Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
práca na dôchodku

Výpočet zvýšenej sumy starobného dôchodku

Ak bol poberateľ starobného dôchodku dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa určí podľa zákona o sociálnom poistení.

Čítať celé
muž na lúke s tabletom

Náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku a povinnosť vrátenia náhrad za prečerpanú dovolenku

Podmienky nároku na dovolenku, krátenia dovolenky, čerpania dovolenky a poskytovania náhrad za dovolenku sú ustanovené v Zákonníku práce.

Čítať celé
mince

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2015

Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon o minimálnej mzde. V zmysle tohto zákona sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom ustanoví na nasledujúci kalendárny rok vláda Slovenskej republiky, a to nariadením vlády.

Čítať celé

Zdravotné poistenie štatutára (VIDEO)

Vo videolekcii z videoškolenia Štatutári a členovia štatutárnych orgánov v odvodovom systéme rozoberá lektorka Júlia Pšenková zdravotné poistenie štatutárov.

Čítať celé
žena pracuje za stolom

Potvrdenie o zamestnaní – zápočtový list

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, tzv. zápočtový list. Túto povinnosť musí zamestnávateľ splniť bez toho, aby ho zamestnanec o vydanie potvrdenia požiadal, na rozdiel od vydania pracovného posudku v zmysle § 75 ods. 1 Zákonníka práce, ktorý je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi do 15 dní od jeho požiadania.

Čítať celé

panáčik s výkričníkom

Aké dávky sa menia a ďalšie zmeny v roku 2015

19.12.2014  /  Sociálna poisťovňa

Od januára 2015 sa zvyšujú sumy niektorých dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou. Okrem toho čakajú poistencov aj ďalšie zmeny.

Čítať celé
kalendár na tablete

Kalendár podnikateľa – december 2014

16.12.2014  /  Bibiána Špániková

V Kalendári podnikateľa na mesiac december nájdete nové povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ktoré je podnikateľ povinný vykonať do 31. decembra 2014. 

Čítať celé
sluchátko s otáznikom

Odvody a daň pri nepravidelnom príjme

15.12.2014  /  Mária Jančíková

V dohode o vykonaní práce je so zamestnancom dohodnuté vyplatenie odmeny až po jej vykonaní. Počas jej trvania poskytne zamestnávateľ dohodárovi preddavok na odmenu. Platia sa z tohto preddavku odvody a daň?

Čítať celé

Návrh novely zákona o ochrane pred požiarmi

19.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh novely zákona reaguje na výsledky výkonu štátneho požiarneho dozoru a na poznatky a zmeny v oblasti zabezpečovania činností na úseku ochrany pred požiarmi.


Návrh novely zákona o rodine

19.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Konkrétne ciele návrhu zákona sú širokospektrálne a ich spoločným menovateľom je riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.


Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v SR

18.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh stratégie rámcovo mapuje kultúrne a kreatívne sektory ako oblasť tradičného umenia, výtvarné a divadelné umenie, film, audiovíziu, televízne a rozhlasové vysielanie, počítačové hry, hudbu či vydavateľskú činnosť.

tst-partner-logo.png

Register účtovných závierok sa od decembra vylepší

19.12.2014  /  SITA a.s.

Register účtovných závierok prináša vylepšenia v podobe zmeny dizajnu úvodnej stránky a responzívneho dizajnu aplikácie, takže register bez problémov budú môcť využívať aj majitelia smartfónov a tabletov. Používanie Registra účtovných závierok tak bude jednoduchšie a prehľadnejšie.

Čítať celé

Od júla 2015 sa má na Slovensku zaviesť minimálna penzia

19.12.2014  /  SITA a.s.

Od začiatku júla budúceho roka by sa mal na Slovensku zaviesť minimálny dôchodok. Pre ľudí, ktorí počas života získali 30 rokov dôchodkového poistenia, by mal minimálny dôchodok tvoriť 136 % zo sumy životného minima, čo pre rok 2015 predstavuje 269,5 eura.

Čítať celé

Prezident vrátil novelu zákona o verejnom obstarávaní

19.12.2014  /  SITA a.s.

Prezident SR Andrej Kiska vrátil parlamentu novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má znemožniť schránkovým firmám s neznámymi vlastníkmi účasť na verejných zákazkách. Spôsob, akým sa snaží vylúčiť účasť "schránkových“ firiem z verejného obstarávania, nie je podľa jeho názoru v súlade s Ústavou SR a právom EÚ.

Čítať celé