Skupina ľudí pozerá do notebooku

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

Práca na kratší pracovný čas patrí medzi flexibilné formy zamestnávania. Sem patrí aj delené pracovné miesto. Aké výhody má táto forma pre zamestnanca a zamestnávateľa?

Čítať celé
Mladý muž a veľa papierov

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

Komplexné vysvetlenie povinnosti zamestnávateľa vydať zamestnancovi Pracovný posudok (aj so VZOROM) a Potvrdenie o zamestnaní, ich náležitosti, rozdiel medzi nimi. Príspevok poukazuje aj na rozhodovaciu prax súdov v súvislosti s pracovným posudkom.

Čítať celé
Ľudia držia tabuľu - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Podpora samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačov o zamestnanie

Ľuďom, ktorí stratili zamestnanie a stali sa uchádzačmi o zamestnanie evidovanými na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a rozhodli sa pre podnikanie, štát môže poskytnúť príspevok na začiatok podnikania.

Čítať celé
Žena za stolom vypisuje papiere

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2016

Dočítate sa o pracovnoprávnej ochrane zamestnancov – dohodárov, ktorá je zakotvená v Zákonníku práce, a tiež o právnej úprave podmienok vzniku, trvania a spôsobu skončenia dohôd.

Čítať celé
váhy, kladivko, kniha

Individuálne pracovnoprávne spory podľa Civilného sporového poriadku

Článok poukazuje na osobitosti procesnej úpravy v konaní o individuálnom pracovnoprávnom spore, v ktorom používa zamestnanec zvýšenú ochranu, oproti všeobecným ustanoveniam Civilného sporového poriadku, podľa ktorého súdy postupujú a rozhodujú (s určitými výnimkami) i v konaniach začatých pred účinnosťou tohto zákona.

Čítať celé

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

8.12.2016  /  Júlia Pšenková

V aktuálnom videoškolení lektorka na množstve praktických príkladoch rozoberá problematiku ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016.

Čítať celé

Mzdové noviny 11/2016

5.12.2016

Strácate prehľad v koncoročných zmenách v legislatíve? Bude nám potešením, keď Vám dokážeme ponúknuť informácie, ktoré Vám niečo užitočné prinesú a pomôžu aj pri správnych rozhodnutiach.

Čítať celé

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017

1.12.2016  /  Ing. Zuzana Uríková

Vo videoškolení lektorka vysvetlí elektronické schránky podľa zákona e-Governmente, ich dosah a účinok pre právnické osoby. Zároveň prakticky ukáže spravovanie elektronickej schránky, možné riziká spojené s aktiváciou schránky a zodpovie otázky, s ktorými sa môžete stretnúť, prípadne poukáže na chyby pri inštalácii a kedy sa uskutoční deaktivácia a zrušenie elektronickej schránky.

Čítať celé

Návrh novely zákona o e-Governmente

2.12.2016

Novelou zákona o e-Governmente, ktorý schválila vláda SR dňa 30. 11. 2016 by sa mal termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov predĺžiť do 30. júna budúceho roka.


Pripravuje sa nový zákon z dielne ministerstva hospodárstva - Spotrebiteľský zákonník

2.11.2016

Cieľom nového zákona je zjednotiť právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa do jedného uceleného právneho predpisu.


Vláda SR: Efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot

23.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie.

tst-partner-logo.png

Dvojnásobný odvod regulovaných firiem podpísal aj prezident

9.12.2016  /  SITA a.s.

Prezident podpísal novelu zákona o osobitnom odvode, podľa ktorej sa od budúceho roka zdvojnásobí a postupne bude klesať na súčasnú úroveň.

Čítať celé

Prezident podpísal zníženie korporátnej dane a daň z dividend

9.12.2016  /  SITA a.s.

Zníženie korporátnej dane, nahradenie zdravotných odvodov z dividend daňou, zvýšenie paušálnych výdavkov živnostníkov a zrušenie daňových licencií od roku 2018 sa definitívne stane realitou. Novelu zákona o dani z príjmov podpísal aj prezident.

Čítať celé

Prezident odobril rozšírenie 8-percentného odvodu poisťovní

9.12.2016  /  SITA a.s.

Prezident podpísal novelu zákona o poisťovníctve. Novela sa týka rozšírenia osempercentnej odvodovej povinnosti z odvetvia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na všetky odvetvia neživotného poistenia.

Čítať celé