Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra

Návrh Ministerstva spravodlivosti má odbremeniť registrové súdy od presne vymedzenej nesporovej časti agendy obchodného registra.

Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR 1. čítanie (NR SR)
neschválený návrh
2. čítanie (NR SR) 3. čítanie (NR SR) prezident SR 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra. Plánovaný dátum ukončenia MPK je 9. novembra 2017.

Cieľom návrhu  je vytvoriť podmienky pre rozhodovanie sporov, prehodnotiť rozsah činností, ktoré dnes vykonávajú súdy, ktoré nemajú povahu rozhodovania sporov a nepatria podľa Ústavy do obligatórnej pôsobnosti súdov. Ide najmä o presun časti  agendy obchodného registra z registrových súdov tak, aby sa dosiahlo zvýšenie komfortu služieb pre zapisované subjekty a odbremenenie  registrových súdov od presne vymedzenej nesporovej časti agendy obchodného registra.

Prílohu návrhu opatrení tvorí „Analýza subjektov pre externé zápisy do Obchodného registra“. Navrhuje sa tiež podávanie návrhov na zápis, zmeny a výmaz zapísaných údajov z obchodného registra výlučne elektronickými prostriedkami. Pre osoby, ktoré možnosťami elektronickej komunikácie nedisponujú, by zostala cesta registrácie prostredníctvom externého registrátora – notára.

 

Autor: S-EPI, s.r.o.

AUTOR

S-EPI, s.r.o.

V novembri 2001 sa začala formovať myšlienka fungovania známeho portálu epi.sk. Vývoj odštartovala štúdia, ktorá bola postavená na myšlienke, že tlačené odborné publikácie má dopĺňať aj ich on-line verzia. Pilotným produktom bol základný Slovník slovenského práva, ktorý obsahoval 2 000 výrazov s vysvetleniami. Až po zostavení slovníka sa začala ukazovať potreba prepojenia vysvetlení na zákony, vďaka čomu vznikol samotný princíp fungovania dnešnej Zbierky zákonov. V roku 2003 bol vytvorený prvý funkčný systém, ktorý umožnil vkladať zákony do elektronickej databázy, neskôr sa zákony začali aj konsolidovať.

Dátum publikácie

27.10.2017