Zmeny v zdravotnom poistení od 1. januára 2018

Zákon č. 351/2017 Z. z. novelizoval s účinnosťou od 1. januára 2018 aj zákon o zdravotnom poistení. Pre oblasť mzdového účtovníctva z novely vyplývajú zmeny týkajúce sa zdravotného poistenia občanov z iného členského štátu alebo z cudziny pri výkone činnosti zamestnanca, platenia poistného pri štrajku zamestnanca a odpočítateľnej položky.

tt_zdravotne-poistenie

Zákon č. 351/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v V. časti novelizoval s účinnosťou od 1. januára 2018 aj zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Pre oblasť mzdového účtovníctva z novely vyplývajú zmeny týkajúce sa:

  • zdravotného poistenia občanov z iného členského štátu alebo z cudziny pri výkone činnosti zamestnanca – na Slovensku sú zdravotne poistení iba tí, ktorí majú dohodnutý mesačný príjem najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,
  • platenia poistného pri štrajku zamestnanca – skutočnosť, že ide o účasť zamestnanca na celodennom štrajku, oznamuje príslušnej zdravotnej poisťovni zamestnávateľ, poistné za dni štrajku vyčísli zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania poistného,
  • odpočítateľnej položky – uplatňuje sa iba odpočítateľná položka zamest­nan­ca, odpočítateľná položka zamestnávateľa bola zrušená.

V súvislosti so zmenami v zdravotnom poistení od 1. januára 2018 je zamestnávateľ povinný:

  • prihlásiť do zdravotnej poisťovne iba zamestnanca – občana z iného členského štátu alebo z cudziny, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorý má dohodnutú mzdu najmenej vo výške minimálnej mesačnej mzdy,
  • oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného z dôvodu celodennej účasti zamestnanca na štrajku,
  • uplatňovať iba odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie zamestnanca a poistné za zamestnávateľa platiť z vymeriavacieho základu zamestnanca nezníženého o odpočítateľnú položku zamestnanca.

Článok je skrátený. Jeho celé znenie s časťami:
- Zdravotné poistenie občanov z iného členského štátu alebo z cudziny pri výkone činnosti zamestnanca
- Platenie poistného pri štrajku zamestnanca
- Odpočítateľná položka – zmeny v zdravotnom poistení od 1. januára 2018

si prečítate tu:

Zmeny v zdravotnom poistení od 1. januára 2018 

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie

02.03.2018