Zvýšenie životného minima – vplyv na oblasť zdaňovania príjmov v číslach

Zvýšenie životného minima má dosah na výšku od dane oslobodených motivačných a podnikových štipendií žiakov stredných odborných škôl (od 1. 9. 2017). Od 1. 1. 2018 tiež ovplyvní napr. aj výšku daňového bonusu, nezdaniteľnej časti základu dane, výšku príjmov na účely povinnosti podať daňové priznanie a minimálnu výšku dane a iné. V texte uvádzame aj niekoľko praktických príkladov. 

zvyse_zivot_minim

Štipendiá žiakov od dane oslobodené – zmena od 1. 9. 2017

Podľa § 9 ods. 2 písm. j) ZDP sú od dane oslobodené štipendiá poskytované žiakom podľa § 27 ods. 36 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o tzv. motivačné štipendiá a podnikové štipendiá žiakom uvedeného vzdelávania.

a) Tzv. motivačné štipendiá žiakov strednej odbornej školy sú poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu mesačne v období školského vyučovania.

Ide o žiakov, ktorí sa pripravujú na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností v študijnom odbore alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. Výška týchto štipendií závisí od dosiahnutého priemerného prospechu žiaka nasledovne:

  • 65 % sumy životného minima platného pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa (ďalej len „ŽM“) pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane (65 % z 91,06 = 59,189, po zaokrúhlení: 59,19 €),
  • 45 % sumy ŽM pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane (45 % z 91,06 = 40,977, po zakrúhlení: 40,98 €) a
  • 25 % sumy ŽM pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane (25 % z 91,06 = 22,765, po zakrúhlení: 22,77 €).

Pri poskytnutí motivačného štipendia vo vyššej sume sa rozdiel žiakovi zdaní.

Uvedené zvýšenie od dane oslobodených štipendií sa prakticky uplatnilo od začiatku nového školského roka, t. j. od 1. septembra 2017.

b) Zamestnávateľ môže okrem toho poskytovať žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie na jeho pracovisku alebo na pracovisku praktického vyučovania, zo svojich prostriedkov tzv. podnikové štipendium, ktoré je od dane oslobodené, ak sa poskytne v zmysle odseku 6 citovaného ustanovenia zákona č. 61/2015 Z. z.

Článok je skrátený. Ďalšie kapitoly:

- Daňový bonus
- Základná nezdaniteľná suma
- Nezdaniteľná suma na manželku
- Sadzby dane
- Podanie daňového priznania
- Minimálna výška dane
- Plnenia poisťovne v dôsledku úrazu

nájdete tu: 

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 

Autor: Ing. Dagmar Piršelová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

AUTOR

Ing. Dagmar Piršelová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

16.11.2017