Čo by mal zamestnávateľ zabezpečiť pre zamestnancov?

Zamestnanecké benefity, ako napr. plnenia zo sociálneho fondu, oceňovanie zamestnancov, dodatková dovolenka, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a iné – ako môže zamestnávateľ rozšíríť benefitný systém, doplniť kolektívnu zmluvu zamestnávateľa či samotné interné normy?

Čítať celé

Zmeny v zákone o sociálnom poistení

Zákon o sociálnom poistení od 1. januára 2018 zavádza nové zmeny. Týkajú sa napr. dôchodkového poistenia osôb, za ktoré platí poistné štát, započítania dôb poistného, poskytovania nemocenského, doby pri posudzovaní nároku na dávky v nezamestnanosti, úrazového poistenia, pôsobnosti Sociálnej poisťovne ako prístupového bodu v rámci EÚ, maximálneho a minimálneho vymeriavacieho základu, dlžného poistného, splátkového kalendára, lehôt pre zamestnávateľov pri hlásení sa do registra zamestnávateľov, sumy dávky, ktorá sa vracia Sociálnej poisťovni a penále.

Čítať celé

Novela Zákonníka práce od 1. mája 2018

Rozsiahla novela Zákonníka práce nadobudne účinnosť dňa 1. mája 2018. Dotýka sa viacerých oblastí, ako napr.  dočasného výkonu práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa mimo EÚ/EHP, uvedenia základnej zložky mzdy vo zverejnenej ponuke zamestnania, potvrdenia o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru, mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok, 13. a 14. platu a iných. 

Čítať celé

Používanie fotografie v pracovnoprávnom vzťahu po 25. 5. 2018 podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

Na rozdiel od teraz platného zákona č. 122/2013 Z. z. bude fotografia podľa predpisov o ochrane osobných údajov účinných od 25. 5. 2018 považovaná za osobitnú kategóriu osobných údajov iba vo výnimočných prípadoch.

Čítať celé

Finančné odškodňovanie a pokuty zamestnávateľa pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania

Článok poukazuje na viaceré spôsoby a pohľady, s ktorými sa zamestnávatelia stretávajú v prípadoch pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, a to najmä s ohľadom na súčasnú pretrvávajúcu prax podávania žalôb o priznanie státisícových súm odškodného.

Čítať celé

Preradenie na inú prácu

24.4.2018  /  Ing. Jana Repáčová

Odpoveď na to, ako postupovať, ak je zamestnanec podľa lekárskeho posudku spôsobilý vykonávať práce v zmysle pracovnej zmluvy, ale iba cez deň (nie nočnú prácu).

Čítať celé

V tomto roku je najvyšší počet odložených daňových priznaní

17.4.2018  /  SKDP, Slovenská komora daňových poradcov

Daňové prizanie si odložilo tento rok vyše 200-tisíc daňovníkov. Dôvodov je niekoľko.

Čítať celé

Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch

16.4.2018  /  JUDr. Marcela Macová, PhD.

Videoškolenie na praktických príkladoch demonštruje všetky pravidlá GDPR, ktoré je potrebné dodržať pri používaní kamerových systémov – čo všetko treba ošetriť, ako dlho uchovávať kamerové záznamy, akú dokumentáciu vypracovať a pod.

Čítať celé

Plánované zmeny v poisťovníctve, spotrebiteľských a iných úveroch

26.3.2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.


Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

26.2.2018  /  Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.


Novela Trestného zákona na rokovaní vlády

16.2.2018  /  Redakcia

Návrh komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu, vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.

tst-partner-logo.png

Minimálna mzda by podľa premiéra mala budúci rok výrazne prekročiť 500 eur

24.4.2018  /  SITA a.s.

Jednou z priorít vlády je podľa premiéra Petra Pellegriniho aj zvýšenie platov v štátnej a verejnej sfére.

Čítať celé

Zahraničné SZČO majú Sociálnej poisťovni do konca mája oznámiť výšku príjmov za rok 2017

24.4.2018  /  SITA a.s.

Zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby sú povinné do 31. mája tohto roka oznámiť Sociálnej poisťovni výšku príjmov a výdavkov zo zárobkovej činnosti za rok 2017.

Čítať celé

Kabinet schválil zákon o dani z poistenia

23.4.2018  /  SITA a.s.

Vláda s rozpormi schválila návrh zákona o dani z poistenia. Nová poistná daň nahradí v súčasnosti platný osempercentný poistný odvod.

Čítať celé