Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM

Zdravotné poistenie štatutára (VIDEO)

Vo videolekcii z videoškolenia Štatutári a členovia štatutárnych orgánov v odvodovom systéme rozoberá lektorka Júlia Pšenková zdravotné poistenie štatutárov.

Čítať celé
žena pracuje za stolom

Potvrdenie o zamestnaní – zápočtový list

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, tzv. zápočtový list. Túto povinnosť musí zamestnávateľ splniť bez toho, aby ho zamestnanec o vydanie potvrdenia požiadal, na rozdiel od vydania pracovného posudku v zmysle § 75 ods. 1 Zákonníka práce, ktorý je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi do 15 dní od jeho požiadania.

Čítať celé

Zdaňovanie príjmov z odmeny štatutára (VIDEO)

Pozrite si videolekciu s Júliou Pšenkovou spracovanú z videoškolenia Štatutári a členovia štatutárnych orgánov v daňovom systéme a systéme cestovných náhrad, zameranú na zdaňovanie príjmov z odmeny štatutára na Slovensku.

Čítať celé
postavičky na eurobankovkách

Životné minimum a daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2015

Odborný článok rozoberá problematiku súvislosti platnej sumy životného minima a údajov používaných na výpočet dane z príjmov fyzickej osoby, a to za rok 2015.

Čítať celé
čísla v hlave

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2013 – vplyv na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2015

Vplyv všeobecného vymeriavacieho základu na veličiny v oblasti sociálneho poistenia a vplyv priemernej mesačnej mzdy na veličiny v oblasti zdravotného poistenia.

Čítať celé

eurominca

Postup pri zisťovaní priemerného zárobku

27.11.2014  /  Ing. Eva Gášpárová

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období.

Čítať celé
muž v pracovnom odeve

Zrážka zo mzdy za pracovný odev

26.11.2014  /  JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)

Zamestnávateľ chce pre predavačov zakúpiť pracovné oblečenie. Ak však s nimi rozviaže pracovný pomer skôr ako za 1 rok, chce im dať zaplatiť alikvotnú čiastku z hodnoty tohto odevu. Má takéto riešenie oporu v zákone?

Čítať celé
panáčik s lupou

Zmeny vo výplate úrazových dávok od 1. januára 2015

21.11.2014  /  Sociálna poisťovňa

Na základe opatrenia MPSVaR SR č. 295/2014 Z. z. sa úrazová renta v roku 2015 zvyšuje o 1, 32 %.

Čítať celé

Návrh zákona o knižniciach

19.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predovšetkým zavedenie novej úpravy a precizovanie pojmov, ktoré obsahovo zohľadňujú súčasné formy a spôsoby výkonu odborných činností knižníc; redefinovanie úloh jednotlivých typov knižníc a ich funkcií v knižničnom systéme Slovenskej republiky vrátane vymedzenia ich pôsobnosti.


Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

19.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predkladaným opatrením sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby. Vzor použijú právnické osoby, ak im osobitný zákon ustanovuje schválenie účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby (valné zhromaždenie, členská schôdza, správna rada).


Návrh novely zákona o sociálnych službách

14.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrhom zákona sa zabezpečuje možnosť poskytovateľa sociálnych služieb v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou službou, ktorý túto sociálnu službu poskytoval k 31. 12. 2013, prispôsobiť prevádzkovanie objektu tohto zariadenia reálnemu dopytu po sociálnej službe v domove sociálnych služieb s celoročným pobytom.

tst-partner-logo.png

Fico chce v roku 2015 druhý sociálny balík

28.11.2014  /  SITA a.s.

Premiér Robert Fico verí, že vláda v roku 2015 predstaví druhý sociálny balík, ktorý by mal pomôcť najmä sociálne slabším skupinám. Chce pokračovať v tvrdých opatreniach, pokiaľ ide o daňové úniky a výber daní. Má napr. ambíciu v rokoch 2015 a 2016 znížiť cenu plynu pre domácnosť o dvojciferné číslo.

Čítať celé

Novela Zákonníka práce môže podľa Kiššovej zlikvidovať agentúry

28.11.2014  /  SITA a.s.

Vládny návrh novely Zákonníka práce, ktorým sa majú sprísniť podmienky pre agentúrne zamestnávanie, môže podľa opozičnej poslankyne zlikvidovať agentúry dočasného zamestnávania. Upozorňuje, že ak bude pracovný kódex obsahovať príliš veľa neprimeraných podmienok pre zamestnávateľov, tak pracovné miesta na Slovensku nebudú vznikať.

Čítať celé

Odvodovú úľavu posunuli poslanci do druhého čítania

27.11.2014  /  SITA a.s.

Poslanci budú pokračovať v rokovaní o odvodovej odpočítateľnej položke, ktorá má znížiť zdravotné odvody nízkopríjmových zamestnancov, v druhom čítaní. O legislatíve rokuje parlament v skrátenom konaní. Na odvodovú úľavu budú mať nárok tí zamestnanci, ktorí zarobia menej ako 570 eur mesačne, resp. 6 840 eur ročne.

Čítať celé