Domů Mzdová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog Objednávka
Všetky články z BLOGU
44 výsledkov

Blog

iStock_000002306439XSmall.jpg

Dátum publikácie: 15.4.2014
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

V druhej časti nášho exkurzu do hlbín ochrany osobných údajov by som rád nadviazal na predchádzajúci článok, kde boli nosnou témou viaceré nové povinnosti, ktoré zákon o ochrane osobných údajov priniesol. Dnes by som to doplnil o zodpovednú osobu a novú legislatívnu iniciatívu.

iStock_000005238174XSmall.jpg

Dátum publikácie: 1.4.2014
Autor: Peter Minárik

Vždy keď si spomeniem na zmenu fungovania riadenia, napadne mi analýza systému plánovania, ktorú som pred pár rokmi realizoval v nemenovanej ruskej fabrike na výrobu automobilových komponentov. 

iStock_000014535452XSmall.jpg

Dátum publikácie: 18.3.2014
Autor: Ing. Mgr. Jozef Krabáč

Na Slovensku, tak ako aj vo väčšine iných štátov, je stanovený jednotný vek odchodu do dôchodku, a to 62 rokov. Do roku 2024 sa však pri ženách naďalej ešte zohľadňuje počet vychovaných detí.

iStock_000001376675XSmall.jpg

Dátum publikácie: 3.3.2014
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Dnešná téma je zaujímavá a zo strany mnohých podnikov aj zanedbávaná. Reč je totiž o nie  príliš vďačnej oblasti ochrany osobných údajov, ktorá sa dotýka takmer každého podnikateľa, no reálnym dosahom legislatívy sa už zaoberá málokto.

iStock_000017447641XSmall.jpg

Dátum publikácie: 18.2.2014
Autor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Konkurenčný tlak na zamestnávateľov spolu s ich právom na slobodný výber zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre vedie k situácii, že trh práce znižuje šancu sa zamestnať osobám, ktoré z rôznych dôvodov nedávajú záruku na vysoký a bezproblémový pracovný výkon. Prirodzene sa tak presadzuje tendencia výberu toho „najlepšieho“ na trhu práce a dochádza k faktickej diskriminácii niektorých kategórií zamestnancov.

iStock_000002429829XSmall.jpg

Dátum publikácie: 29.1.2014
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

V rámci našej právnej úpravy pracovného práva sa vyskytujú aj inštitúty, ktoré sú skryté a málo sa o nich hovorí. Ich význam však môže byť zásadný, najmä ak si uvedomíme ich reálny dosah. Dnes tu máme dočasné prideľovanie zamestnancov, z ktorých sa môžu stať vlastní zamestnanci.

iStock_000001089351XSmall.jpg

Dátum publikácie: 17.12.2013
Autor: Peter Minárik

Ochrana osobných údajov. Tieto slová rezonujú majiteľom a manažérom firiem v ušiach dnes oveľa viacej ako doteraz. Vyplýva to z aktuálnej situácie, ktorú prináša realita zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“), ktorý nahrádza pôvodný zákon č. 428/2002 Z. z. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2013 a spolu s novými vyhláškami a metodickými usmerneniami by mal priniesť do manipulácie s osobnými údajmi a do ich ochrany jasné zodpovednosti a požiadavky.

iStock_000009960745XSmall.jpg

Dátum publikácie: 2.12.2013
Autor: Ing. Viliam Višňovský

Minimálna mzda pre rok 2014 bude 352 eur mesačne a 2,023 eura na odpracovanú hodinu. Sociálni partneri sú nespokojní: odborári chceli zvýšenie aspoň o 8 %, zamestnávatelia sa cítia podvedení, veď sa ťažko zmierovali s predpokladaným „povinným“ zvýšením o 2,4 % a teraz musia kalkulovať s rastom o 4,23 %. Čo na to azda najväčší zamestnávateľ – štát? Môžu sa radovať aj zamestnanci štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií a civilní štátni zamestnanci?

iStock_000001999905XSmall.jpg

Dátum publikácie: 19.11.2013
Autor: Ing. Viliam Višňovský

Tak si nám vláda ťapla po vrecku (cudzom) a 2. októbra 2013 rozhodla o zvýšení sumy minimálnej mzdy pre rok 2014 na 352 eur mesačne. V časoch, kedy sa nevie, či v danom roku bude dosť práce aspoň pre tých, ktorí ju majú tohto roku, je zvýšenie o 13,40 eura mesačne, teda o viac ako 4,23 %, dosť neštandardným krokom. Možno zatlieskať rozhodnutiu a odvahe vlády? Skúsme sa zamyslieť nad skrytými dôsledkami, ktoré zrejme ani zodpovední nechcú vidieť.

iStock_000015939021XSmall.jpg

Dátum publikácie: 4.11.2013
Autor: PaedDr. Martin Prodaj

Nové formy práce začínajú byť zaujímavé nielen pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov. Medzi tieto nové formy patrí nesporne aj inštitút home office.