Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
+421 900 411 939
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
manažér za stolom

Zamestnávatelia, nezabudnite na predloženie hlásenia o vyúčtovaní dane

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 sa podáva do 30. apríla 2015 za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie roku 2014 vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa v peňažnej i nepeňažnej forme.

Čítať celé
mladý muž s lupou

Ako je to s výpoveďou zamestnanca so zdravotným postihnutím? OTESTUJTE SA!

V záujme ochrany zamestnanca so zdravotným postihnutím upravuje Zákonník práce ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa prísnejšie. Na rozdiel od zamestnanca, ktorý môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ktoré sú vymedzené v Zákonníku práce. 

Čítať celé
žena má na dlaniach znak percenta

Praktické informácie o poskytnutí 2 % z dane

Zamestnanec, za ktorého vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ, sa môže rozhodnúť o darovaní 2 % z dane do 30. apríla 2015. Stačí, ak odovzdá tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane s vyplnenými údajmi o prijímateľovi svojmu zamestnávateľovi.

Čítať celé
muži s notebookmi

Viete, aké zmeny platia od 1. marca 2015 v zákone o cestovných náhradách?

Pozrite si prehľad hlavných zmien vykonaných v Zákonníku práce, ktoré nadväzne vyvolali aj zmenu v zákone o cestovných náhradách. Zmeny vykonané v zákone o cestovných náhradách sa týkajú problematiky dočasného pridelenia, a to hlavne poskytovania náhrad dočasne pridelenému zamestnancovi.

Čítať celé
muž vypĺňa tlačivo

Blíži sa termín daňového priznania – 31. marec 2015

Pomôžeme vám vyplniť tlačivo daňového priznania za rok 2014. Prinášame praktickú príručku, v ktorej nájdete cenné rady a odporúčania pri vypĺňaní daňových priznaní za predchádzajúci rok. Daňové priznania za rok 2014 sa podávajú v termíne do 31. marca 2015 – lehotu je možné opäť predĺžiť na základe oznámenia správcovi dane. 

Čítať celé

ľudia v čakárni u lekára

Zmeny v daňových povinnostiach pre zdravotníkov

16.4.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Od 1. januára 2015  platí nový spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi, a to daňou vyberanou zrážkou.  

Čítať celé
chlap v sieti s notebookom

Nárok na dovolenku pri kratšom pracovnom čase

14.4.2015  /  Ing. Jana Repáčová

Vybraný príklad z praxe: Ako postupovať pri čerpaní dovolenky zamestnanca po zmene týždenného pracovného času tak, aby zamestnanec nestratil nárok na dovolenku z roku 2014?

Čítať celé
pracovníci v továrni

Od apríla platia úrazové dávky pre žiakov a študentov po novom

13.4.2015  /  Sociálna poisťovňa

Nová právna úprava – zákon o odbornom vzdelávaní a príprave sa vzťahuje na nároky žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na úrazové dávky z pracovných úrazov a z chorôb z povolania, ktoré vznikli v období od 1. apríla 2015. 

Čítať celé

Vláda SR schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza definícia konečného užívateľa výhod na účely tohto zákona. 


Vláda SR schválila návrh nového autorského zákona

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrh nového autorského zákona sa sústreďuje na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov.


Vláda SR schválila návrh novely zákona o rodine

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky ochrany detí a riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.

tst-partner-logo.png

Premiér Fico by rád zvýšil minimálnu mzdu na 400 eur

17.4.2015  /  SITA a.s.

Premiér Robert Fico by bol rád, keby sa minimálna mzda na Slovensku na rok 2016 priblížila k úrovni 400 eur. Uviedol to počas stretnutia s odborármi. Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila z pôvodných 352 eur na 380 eur.

Čítať celé

Chorvátsko zvýšilo spotrebné dane z benzínu a tabaku

17.4.2015  /  SITA a.s.

Chorvátska vláda zvýšila spotrebné dane z benzínu a tabaku s cieľom podporiť príjmy štátneho rozpočtu a zmenšiť schodok verejných financií. Cena benzínu vzrastie o 0,2 HRK na liter. Chorvátske spotrebné dane z benzínu a tabaku sú stále pod úrovňou, ktorú žiada Európska komisia a preto sa môže v budúcnosti očakávať ďalšie zvýšenie.

Čítať celé

Poslanci otvorili diskusiu k novele Obchodného zákonníka

16.4.2015  /  SITA a.s.

Návrh novely Obchodného zákonníka by mali poslanci prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Základným zámerom návrhu zákona je zamedziť poškodzovaniu veriteľov v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania a posilniť zodpovednosť za podnikanie.

Čítať celé