Nárok na dovolenku

Zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom končí pracovný pomer 30. 4. 2018. Má nad 33 rokov a jeho týždenný pracovný čas je v dĺžke 37,5 hodiny, pracovný čas má 11,5 hodiny. Aký je jeho nárok na dovolenku? Počas trvania pracovného pomeru nebol dočasne práceneschopný.

pomer cast

Celá otázka:

Zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom končí pracovný pomer 30. 4. 2018. Má nad 33 rokov a jeho týždenný pracovný čas je v dĺžke 37,5 hodiny, pracovný čas má 11,5 hodiny. Aký je jeho nárok na dovolenku? Počas trvania pracovného pomeru nebol dočasne práceneschopný.

Aký je nárok na dovolenku zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom, ktorý skončil pracovný pomer 28. 2. 2018? Tiež má už 33 rokov, týždenný pracovný čas je v dĺžke 37,5 hodiny, pracovný čas má 11,5 hodiny.

Odpoveď: 

Ak zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka čerpá dovolenku, patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere (§ 104 Zákonníka práce). Na zistenie, či sú splnené podmienky vzniku nároku na dovolenku, sa posudzuje zamestnanec, ktorý je zamestnaný po určený týždenný pracovný čas, akoby v kalendárnom týždni pracoval päť pracovných dní, aj keď jeho pracovný čas nie je rozvrhnutý na všetky pracovné dni v týždni. Zamestnancovi v otázke vzniká nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok. Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

Celú odpoveď si prečítate po prihlásení:

 

Autor: Ing. Jana Repáčová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Jana Repáčová

DSC_3130___120x180.jpg

Po desiatich rokoch praktických skúseností v oblasti miezd a personalistiky vo verejnom i súkromnom sektore od februára 2013 svoje praktické skúsenosti odovzdáva v podobe konzultácií pri tvorbe obsahov odborných časopisov zameraných na mzdy, personalistiku a pracovné právo. Denne poskytuje odborné poradenstvo desiatkam našich klientov.

Dátum publikácie

01.08.2018