Sezónne práce – sezónne zamestnávanie

Zamestnávatelia môžu zamestnávať fyzické osoby na sezónne práce výlučne v pracovnoprávnom vzťahu v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, a to v pracovnom pomere na určitú dobu, prípadne v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Čítať celé

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi

Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak je rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne najmenej 5 %. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného a jej hodnota je 100.

Čítať celé

Zamestnávanie poberateľov dôchodkov od 1. júla 2018

S účinnosťou od 1. 7. 2018 budú mať poberatelia dôchodkov, ktorí vykonávajú práce na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, rovnakú výhodu v oblasti sociálneho poistenia ako študenti. Prinášame prehľad povinností zamestnávateľa na základe uzatvorených dohôd.

Čítať celé

Osobný spis zamestnanca

Čo musí byť obsahom personálnej dokumentácie zamestnanca? Ktoré údaje zamestnávateľ nesmie zaznamenávať v osobnom spise? Je možné spracúvať fotografiu zamestnanca? Je potrebné pýtať od zamestnanca súhlas na spracúvanie osobných údajov? Poskytneme vám odpovede v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. platným od 25. 5. 2018.

Čítať celé

Sankcie pre zamestnávateľa pri neplnení si povinností v súlade so mzdami

Zamestnávateľ je povinný v oblasti mzdového účtovníctva plniť i zákonom stanovené odvodové, prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti voči rôznym inštitúciám. Inak mu hrozia sankcie.

Čítať celé

Ste SZČO a chcete prerušiť živnosť. Aké povinnosti máte voči Sociálnej poisťovni?

13. 7. 2018  /  Sociálna poisťovňa

Ak SZČO pozastaví prevádzkovanie živnosti alebo výkon činnosti, je povinná oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie povinného poistenia.

Čítať celé

Dovolenka

10. 7. 2018  /  Viera Kubanková

Zamestnankyňa chce po skončení rodičovskej dovolenky nastúpiť do práce, ale má veľký zostatok nevyčerpanej dovolenky. Pracovná doba zamestnankyne je 8 hodín. Môže zamestnankyňa čerpať počas obdobia 4 mesiacov denne 4 hodiny dovolenky a 4 hodiny neplatené voľno? Je to možné z pohľadu zákonov o zdravotnom a sociálnom poistení?

Čítať celé

Prekážka v práci na strane zamestnanca

6. 7. 2018  /  Viera Kubanková

Nárok zamestnanca na pracovné voľno z dôvodu ošetrenia u lekára v prípade, ak je jeho pracovný čas rozvrhnutý v týždni tak, že v pondelok a stredu trvá pracovná zmena od 7.00 do 17.00 hodiny, utorok a štvrtok od 7.00 do 14.00 hodiny a v piatok od 7.00 do 13.00 hodiny.

Čítať celé

Návrh nového zákona o hazardných hrách

28. 5. 2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách ako reakciu na dynamický rast prevádzkovania hazardných hier v on-line prostredí.


Plánované zmeny v poisťovníctve, spotrebiteľských a iných úveroch

26. 3. 2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.


Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

26. 2. 2018  /  Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.

tst-partner-logo.png

Finančná správa dala preskúmať tzv. kvízomaty

3. 7. 2018  /  SITA a.s.

Na Slovensku je podľa finančnej správy zhruba 800 tzv. kvízomatov, ktoré po zodpovedaní jednoduchej otázky umožňujú hrať hazardné hry. Finančná správa však musí dokázať, že ide o hracie automaty.

Čítať celé

Životné minimum sa od júla zvyšuje

2. 7. 2018  /  SITA a.s.

Vzhľadom na nárast súm životného minima sa mierne zvýši daňový bonus na dieťa, nezdaniteľná časť základu dane, výška minimálnych dôchodkov, suma minimálneho predčasného dôchodku, či prídavok na dieťa a rodičovský príspevok.

Čítať celé

Fyzické osoby podnikatelia už musia s finančnou správou komunikovať elektronicky

2. 7. 2018  /  SITA a.s.

Povinnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou pre fyzické osoby podnikateľov je od 1. júla tohto roka. Platí to aj pre tých, ktorí si na podanie daňového priznania s trojmesačným odkladom nechali posledný deň, teda 2. júl.

Čítať celé