kalendár a dátumy

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2015

V roku 2016 príslušné zdravotné poisťovne vykonajú za platiteľov poistného ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie. Postup pri vykonaní ročného zúčtovania ZP za rok 2015 sa oproti postupu uplatňovanému v predchádzajúcich rozhodujúcich obdobiach mení v tom, že po prvýkrát v ročnom zúčtovaní ZP za rok 2015 budú príslušné zdravotné poisťovne automaticky zohľadňovať zamestnancom a ich zamestnávateľom nárok na odpočítateľnú položku.

Čítať celé
obrázky nad knižkou

Vzdelávanie zamestnancov a študentov z daňového pohľadu

S účinnosťou od 1. 1. 2016 začal platiť nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave týkajúci sa žiakov stredných odborných škôl. V tejto súvislosti najviac diskutovanou oblasťou bolo praktické vzdelávanie vykonávané u zamestnávateľa, ktoré má aj určité daňové dôsledky.

Čítať celé
Dovolenka autom

Dovolenka na zotavenie, za „odmenu“ alebo za „trest“?

Ak by zamestnanec neodpracoval u toho istého zamestnávateľa 60 dní a odpracoval by aspoň 21 dní, vzniká mu nárok na dovolenku za odpracované dni, pričom táto by predstavovala výšku jednej dvanástiny za každých odpracovaných 21 dní v príslušnom kalendárnom roku. V praxi to teda znamená, že keby zamestnanec odpracoval napríklad len 20 dní, nemá nárok na žiadnu dovolenku.

Čítať celé
podanie peňazí

Odstupné a odchodné

Podmienky, za ktorých zamestnávateľ môže alebo kedy je povinný poskytnúť zamestnancovi odstupné a odchodné a ich výšku, upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. U zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, je maximálna výška obmedzená zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a u zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorými sú aj školy a školské zariadenia.

Čítať celé
auto na kalkulačke

Automobil a výdavky podnikateľa

Väčšina daňovníkov na podnikanie alebo v súvislosti s ním používa motorové vozidlo. V príspevku sa zaoberáme výdavkami, ktoré im tým vznikajú, a to z daňového aspektu, so zameraním najmä na daň z príjmov fyzickej osoby.

Čítať celé

Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov

24.8.2016  /  Júlia Pšenková

V aktuálnom videoškolení lektorka Júlia Pšenková rozoberá problematiku zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov do zahraničia.

Čítať celé

Vyplatenie odchodného po smrti zamestnanca

23.8.2016  /  JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Môže zamestnávateľ vyplatiť odchodné zamestnancovi, ktorý bol od 1. 3. 2016 poberateľom starobného dôchodku a stále bol v trvalom pracovnom pomere, a dňa 13. 7. 2016 náhle zomrel? V pracovnom spise zamestnanca je založené potvrdenie, že zamestnanec poberá starobný dôchodok.

Čítať celé

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov od 18. 6. 2016

22.8.2016  /  Júlia Pšenková

Na Mzdovom centre pribudlo nové videoškolenie, v ktorom lektorka Júlia Pšenková vo videoškolení rozoberá zmeny v zákone o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov účinné od 18. júna 2016.

Čítať celé

Čo čaká poslancov EP v druhej polovici roka?

24.8.2016

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci EP zaoberať mnohými témami, počnúc migračnou krízou až po jednotný digitálny trh. Prečítajte si, o čom všetkom bude reč.


Vláda SR: Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch...

17.8.2016  /  Redakcia

Cieľom novely je predísť negatívnym trendom pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k zvýšeniu rizík tak pre veriteľov, ako aj spotrebiteľov a ekonomiku ako celok.


Rýchlejšie a efektívnejšie vydávanie platobných rozkazov

15.7.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Nový zákon o upomínacom konaní má za cieľ zrýchliť a zefektívniť proces vymoženia pohľadávok, a teda v konečnom dôsledku aj výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje peniaze.

tst-partner-logo.png

Vyše polovica odmeny zamestnanca smeruje na dane a poplatky

25.8.2016  /  SITA a.s.

Vyše 60 % z priemernej hrubej odmeny zamestnanca skončí v rukách verejnej správy či súkromných spoločností vo forme daní, odvodov a rôznych administratívnych poplatkov.

Čítať celé

Balík zákonov MF poškodzuje ekonomiku, tvrdia podnikatelia

24.8.2016  /  SITA a.s.

Slovenská obchodná a priemyselná komora a Klub 500 majú výhrady k balíku návrhov noviel daňových a odvodových zákonov, ako aj zákonu o správnych poplatkoch. Séria navrhovaných opatrení v novele daňových odvodov okrem iného zavádza daň z dividend so sadzbou 15 percent.

Čítať celé

Miera nezamestnanosti v júli nepatrne klesla na 9,44 %

22.8.2016  /  SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci júla tohto roka 9,44 %. Miera nezamestnanosti tak zostala na najnižšej úrovni od januára 2009, kedy predstavovala 9,03 %.

Čítať celé