Mzdové veličiny v roku 2018

V súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sumu minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády; výška životného minima ovplyvňuje veličiny ako napr. hranicu určenia sadzby dane, výšku nezdaniteľných častí na daňovníka, na manželku (manžela), daňový bonus, výšku exekučnej zrážky a v neposlednom rade napr. hranicu pre vznik nároku na predčasný dôchodok, minimálny dôchodok. Text sumarizuje prehľad týchto veličín.

mzdovveliciny

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky na rok 2018

Výška mesačnej minimálnej mzdy sa na rok 2018 zvyšuje na sumu 480 €/minimálna hodinová mzda na 2,759 €.

Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom za odpracovanú prácu poskytnúť mzdu v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti príslušného pracovného miesta. Stupeň náročnosti je povinný každému pracovnému miestu priradiť zamestnávateľ, a to porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve, s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré nájdeme v Prílohe č. 1 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.).

Aj na rok 2018 ostáva v platnosti šesť stupňov náročnosti práce, pre ktoré sú stanovené sadzby minimálnych nárokov. Tie sú vypočítané ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti.

 

§ 120 ods. 4 Zákonníka práce

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

1.

1,0

2.

1,2

3.

1,4

4.

1,6

5.

1,8

6.

2,0

 

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2018

Stupeň
náročnosti

Koeficient
minimálnej mzdy

Minimálna
mesačná mzda

Minimálna
hodinová mzda

1.

1,0

480 € (480 x 1,0)

2,7590 € (2,759 x 1,0)

2.

1,2

576 € (480 x 1,2)

3,3108 € (2,759 x 1,2)

3.

1,4

672 € (480 x 1,4)

3,8626 € (2,759 x 1,4)

4.

1,6

768 € (480 x 1,6)

4,4144 € (2,759 x 1,6)

5.

1,8

864 € (480 x 1,8)

4,9662 € (2,759 x 1,8)

6.

2,0

960 € (480 x 2,0)

5,5180 € (2,759 x 2,0)

Porovnanie minimálnych mzdových nárokov za rok 2017 a 2018

 

Pokračovanie článku po prihlásení:

Mzdové veličiny v roku 2018

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Bc. Katarína Danajovičová

autor_Katarina-Danajovicova_120x181.jpg

Poradkyňa, lektorka v oblasti daní, odvodov, účtovníctva. 16 rokov pôsobila v Sociálnej poisťovni v oblasti výberu poistného, vymáhania pohľadávok, v tvorbe analýz systémov, v ich testovaní, v implementácii projektov elektronického prepájania štátnych inštitúcií, v školení, usmerňovaní a kontrolnej činnosti zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne. Viac ako 10 rokov sa venuje vedeniu účtovníctva, zároveň aj vedie celoslovenský projekt digitalizácie prihlasovacích formulárov vernostného programu jednej z najväčších maloobchodných spoločností v odbore FMCG (Fast Moving Consumer Goods) na slovenskom trhu. Je členom Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP), ktorá úzko spolupracuje s orgánmi EÚ, so štátnymi i neštátnymi inštitúciami SR a prostredníctvom ktorej sa podieľame na zlepšení podnikateľského prostredia.

Dátum publikácie

13.03.2018