Zmeny v oblasti daní a účtovníctva od 1. 1. 2016

Trápi vás, čo nové sa chystá pri daňovej licencii? Chcete vedieť, na čo sa pripraviť pri kontrolnom výkaze? Pýtate sa, či sa báť novely daňového poriadku? Neviete, čo prináša zavedenie nového systému „Cash accounting scheme“? Dosť bolo obáv! Príďte sa na 3. ročník konferencie dozvedieť rekapituláciu schválených legislatívnych zmien od viacerých renomovaných lektorov.

Čítať celé

Novinky na Mzdovom centre

Pripravili sme niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré určite stoja za pozornosť. V tomto článku si môžete pozrieť, kde ich nájdete a ako s nimi môžete pracovať.

Čítať celé

Telepráca, domácka práca a home office

Vývoj európskeho pracovného práva, ale aj práva jeho členských štátov v posledných rokoch odráža spoločnú snahu o zvýšenie flexibility v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Táto snaha má priniesť výsledky v oblasti zvyšovania zamestnanosti. Nástrojom na zvyšovanie zamestnanosti majú byť jednotlivé flexibilné formy zamestnávania.

Čítať celé
žena za notebookom

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2015

Rovnako ako za rok 2014 si môžu daňovníci aj za rok 2015 znížiť vymedzený základ dane o štyri nezdaniteľné časti základu dane: na daňovníka, na manželku (manžela), dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. 

Čítať celé
vysmiaty chlapík pred PC

Pôžičky poskytované zamestnancom z prostriedkov zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže zamestnancom pri splnení stanovených kritérií a podmienok vymedzených spravidla vo vnútornom predpise poskytovať z vlastných prostriedkov nenávratné alebo návratné, bezúročné alebo úročené pôžičky. Pri poskytnutí pôžičky je potrebné uzatvoriť zmluvu o pôžičke a dohodnúť právne a finančné podmienky poskytnutia a splatenia pôžičky.

Čítať celé

kalendár

Určenie čerpania dovolenky

26.11.2015  /  Mária Jančíková

VYBRANÝ PRÍKLAD Z PRAXE: Firma má každý rok celozávodnú dovolenku 2 týždne, čo zamestnancom oznámi aspoň 14 dní vopred písomne. Môže firma 1-dňové čerpanie dovolenky zamestnancovi podľa potrieb firmy (prevádzkové dôvody) nariadiť iba deň vopred?

Čítať celé
eurobankovky-ceruzka-kalkulacka

Nové kalkulačky poistného pre SZČO a dobrovoľne poistených od januára 2016

24.11.2015  /  Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripravila za obdobie od 1. januára 2016 v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby.

Čítať celé
lekár

Priemerná dočasná PN bola v septembri pod 3 %

20.11.2015  /  Ing. Eva Gášpárová

O začiatku, trvaní a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti rozhoduje ošetrujúci lekár. Zamestnanec tieto skutočnosti preukazuje zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti vystaveným ošetrujúcim lekárom.

Čítať celé

Návrh novely zákona o tepelnej energetike

19.11.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu zákona je poskytnúť ustanoveným aktívam držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, exekučnú imunitu.


NR SR: Členovia školského výboru odobrili návrh zákona o športe

9.11.2015

Vládny návrh zákon o športe odobrili členovia parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslanci však k nemu predložili niekoľko desiatok pozmeňujúcich návrhov.


Výbory NRSR prerokúvajú návrh nového zákona o verejnom obstarávaní

4.11.2015  /  Úrad pre verejné obstarávanie

V návrhu nového zákona o verejnom obstarávaní sa najväčší dôraz kladie na plnú elektronizáciu postupov verejného obstarávania a všetkých procesných fáz zadávania zákaziek.

tst-partner-logo.png

Europarlament volá po spoločných daňových základoch pre firmy

26.11.2015  /  SITA a.s.

Europarlament požaduje zmeny v zdaňovaní podnikov v EÚ. V schválenom uznesení odporúča okrem iného spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb a zjednotenie daňovej terminológie v únii.

Čítať celé

Parlament schválil zvýšenie materskej dávky

26.11.2015  /  SITA a.s.

Od začiatku budúceho roka sa zvýši suma materskej dávky zo súčasných 65 % na 70 % z hrubej mzdy zamestnanca, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament.

Čítať celé

Sadzba za poistencov štátu sa zníži na 4,30 %

26.11.2015  /  SITA a.s.

Sadzba poistného za poistencov štátu v budúcom roku bude vo výške 4,30 % z vymeriavacieho základu. Vyplýva to zo schválenej novely zákona o zdravotnom poistení. Od začiatku tohto roka pritom platba za poistencov štátu dosiahla 4,13 % a na posledné dva mesiace tohto roka stúpla na 5,85 % z priemernej mzdy na Slovensku.

Čítať celé