Všetky články z BLOGU
77 výsledkov

Blog

tt_check-znak-na-ceste.jpg

Dátum publikácie: 8.7.2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Zrejme každému je známa poučka o tom, že cesta do práce a cesta z práce domov sa nepovažuje za plnenie pracovných úloh, a teda sa nezapočítava do pracovného času. Môže však existovať situácia, kedy toto základné pravidlo platiť nebude?

tt_sef-ukazuje-zene.jpg

Dátum publikácie: 27.5.2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Nedávny prípad, ktorý som riešil, ma zaujal z jedného dôvodu, a ním je práve prekvapujúca nevedomosť zamestnávateľov ohľadne ich povinností pred prijatím zamestnanca do práce. Najmä tých, ktoré sa nazývajú antidiskriminačnými povinnosťami.

iStock_000002043555Medium.jpg

Dátum publikácie: 28.4.2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Doručovanie úkonov v pracovnom práve je inštitút, ktorý si zaslúži neustálu pozornosť. Pri jeho realizácii totiž nastávajú pochybenia, na ktoré poukážem a v prípade, že sa ich vyvaruje každý z účastníkov týchto právnych vzťahov, urobí dôležitý krok k platnosti svojich úkonov.

iStock_000005865498XSmall.jpg

Dátum publikácie: 31.3.2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Zamestnanec, ktorý poruší počas pracovnej neschopnosti liečebný režim, riskuje okrem iných následkov aj ukončenie pracovného pomeru. Síce si poviete, že to je predsa netradičná forma riešenia porušenia liečebného režimu, ale netreba ju podceňovať. Navyše by mala zaznieť aj otázka – A čo ochranná doba?

tt_tehotna-zena.jpg

Dátum publikácie: 23.2.2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Postavenie zamestnankyne, ktorá je okrem tohto pracovnoprávneho statusu aj tehotná, so sebou prináša viacero nových práv a povinností. Je však v tejto súvislosti možné, aby sa takáto zamestnankyňa dostala do rozporu s dobrými mravmi pri výkone svojich práv?

tt_boss-a-podriadeni.jpg

Dátum publikácie: 19.1.2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

V každodennom živote zamestnancov sa udeje neúmerné množstvo pokynov a rozhodnutí nadriadených, ktoré nie vždy sú vnímané ako rozumné. Snáď by sa našiel aj iný, pejoratívny a expresívny výraz, avšak otázka znie, do akej miery je možné takýto nerozumný pokyn nadriadeného ignorovať.

tt_4-ludia-so-smajlikami.jpg

Dátum publikácie: 24.11.2015
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Mzdové hodnotenie zamestnancov nie je vždy postavené na princípoch antidiskriminácie a nezriedka sa stretávame s tým, že dvaja zamestnanci, ktorých výkon práce je identický, nie sú odmeňovaní rovnakou mzdou. Je vôbec povinnosťou zamestnávateľa takýto princíp hájiť a dodržiavať?

tt_muz-zena-cakaju.jpg

Dátum publikácie: 23.10.2015
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Predstavte si situáciu, že zamestnávate právnika, teda osobu s vysokoškolským právnickým vzdelaním, a zároveň sa necháte v súdnom sporovom konaní zastúpiť advokátom. Môže vám ako konateľovi niekto, prípadne aj samotný súd vyčítať, že takéto vynakladanie finančných prostriedkov je neúčelné?

iStock_000012726316XSmall.jpg

Dátum publikácie: 21.9.2015
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Zamestnanec si bez vedomia a súhlasu všetkých nahrá rozhovor, ktorý vedie a je zároveň aj kľúčom k poznaniu skutočných dôvodov výpovede pre tohto zamestnanca. Môže byť však takýto dôkaz pripustený aj v konaní o neplatnosť výpovede pred súdom?

iStock_000009302423Small.jpg

Dátum publikácie: 17.7.2015
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Kolektívna zmluva je právny vzťah vytvorený medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorý však v praxi viacerí jeho účastníci podceňujú a vzájomné práva a povinnosti tam dohodnuté sa nedodržujú s odkazom na ich menšiu alebo snáď žiadnu záväznosť. Berie sa to ako niečo nutné, aby zástupcovia zamestnancov boli spokojní, avšak právny význam tohto inštitútu je väčší a často podceňovaný.