Spracúvanie biometrických údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia

Podľa nariadenie GDPR biometrickými údajmi sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania.

Čítať celé

Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník

Charakteristika zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby; nezdaniteľné časti základu dane, daň a odvody z ich príjmov.

Čítať celé

Výpomoc rodiny živnostníka v podnikaní

Krátky prehľad, aké sú podmienky zamestnávania rodinného príslušníka u živnostníka, aby nedošlo k nelegálnemu zamestnávaniu.

Čítať celé

Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín a zmeny v oblasti podpory mobility pracovnej sily

Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín je možné, ak je uchádzač držiteľom modrej karty Európskej únie, má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, má povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt, prípadne dlhodobý pobyt...

Čítať celé

Nárok na daňový bonus a štúdium dieťaťa

V zmysle zákona o dani z príjmov je možné od 1. januára 2018 uplatniť si dva druhy daňového bonusu. Jedným z nich je daňový bonus na vyživované dieťa. Po splnení istých podmienok je možné uplatniť si bonus aj na dieťa študujúce v zahraničí.

Čítať celé

Čo priniesla a prinesie novela Zákonníka práce | Inzercia

16. 8. 2018

Novela Zákonníka práce, ktorá vstúpila do platnosti od 01.05. 2018, mení príplatky pre zamestnancov, mení pravidlá v oblasti vyplácania resp. odvádzania daní pri 13. a 14. platoch a prináša zmeny v pracovných inzerátoch.

Čítať celé

Poistenci Sociálnej poisťovne môžu získať prístup k svojmu individuálnemu účtu

13. 8. 2018  /  Sociálna poisťovňa

Na to, aby poistenci získali elektronický prístup k údajom zo svojho individuálneho účtu, stačí osobne navštíviť miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Čítať celé

Mzdové noviny 7/2018

9. 8. 2018

I počas dovolenkového obdobia vám prinášame prehľad legislatívnych zmien a dôležitých udalostí z oblasti miezd, daní a účtovníctva.

Čítať celé

Pripravovaná zmena zákona o registri partnerov verejného sektora

9. 8. 2018  /  Redakcia

Návrh zmien v protischránkovom zákone, ktoré si vyžiadala doterajšia aplikačná prax.


Návrh zmeny zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

16. 7. 2018  /  Redakcia

Návrh zákona nadväzuje na programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.


Návrh nového zákona o hazardných hrách

28. 5. 2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách ako reakciu na dynamický rast prevádzkovania hazardných hier v on-line prostredí.

tst-partner-logo.png

Novela protischránkového zákona má odstrániť interpretačné nejasnosti a aplikačné nedostatky

16. 8. 2018  /  SITA a.s.

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje novelu zákona o registri partnerov verejného sektora, tzv. protischránkového zákona, ktorú možno označiť za zásadnú a nevyhnutnú.

Čítať celé

Úrad vicepremiéra spúšťa k 1. septembru portál OverSI

13. 8. 2018  /  SITA a.s.

Úrad predsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spúšťa k 1. septembru webový portál www.oversi.gov.sk. Prevádzka portálu výrazne napomôže orgánom verejnej moci implementovať zákon proti byrokracii a  zníži byrokratickú záťaž vo vzťahu štát verzus občan.  

Čítať celé

Finančná správa upozornila zhruba 100 tisíc subjektov na daňové nedoplatky

8. 8. 2018  /  SITA a.s.

Správca dane pokračuje v tzv. softwarningových upozorneniach pre daňovníkov s nezrovnalosťami v daňových záležitostiach. Pribudnúť by mali aj upozornenia v oblasti spotrebných daní.

Čítať celé