Porovnanie – pracovný pomer/dohodár/živnosť

Čo je pre človeka z pohľadu daní a odvodov výhodnejšie, či pracovať na pracovný pomer, prostredníctvom dohody alebo si radšej založiť živnosť. V čom sú základné rozdiely a ktorá právna forma je v čom výhodnejšia, si priblížime a konkrétne porovnáme.

Čítať celé

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu

Pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (vykonávanej) vo vzťahu k zahraničiu do úvahy musíme vziať aj článok 15 (ale napr. v prípade Českej republiky – článok 14) medzinárodných zmlúv. Podľa čl. 15 ods. 1 ZZDZ takéto príjmy, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania, sa zdania len v tomto štáte (v štáte rezidencie). Pokiaľ je však zamestnanie vykonávané v druhom zmluvnom štáte, odmeny sa zdania v štáte vykonávania činnosti.

Čítať celé

Paušálne výdavky od 1. januára 2017

Paušálne výdavky sú výdavky určené percentom z úhrnu zdaniteľných príjmov. Od 1. januára 2017 sa paušálne výdavky zvyšujú zo 40 % na 60 % z úhr­nu príjmov, zároveň sa zvyšuje aj ich maximálna výška z 5 040 € ročne na 20 000 € ročne bez ohľadu na dobu vykonávania činnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to pri nezmenených podmienkach a okruhu fyzických osôb, ktoré paušálne výdavky môžu uplatňovať.

Čítať celé
Ruka s dominokockou s napisom dividends

Zdaňovanie dividend od 1. januára 2017

S účinnosťou od 1. januára 2017 platia nové pravidlá a podmienky zdaňovania dividend. Týkajú sa dividend, ktoré budú vyplácané zo ziskov vytvorených za účtovné obdobia, ktoré začnú 1. 1. 2017, ale aj dividend, ktoré budú vyplácané zo ziskov za účtovné obdobia, ktoré začali do konca roka 2003.

Čítať celé

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2016

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať za rok 2016 daňové priznanie, môže do 15. 2. 2017 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie do 31. 3. 2017.

Čítať celé

Obrovský úspech! Slovenská firma vo finále prestížnej biznis súťaže | Inzercia

23.2.2017

V 10. ročníku prestížnej súťaže European Business Awards sa firma GEVORKYAN, s.r.o. prebojovala až do finále!

Čítať celé

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2016

21.2.2017  /  Ing. Marián Drozd,Ing. Valéria Jarinkovičová,Ing. Ľubica Sekerková

Pripravili sme praktickú príručku v on-line podobe, ktorá fyzickým osobám pomôže pri vypĺňaní daňových priznaní za rok 2016. Oboznámite sa so zmenami pre rok 2016, ozrejmíme Vám výpočet základu dane a daňovej povinnosti, a to vrátane praktických príkladov a vyplnených aktuálnych tlačív daňových priznaní.

Čítať celé
Sociálny fond

Rozdielny finančný príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnanca

20.2.2017  /  JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Zamestnávateľ doteraz prispieval na stravovanie zo sociálneho fondu všetkým zamestnancom rovnakou sumou. Od 1. 1. 2017 chce zamestnancov rozdeliť do rôznych kategórií - niektorým nebude zo sociálneho fondu prispievať vôbec, niektorým tak ako doteraz a niektorým 100 %, takže nebudú nič doplácať. Je taký postup možný?

Čítať celé

Vláda schválila úpravu riešenia úpadku dlžníka

16.2.2017  /  Redakcia

Vláda dňa 15. 2. 2017 schválila návrh nariadenia, ktorý bol predložený v nadväznosti na zákon č. 377/2016 Z. z. – novelu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Nariadenie upravuje výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka a sumu, do ktorej je dlžník oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb.


Návrh novely Správneho súdneho poriadku

9.2.2017  /  Redakcia

Návrh novely k právu strany civilného sporového konania konať pred súdom v jazyku, ktorému rozumie, dopĺňa aj jej právo predkladať podania a dôkazy v materinskom jazyku, pričom štát sám zabezpečuje preklad týchto podaní a dôkazov.


Čím sa bude Európsky parlament zaoberať tento rok?

13.1.2017  /  Redakcia

Krátky prehľad hlavných oblastí, ktorými sa budú europoslanci zaoberať počas tohto roku.

tst-partner-logo.png

Povinnosti finančných inštitúcií pri výmene informácií sa menia

24.2.2017  /  SITA a.s.

Povinnosti finančných inštitúcií, ako sú banky či poisťovne, súvisiace s automatickou výmenou informácií, sa menia. Daňové subjekty od roku 2017 nemajú povinnosť poskytovať informácie o úrokovom príjme prostredníctvom doteraz platného formulára.

Čítať celé

SP nemocenské zamestnancom vypláca až od 11. dňa práceneschopnosti

22.2.2017  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa zamestnancom pri dočasnej pracovnej neschopnosti nemocenské za prvých desať dní nevypláca. Za tieto dni im vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu podľa zákona.

Čítať celé

EÚ sa dohodla na nových pravidlách proti vyhýbaniu sa daniam

22.2.2017  /  SITA a.s.

Ministri financií Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách, ktorých cieľom je nedovoliť nadnárodným spoločnostiam využívať rozdiely v daňových sadzbách medzi členskými krajinami 28-člennej únie aj štátmi mimo EÚ.

Čítať celé