Prihlásiť
Mzdová kaviareň Mzdová TV Literatúra Mzdová pohotovosť
zamestnanec visí na nástenných hodinách

Pracovná pohotovosť, práca nadčas a nočná práca

Zamestnávateľ využíva prácu nadčas vtedy, ak je potrebné, aby zamestnanci vynaložili väčšie množstvo práce z hľadiska splnenia určitých podnikových cieľov, ktoré by so základným fondom pracovného času nemohli dosiahnuť. PRÍKLAD: Zamestnávateľ zvýšil výrobu a má nedostatok pracovníkov. Preto súhlasil so žiadosťou zamestnanca, ktorý si chcel vylepšiť svoju finančnú situáciu, že bude počas mesiaca máj 2015 pracovať 4 dni v týždni o 2 hodiny dlhšie. Ide u zamestnanca o nadčasovú prácu? 

Čítať celé
zdravotnícke ikony

Zdaňovanie príjmov zdravotníkov – zmeny od 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 došlo ku zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od vymedzeného okruhu osôb, do ktorého bola novelou doplnená aj farmaceutická spoločnosť. Väčšina týchto príjmov sa už nezdaňuje prostredníctvom daňového priznania, ale zrážkovým spôsobom

Čítať celé
pracovný stôl

Termíny RZZP za rok 2014

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2014 automaticky, nie je potrebné oň žiadať. Spôsob vykonania RZZP za rok 2014 a povinnosti, ktorých termíny plnenia sú ustanovené po tomto dátume a vzťahujú sa na všetkých platiteľov poistného, si rozoberieme v nasledujúcom článku.

Čítať celé
auto, kalkulačka, euromince

Cestovné náhrady vo svetle zmien – týka sa vás úprava internej smernice?

Obsahovo stručná novela zákona o cestovných náhradách je pomerne „neviditeľná“ v spleti nových povinností vyplývajúcich z ostatných právnych noriem, ktoré viac priamočiaro zasahujú do každodenného života podnikateľov. Klásť dôraz na upravenú internú smernicu je s účinnosťou od 1. 1. 2015 dôležité.

Čítať celé

Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa

Dávame vám do pozornosti článok, ktorý upozorňuje na povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva. Zamestnávateľ je okrem výpočtu mzdy, platenia poistného a zdaňovania príjmu zo závislej činnosti v oblasti mzdového účtovníctva povinný plniť aj ďalšie povinnosti, ktoré mu ukladajú zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, ... Tie isté zákony ustanovujú aj sankcie za neplnenie týchto povinností – penále, úroky z omeškania, pokuty. 

Čítať celé

Podnikanie na Slovensku a v Čechách. Kto vám pomôže pri zakladaní spoločnosti a kto vás dostane na popredné miesta? | Inzercia

26.8.2015

Máte chuť si privoňať k podnikaniu? Láka vás podnikať na Slovensku alebo v Českej republike? V tom prípade vám ponúkame návrh, ktorý by ste nemali odmietnuť. Predstavíme vám spoločnosti, ktoré vám pomôžu pri zakladaní, či už u nás doma, alebo u českých susedov. Ako s prvým by sme začali s podnikaním v Českej republike.

Čítať celé

Láka vás podnikanie v daňovom raji? Máte jedinečnú možnosť podnikať na Seychelách. | Inzercia

24.8.2015

Zdá sa vám podnikanie na Slovensku nevýhodné? Dopočuli ste sa o výhodnej možnosti podnikať v daňovom raji na Seychelách a odvtedy vám táto myšlienka vŕta v hlave? Máte jedinečnú možnosť využiť služby spoločnosti Company Formation, ktorá vám ponúka možnosť založiť offshore spoločnosť na Seychelách hneď aj teraz. Nielen, že sú Seychely dovolenkovým rajom, ktorý sa nachádza pri Afrike blízko Madagaskaru, ponúkajú vám možnosť aj podnikať.

Čítať celé
zasnené dievča pozerá na žiarovky

Odvody študenta, ktorý si založí živnosť

24.8.2015  /  Ing. Jana Repáčová

VYBRANÝ PRÍKLAD Z PRAXE: Aké odvody bude platiť študent, ktorý si založí živnosť?

Čítať celé

Vybavovanie sťažností obvinených a odsúdených po novom

10.8.2015  /  JUDr. Robert Gogola

Dňa 6. 8. 2015 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie o návrhu novely zákona o Zbore väzenskej a justičnej strážeJeho cieľom je najmä vytvorenie osobitnej úpravy vybavovania sťažností obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.


Pripravuje sa zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu

21.7.2015  /  JUDr. Robert Gogola

Ministerstvo financií SR chce prostredníctvom návrhu novely zákona o pohľadávkach štátu zefektívniť systém vymáhania pohľadávok štátu, ktorý je v súčasnosti často zdĺhavý. 


Návrh nariadenia vlády SR na vykonanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií

10.7.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrhom nariadenia sa určuje, že predmetnou právnickou osobou je s.r.o. založená Ministerstvom financií SR, pričom jej posilnené vlastné zdroje financovania sú vo výške 20 miliónov eur.

tst-partner-logo.png

Výdavky SP na nemocenské dávky medziročne stúpli

28.8.2015  /  SITA a.s.

V prvom polroku 2014 vyplatila Sociálna poisťovňa 822 524 nemocenských dávok v celkovej výške 194 682 302 eur. Poisťovňa vypláca z nemocenského poistenia nemocenské dávky, ktorými sú nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávacia dávka.

Čítať celé

Príspevok na starostlivosť o dieťa má stúpnuť na 280 eur

27.8.2015  /  SITA a.s.

Maximálna suma príspevku na starostlivosť o dieťa by sa mala od začiatku budúceho roka zvýšiť zo súčasných 230 eur na 280 eur. Vládny kabinet schválil aj zvýšenie sumy materskej dávky od začiatku budúceho roka zo súčasných 65 % na 70 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Čítať celé

Vláda odsúhlasila trestné stíhanie právnických osôb

27.8.2015  /  SITA a.s.

Právnické osoby budú môcť byť trestne stíhané za približne 50 trestných činov. Ide o okruh trestných činov, k prijatiu ktorého nás vyzývajú medzinárodné organizácie a zaväzujú viaceré dohovory. Vláda s týmto návrhom z dielne rezortu spravodlivosti súhlasila, na rade je teraz parlament.

Čítať celé