Pracovníčka pred šanonmi s notebook

Ukončenie roka v mzdovej učtárni

Treba uzavrieť starý rok 2016 a pripraviť sa na rok 2017, ktorý priniesol nové legislatívne zmeny. Ukážeme si, aké sú povinnosti zamestnávateľa a aký dosah majú pre neho legislatívne zmeny od 1. januára 2017.

Čítať celé
ruka s mincami

Prehľad mzdových veličín na rok 2017

Výška mesačnej minimálnej mzdy sa na rok 2017 zvyšuje na sumu 435 €/minimálna hodinová mzda na 2,500 €. Mesačná výška daňového bonusu na jedno dieťa je od 1. 1. 2017 vo výške 21,41 €. Pri výpočte maximálnej náhrady príjmu alebo maximálnej nemocenskej dávky je od 1. 1. 2017 zamestnancovi zohľadnený vymeriavací základ do výšky 1 766 €.

Čítať celé

Zmeny výšky odvodov od 1. 1. 2017

Ako každý rok, ani rok 2017 nie je výnimkou a prinesie nám zmenu výšky odvodov. Niektoré odvodové veličiny porastú, niektoré ostanú nezmenené a, žiaľ, ani jedna neklesne. Ukážme si teda prehľad, čo presne sa u koho bude meniť.

Čítať celé

Všeobecný vymeriavací základ a priemerná mesačná mzda za rok 2015

Priemerná mesačná mzda za rok 2015 ovplyvní v oblasti zdravotného poistenia v roku 2017 minimálny mesačný vymeriavací základ SZČO a samoplatiteľa, maximálny mesačný vymeriavací základ zamestnanca, zamestnávateľa, SZČO a samoplatiteľa, maximálny ročný vymeriavací základ.

Čítať celé
Šanóny v rukách muža - 2016 a 2017

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2016 a prechode na rok 2017

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a k príprave na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie.

Čítať celé

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2017

17.1.2017  /  Ing. Vladimír Ozimý

Lektor vo videoškolení rozoberá novelu zákona o dani z príjmov od 1. januára 2017 – aké zmeny novela priniesla do praxe.

Čítať celé

Cestovné náhrady – aktuálne od 1. 12. 2016

16.1.2017  /  Ing. Vladimír Ozimý

Vo videoškolení lektor Ing. Vladimír Ozimý rozoberá problematiku cestovných náhrad. Venuje sa tuzemským cestovným náhradám, ako aj náhradám pri zahraničnej pracovnej ceste. Upozorňuje i na nové sadzby platné od 1. 12. 2016.

Čítať celé

Mzdové noviny 12/2016

12.1.2017

So začiatkom nového roka prichádzajú do platnosti nové legislatívne zmeny. Mzdové noviny Vám prinášajú pravidelnú nádielku aktuálnych odborných informácií, vďaka ktorým budete na tieto zmeny pripravení.

Čítať celé

Čím sa bude Európsky parlament zaoberať tento rok?

13.1.2017  /  Redakcia

Krátky prehľad hlavných oblastí, ktorými sa budú europoslanci zaoberať počas tohto roku.


Vláda SR: Návrh novely zákona o sťažnostiach

12.1.2017  /  Redakcia

Vládou schváleným návrhom novely zákona sa novým spôsobom upravujú niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností.


Návrh na doplnenie vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

11.1.2017

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je stanoviť paušálnu odmenu advokátov za zastupovanie osoby v konaní o oddlžení.

tst-partner-logo.png

SP posiela živnostníkom informácie o zvýšení odvodov

18.1.2017  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa začala posielať živnostníkom a ostatným SZČO listy, v ktorých im oznamuje zvýšenie sociálnych odvodov od 1. januára tohto roka.

Čítať celé

Finančná správa: Odhalili daňový podvod so sušenými hríbmi

17.1.2017  /  SITA a.s.

Daňoví kontrolóri odhalili podvod pri fiktívnom obchode s dodávkou 7 ton sušených dubákov. Nadmerný odpočet vo výške 55 tisíc eur vyplatený nebol a dorubili DPH vo výške viac ako 150 tisíc eur.

Čítať celé

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpli

9.1.2017  /  SITA a.s.

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku januára tohto roka stúpli o 4,15 eura na 146,35 eura mesačne. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2017, a to najneskôr do 8. februára 2017.

Čítať celé