Chyby v mzdovom účtovníctve a ich oprava

Oprava chýb v mzdovom účtovníctve má viacero súvislostí. Závisí od toho, či sa vykonáva oprava výpočtu mesačnej mzdy alebo oprava nesprávne zrazeného preddavku na daň, či odvedeného poistného na zdravotné a sociálne poistenie. Vtedy platia určité pravidlá, termíny a zákonmi ustanovené postupy – v závislosti od chyby.

chyby_mzdov_uctov_oprava

Rovnako treba rozlišovať, ak sa chyba vo výpočte zistí ešte pred uzatvorením mesačného vyúčtovania alebo až po uzatvorení mesačného spracovania a odoslaní súvisiacich výkazov, kedy už v súvislosti s opravami treba zasiahnuť spätne do predchádzajúcich období.

Situácia v mzdách je, čo sa týka opráv a mazania údajov spätne, veľmi zložitá, keďže väčšina údajov môže ovplyvniť už vypočítané mzdy. Navyše na seba nadväzujú mzdové listy jednotlivých mzdových období, nemocenské dávky jednotlivých mzdových období, realizácia zrážok a pod., kedy údaje v jednom mesiaci závisia od údajov z predchádzajúcich mesiacov. Taktiež treba rešpektovať, že za uzavreté mzdové obdobie už mohli byť odoslané platobné príkazy na výplatu miezd a zúčtovanie s inštitúciami, čo môže byť už nevratná akcia.

1. Výpočet mesačnej mzdy – chyby a opravy

Mzda sa zúčtováva pozadu za uplynulé mesačné obdobie. Ak sa chyba zistí už po uzatvorení mesiaca, t. j. po zúčtovaní výplat a odoslaní súvisiacich výkazov, potom je možné chybu opraviť jedným z nasledovných spôsobov:

 • ak bola chyba vo výpočte mzdy spôsobená:
  • nesprávnym použitím priemerného zárobku na pracovnoprávne účely,
  • nesprávne poskytnutou sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,
  • nesprávne poskytnutou sumou daňového bonusu,
  • nesprávne použitou % sadzbou poistného na zdravotné a sociálne poistenie,
  • nesprávne použitou % sadzbou dane zo závislej činnosti a pod.,
tak opravu je možno vykonať len novým výpočtom čistej mzdy a následne zohľadnením opravy vo všetkých dokladoch a výkazoch súvisiacich s evidenciou miezd, poistného a preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, t. j.:
  • na mzdovom liste zamestnanca,
  • v mesačnom výkaze poistného a príspevkov, resp. výkaze poistného a príspevkov (Sociálne poistenie),
  • vo výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie,
  • v prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň;
 • ak bola chyba vo výpočte mzdy spôsobená nesprávnym určením základnej zložky mzdy, prémie, odmeny, náhrady mzdy alebo inej zložky mzdy, tak opravu je možno vykonať:
  • novým výpočtom čistej mzdy a zohľadnením opravy v súvisiacich dokladoch a výkazoch alebo
  • po dohode so zamestnancom zúčtovaním vzniknutého rozdielu v najbližšom termíne pre zúčtovanie miezd, tzn. že zúčtovaný rozdiel bude súčasťou hrubého príjmu zamestnanca a zároveň súčasťou vymeriavacieho základu pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie a taktiež súčasťou zdaniteľného príjmu pre výpočet preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti v čase zúčtovania príjmu. Tento spôsob je z pohľadu administratívy jednoduchší.

Vyhnite sa omylom a pozrite si nasledovné video k téme výpočtu miezd, odvodov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a daňovej povinnosti.

Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videu v cene predplatného. 

Príklad č. 1:

Zamestnancovi bola od 1. 4. 2017 zvýšená mesačná mzda z 850 € na 900 €. Mzdová účtovníčka nedopatrením nezmenila výšku mzdy zamestnanca v mzdovom programe a výpočet mzdy za 4/2017 prebehol podľa pôvodnej pracovnej zmluvy.

Oprava mzdy je možná dvoma spôsobmi:

a) novým dodatočným prepočtom čistej mzdy, kedy je však potrebné opraviť aj príslušné mzdové výkazy (mzdový list, podať opravný mesačný výkaz poistného a príspevkov na sociálne poistenie, opravný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie a opravný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň),

 

Pôvodné vyúčtovanie
4/2017

Vyúčtovanie po prepočte
4/2017

zamestnanec

zamestnávateľ

zamestnanec

zamestnávateľ

Hrubá mzda

850,00

 

900,00

 

Zdravotné poistenie

 34,00

 85,00

 36,00

 90,00

Sociálne poistenie

 79,90

214,19

 84,60

226,80

Základ dane

736,10

 

780,00

 

Nezdaniteľná časť

316,94

 

316,94

 

Zdaniteľný príjem

419,16

 

463,06

 

Preddavok na daň

 79,64

 

 87,98

 

Daňový bonus

 21,41

 

 21,41

 

Suma na výplatu

677,87

 

713,43

 

Vyplatená suma

677,87

     

Doplatok

   

 35,56

 

 

Článok je skrátený. Celý text:

1. Výpočet mesačnej mzdy – chyby a opravy
2. Oprava chýb pri zdaňovaní príjmu

si môžete prečítať tu:

NotebookMC 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

 

Autor: Ing. Martina Švaňová

AUTOR

Ing. Martina Švaňová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

21.12.2017