Materské a rodičovský príspevok od 1. mája 2017

S účinnosťou od 1. mája 2017 sa výška materského z doterajších 70 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu zvyšuje na 75 % a suma rodičovského príspevku z doterajšej výšky 203,20 € sa zvyšuje na 213,20 € mesačne.

Čítať celé
žena pracuje z notebookom

Telepráca, domácka práca a home office

V príspevku nájdete odpovede na 13 najčastejších otázok týkajúcich sa týchto foriem práce v otázkach a odpovediach.

Čítať celé
Muž si podáva ruku so ženou pri podpise zmluvy

Dohoda o sporných nárokoch v zmysle Zákonníka práce

Účelom dohody o sporných nárokoch v zmysle Zákonníka práce je upraviť spornosť medzi zamestnávateľom a zamestnancom, odstrániť pochybnosti o vzájomných právach a povinnostiach medzi nimi a riešiť sporné nároky mimosúdnou cestou.

Čítať celé
Sociálny fond

Zákon o sociálnom fonde

Komentár k zákonu o sociálnom fonde je inovovaný so zohľadnením vplyvov iných prijatých zákonov a ich noviel. Sociálny fond má povinnosť tvoriť každý zamestnávateľ pôsobiaci na území SR bez ohľadu na svoju právnu formu a na počet zamestnancov. Podnikajúca fyzická a právnická osoba má povinnosť, ak zamestnáva občanov v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere, tzn. ak je zamestnávateľom, tvoriť sociálny fond.

Čítať celé
Manažér padá z rebríka

Nároky zamestnancov z úrazového poistenia pri pracovnom úraze

Úrazové poistenie je zložka sociálneho poistenia, ktorého účelom je úprava právnych vzťahov v prípadoch poškodenia zdravia alebo úmrtia, ktoré nastali v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania. Táto zložka sociálneho poistenia slúži k finančnému zabezpečeniu fyzických osôb v prípade vzniku sociálnej udalosti, ktorou je dočasná pracovná neschopnosť, zníženie pracovnej schopnosti a smrť, ktorá nastala v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Čítať celé

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru od 1.5.2017

25.5.2017  /  Júlia Pšenková

Horúce témy zmien v Zákonníku práce sú predmetom záujmu nie len zo strany zamestnávateľov ale aj širokej verejnosti. Vo videoškolení s Júliou Pšenkovou sa dozviete, ako sa zmenili podmienky zamestnávania osôb evidovaných na úrade práce, aké sú podmienky zamestnávateľa podľa Zákonníka práce, aké druhy dohôd poznáme, čo všetko musíte urobiť pri uzatváraní dohody, kde registrovať zamestnanca a aké postupy dodržiavať.

Čítať celé

HRsalon o Age Managemente | Inzercia

19.5.2017

HRsalon má za sebou už 14 úspešných ročníkov, ide o konferenciu na tému ľudských  zdrojov, spojenú sa ďalšími aktivitami ako seminármi a workshopmi.

Čítať celé
študent

Budúci absolventi stredných a vysokých škôl: Viete, či máte povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

17.5.2017  /  Sociálna poisťovňa

Študenti – budúcich absolventi stredných a vysokých škôl, ak nie sú dobrovoľne poistení, po ukončení štúdia nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ich budúce povinnosti závisia od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po škole ocitnú.

Čítať celé

Ďalšie sprísnenie zodpovednosti štatutárov a nový trestný čin nekalej likvidácie

20.4.2017  /  Redakcia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.


Nová fikcia doručenia do vlastných rúk pre občanov

29.3.2017  /  Redakcia

Poslanci NR SR schválili v I. čítaní novelu Správneho poriadku, ktorá zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.


Návrh novely zákona o obchodnom registri

24.3.2017  /  Redakcia

NR SR schválila v I. čítaní návrh novely o obchodnom registri, ktorej hlavným cieľom je prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

tst-partner-logo.png

Kabinet schválil návrh novely zákona o eGovernmente

25.5.2017  /  SITA a.s.

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické online platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie. Ide o časť noviniek, ktoré zavádza novela zákona o eGovernmente.

Čítať celé

Minister práce pripúšťa zníženie sociálnych odvodov od roku 2019

23.5.2017  /  SITA a.s.

Minister práce a sociálnych vecí pripúšťa, že sa od roku 2019 v súvislosti s plánovaným zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia znížia sociálne odvody.

Čítať celé

Archivácia účtovných dokladov sa má predĺžiť na 10 rokov

23.5.2017  /  SITA a.s.

Podnikatelia budú musieť zrejme účtovné záznamy archivovať dvojnásobne dlhý čas oproti súčasnosti. Predpokladá to návrh novely zákona o účtovníctve, ktorú do pripomienkového konania predložil rezort financií.

Čítať celé