Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
+421 900 411 939
Domů Mzdová kaviareň Vzdelávanie Blog PMPP PaM
Všetky články z BLOGU
65 výsledkov

Blog

iStock_000011441630XSmall.jpg

Dátum publikácie: 21.5.2015
Autor: Peter Minárik

Čo vás prvé napadne, keď vám niekto spomenie tému: „Návrat do práce po materskej dovolenke?“ Dá sa na to pripraviť? V poslednej dobe sa veľmi často stretávam vo svojom okolí s týmto fenoménom, tak na strane zamestnávateľa, ako aj na strane zamestnankýň.

iStock_000002572349Small.jpg

Dátum publikácie: 22.4.2015
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Zákonník práce na prvé oboznámenie sa upravuje dva inštitúty, ktoré sú si navzájom veľmi podobné a môžu v praxi spôsobiť problém, ak sa na výplatný termín mzdy budeme pozerať ako na splatnosť mzdy. V skutočnosti tomu však môže byť inak.

iStock_000005169207Small.jpg

Dátum publikácie: 1.4.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Najčastejšia forma využitia úľavy na dani je prostredníctvom nezdaniteľnej časti základu dane − § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „NČZD). Aktuálne sa ešte vysporiadava daň za rok 2014, preto prinášame praktický návod, pomôcku v orientovaní sa, či, kedy a za akých podmienok máte nárok na akú NČZD, ktorá vám zníži celkovú výšku dane.

iStock_000013467048XSmall.jpg

Dátum publikácie: 16.3.2015
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Čo povedať na obezitu ako možný dôvod diskriminácie v pracovnom práve? Asi iba toľko, že Súdny dvor Európskej únie už položil základy aj pre vyriešenie tejto otázky, ktorá môže na prvé prečítanie vzbudiť skôr úsmev ako vážny záujem o tému.

iStock_000004356555Small.jpg

Dátum publikácie: 24.2.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

V predchádzajúcom blogu sme sa venovali celej novelizácii zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a predstavili sme si odpočítateľnú položku (ďalej „OP“). Paragrafy a znenie novelizácie sme si teda uviedli a v dnešnom blogu by sme si ukázali pár príkladov posudzovania nároku, výpočtu OP a vyplnenia nového výkazu platného od 1. 2. 2015.

iStock_000006525885Medium.jpg

Dátum publikácie: 10.2.2015
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Základná otázka, ktorú si treba položiť na to, aby bol nadpis viac objasnený, by mala znieť nasledovne: môže môj nový zamestnávateľ, ku ktorému som ako zamestnanec prešiel, so mnou dojednať opäť novú skúšobnú dobu?

iStock_000005354679XSmall.jpg

Dátum publikácie: 27.1.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Tak ako každý rok, aj tento rok nám priniesol novoročné novelizácie zákonov. Tentoraz sa niektoré stihli schváliť v skrátenom legislatívnom konaní.

iStock_000004797599Small.jpg

Dátum publikácie: 7.1.2015
Autor: JUDr. Monika Kiklicová

Vraví sa, že láska ide cez žalúdok. Neverte tomu. Ja teda variť neviem... A som vydatá už dvadsať rokov. A šťastne, podotýkam... Keď sa chcem naozaj dobre najesť, zájdem si do Saloonu u nás v Cetune. Okrem toho, že tam fantasticky varia, obslúžia vás tam najmilšie a najúslužnejšie duše na svete... Milujem ich. Ozaj... A berú aj gastráče...

iStock_000018994531XSmall.jpg

Dátum publikácie: 22.12.2014
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Akciová spoločnosť má na svojom riadiacom vrchole (myslené z pohľadu výkonu činnosti štatutárneho orgánu) predstavenstvo, ktoré je ako kolektívny orgán zložené z viacerých členov a Obchodným zákonníkom je mu priznaná hlavná funkcia, a tou je riadenie celej činnosti spoločnosti a konanie v jej mene navonok, ale taktiež dovnútra (myslené pracovnoprávne). A práve otázke, ako má konať predstavenstvo pri pracovnoprávnych vzťahoch, je venovaná táto téma.

iStock_000015458659Small.jpg

Dátum publikácie: 4.12.2014
Autor: JUDr. Monika Kiklicová

Poznáte to... Sú otázky, na ktoré neviete odpovedať. Sú otázky, na ktoré sa nedá odpovedať. Sú otázky, na ktoré nechcete odpovedať. Sú otázky, na ktoré nemôžete odpovedať. A napokon sú otázky, ktoré sú... zbytočné... Všetky pritom majú spoločného menovateľa – žiadne odpovede.