Ukončenie rodičovskej dovolenky

Vybraný príklad z praxe: Zamestnankyňa si čerpala materskú dovolenku, následne rodičovskú dovolenku, ktorá jej končí v januári 2018. Následne by sa mala vrátiť do práce, avšak chce nastúpiť do práce až v septembri 2018, teda začiatkom nového školského roka. Ako má zamestnávateľ vykryť obdobie od januára 2018 do 31. 8. 2018, pretože nárok na predĺženú rodičovskú dovolenku nemá a zostatok dovolenky tiež nemá?

tt_zena_dieta_skolka

Otázka:

Zamestnankyňa si čerpala materskú dovolenku, následne rodičovskú dovolenku, ktorá jej končí v januári 2018. Následne by sa mala vrátiť do práce, avšak chce nastúpiť do práce až v septembri 2018, teda začiatkom nového školského roka. Ako má zamestnávateľ vykryť obdobie od januára 2018 do 31. 8. 2018, pretože nárok na predĺženú rodičovskú dovolenku nemá a zostatok dovolenky tiež nemá?

Odpoveď:

V zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jednej mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Po skončení rodičovskej dovolenky by mala zamestnankyňa nastúpiť do práce...

 

Príspevok je skrátený. Celú odpoveď nájdete tu:

Ukončenie rodičovskej dovolenky

Dátum publikácie

04.08.2017