Všetky články z BLOGU
72 výsledkov

Blog

tt_boss-a-podriadeni.jpg

Dátum publikácie: 19.1.2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

V každodennom živote zamestnancov sa udeje neúmerné množstvo pokynov a rozhodnutí nadriadených, ktoré nie vždy sú vnímané ako rozumné. Snáď by sa našiel aj iný, pejoratívny a expresívny výraz, avšak otázka znie, do akej miery je možné takýto nerozumný pokyn nadriadeného ignorovať.

tt_4-ludia-so-smajlikami.jpg

Dátum publikácie: 24.11.2015
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Mzdové hodnotenie zamestnancov nie je vždy postavené na princípoch antidiskriminácie a nezriedka sa stretávame s tým, že dvaja zamestnanci, ktorých výkon práce je identický, nie sú odmeňovaní rovnakou mzdou. Je vôbec povinnosťou zamestnávateľa takýto princíp hájiť a dodržiavať?

tt_muz-zena-cakaju.jpg

Dátum publikácie: 23.10.2015
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Predstavte si situáciu, že zamestnávate právnika, teda osobu s vysokoškolským právnickým vzdelaním, a zároveň sa necháte v súdnom sporovom konaní zastúpiť advokátom. Môže vám ako konateľovi niekto, prípadne aj samotný súd vyčítať, že takéto vynakladanie finančných prostriedkov je neúčelné?

iStock_000012726316XSmall.jpg

Dátum publikácie: 21.9.2015
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Zamestnanec si bez vedomia a súhlasu všetkých nahrá rozhovor, ktorý vedie a je zároveň aj kľúčom k poznaniu skutočných dôvodov výpovede pre tohto zamestnanca. Môže byť však takýto dôkaz pripustený aj v konaní o neplatnosť výpovede pred súdom?

iStock_000009302423Small.jpg

Dátum publikácie: 17.7.2015
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Kolektívna zmluva je právny vzťah vytvorený medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorý však v praxi viacerí jeho účastníci podceňujú a vzájomné práva a povinnosti tam dohodnuté sa nedodržujú s odkazom na ich menšiu alebo snáď žiadnu záväznosť. Berie sa to ako niečo nutné, aby zástupcovia zamestnancov boli spokojní, avšak právny význam tohto inštitútu je väčší a často podceňovaný.

iStock_000015145710XSmall.jpg

Dátum publikácie: 29.6.2015
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Národným športom je u nás hokej. A práve vášeň a radosť z tohto športu priviedla niektorých zamestnancov až k ukončeniu pracovného pomeru. Môže sa to vôbec stať? Je sledovanie hokeja počas pracovnej doby závažným problémom?

iStock_000012269351XSmall.jpg

Dátum publikácie: 11.6.2015
Autor: Peter Minárik

V prvej časti článku sme sa zamerali aj na zmeny mozgových máp žien na materskej dovolenke. Zdôraznili sme fakt, že integráciu matiek po materskej je vhodné riešiť ako projekt.

iStock_000011441630XSmall.jpg

Dátum publikácie: 21.5.2015
Autor: Peter Minárik

Čo vás prvé napadne, keď vám niekto spomenie tému: „Návrat do práce po materskej dovolenke?“ Dá sa na to pripraviť? V poslednej dobe sa veľmi často stretávam vo svojom okolí s týmto fenoménom, tak na strane zamestnávateľa, ako aj na strane zamestnankýň.

iStock_000002572349Small.jpg

Dátum publikácie: 22.4.2015
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Zákonník práce na prvé oboznámenie sa upravuje dva inštitúty, ktoré sú si navzájom veľmi podobné a môžu v praxi spôsobiť problém, ak sa na výplatný termín mzdy budeme pozerať ako na splatnosť mzdy. V skutočnosti tomu však môže byť inak.

iStock_000005169207Small.jpg

Dátum publikácie: 1.4.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Najčastejšia forma využitia úľavy na dani je prostredníctvom nezdaniteľnej časti základu dane − § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „NČZD). Aktuálne sa ešte vysporiadava daň za rok 2014, preto prinášame praktický návod, pomôcku v orientovaní sa, či, kedy a za akých podmienok máte nárok na akú NČZD, ktorá vám zníži celkovú výšku dane.