Internetový obchod

Legislatívna úprava internetového obchodu, vedenie účtovníctva, ako aj na daňové povinnosti pri jeho prevádzkovaní.

Čítať celé

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku

Aké sú zákonné možnosti na strane zamestnanca v prípade nevyplatenia náhrady mzdy na strane zamestnávateľa?

Čítať celé

Aktuálne formy podpory zamestnávania

V súčasnosti môžu zamestnávatelia využiť na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie rôzne príspevky, ktoré sú určené na integráciu mladých na trh práce, ale aj pre dlhodobo nezamestnaných či znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Čítať celé

Dôležité osobné prekážky v práci

Počas trvania pracovného pomeru môžu nastať situácie, ktoré bránia osobnému výkonu práce zamestnancom.

Čítať celé

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zamestnávateľ je v zmysle Zákonníka práce oprávnený na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Čítať celé

V roku 2019 sa zvýšia úrazové dávky o 2,6 percenta

18. 10. 2018  /  Sociálna poisťovňa

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,6 %. 

Čítať celé

Záznamy o spracovateľských činnostiach od 25. 5. 2018

16. 10. 2018  /  JUDr. Marcela Macová, PhD.

Videoškolenie je zamerané na stále aktuálnu tému ochrany osobných údajov: čo sú to záznamy o spracovateľských činnostiach, kde nájsť vzory, ako správne vyplniť záznamy a komu ich poskyntúť.

Čítať celé

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

15. 10. 2018  /  Finančné riaditeľstvo SR

Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 je 1. apríl 2019, keďže 31. marec 2019 pripadá na nedeľu a najbližším nasledujúcim pracovným dňom je 1. apríl 2019.

Čítať celé

Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania

15. 10. 2018  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Dvojitá úprava zmlúv, neprehľadnosť, nejednoznačné odpovede na právne otázky a zaostalosť. To sú len niektoré z dôvodov, prečo čaká Občiansky zákonník veľká rekodifikácia. 


Navrhovaná zmena Trestného poriadku ohľadom anonymných podaní

8. 10. 2018  /  Redakcia

Návrh má znížiť zbytočnú zaťaženosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovaním rôznych neopodstatnených anonymných podaní.


Návrh nového zákona o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

26. 9. 2018  /  Redakcia

Návrhom sa transponuje Smernica EÚ o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii a upravuje postup pri daňových sporoch so štátmi, s ktorými SR uzavrela zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

tst-partner-logo.png

Poslanci avizujú v návrhu novely zavádzajúcej e-kasu ešte úpravy

19. 10. 2018  /  SITA a.s.

Online prepojenie registračných pokladníc na server finančnej správy pritom nespochybňujú ani opoziční poslanci, hovoria však o niektorých nevyhnutných dodatočných úpravách.

Čítať celé

SZČO s odkladom daňového priznania dostali informáciu o výške odvodov

19. 10. 2018  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje túto skupinu živnostníkov, že nové poistné za mesiac október 2018 sú povinní uhradiť do 8. novembra 2018.

Čítať celé

V daňových rajoch momentálne sídli 4 826 slovenských firiem

16. 10. 2018  /  SITA a.s.

Od začiatku roka pribudlo 74 nových slovenských firiem v daňových rajoch. Najväčší prílev zaznamenali Spojené štáty americké (53 podnikov) a Cyprus (16).

Čítať celé