Stolový kalendár - 31. máj

Májové povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Do konca mája by mali mať zdravotné poisťovne všetky relevantné údaje od poistencov, aby sa mohli pustiť do spracovania ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Za rok 2015 teda musíme najneskôr do 31. 5. 2016 podať Oznámenie o príjmoch. Oznámenie podáva len ten poistenec, ktorý mal príjmy z dividend alebo z výkonu činnosti osobného asistenta.

Čítať celé
hodiny, chlap beží v hodinách

Pružný pracovný čas

Článok hovorí o pružnom pracovnom čase a otázkach, ktoré si mnohí zamestnávatelia či zamestnanci kladú v súvislosti s jeho uplatňovaním, napr. ohľadne prekážok v práci, pracovných ciest a pod. Príspevok tak dáva odpoveď na otázku, či možno pri porušení pracovnej disciplíny využiť zmenu pružného pracovného času na pevný pracovný čas ako formu sankcie.

Čítať celé
lekár, rozmýšľa,

Zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov

Zdravotnícky pracovník a jeho predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme a na vykonávanie pracovných činností v pracovnoprávnych vzťahoch. Vznik pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka. Skončenie pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka a stupne vzdelania. Študijné odbory na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckych povolaniach. Toto všetko sa dočíte v článku.

Čítať celé

Vždy dostanete správne informácie v správny čas

Podnikateľské prostredie je veľmi dynamické a neustále prináša legislatívne zmeny a novinky, ktoré ovplyvňujú činnosť podnikateľských subjektov. Podnikatelia musia byť na všetky zmeny včas pripravení, aby predišli zbytočným problémom a sankciám.

Čítať celé
dve ženy hrajú fotbal, lopta, šport,

Zmluvné vzťahy a zárobková činnosť podľa zákona o športe od 1. 1. 2016

Nový zákon o športe, ktorý je účinný od 1. januára 2016 upravuje problematiku športu, osôb v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti. Článok sa venuje zmluvným vzťahom v športe, zárobkovej činnosti športovca a športového odborníka v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a daňovým a odvodovým povinnostiam.

Čítať celé

dovolenka

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky

27.5.2016  /  Mgr. Matej Trnavský,Ing. Jarmila Strählová

Môže zamestnávateľ preplatiť časť dovolenky z roku 2015, ak si ju zamestnanec nestihne vyčerpať?

Čítať celé
interné smernice, IFP

Interné smernice - Kolektívna zmluva, Cestovné náhrady, Mzdový predpis

25.5.2016  /  Mgr. Matej Trnavský,Ing. Jarmila Strählová

Prinášame vám interné firemné smernice: Kolektívna zmluva, Cestovné náhrady a Mzdový predpis aj s ich príslušnými prílohami a VZOR-om vo formáte word.

Čítať celé
študent

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

23.5.2016  /  Sociálna poisťovňa

Študentom a budúcim absolventi škôl po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti. Podmienkou vzniku nároku na túto dávku je trvanie poistenia v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní, v posledných troch rokoch pred dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.

Čítať celé

Advokátski koncipienti nebudú mať skrátenú dĺžku praxe

24.5.2016  /  S-EPI, s.r.o.

Advokátskym koncipientom sa nebude skracovať dĺžka praxe z piatich rokov na tri roky.


Európsky parlament si posvieti na dane

10.5.2016

Pozrite si prehľad toho, čo všetko ohľadne väčšej daňovej transparentnosti a spravodlivosti majú poslanci momentálne na stole.


Návrh novely zákona o zdravotnom poistení

25.4.2016

Dňa 25. apríla 2016 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon o zdravotnom poistení. Jeho cieľom je posun termínu vydávania preukazu poistenca s elektronickým čipom, ako aj posun termínu povinnosti vytvárania a zasielania elektronických zdravotných záznamov do elektronickej zdravotnej knižky.

tst-partner-logo.png

Odborári navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu na 442 eur

27.5.2016  /  SITA a.s.

Konfederácia odborových zväzov SR navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka o 37 eur na 442 eur. Takýto návrh odborári minulý týždeň zaslali zástupcom zamestnávateľov.

Čítať celé

Poslanci nepodporili opozičný návrh novely zákona o DPH

26.5.2016  /  SITA a.s.

Parlament neposunul do ďalšieho legislatívneho procesu opozičný návrh novely zákona o DPH. Legislatívny návrh mal skrátiť lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu na štyri mesiace od začatia daňovej kontroly.

Čítať celé

Liberáli neuspeli s návrhom na zmenu pri verejnom obstarávaní

25.5.2016  /  SITA a.s.

Parlament neschválil v prvom čítaní návrh poslancov za SaS na zmenu zákona o verejnom obstarávaní. Liberáli navrhovali upraviť jednu z podmienok osobného postavenia pri verejnom obstarávaní.

Čítať celé