Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
+421 900 411 939
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
muži s notebookmi

Viete, aké zmeny platia od 1. marca 2015 v zákone o cestovných náhradách?

Pozrite si prehľad hlavných zmien vykonaných v Zákonníku práce, ktoré nadväzne vyvolali aj zmenu v zákone o cestovných náhradách. Zmeny vykonané v zákone o cestovných náhradách sa týkajú problematiky dočasného pridelenia, a to hlavne poskytovania náhrad dočasne pridelenému zamestnancovi.

Čítať celé
muž vypĺňa tlačivo

Blíži sa termín daňového priznania – 31. marec 2015

Pomôžeme vám vyplniť tlačivo daňového priznania za rok 2014. Prinášame praktickú príručku, v ktorej nájdete cenné rady a odporúčania pri vypĺňaní daňových priznaní za predchádzajúci rok. Daňové priznania za rok 2014 sa podávajú v termíne do 31. marca 2015 – lehotu je možné opäť predĺžiť na základe oznámenia správcovi dane. 

Čítať celé
zamestnanci pozerajú na PC

Splnili ste si povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

Plnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím sa preukazuje do 31. marca nasledujúceho roka prostredníctvom Ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Čítať celé
manažér rieši spor

Viete, ktorá právna norma ochraňuje oznamovateľov protispoločenskej činnosti?

Nový zákon upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním. 

Čítať celé
študent

Akým spôsobom si môžu študenti uplatniť výnimku z platenia poistného od 1. januára 2015?

Cieľom prijatej novely zákona o sociálnom poistení je aj zlepšenie finančného postavenia žiakov a študentov v prípade, ak pracujú na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Prečítajte si, aké sú základné podmienky pre určenie výnimky z platenia poistného a akým spôsobom si ju študenti a žiaci môžu uplatniť. 

Čítať celé

bublina

Na odklad daňového priznania už zostáva len pár dní!

26.3.2015  /  S-EPI, s.r.o.

Aj v roku 2015 existuje pre daňovníkov možnosť posunúť si lehotu na podanie daňového priznania. Stiahnite si vzor oznámenia daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby a právnickej osoby za rok 2014.

Čítať celé
žena počíta na kalkulačke

Odporúčania Sociálnej poisťovne sporiteľom v II. pilieri

24.3.2015  /  Sociálna poisťovňa

V období od 15. marca do 15. júna 2015 majú sporitelia, čiže tí, ktorí si sporia na dôchodok v II. pilieri, možnosť ovplyvniť výšku svojho dôchodku. Môžu sa rozhodnúť, či z II. piliera vystúpia, či v ňom zostanú alebo do neho vstúpia. Situácia každého sporiteľa alebo poistenca je individuálna a rozhodnutie je iba na ňom.

Čítať celé

TIP: Podajte daňové priznanie, aj ak máte nízky príjem a požiadajte o vrátenie dane

18.3.2015  /  Ing. Anton Kolembus

V praxi vznikajú situácie, keď daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, napriek tomu je preňho výhodné daňové priznanie podať. Prinášame príklady takýchto situácií.

Čítať celé

Nová povinnosť pre predajcov na diaľku

20.3.2015  /  JUDr. Robert Gogola

V snahe predchádzať prípadom, keď sa pri komunikácii na diaľku nedodržiavajú pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov spotrebiteľa, bola do NR SR predolžená novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.


Nové pravidlá poskytovania podpory v sektore vína

20.3.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie, ktoré predstavuje právnu úpravu na vykonanie nových pravidiel poskytovania podpory v sektore vína.


Nové pravidlá pre zaznamenávanie informácií v sektore mlieka

20.3.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.

tst-partner-logo.png

Návrh zrušiť daňové licencie nezískal dostatočnú podporu

26.3.2015  /  SITA a.s.

Návrh skupiny poslancov zrušiť daňové licencie v novele zákona o dani z príjmov neprešiel do druhého čítania. Súčasné nastavenie daňových licencií má podľa predkladateľov novely likvidačný potenciál na množstvo malých firiem, ktoré sú z objektívnych dôvodov v strate.

Čítať celé

Poslanci odmietli vyššiu ochranu malých podnikateľov

26.3.2015  /  SITA a.s.

Firmy si aj naďalej budú môcť vyberať, v akom poradí a komu budú platiť faktúry. Poslanci neposunuli do druhého čítania opozičný návrh novely Obchodného zákonníka, podľa ktorého mali podnikatelia vyplácať peňažné záväzky z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v poradí podľa lehoty splatnosti faktúry alebo inej výzvy podobnej povahy.

Čítať celé

Pošta pre daňové priznania predĺži v 85 pobočkách otváracie hodiny

25.3.2015  /  SITA a.s.

Slovenská pošta predĺži v 85 vybraných pobočkách na Slovensku v posledný deň podávania daňových priznaní otváracie hodiny pre verejnosť. Zo skúseností z predchádzajúcich rokov budú 31. marca nadštandardne otvorené pošty väčšinou v okresných a krajských mestách.

Čítať celé