Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zamestnávateľ je v zmysle Zákonníka práce oprávnený na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Čítať celé

Zabezpečenie záväzkov v pracovnoprávnych vzťahoch

Finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa možno zabezpečiť v zmysle Zákonníka práce viacerými spôsobmi: dohodou o zrážkach zo mzdy, ručním alebo zriadením záložného práva.

Čítať celé

Tehotná zamestnankyňa

Problematikou tehotných žien sa zaoberá Zákonník práce, určuje pracovné podmienky aj zvýšenú ochranu pracovnoprávnych vzťahov v čase tehotenstva, materstva a rodičovstva.

Čítať celé

Stravovanie zamestnancov

Zákonník práce okrem úpravy spôsobov zabezpečovania stravovania ustanovuje aj požiadavky na poskytovanú stravu.

Čítať celé

Odvody SZČO od 1. júla 2018

Vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby sa posudzuje každoročne k 1. júlu kalendárneho roka.

Čítať celé

Základné chyby v nastavení Google Ads kampaní a tip na záver | Inzercia

21. 9. 2018

Počas pôsobenia v agentúre prešlo našimi rukami nespočetné množstvo kampaní, ktoré sme analyzovali, či prerábali. Pri mnohých sme si všimli základné nedostatky. Zistite, či podobné chyby nerobíte tiež.

Čítať celé

Zamestnávatelia pozor: zvýšila sa pokuta za neprihlásenie zamestnanca

18. 9. 2018  /  Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia, nezabudnite prihlásiť svojho zamestnanca do registra poistencov, od 1. 8. 2018 platí zvýšená suma pokuty za oneskorenie. 

Čítať celé

Ako zdaniť, odviesť a oznámiť daň z dividend - praktické video

17. 9. 2018  /  Ing. Vladimír Ozimý

Video s praktickým návodom, akým spôsobom by mali podliehať zdaneniu jednotlivé druhy a formy dividend, ako vyplniť tlačivo v prípade, že vám vznikla povinnosť vykonávať zrážku z dane voči štátu.

Čítať celé

Pripravovaná rozsiahla novela zákona o verenom obstarávaní

14. 9. 2018  /  Redakcia

Národná rada SR schválila do druhého čítania návrh rozsiahlej novely zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.


Vláda schválila zmenu Občianskeho zákonníka

23. 8. 2018  /  Redakcia

Vláda schválila úpravy v Občianskom zákonníku, v dôsledku ktorých nebude možné premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy vymáhať ani platne zabezpečiť.  


Pripravovaná zmena zákona o registri partnerov verejného sektora

9. 8. 2018  /  Redakcia

Návrh zmien v protischránkovom zákone, ktoré si vyžiadala doterajšia aplikačná prax.

tst-partner-logo.png

Parlament odobril súkromné pálenie alkoholu pre vlastnú spotrebu

21. 9. 2018  /  SITA a.s.

Oproti pôvodnému návrhu sa veková hranica súkromného výrobcu alkoholu pre vlastnú spotrebu posunula z 18 na 21 rokov. Poslanci tiež schválili návrh, aby sa výroba destilátov neobmedzovala len výlučne na vlastné dopestované ovocie, ale aby zahŕňala aj med z vlastnej produkcie.

Čítať celé

Maximálna materská dávka bude v budúcom roku takmer 1 460 eur mesačne

19. 9. 2018  /  SITA a.s.

Nárast maximálnej sumy materskej dávky súvisí so zvýšením priemernej mzdy na Slovensku, keďže najvyššia možná materská dávka sa počíta z dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Čítať celé

Pokuta za neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne sa zvýšila

18. 9. 2018  /  SITA a.s.

Ak zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov vôbec, môže mu teraz Sociálna poisťovňa uložiť pokutu maximálne do výšky 33,20 eura za každý deň omeškania.

Čítať celé