Odvody poistného od 1. januára 2018

Výška odvodov poistného je závislá od statusu poistenca, sadzby poistného a vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné platí. Kategórie poistencov, sadzby poistného a spôsob výpočtu vymeriavacieho základu sa pre rok 2018 nemenia, s výnimkou vymeriavacieho základu zamestnávateľa na zdravotné poistenie jeho zamestnancov, ktorí si uplatňujú odpočítateľnú položku, pretože od 1. januára 2018 sa odpočítateľná položka zamestnávateľa zrušila.

tt_odvody-poistneho-od-1-1-2018

Minimálny mesačný vymeriavací základ je naďalej stanovený len pre platenie poistného na sociálne poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb a na zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a samoplatiteľov, a to vo výške 456 €. Maximálny vymeriavací základ je naďalej stanovený len pre platenie poistného na sociálne poistenie, a to vo výške 6 384 € mesačne, a pre výpočet poistného z dividend, a to vo výške 54 720 €. Uvedené vymeriavacie základy sú odvodené od priemernej mesačnej mzdy za rok 2016, ktorá je vo výške 912 €.

Pri odvodoch poistného od 1. januára 2018 musí zamestnávateľ zohľadniť:

  • minimálny mesačný vymeriavací základ – nie je stanovený,
  • maximálny mesačný vymeriavací základ – len pre sociálne poistenie – 6 384 €,
  • odvodová úľava predtým dlhodobo nezamestnaného občana a občana s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese – pri pracovnoprávnom vzťahu uzatvorenom od 1. 1. 2018 – pri príjme maximálne 611,04 €,
  • zvýhodnená dohoda o brigádnickej práci študentov – mesačne 200 €,
  • zvýhodnená dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dôchodcu – len od 1. 7. 2018 – mesačne 200 €,
  • odpočítateľná položka zamestnanca na zdravotné poistenie – 380 € mesačne,
  • odpočítateľná položka zamestnávateľa na zdravotné poistenie – zrušená, t. j. 0 €,
  • cudzinec je zdravotne poistený, len ak má dohodnutý mesačný príjem minimálne vo výške mesačnej minimálnej mzdy.

K téme je možné pozrieť si video: Zmeny v mzdovej učtárni od 1. januára 2018
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videu v cene predplatného. 

Pri odvodoch poistného od 1. januára 2018 musí samostatne zárobkovo činná osoba zohľadniť:

Článok je skrátený. Celý text s podčlánkami:

- Poistné na dobrovoľné sociálne poistenie od 1. januára 2018
- Poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca a zamestnávateľa
- Poistné na povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby
- Poistné pri súbehu príjmov
- Poistné na sociálne poistenie, ktoré platí štát a Sociálna poisťovňa
- Odvody poistného na zdravotné poistenie

si prečítajte tu:

Odvody poistného od 1. januára 2018

 

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Eva Gášpárová Ing.

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

16.02.2018