Stupnice platových taríf

Stupnice platových taríf od 1. 1. 2017. (Nariadenie vlády č. 366/2016 Z. z.) 

Platové tarify štátnych zamestnancov od 1. 6. 2017. (Nariadenie vlády č. 108/2017 Z. z.) 

Nariadením vlády SR č. 202/2017 Z. z. sa od 1. 9. 2017 mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

(v eurách mesačne)

Platová trieda Platová tarifa
1. 436,50
2. 474,50
3. 562,50
4. 596,00
5. 671,50
6. 719,50
7. 816,50
8. 928,50
9. 1 056,50

 

ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

(v eurách za mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 292,00 299,00 308,00 321,00 343,00 368,00 397,00 427,50 468,00 495,00 524,00 554,00 590,50 633,50
2 do 4 303,00 309,00 318,50 333,00 356,00 382,00 412,50 444,50 486,00 513,00 544,00 576,50 615,00 659,00
3 do 6 312,00 318,50 330,50 344,00 368,50 396,50 427,50 462,00 504,50 534,00 565,00 599,00 639,00 683,50
4 do 9 321,00 330,00 341,50 356,50 381,50 410,50 443,50 478,50 522,50 552,50 585,00 620,00 661,50 709,50
5 do 12 331,00 340,00 350,50 368,00 394,00 424,50 458,50 495,50 540,00 571,50 606,50 642,00 684,50 735,00
6 do 15 341,00 349,50 362,00 380,50 406,00 438,50 474,50 511,50 560,00 590,50 626,50 664,00 708,50 760,50
7 do 18 349,50 360,00 373,00 391,50 420,50 452,50 489,50 529,00 577,50 612,00 647,00 685,00 732,50 785,50
8 do 21 360,00 369,50 384,50 402,00 432,50 466,00 505,00 544,50 596,50 630,50 668,50 708,50 755,00 810,00
9 do 24 369,50 380,50 394,50 415,00 445,50 480,50 520,00 562,00 614,00 650,00 688,50 730,00 778,50 835,50
10 do 28 378,50 390,00 405,00 426,00 458,50 495,50 536,00 578,50 632,00 669,50 709,00 751,50 802,00 861,50
11 do 32 388,00 400,00 416,00 438,50 471,50 509,00 551,50 596,00 651,00 688,50 730,00 774,00 826,50 886,50
12 nad 32 397,50 410,50 426,00 450,50 484,00 523,00 567,50 613,00 669,50 708,50 750,50 795,00 848,50 911,50

 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV

(v eurách za mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 275,50 282,50 292,00 305,00 328,50 360,00 404,00 446,00 495,50 538,00 560,00 598,00 641,50 692,50
2 do 4 284,00 292,00 303,00 316,00 342,00 374,00 417,00 457,50 510,00 553,50 581,00 621,00 667,50 720,00
3 do 6 293,00 302,00 312,00 327,00 353,00 387,50 425,50 469,00 521,50 566,50 604,50 644,50 692,50 748,00
4 do 9 303,50 310,50 322,00 338,00 365,00 400,50 439,50 485,50 539,50 587,50 625,50 668,50 718,50 775,00
5 do 12 310,50 320,00 332,50 349,00 377,00 414,00 455,00 503,00 559,00 607,00 647,00 692,50 742,50 802,00
6 do 15 320,00 328,50 343,00 360,00 389,00 427,00 470,50 519,00 578,00 627,50 670,00 716,00 768,50 830,00
7 do 18 328,50 339,50 352,00 371,50 401,00 440,00 485,50 536,00 597,50 648,50 692,00 738,50 793,00 857,50
8 do 21 338,00 348,00 362,00 382,00 413,50 454,00 500,00 553,00 616,00 670,00 713,00 762,00 818,50 885,50
9 do 24 346,00 357,50 373,00 393,50 426,00 467,50 515,50 569,50 634,50 691,00 735,00 786,50 844,00 912,50
10 do 28 355,00 367,00 382,50 404,00 437,50 480,50 531,00 587,00 653,50 711,50 757,50 809,50 870,00 941,00
11 do 32 364,00 376,00 392,50 415,50 449,50 495,00 545,00 604,00 673,00 732,00 779,50 833,00 895,00 967,50
12 nad 32 374,00 386,00 402,00 426,00 462,50 507,00 560,50 620,00 692,50 752,50 801,00 856,00 920,50 996,00

 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV

(v eurách za mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 248,00 255,50 267,50 343,00 368,00 396,50 427,50 493,50 567,50 661,50 709,50 759,00 814,50 879,00
2 do 4 255,00 264,50 276,50 355,00 381,50 412,00 444,50 512,00 589,50 687,00 737,00 789,00 847,00 913,50
3 do 6 263,50 273,00 285,50 368,00 395,50 426,50 462,00 532,00 613,50 714,50 766,00 818,50 880,00 949,00
4 do 9 271,50 282,00 294,50 380,50 409,50 441,50 478,50 551,00 634,50 740,50 793,00 848,50 912,00 983,00
5 do 12 279,00 290,50 305,00 392,50 423,50 457,00 495,50 570,00 657,50 767,00 822,50 880,50 944,00 1018,00
6 do 15 287,00 298,50 314,50 404,50 436,50 472,50 511,00 589,50 680,00 793,00 849,50 909,50 977,00 1053,00
7 do 18 294,50 306,50 322,50 418,00 450,50 487,00 529,00 609,50 702,00 820,00 879,00 940,50 1009,00 1089,00
8 do 21 303,50 315,50 332,50 430,00 464,00 503,00 544,50 628,00 724,00 846,00 905,50 970,00 1043,00 1124,50
9 do 24 310,50 323,00 342,50 443,50 478,50 517,50 562,00 647,50 747,00 872,00 935,00 1000,50 1074,00 1159,50
10 do 28 319,00 332,50 350,50 455,00 492,00 532,50 578,00 668,00 769,50 899,00 963,00 1031,50 1107,00 1194,00
11 do 32 326,50 342,00 360,00 468,00 506,00 548,00 595,00 686,00 791,50 924,00 991,50 1061,00 1139,50 1229,50
12 nad 32 334,50 349,50 369,00 480,00 519,50 563,50 612,00 706,50 814,50 951,50 1018,50 1091,50 1171,50 1265,00

 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL

S účinnosťou od 1. septembra 2017

(v eurách za mesačne)

Platový stupeň Počet rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
9 10 11 12 13 14
1 do 2 613,50 715,00 766,50 820,00 880,00 950,00
2 do 4 637,00 743,00 797,00 853,00 915,00 987,00
3 do 6 662,50 772,50 828,00 885,00 951,00 1026,00
4 do 9 686,00 800,50 857,50 916,50 985,50 1062,50
5 do12 710,50 829,00 888,50 951,50 1020,00 1100,00
6 do 15 735,00 857,50 917,50 983,00 1055,50 1138,00
7 do 18 758,50 886,00 950,00 1016,50 1090,50 1177,00
8 do 21 782,50 914,00 978,50 1048,00 1127,00 1215,00
9 do 24 807,50 942,00 1010,50 1081,50 1160,50 1252,50
10 do 28 831,50 971,00 1040,50 1114,50 1196,00 1290,50
11 do 32 855,50 998,00 1071,50 1146,50 1231,50 1328,50
12 nad 32 880,00 1028,00 1100,50 1179,50 1266,00 1366,50

 

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

S účinnosťou od 1. septembra 2017

(v eurách za mesačne)

Platové tarify
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
6 1 501,50
2 536,50
7 1 556,50
2 595,50
8 1 616,50
2 658,00
9 1 690,00
2 736,50
10 1 753,00
2 803,00
11 1 843,00
2 900,00
12 1 944,00
2 1008,00

Dátum publikácie

08.02.2017