Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2018 a prechode na rok 2019

Povinnosti pri ročnej uzávierke vyplývajú zo zákona o účtovníctve, Zákonníka práce, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení a zákona o sociálnom fonde.

Čítať celé

Rekreačné poukazy a novelizovaný zákon o cestovnom ruchu

Hlavným cieľom zákona o podpore cestovného ruchu je podpora domáceho cestovného ruchu aj prostredníctvom zavedenia rekreačných poukazov. 

Čítať celé

Chyby pri výpočte mesačnej mzdy

Pri opravách chýb pri výpočte mesačnej mzdy platia určité pravidlá, termíny a postupy v závislosti od druhu chyby.

Čítať celé

Kontrola používania služobného automobilu s GPS a OOÚ

Aj pri používaní GPS lokalizátorov v služobných automobiloch na monitorovanie zamestnancov je nutné dodržiavať zásady z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov a Zákonníka práce.

Čítať celé

Zmeny v sadzobníku pokút v sociálnom poistení

Pri neplnení a porušení povinností voči Sociálnej poisťovni môže Sociálna poisťovňa udeliť právnickým a fyzickým osobám pokutu. Sadzobník pokút schvaľuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Čítať celé

Referenčná suma platná na rok 2019

14. 12. 2018  /  Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa stanovila referenčnú sumu na rok 2019.

Čítať celé

Mzdové noviny 11/2018

10. 12. 2018

V novembrových Mzdových novinách sa dočítate, čo nové vyšlo v Zbierke zákonov, vo Finančnom spravodajcovi či dôležité informácie zo Sociálnej poisťovne.

Čítať celé

Daňový bonus na predškolákov sa zdvojnásobí

4. 12. 2018  /  SITA a.s.

Parlament schválil daňový bonus na deti do 6 rokov.

Čítať celé

Návrhy na zmenu zákona o advokácii

5. 12. 2018  /  Redakcia

Skupina poslancov NR SR predložila do medzirezortného pripomienkového konania návrhy na zmenu dĺžky a započítavania praxe advokátskeho koncipienta.


Pripravovaná novela zákona o strelných zbraniach

30. 11. 2018  /  Redakcia

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o strelných zbraniach a strelive. Má zaviesť legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s nedávnymi teroristickými útokmi.


Návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií

25. 10. 2018  /  Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií. Ani zásadné zmeny v exekučných konaniach neviedli k výraznej redukcii počtu tzv. starých exekúcií. Ukončenie tzv. starých exekúcií by pri súčasnom tempe ukončovaní exekučných konaní trvalo viac ako 12 rokov.

tst-partner-logo.png

Jednoduchší príchod pracovníkov z tretích krajín odobril aj prezident

13. 12. 2018  /  SITA a.s.

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorou sa od začiatku budúceho roka zavedú opatrenia na zjednodušenie a zrýchlenie príchodu pracovníkov z tretích krajín na Slovensko.

Čítať celé

Podpisom prezidenta sa končí spaľovanie kvalitného dreva v biomasových zariadeniach

13. 12. 2018  /  SITA a.s.

Po novom sa bude dotovať len spaľovanie dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu.

Čítať celé

Hlava štátu odobrila novelu zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov

10. 12. 2018  /  SITA a.s.

Pohonné látky na Slovensku sa budú označovať špeciálnymi identifikačnými látkami. Ministerstvo financií SR si od povinnosti označovania benzínov a nafty tzv. nanomarkermi sľubuje zvýšenie efektivity výberu spotrebnej dane.

Čítať celé