Dôchodky z 2. piliera po novom

V marci minulého roka bol prijatý zákon č. 97/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon s účinnosťou od 1. februára 2018 prináša zásadné zmeny vo vyplácaní dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia a iné.

tt_dochodky-2-pilier

V marci minulého roka bol prijatý zákon č. 97/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sds“). Tento zákon s účinnosťou od 1. februára 2018 prináša zásadné zmeny vo vyplácaní dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia (ďalej aj „2. pilier“) a ďalšie zmeny. V našom článku vás oboznámime s týmito zmenami.

Zmeny vo vyplácaní dôchodkov

Najvýznamnejšia zmena v zákone o sds sa týka vyplácania dôchodkov.

Starobné dôchodky a predčasné starobné dôchodky sa z druhého piliera vyplácajú tromi formami:

  1. formou doživotného dôchodku,
  2. formou programového výberu a
  3. formou dočasného dôchodku.

Zmeny sa týkajú vyplácania starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov formou programového výberu a formou dočasného dôchodku.

I. Zmeny vo vyplácaní programového výberu

Od 1. februára 2018 bude možné dohodnúť vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku formou programového výberu vtedy, ak súčet

  1. súm

a) dôchodkových dávok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“),

b) výsluhového dôchodku podľa § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) a invalidného výsluhového dôchodku podľa § 40 zákona č. 328/2002 Z. z.,

c) invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku podľa § 126 a § 143c ods. 4 zákona č. 328/2002 Z. z.,

d) vdovského výsluhového dôchodku po­dľa § 46 a § 129 zákona č. 328/2002 Z. z. a vdoveckého výsluhového dôchodku podľa § 51 a § 129 zákona č. 328/2002 Z. z. [dôchodky uvedené v písm. b) až d) ďalej aj ako „dôchodky silových rezortov“] a

e) obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny,

ktoré majú byť vyplácané ku dňu, od ktorého má dôchodková správcovská spoločnosť povinnosť vyplácať starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok programovým výberom, a

  1. sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku z 2. piliera ku dňu uzatvorenia dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom,

je vyšší ako platná referenčná suma.

Článok je skrátený. Celý text:

- Zmeny vo vyplácaní dôchodkov

- Zmeny vo vyplácaní dočasného dôchodku

- Aké sú pozitíva novej právnej úpravy výplaty dôchodkov

- Ako sa uplatní nárok na dôchodok z 2. piliera

- Zmeny v investovaní úspor

si prečítate tu:

Dôchodky z 2. piliera po novom

 

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: JUDr. Igor Hvojník

AUTOR

JUDr. Igor Hvojník

Pôsobil viac ako 11 rokov v štátnej správe v oblasti sociálneho zabezpečenia v rôznych pracovných pozíciách od výkonných až po riadiace (od právnych predchodcov Sociálnej poisťovne až po MPSVR SR). V rokoch 1993 - 1994  člen správnej rady Národnej poisťovne a v rokoch 1995 - 2000  člen správnej rady Sociálnej poisťovne. Má za sebou bohatú publikačnú činnosť v oblasti dôchodkového zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia. Je členom Slovenskej advokátskej komory.

Dátum publikácie

23.02.2018