Vymáhanie poistného od zamestnávateľov a prehľad pokút

Ak si zamestnávateľ neplní povinnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni vo veci platenia poistného, vzniká mu dlžné poistné. Aké pokuty mu v tom prípade hrozia?

Čítať celé

Oznamovanie kategórie práce 2

Vzhľadom na to, že povinnosť oznamovania kategórie prác sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva na svojej stránke upozorňujú, že uvedenú povinnosť budú považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. 6. 2019.

Čítať celé

Mzdové veličiny od 1. 1. 2019

Minimálna mzda, daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, preddavky na daň a ostatné dôležité mzdové veličiny pre rok 2019.

Čítať celé

Cestovné náhrady zamestnancov

V súlade so Zákonníkom práce môže zamestnávateľ zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom.

Čítať celé

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

Priemerný zárobok sa počíta z údajov z predchádzajúceho štvrťroku a jeho výška sa použije v aktuálnom štvrťroku.

Čítať celé

Príspevok na rekreáciu

22. 1. 2019  /  Viera Kubanková

Zamestnávateľ má viac ako 49 zamestnancov, teda má povinnosť poskytnúť zamestnancom príspevok na rekreáciu. Tvorba sociálneho fondu nebude postačovať pre vyplatenie týchto príspevkov. Akým spôsobom má zamestnávateľ naplniť sociálny fond finančnými prostriedkami okrem povinného prídelu?

Čítať celé

Mzdové noviny 12/2018

18. 1. 2019

Mzdové noviny vám poskytnú prehľad legislatívy, ktorá vyšla v Zbierke zákonov, aktuálne materiály vydané vo Finančom spravodajcovi či informácie zo Sociálnej poisťovne v mesiaci december.

Čítať celé

Zmeny v mzdovej oblasti od 1. 1. 2019

10. 1. 2019  /  RNDr. Jana Motyčková

Videoškolenie sa zameriava na zmeny účinné od 1. 1. 2019 a zmeny, ktoré nastali ešte v roku 2018. Ide najmä o minimálnu mzdu, 13. a 14. plat v roku 2019, príspevok na rekreáciu, zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, zmeny pri materskej od roku 2019 a ostatné.

Čítať celé

Pripravované zmeny Obchodného zákonníka

10. 1. 2019  /  Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zmeny Obchodného zákonníka.


Plán legislatívnych úloh 2019

8. 1. 2019  /  Redakcia

Vláda na svojom rokovaní v decembri 2018 schválila plán legislatívnych úloh na rok 2019 - spolu 59 návrhov.


Návrhy na zmenu zákona o advokácii

5. 12. 2018  /  Redakcia

Skupina poslancov NR SR predložila do medzirezortného pripomienkového konania návrhy na zmenu dĺžky a započítavania praxe advokátskeho koncipienta.

tst-partner-logo.png

EK otvorila diskusiu o zefektívnení daňovej politiky

16. 1. 2019  /  SITA a.s.

V niektorých oblastiach spoločnej daňovej politiky navrhuje pracovný plán postupného a cieleného prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. V súčasnosti si daňové otázky vyžadujú jednomyseľnú dohodu všetkých členských štátov.

Čítať celé

Niektorí živnostníci a SZČO dostávajú zo Sociálnej poisťovne oznámenia o novom poistnom

15. 1. 2019  /  SITA a.s.

Zmena platby poistného súvisí so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre tento rok. Táto zmena sa týka viac ako 162 301 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 325 SZČO si platby musí upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu.

Čítať celé

Kabinet zvažuje možnosti zjednodušenia procesov pri dani z príjmov pre malé firmy

10. 1. 2019  /  SITA a.s.

Pre malé podniky by sa mohli zrušiť niektoré povinnosti a niektoré postupy by sa mohli zjednodušiť.

Čítať celé