Daňová asignácia za rok 2016

Obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj po skončení roka 2016 majú daňové subjekty – fyzické aj právnické osoby – možnosť prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zaplatenej dane zo svojich príjmov neziskovým organizáciám.

Čítať celé

Vaši obchodní partneri pod drobnohľadom – EPI Monitoring

Pre úspech a konkurencieschopnosť je nevyhnutné omnoho rýchlejšie a efektívnejšie získavať informácie – či už o obchodných partneroch, o súčasných aj perspektívnych klientoch, ale aj o konkurencii.

Čítať celé

Zmeny v zdravotnom poistení od 1. januára 2017

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1. 1. 2017 nastali v platení poistného aj v súvislosti s tým, že zákonné nastavenie výpočtu sumy poistného („odvodov na zdravotné poistenie“) závisí od rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ktorá sa každoročne mení.

Čítať celé

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (povinnosti zamestnávateľa)

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Uvedené skutočnosti musia byť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámené do 31. 3. 2017.

Čítať celé

Porovnanie – pracovný pomer/dohodár/živnosť

Čo je pre človeka z pohľadu daní a odvodov výhodnejšie, či pracovať na pracovný pomer, prostredníctvom dohody alebo si radšej založiť živnosť. V čom sú základné rozdiely a ktorá právna forma je v čom výhodnejšia, si priblížime a konkrétne porovnáme.

Čítať celé

Nárok na stravovanie počas pracovnej pohotovosti

24.3.2017  /  Viera Kubanková

Vo videopríklade sa dozviete o posúdení času stráveného počas pracovnej pohotovosti a o nároku na poskytnutie stravovania.

Čítať celé

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017 s Jozefom Mihálom

23.3.2017

Od 1. 5. 2017 sa závažným spôsobom mení zákon o službách zamestnanosti. Evidovaní nezamestnaní strácajú väčšinu z doterajších možností privyrobiť si. Pre firmy je v jarnom a letnom období zaujímavá otázka, akým spôsobom môžu zamestnať sezónnych pracovníkov a aké bude ich daňové a odvodové zaťaženie. K 1. 5. 2017 sa zvyšuje materské. Toto a oveľa viac sa dozviete na školení s Jozefom Mihálom.

Čítať celé

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok pre rok 2017 je 18,24 eur

21.3.2017  /  Sociálna poisťovňa

Hodnota bodu pre rok 2017 stanovená pre účely určenia sumy úrazových dávok je 18,24 eur. V predchádzajúcom roku 2016 predstavovala sumu 17,66 €, hodnota bodu sa teda zvýšila o 0,58 eur.

Čítať celé

Návrh novely o obchodnom registri

24.3.2017  /  Redakcia

NR SR schválila v I. čítaní návrh novely o obchodnom registri, ktorej hlavným cieľom je prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.


Návrh novely zákona o obchodnom registri

9.3.2017  /  Redakcia

Novelou zákona sa má splniť povinnosť zavedenia systému prepojenia registrov, ako aj povinnosť zverejňovania informácií o zapisovaných údajoch a poskytovania uložených listín v elektronickej podobe.


Vláda pripravuje zmenu v úprave vlastníckych vzťahov k pôde a v nájme poľnohospodárskych pozemkov pre lesné pozemky

7.3.2017  /  Redakcia

Vláda pripravuje novelu zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákona č.  504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a zákona o lesoch.

tst-partner-logo.png

Materská dávka bude od mája takmer na úrovni čistej mzdy

23.3.2017  /  SITA a.s.

Suma materskej dávky sa od mája tohto roka zvýši zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

Čítať celé

Dlhodobo nezamestnaní budú viac motivovaní k práci

23.3.2017  /  SITA a.s.

Kým v súčasnosti sa dlhodobo nezamestnaným pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi nezapočítava 25 % príjmu zo závislej činnosti, po novom sa im nebude zaratávať 50 % ich príjmu z práce počas prvého roka od nástupu do zamestnania.

Čítať celé

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok je tento rok 18,24 eura

21.3.2017  /  SITA a.s.

Hodnota bodu pre tento rok stanovená pre účely určenia sumy úrazových dávok sa zvýšila o 0,58 eura. Tento bod je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

Čítať celé