kalendár, 1. júl 2016

Zrážky od 1. 7. 2016 po zrušení Občianskeho súdneho poriadku

Od 1. júla 2016 sa ruší Občiansky súdny poriadok, ktorý sa nahrádza novými zákonmi. Občiansky súdny poriadok upravoval aj zrážky zo mzdy. Ako to bude po novom a ktorými predpismi sa vykonávanie zrážok zo mzdy riadi, sa dočítate v článku.

Čítať celé
chlap leží na lúke

Dovolenka v roku 2016 poskytovaná zamestnancovi podľa Zákonníka práce

Podľa článku 3 Základných zásad Zákonníka práce patrí medzi základné práva zamestnanca aj právo na odpočinok a zotavenie po práci. Toto právo zamestnanec uplatňuje tým, že v súlade so Zákonníkom práce čerpá dovolenku. Podmienky nároku na dovolenku sú ustanovené v § 100 až § 117 Zákonníka práce.

Čítať celé
žena sa teší z peňazí

Daňový bonus v roku 2016

Kto má nárok na daňový bonus? Kto je oprávnená osoba pre jeho uplatnenie? Aké sú rozdiely pri nároku na daňový bonus medzi zamestnancom a SZČO? Aký je nárok na daňový bonus v prípade vysokoškolského štúdia, pri príjmoch zo zahraničia aj u poberateľa starobného dôchodku? Dozviete sa v článku.

Čítať celé
cezhraničná spolupráca, zákon o cezhraničnej spolupráci

Nový zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci

Dňa 18. júna 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

Čítať celé
robotníci

Zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie od 18. júna 2016

S účinnosťou od 18. júna 2016 zákonom č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, ktorým sa novelizuje aj zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, sa rozširuje zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie. Podnikateľský subjekt totiž nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú mu dodáva alebo poskytuje iný podnikateľský subjekt prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva.

Čítať celé

kalendár, špendlíky

Povinné poistenie SZČO od 1. júla 2016 a vznik odvodovej povinnosti

22.6.2016  /  Sociálna poisťovňa

Povinné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) vzniká od 1. júla 2016 tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2015 dosiahli vyšší príjem z podnikania ako 5 148,00 eur. Ide o osoby, ktoré majú k 1. júlu 2016 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu.

Čítať celé
Študent na brigáde

Daňové povinnosti pre brigádnikov

21.6.2016  /  Finančná správa SR

Študent, ktorý počas leta brigáduje napr. na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dosahuje podľa zákona o dani z príjmov príjmy zo závislej činnosti. Výplatu zdaňuje študentovi zamestnávateľ preddavkovým spôsobom. 

Čítať celé
tehotná žena,

Nárok na dovolenku

20.6.2016  /  Viera Kubanková

Zamestnávateľ má so zamestnankyňou uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Zamestnankyňa je tehotná a na materskú dovolenku by mala nastúpiť od 20. 8. 2016. Má zamestnankyňa nárok na celú výmeru dovolenky? Môže zamestnávateľ so zamestnankyňou ukončiť pracovný pomer 31. 12. 2016?

Čítať celé

Parlament uľahčil cezhraničné uznávanie verejných listín v EÚ

9.6.2016

Európsky parlament dňa 9. 6. 2016 schválil legislatívne zmeny, ktoré zjednodušia preukazovanie pravosti verejných listín, akými sú rodný či sobášny list, v iných členských štátoch a uľahčia tak voľný pohyb osôb v rámci EÚ.


Advokátski koncipienti nebudú mať skrátenú dĺžku praxe

24.5.2016  /  S-EPI, s.r.o.

Advokátskym koncipientom sa nebude skracovať dĺžka praxe z piatich rokov na tri roky.


Európsky parlament si posvieti na dane

10.5.2016

Pozrite si prehľad toho, čo všetko ohľadne väčšej daňovej transparentnosti a spravodlivosti majú poslanci momentálne na stole.

tst-partner-logo.png

SZČO dostanú list o vzniku, zániku a zmene poistného do SP

22.6.2016  /  SITA a.s.

Ak SZČO od začiatku júla tohto roka vznikne alebo zanikne povinné sociálne poistenie, alebo sa jej zmení vymeriavací základ na platenie poistného na základe vlaňajších príjmov z podnikania, Sociálna poisťovňa jej to do 21. júla tohto roka oznámi listom.

Čítať celé

Miera nezamestnanosti v máji klesla na 9,45 %

21.6.2016  /  SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci mája tohto roka 9,45 %. Miera nezamestnanosti tak zostala na najnižšej úrovni od januára 2009, kedy predstavovala 9,03 %.

Čítať celé

Centrálny register exekúcií bude prístupný od 1. júla

20.6.2016  /  SITA a.s.

Verejnosť sa už od 1. júla bude môcť dozvedieť konkrétne údaje o aktuálnych exekučných konaniach. Slovenská komora exekútorov sprístupní občanom Centrálny register exekúcií, v ktorom si budú môcť napríklad zistiť, či je voči nim vedená exekúcia.

Čítať celé