

27.7.2016  /  Ing. Valéria Jarinkovičová

Daňový bonus si daňovník môže uplatniť u zamestnávateľa v priebehu zdaňovacieho obdobia v súlade s § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov alebo po skončení zdaňovacieho obdobia v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, resp. osobne prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Čítať celé
žena s dokumentmi na stole

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa pri nepreukázaní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

20.7.2016  /  Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávateľ so zamestnankyňou uzatvoril od 1. 6. 2016 pracovnú zmluvu. Dňa 25. 5. 2016 nastúpila na PN, PN trvala do 5. 6. 2016. Pracovný pomer bol dohodnutý vopred (pred nástupom na PN). O PN sa zamestnávateľ dozvedel až v deň vzniku pracovného pomeru. Pracovný pomer napriek tomu zamestnávateľ nestornoval, teda je zamestnancom od 1. 6. 2016. U predchádzajúceho zamestnávateľa si uplatňovala náhradu príjmu za chorobu od 25. 5. 2016 do 3. 6. 2016. Dni 4. 6. 2016 a 5. 6. 2016 jej PN prepláca Sociálna poisťovňa. Vypláca jej náhradu príjmu aj nový zamestnávateľ (od 1. 3. 2016 do 3. 6. 2016)? Má povinnosť nahlasovať túto skutočnosť zdravotnej poisťovni alebo oznámenie postačí aj od predchádzajúceho zamestnávateľa?

Čítať celé

Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia aktuálne so zmenami od 1. 6. 2016

14.7.2016

Viete, aké nové administratívne povinnosti čakajú zamestnávateľov pri cezhraničnom zamestnávaní zamestnancov od 1. júna 2016? Dozviete sa na školení, kde ostrieľaná lektorka Júlia Pšenková rozoberie implementáciu pravidiel európskej smernice pri zachovaní legislatívy jednotlivých členských štátov.

Čítať celé

Rýchlejšie a efektívnejšie vydávanie platobných rozkazov

15.7.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Nový zákon o upomínacom konaní má za cieľ zrýchliť a zefektívniť proces vymoženia pohľadávok, a teda v konečnom dôsledku aj výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje peniaze.


Návrh novely zákona o hazardných hrách

15.7.2016  /  Redakcia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky navrhuje sprísniť prevádzkovanie hazardných hier a zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Poberatelia príspevkov v hmotnej núdzi by nemali mať prístup k hazardným hrám.


EP schválil pravidlá na zvýšenie odolnosti dôležitých služieb voči online hrozbám

13.7.2016

Nová smernica stanovuje povinnosti v oblasti bezpečnosti a podávania správ pre prevádzkovateľov takzvaných základných služieb v sektoroch, akými sú energetika, doprava, zdravotníctvo, bankovníctvo či dodávky a distribúcia pitnej vody.

tst-partner-logo.png

Štát má podľa šéfa McROY prijať opatrenia na pracovnom trhu

27.7.2016  /  SITA a.s.

Podľa šéfa personálno-poradenskej spoločnosti McROY Group Ľuboša Sirotu by pomohlo napríklad zrušenie možnosti privyrábať si na dohodu popri poberaní dávok v nezamestnanosti, obmedzenie možnosti odmietať prácu bez hrozby vyradenia z evidencie nezamestnaných, či zlepšenie kontroly čiernej práce.

Čítať celé

Schäuble hovoril o dani z finančných transakcií aj na G20

26.7.2016  /  SITA a.s.

Hoci v Európskej únii sa dohodu na dani z finančných transakcií dosiahnuť zatiaľ nedarí, nemecký minister financií tému nastolil na globálnom fóre G20.

Čítať celé

Počet cudzincov pracujúcich v SR presiahol 30 tisíc

25.7.2016  /  SITA a.s.

V porovnaní s júnom minulého roka ide o nárast takmer o 7,4 tisíc osôb.

Čítať celé