Domů Mzdová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog Objednávka
Všetky články z BLOGU
49 výsledkov

Blog

Autor: PaedDr. Martin Prodaj

Dobrá motivácia je pre zamestnanca kľúčovým prvkom pri vysokej pracovnej výkonnosti. Ak sa o motiváciu nestaráme, začne klesať aj výkonnosť. Dá sa tomu predísť motivačným rozhovorom.

iStock_000011813281XSmall.jpg,iStock_000011813281XSmall.jpg

Dátum publikácie: 3.7.2014
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Prerokovanie výpovede so zástupcami zamestnancov je večná téma, ktorá sa opakuje ako nekonečný príbeh. Zamestnávateľov to obťažuje a považujú to za zbytočné, niekedy aj za zásah do svojho vlastného rozhodnutia, odbory a zamestnanci v tom cítia určitú ochranu. Tak či onak, ide o podmienku, ktorá sa počas našej niekoľkoročnej súdnej praxe vyvinula do celkom zvláštnych rozmerov.

iStock_000004356555Small.jpg,iStock_000004356555Small.jpg

Dátum publikácie: 19.6.2014
Autor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Zmyslom právnej úpravy odstupného je aj v medzinárodnom kontexte, poskytnúť zamestnancovi satisfakciu za skončenie pracovného pomeru pri nezavinenom riziku, resp. z dôvodov, ktoré nespočívajú v jeho osobe. Až do prijatia nového Zákonníka práce inštitút odstupného upravoval zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom. Išlo o odškodnenie zamestnanca za jeho prepustenie z ekonomických dôvodov alebo pre zákaz niektorých prác a pracovísk pre ženy.

iStock_000002474996XSmall.jpg,iStock_000002474996XSmall.jpg

Dátum publikácie: 6.6.2014
Autor: JUDr. Monika Kiklicová

...Takmer ako zo Shakespeara...Odpovedí na ňu je mnoho. I výmeny názorov na ňu sú rôzne. A najmä veľmi živé, hlasité a často i zábavné...

iStock_000001089351XSmall.jpg

Dátum publikácie: 2.5.2014
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Celkom skryté ustanovenia Zákonníka práce, ktoré sa dotýkajú postavenia zástupcov zamestnancov (tradične nazývaných odborármi), modifikujú pravidlá o prepúšťaní zamestnancov, a to v prípade, ak sa zamestnávateľ rozhodne ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý takéto postavenie má. Ako to teda v skutočnosti funguje?

iStock_000002306439XSmall.jpg

Dátum publikácie: 15.4.2014
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

V druhej časti nášho exkurzu do hlbín ochrany osobných údajov by som rád nadviazal na predchádzajúci článok, kde boli nosnou témou viaceré nové povinnosti, ktoré zákon o ochrane osobných údajov priniesol. Dnes by som to doplnil o zodpovednú osobu a novú legislatívnu iniciatívu.

iStock_000005238174XSmall.jpg

Dátum publikácie: 1.4.2014
Autor: Peter Minárik

Vždy keď si spomeniem na zmenu fungovania riadenia, napadne mi analýza systému plánovania, ktorú som pred pár rokmi realizoval v nemenovanej ruskej fabrike na výrobu automobilových komponentov. 

iStock_000014535452XSmall.jpg

Dátum publikácie: 18.3.2014
Autor: Ing. Mgr. Jozef Krabáč

Na Slovensku, tak ako aj vo väčšine iných štátov, je stanovený jednotný vek odchodu do dôchodku, a to 62 rokov. Do roku 2024 sa však pri ženách naďalej ešte zohľadňuje počet vychovaných detí.

iStock_000001376675XSmall.jpg

Dátum publikácie: 3.3.2014
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Dnešná téma je zaujímavá a zo strany mnohých podnikov aj zanedbávaná. Reč je totiž o nie  príliš vďačnej oblasti ochrany osobných údajov, ktorá sa dotýka takmer každého podnikateľa, no reálnym dosahom legislatívy sa už zaoberá málokto.

iStock_000017447641XSmall.jpg

Dátum publikácie: 18.2.2014
Autor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Konkurenčný tlak na zamestnávateľov spolu s ich právom na slobodný výber zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre vedie k situácii, že trh práce znižuje šancu sa zamestnať osobám, ktoré z rôznych dôvodov nedávajú záruku na vysoký a bezproblémový pracovný výkon. Prirodzene sa tak presadzuje tendencia výberu toho „najlepšieho“ na trhu práce a dochádza k faktickej diskriminácii niektorých kategórií zamestnancov.