Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

Po dobu trvania prekážok v práci nie je zamestnanec povinný pre zamestnávateľa vykonávať prácu a jeho neprítomnosť v práci sa, v závislosti od charakteru prekážky, považuje za ospravedlnenú.

prekaz_v_praci

Pre pracovný pomer je typické, že zamestnanec prácu pre zamestnávateľa vykonáva osobne. Počas trvania pracovného pomeru môžu nastať situácie, ktoré bránia osobnému výkonu práce zamestnancom, prípadne zamestnávateľovi túto prácu prideľovať. Tieto situácie môžu mať pritom trvalý alebo dočasný charakter. Zákonník práce tieto situácie označuje ako prekážky v práci.

Po dobu trvania prekážok v práci nie je zamestnanec povinný pre zamestnávateľa vykonávať prácu a jeho neprítomnosť v práci sa, v závislosti od charakteru prekážky, považuje za ospravedlnenú.

Prekážky v práci na strane zamestnanca možno rozčleniť na prekážky z nasledovných dôvodov:

  • prekážky z dôvodov všeobecného záujmu,
  • prekážka z dôvodu dobrovoľníckej činnosti,
  • prekážky v práci z dôvodu plnenia brannej povinnosti a z dôvodu pravidelného cviče­nia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,
  • prekážky z dôvodu zvyšovania kvalifikácie, resp. účasti na ďalšom vzdelávaní,
  • dôležité osobné prekážky v práci.

Podľa ust. § 136 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) medzi prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu patria:

  • výkon verejných funkcií,
  • výkon občianskych povinností a
  • iné úkony vo všeobecnom záujme.

Právnymi následkami vzniku prekážky v práci sú:

Celé znenie článku si môžete prečítať tu:

Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Tatiana Mičudová

JUDr-Tatiana-Micudova_250x375px.JPG

JUDr. Tatiana Mičudová

Aktuálne pracuje ako právnik v SOZA. Predtým pôsobila ako advokátsky koncipient, externý vysokoškolský učiteľ a pracovala aj na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Spolupracuje s advokátskou kanceláriou Jarabica s.r.o. a spoločnosťou Extra Services, s.r.o., ktorá sa venuje ochrane osobných údajov. Publikuje odborné články najmä z odvetvia pracovného a správneho práva. V praxi sa okrem týchto odvetví venuje právu duševného vlastníctva, ochrane osobných údajov a občianskemu právu.

Dátum publikácie

09.03.2018