Podnikové štipendium

Akým spôsobom – podľa čoho – je možné poskytnúť študentom vysokej školy podnikové štipendium?
Z akej skupiny nákladov sa bude hradiť poskytnuté štipendium?
Ako uplatniť v praxi a zmluvne ošetriť ustanovenie § 5 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov?
Ako sa zúčtuje poskytnutá „finančná záloha“ osobe, ktorá nie je zamestnancom spoločnosti, ale neskôr bude?

tt_zena-studuje-listinu

K bodu 1

„Podnikové štipendium“ nie je definované v žiadnom právnom predpise. Možno ho chápať ako príspevok študentovi na úhradu výdavkov spojených so štúdiom, aj keď s poskytovateľom nemá uzatvorený pracovný pomer. Štipendium sa spravidla poskytuje na základe písomnej zmluvy, v ktorej sa poskytovateľ (budúci zamestnávateľ) zaväzuje na poskytovanie štipendia v dohodnutej výške, rozsahu a pri splnení dohodnutých podmienok. Študent sa zaväzuje riadne plniť študijné povinnosti a po úspešnom ukončení štúdia nastúpiť do zamestnania k poskytovateľovi do pracovného pomeru a odpracovať dohodnutý počet rokov. Súčasťou zmluvy býva aj povinnosť vrátenia štipendia v prípade nedodržania dohodnutých podmienok zo straty študenta. Uvedená zmluva môže byť uzatvorená ako štipendijná zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka, predmetom ktorej je úprava práv a povinností pre poskytnutie podnikového štipendia.

 

Článok je skrátený. Celé znenie nájdete tu:

Podnikové štipendium

 

NotebookMC 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

 

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie

10.08.2017