sociálne poistenie

Vznik a zánik sociálneho poistenia

Sociálnym poistením je nemocenské, dôchodkové, úrazové, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktoré ako povinné poistenia vznikajú zamestnancovi, SZČO, vymedzeným FO a zamestnávateľovi.

Čítať celé
hodiny, zamestnanec

Mzdové nároky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

Zamestnávateľ je povinný viesť účet konta pracovného času a rozdiel medzi ustanoveným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom a rozdiel medzi poskytnutou základnou zložkou mzdy a základnou zložkou mzdy za odpracovaný čas vyrovnať ku koncu vyrovnávacieho obdobia.

Čítať celé
fonendoskop, eurá

Zvýšenie maximálnej sumy nemocenskej dávky od 1. 1. 2016 a podmienky jej vyplácania

Z dôvodu zvýšenia maximálneho vymeriavacieho základu, z ktorého poistenec platí poistné na nemocenské poistenie, sa od 1. 1. 2016 zvýšila aj maximálna suma denného vymeriavacieho základu. 

Čítať celé
kalendár a dátumy

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2015

V roku 2016 príslušné zdravotné poisťovne vykonajú za platiteľov poistného ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie. Postup pri vykonaní ročného zúčtovania ZP za rok 2015 sa oproti postupu uplatňovanému v predchádzajúcich rozhodujúcich obdobiach mení v tom, že po prvýkrát v ročnom zúčtovaní ZP za rok 2015 budú príslušné zdravotné poisťovne automaticky zohľadňovať zamestnancom a ich zamestnávateľom nárok na odpočítateľnú položku.

Čítať celé
obrázky nad knižkou

Vzdelávanie zamestnancov a študentov z daňového pohľadu

S účinnosťou od 1. 1. 2016 začal platiť nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave týkajúci sa žiakov stredných odborných škôl. V tejto súvislosti najviac diskutovanou oblasťou bolo praktické vzdelávanie vykonávané u zamestnávateľa, ktoré má aj určité daňové dôsledky.

Čítať celé

žena s papiermi a notebookom

Obdobie odvodovej úľavy sa na účely dávok nezapočítava

26.9.2016  /  Sociálna poisťovňa

Zamestnanec, ktorého lekár uzná za práceneschopného, má od 11. dňa trvania práceneschopnosti zo Sociálnej poisťovne nárok na dávku nemocenské. Toto ale neplatí, ak ide o zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje odvodová úľava, pretože takýto zamestnanec nespĺňa jednu zo základných podmienok priznania nemocenského – nie je nemocensky poistený.

Čítať celé

Nárok na nemocenské

22.9.2016  /  Ing. Jana Repáčová

Zamestnankyni, poberateľke invalidného dôchodku, vznikol pracovný pomer na kratší pracovný čas od 5. 9. 2016. Do 18. 11. 2015 jej trval pracovný pomer u predchádzajúceho zamestnávateľa. Od 19. 11. 2015 bola práceneschopná a neskôr jej bol priznaný už spomínaný invalidný dôchodok. Ak by bola uznaná za dočasne práceneschopnú napríklad v októbri, mala by nárok na nemocenské dávky? Je lepšie zmeniť pracovnú zmluvu na dohodu? Má vplyv druh pracovnoprávneho vzťahu na nemocenské dávky?

Čítať celé
kalendár

Živnostníci s odloženým daňovým priznaním už dostávajú listy zo Sociálnej poisťovne

21.9.2016  /  Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa už začala v týchto dňoch oznamovať živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2015 ich odvodovú povinnosť od 1. októbra 2016.

Čítať celé

Vláda SR: Efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot

23.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie.


Legislatívne zmeny ministerky L. Žitňanskej posunuli poslanci do druhého čítania

9.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Do druhého čítania postupuje nový účinný protischránkový zákon. Rovnako tak novela trestných kódexov, ktorá má priniesť účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov.


Čo čaká poslancov EP v druhej polovici roka?

24.8.2016

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci EP zaoberať mnohými témami, počnúc migračnou krízou až po jednotný digitálny trh. Prečítajte si, o čom všetkom bude reč.

tst-partner-logo.png

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od októbra zvýši

26.9.2016  /  SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od októbra zvýši o viac ako 44 eur.

Čítať celé

Chemici a farmaceuti navrhované daňové zmeny vítajú

26.9.2016  /  SITA a.s.

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR oceňuje vládu za znižovanie daňového a odvodového zaťaženia. Ako pozitívne opatrenia spomenuli zníženie korporátnej dane, zrušenie zdravotných odvodov z dividend, zníženie plánovanej sadzby pri zavádzanej dani z dividend na 7 %,...

Čítať celé

Zmeny daňových zákonov podľa PAS zlepšia podmienky podnikania

23.9.2016  /  SITA a.s.

Zvýšenie maximálneho limitu paušálnych výdavkov živnostníkov je podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska najvýraznejším činom tretej vlády Róberta Fica. Oceňuje aj zníženie firemnej dane, sadzby dane z dividend a plánované zrušenie daňových licencií.

Čítať celé