Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
smiešny chlapík za PC

Viete, aké nové pravidlá platia pre výpočet nemocenskej dávky?

Od januára sa zmenilo rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na účely nemocenských dávok v prípade zamestnanca z dôvodu, že súčasná platná právna úprava umožňovala „zneužívanie“ systému nemocenského poistenia zo strany niektorých zamestnávateľských subjektov.

Čítať celé
žena sa díva cez ďalekohľad

Kto si môže uplatniť odpočítateľnú položku?

Nový kalendárny rok so sebou tradične prináša zmeny týkajúce sa daňových a odvodových povinností. Väčšinou sa zmeny týkajú najmä živnostníkov a firiem, v tomto roku však čaká veľká zmena aj zamestnancov. Novelou zákona o zdravotnom poistení sa zaviedla odpočítateľná položka v zdravotných odvodoch pre nízkopríjmových zamestnancov.

Čítať celé
zamyslená zamestnankyňa

Akú povinnosť musí zamestnanec splniť do konca januára tohto roka?

Príspevok upozorňuje zamestnancov na ich povinnosť najneskôr do 31. januára 2015 podpísať Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa zákona o dani z príjmov na zdaňovacie obdobie roka 2015.

Čítať celé
školáčik s knihami

Výpočet veličín platných pre rok 2015 z údajov dosiahnutých v roku 2014

V oblasti mzdového účtovníctva sa od januára 2015 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu, priemernej mesačnej mzdy, životného minima, veličiny ustanovené právnymi predpismi i veličiny, ktoré budú závislé od údajov dosiahnutých v roku 2014.

Čítať celé
práca na dôchodku

Výpočet zvýšenej sumy starobného dôchodku

Ak bol poberateľ starobného dôchodku dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa určí podľa zákona o sociálnom poistení.

Čítať celé

auto na minciach

Nezabudli ste?

29.1.2015  /  S-EPI, s.r.o.

Pripomíname vám povinnosť do 2. februára 2015 podať daňové priznania k dani z motorových vozidiel a k dani z nehnuteľnosti. Naša mzdová Kaviareň má v ponuke potrebné tlačivá k splneniu týchto povinností.  

Čítať celé
žena za PC so slúchadlami

Zverejnili sme pre vás nové videoškolenie

28.1.2015  /  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od 1. januára 2015 sa nepeňažné výhody poskytované zamestnancom vďaka novej úprave zdaňovania zamestnaneckých benefitov stanú naozaj plnohodnotnými a nekrátenými. Lektor predstaví dve možnosti zdaňovania, upozorní na výnimky z pravidiel a vysvetlí, čo znamená navýšenie nepeňažného plnenia. Postup výpočtu ukáže na konkrétnych príkladoch.

Čítať celé
žiarovka na ruke manažéra

Príklad na zúčtovanie tvorby sociálneho fondu za rok 2014

27.1.2015  /  Bibiána Špániková

Nezabudli ste na povinnosť vykonať ročné zúčtovanie tvorby sociálneho fondu za rok 2014 do 31. januára 2015? Ponúkame vám príklad na zúčtovanie tvorby sociálneho fondu za rok 2014.

Čítať celé

Návrh zákona o verejnom obstarávaní

26.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Medzi ciele návrhu patrí zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh.


Návrh novely zákona o dráhach

20.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Medzi cieľmi návrhu zákona je aj prebratie schválenej smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v transpozičnej lehote do 16. júna 2015.


Návrh novely zákona o sociálnom poistení

20.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu zákona je zaviesť nové právne inštitúty ako minimálny dôchodok, ktorý má zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. 

tst-partner-logo.png

Na Slovensku sa faktúry v priemere platia 24 dní po termíne

30.1.2015  /  SITA a.s.

Kým Slováci zaplatia faktúry, tak uplynú v priemere viac ako tri týždne od vypršania lehoty splatnosti. Celoslovenský priemer je 24 dní. Najhoršiu platobnú disciplínu majú Španieli, priemerne platia 46 dní po termíne.

Čítať celé

Poslanci schválili novelu obstarávania napriek výhradám Kisku

29.1.2015  /  SITA a.s.

Parlament opätovne schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú vrátil prezident na opätovné prerokovanie. Poslanci schválili tri z ôsmich pripomienok hlavy štátu. Zmeny v obstarávaní by mali znemožniť schránkovým firmám s neznámymi vlastníkmi získavať verejné zákazky.

Čítať celé

Poslanci prelomili veto a opäť schválili novelu Zákonníka práce

29.1.2015  /  SITA a.s.

Parlament opätovne a v pôvodnom znení schválil novelu Zákonníka práce, ktorou sa od začiatku marca tohto roka sprísnia podmienky pre agentúrne zamestnávanie. Spolu so Zákonníkom práce sa novelizoval aj zákon o pedagogických zamestnancoch. Pracovný pomer na určitý čas tak bude možné s pedagogickým zamestnancom dohodnúť najkratšie do 31. augusta.

Čítať celé