Stupnice platových taríf

Platové tarify štátnych zamestnancov od 1. 1. 2018. (Nariadenie vlády č. 358/2017 Z. z.)

Stupnice platových taríf od 1. 1. 2018. (Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.)

Nariadením vlády SR č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov, na základe § 1 patria štátnym zamestnancom od 1. januára 2018 uvedené platové tarifi:

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

(v eurách mesačne)

Platová trieda Platová tarifa
1. 457,50
2. 497,50
3. 589,50
4. 625,00
5. 704,00
6. 754,50
7. 856,00
8. 973,50
9. 1107,50

Nariadením vlády SR č. 359/2017 Z. z.ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vláda SR podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. na základe:

§ 1 ods. 1 zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2018 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3.

§ 1 ods. 2 zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý pôsobí vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako učiteľ vysokej školy, od 1. januára 2018 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl uvedenej v prílohe č. 4.

§ 1 ods. 3 pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. januára 2018 patrí platová tarifa podľa platových taríf uvedených v prílohe č. 5.

 

ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

(v eurách za mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 306,50 313,50 323,00 336,50 359,50 386,00 416,50 448,50 490,50 519,00 549,50 581,00 619,00 664,00
2 do 4 318,00 324,00 334,00 349,00 373,50 400,50 432,50 466,00 509,50 538,00 570,50 604,50 645,00 691,00
3 do 6 327,00 334,00 346,50 361,00 386,50 416,00 448,50 484,50 529,00 560,00 592,50 628,00 670,00 716,50
4 do 9 336,50 346,00 358,00 374,00 400,00 430,50 465,00 501,50 548,00 579,50 613,50 650,00 693,50 744,00
5 do 12 347,00 356,50 367,50 386,00 413,00 445,00 481,00 519,50 566,00 599,00 636,00 673,00 717,50 770,50
6 do 15 357,50 366,50 379,50 399,00 425,50 460,00 497,50 536,50 587,00 619,00 657,00 696,00 743,00 797,50
7 do 18 366,50 377,50 391,00 410,50 441,00 474,50 513,00 554,50 605,50 641,50 678,50 718,00 768,00 823,50
8 do 21 377,50 387,50 403,00 421,50 453,50 488,50 529,50 571,00 625,50 661,00 701,00 743,00 791,50 849,00
9 do 24 387,50 399,00 413,50 435,00 467,00 504,00 545,00 589,00 643,50 681,50 722,00 765,50 816,00 876,00
10 do 28 397,00 409,00 424,50 446,50 481,00 519,50 562,00 606,50 662,50 702,00 743,50 788,00 840,50 903,00
11 do 32 407,00 419,50 436,00 460,00 494,50 533,50 578,00 625,00 682,50 722,00 765,50 811,50 866,50 929,50
12 nad 32 417,00 430,50 446,50 472,50 507,50 548,50 595,00 642,50 702,00 743,00 787,00 833,50 889,50 955,50

 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV

(v eurách za mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 289,00 296,50 306,50 320,00 344,50 377,50 423,50 467,50 519,50 564,00 587,00 627,00 672,50 726,00
2 do 4 298,00 306,50 318,00 331,50 358,50 392,00 437,50 479,50 534,50 580,50 609,00 651,00 700,00 755,00
3 do 6 307,50 316,50 327,00 343,00 370,00 406,50 446,00 492,00 547,00 594,00 634,00 675,50 726,00 784,00
4 do 9 318,50 325,50 337,50 354,50 383,00 420,00 461,00 509,00 565,50 616,00 656,00 701,00 753,00 812,50
5 do 12 325,50 335,50 348,50 366,00 395,50 434,00 477,00 527,50 586,00 636,50 678,50 726,00 778,50 840,50
6 do 15 335,50 344,50 359,50 377,50 408,00 447,50 493,50 544,00 606,00 658,00 702,50 750,50 805,50 870,00
7 do 18 344,50 356,00 369,00 389,50 420,50 461,50 509,00 562,00 626,50 680,00 725,50 774,00 831,50 899,00
8 do 21 354,50 365,00 379,50 400,50 433,50 476,00 524,00 580,00 646,00 702,50 747,50 799,00 858,00 928,50
9 do 24 363,00 375,00 391,00 412,50 446,50 490,00 540,50 597,00 665,00 724,50 770,50 824,50 885,00 956,50
10 do 28 372,50 385,00 401,00 423,50 458,50 504,00 556,50 615,50 685,00 746,00 794,00 848,50 912,00 986,50
11 do 32 381,50 394,50 411,50 435,50 471,50 519,00 571,50 633,00 705,50 767,50 817,00 873,00 938,00 1014,00
12 nad 32 392,00 405,00 421,50 446,50 485,00 531,50 587,50 650,00 726,00 789,00 839,50 897,50 965,00 1044,00

 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV

(v eurách za mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 260,00 268,00 280,50 359,50 386,00 416,00 448,50 517,50 595,00 693,50 744,00 795,50 854,00 921,50
2 do 4 267,50 277,50 290,00 372,50 400,00 432,00 466,00 537,00 618,00 720,00 772,50 827,00 888,00 957,50
3 do 6 276,50 286,50 299,50 386,00 414,50 447,00 484,50 558,00 643,00 749,00 803,00 858,00 922,50 995,00
4 do 9 285,00 296,00 309,00 399,00 429,50 463,00 501,50 577,50 665,00 776,50 831,50 889,50 956,00 1030,50
5 do 12 292,50 304,50 320,00 411,50 444,00 479,00 519,50 597,50 689,50 804,00 862,00 923,00 989,50 1067,00
6 do 15 301,00 313,00 330,00 424,00 457,50 495,50 536,00 618,00 713,00 831,50 890,50 953,50 1 024,00 1104,00
7 do 18 309,00 321,50 338,00 438,50 472,50 510,50 554,50 639,00 736,00 859,50 921,50 986,00 1 057,50 1141,50
8 do 21 318,50 331,00 348,50 451,00 486,50 527,50 571,00 658,50 759,00 887,00 949,00 1 017,00 1 093,50 1178,50
9 do 24 325,50 339,00 359,00 465,00 501,50 542,50 589,00 679,00 783,00 914,00 980,00 1 049,00 1 126,00 1215,50
10 do 28 334,50 348,50 367,50 477,00 516,00 558,50 606,00 700,50 806,50 942,50 1 009,50 1 081,50 1 160,50 1251,50
11 do 32 342,50 358,50 377,50 490,50 530,50 574,50 624,00 719,00 829,50 968,50 1 039,50 1 112,00 1 194,50 1289,00
12 nad 32 351,00 366,50 387,00 503,50 544,50 591,00 641,50 740,50 854,00 997,50 1 067,50 1 144,00 1 228,00 1326,00

 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL

(v eurách za mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
9 10 11 12 13 14
1 do 2 613,50 715,00 766,50 820,00 880,00 950,00
2 do 4 637,00 743,00 797,00 853,00 915,00 987,00
3 do 6 662,50 772,50 828,00 885,00 951,00 1026,00
4 do 9 686,00 800,50 857,50 916,50 985,50 1062,50
5 do 12 710,50 829,00 888,50 951,50 1020,00 1100,00
6 do 15 735,00 857,50 917,50 983,00 1055,50 1138,00
7 do 18 758,50 886,00 950,00 1016,50 1090,50 1177,00
8 do 21 782,50 914,00 978,50 1048,00 1127,00 1215,00
9 do 24 807,50 942,00 1010,50 1081,50 1160,50 1252,50
10 do 28 831,50 971,00 1040,50 1114,50 1196,00 1290,50
11 do 32 855,50 998,00 1071,50 1146,50 1231,50 1328,50
12 nad 32 880,00 1028,00 1100,50 1179,50 1266,00 1366,50

 

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

(v eurách za mesačne)

Platové tarify
Platová trieda Platová trieda Platová tarifa
6 1 501,50
2 536,50
7 1 556,50
2 595,50
8 1 616,50
2 658,00
9 1 690,00
2 736,50
10 1 753,00
2 803,00
11 1 843,00
2 900,00
12 1 944,00
2 1008,00

Dátum publikácie

08.02.2017