Daňová sezóna začína... na čo sa pripraviť

Podnikatelia, firmy, blíži sa koniec roka, pripravte sa už teraz a vyhnite sa koncoročnému stresu s dokladmi, faktúrami, optimalizáciou nákladov a naháňaním seba aj svojej účtovníčky.

sezona_375x250Viete, s akými zmenami musíte počítať pri tohtoročnom podaní daňového priznania? Viete, na čo všetko sa musíte pripraviť? 

Pozrite si prehľad hlavných tém, ktoré budeme spolu riešiť v najbližších mesiacoch  pri daňovej a mzdovej uzávierke:

 

Čo nás čaká v decembri 2017:

 • prípravné práce pred podaním daňového priznania
 • inventarizácia majetku za rok 2017
 • účtovná závierka pre podvojné účtovníctvo za rok 2017
 • účtovná závierka  pre jednoduché účtovníctvo za rok 2017
 • koncoročné povinnosti platiteľov DPH
 • zúčtovanie a daňové posúdenie zostatkovej ceny majetku
 • daňové výdavky až po zaplatení
 • daňová uznateľnosť opravných položiek a rezerv
 • transakcie so spriaznenými osobami, transferová dokumentácia
 • správne posúdenie daňových odpisov na konci roka – vo väzbe na prenájom majetku, majetok používaný aj na súkromné účely
 • zostavenie daňového priznania k DPH – ako vyplniť príslušné riadky daňového priznania, obsahová náplň riadkov
 • správne posúdenie a výpočet preddavkov na daň z príjmov na r. 2018
 • uzatváranie roka v mzdovej učtárni (resp. povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2017 a prechode na rok 2018)

A, samozrejme, obľúbená téma daňová optimalizácia – čiže legálny spôsob zníženia daňovej povinnosti a využitie všetkých opatrení a predpisov v rámci platnej legislatívy, vďaka ktorým si môžete znížiť základ dane, daň a následne aj vaše odvody.  Aj týmto témam sa budeme podrobne venovať do konca roka, články, príklady z praxe, videopríklady, online rozhovory, notifikácie zmien... – to všetko nájdete na našich webových stránkach Mzdovecentrum.sk

 

Čo nás čaká v januári:

 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – daňové priznanie musíte podať do 31. 1. 2018, spoločne budeme riešiť správny výpočet dane,  otázky okolo vzniku a zániku daňovej povinnosti, výšku a platenie preddavkov na daň,  uplatnenie možnosti zníženia ročnej sadzby dane podľa veku vozidla
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • prehľad mzdových veličín na rok 2018 
 • zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018 – čoho sa budú týkať:  zdaňovanie prirážky cestovnými agentúrami na každý predaj služieb, zmena podmienky pri uplatňovaní trojstranného obchodu, právo na odpočítanie dane pri postúpení pohľadávky, povinnosť podávať súhrnné výkazy pre zdaniteľné osoby zúčastnené na trojstrannom obchode, oslobodenie od DPH...

 

A na čo nezabudnúť vo februári 2018?

 • daňové priznania pre FO aj PO
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti FO
 • a ďalšie...

 

Je toho veľa, na čo nezabudnúť a čo zvládnuť – pomôžeme vám.

Vyberte si správne a využite už teraz služby Mzdového centra, nechajte sa príjemne prekvapiť a zjednodušte si prácu aj život.

Sledujeme všetky legislatívne zmeny za vás, spracúvame ich do praktickej podoby článkov, príkladov a prehľadov. Natáčame videoškolenia k aktuálnym témam. A podobne ako v predchádzajúcich rokoch, máme pre vás každý týždeň legislatívne novinky a zmeny z oblastí daní, účtovníctva, miezd i personalistiky, ktoré budete potrebovať riešiť do konca roka. Všetko prakticky, prehľadne, na jednom mieste a dostupné okamžite.

Potrebujete sa poradiť aj ku konkrétnej otázke? Je tu Mzdová a Daňová pohotovosť – odborníci denne odpovedajú na vaše otázky. Chcete byť v obraze? Je tu Mzdová a Daňová TV – desiatky videoškolení s odborníkmi z praxe ku každej dôležitej legislatívnej zmene. 

 

 Mzdové centrum a Daňové centrum sú odborné online systémy, kde máte všetky aktuálne legislatívne novinky na jednom mieste a dostupné okamžite.

Najlepšie online riešenie na Slovensku pre dane a účtovníctvo, mzdy a personalistiku vám prináša množstvo výhod a funkcií, napríklad:

 • Mzdová a Daňová pohotovosť – daňový poradca denne odpovedá na vaše otázky (telefonicky, chat, email) – dostanete odbornú a fundovanú odpoveď, na ktorú sa môžete spoľahnúť.
 • Mzdová a Daňová TV – to sú videoškolenia ku dôležitým legislatívnym zmenám s najlepšími odborníkmi z praxe, ktorí vám všetky zmeny vysvetlia prakticky. Priebežne pre vás pripravujeme nielen zaujímavé, ale hlavne aktuálne a odborné témy, ktoré budete v najbližších mesiacoch potrebovať.
 • Denne aktualizovaný obsah, na ktorý sa môžete spoľahnúť – Zbierka zákonov, Komentáre k zákonom, Príklady z praxe, Odborné články, Rozhodnutia súdov, Tlačivá...

 

Vyskúšajte Mzdové centrum na 7 dní zdarma s plným prístupom a všetkými výhodami.
Stačí sa >>ZAREGISTROVAŤ <<

 

NotebookMC

Prístup k celému obsahu majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

Autor: Mzdové centrum

Dátum publikácie

24.10.2017