Daňový bonus na dieťa na začiatku školského/akademického roka

Nárok na daňový bonus vzniká zamestnancovi v prípade začatia sústavnej prípravy dieťaťa na svoje budúce povolanie už v mesiaci začatia štúdia.

tt_panacik-pod-danami

V súlade s § 33 ZDP daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov, si môže v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť daňový bonus na každé vyživované nezaopatrené dieťa žijúce s ním v domácnosti.

Podmienky nároku:

  • určené druhy a výška príjmov daňovníka,
  • okruh detí, na ktoré si daňový bonus možno uplatniť,
  • nezaopatrenosť týchto detí.

Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

AUTOR

Finančné riaditeľstvo SR

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

06.10.2017