Životné minimum platné k 1. januáru 2014

Blížiaci sa nový kalendárny rok znamená nutnosť prepočítavania mnohých veličín, ktoré sa od 1. januára 2014 budú v oblasti mzdového účtovníctva používať.

ruka s mincamiŽivotné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu stanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 186/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2013 vo výške 198,09 eura má vplyv:

 • od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014 na:
  • zvýšenie sumy daňového bonusu,
  • zvýšenie nepostihnuteľných súm pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku,
  • zvýšenie sumy, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie – evidovaný uchádzač o zamestnanie môže podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa Obchodného zákonníka, ak mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, t. j. od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014, ak suma mzdy nepresiahne 148,57 eura, ostáva naďalej evidovaným uchádzačom o zamestnanie,
 • od 1. 1. 2014 na:
  • zvýšenie nezdaniteľných častí základu dane,
  • uplatnenie 19 % alebo 25 % sadzby dane z príjmu zo závislej činnosti.

 


 

Celý článok si môžete prečítať v sekcii Súvisiace články.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie

02.01.2014