Nezdaniteľné časti základu dane

Uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane si daňovník môže znížiť svoju daňovú povinnosť, t. j. platí nižšiu daň z príjmov. Týmto spôsobom si zníži svoju daňovú povinnosť, to znamená, že platí nižšiu daň z príjmov.

Čítať celé

Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení roku 2017 v mzdovom účtovníctve

Blíži sa koniec roka 2017 a na mzdových účtovníkov čaká rad povinností súvisiacich s uzatvorením roka, ale aj s nadchádzajúcim rokom 2018.

Čítať celé

Vybrané spôsoby skončenia pracovného pomeru

Počas trvania pracovného pomeru často dochádza k situáciám, keď pra­covný pomer prestane vyhovovať nie­ktorému účastníkovi pracovného pomeru a rozmýšľa, ako čo najjednoduchšie a najrýchlejšie tento pracovný pomer skončiť. Vzhľadom na to, že problematika spojená so skončením pracovného pomeru je celkom rozsiahla a v niektorých prípadoch aj náročná, je nevyhnutné, aby účastníci pracovnoprávnych vzťahov vedeli, ako platne skončiť pracovný pomer.

Čítať celé

Zamestnávanie dôchodcov

Poberatelia dôchodkov môžu byť v zmysle Zákonníka práce zamestnaní viacerými formami. Na daňové a odvodové účely rozlišujeme poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o najviac 70 % alebo viac ako 70 %, výsluhového dôchodku a vyrovnávacieho príplatku.

Čítať celé

Zvýšenie životného minima – vplyv na oblasť zdaňovania príjmov v číslach

Zvýšenie životného minima má dosah na výšku od dane oslobodených motivačných a podnikových štipendií žiakov stredných odborných škôl (od 1. 9. 2017). Od 1. 1. 2018 tiež ovplyvní napr. aj výšku daňového bonusu, nezdaniteľnej časti základu dane, výšku príjmov na účely povinnosti podať daňové priznanie a minimálnu výšku dane a iné. V texte uvádzame aj niekoľko praktických príkladov. 

Čítať celé

Parlament schválil zmeny v daňových zákonoch

15.12.2017  /  Accace,Redakcia

Od 1. 1. 2018 prinášajú daňové zákony významné zmeny. Niektoré z nich sú už publikované v Zbierke zákonov.

Čítať celé

Preradenie zamestnanca na inú prácu (rádio Aktual)

13.12.2017  /  Ing. Jana Repáčová

Dávame vám do pozornosti ďalší diel relácie na rádiu Aktual. V dnešnej časti naša odborná poradkyňa Janka Repáčová odpovie na otázky redaktorky týkajúce sa preradenia zamestnanca na inú prácu.

Čítať celé

Boli ste už na IT kurzoch v MACROSOFT-e ? | Inzercia

13.12.2017

Ste nútení čeliť digitálnemu tlaku? Potrebujete zvýšiť svoje kompetencie? Ste nadšeným používateľom IT technológií? Je to vaše hobby, alebo konečne ste sa rozhodli živiť tým, čo vás baví a v neustále meniacom sa prostredí potrebujete kráčať s dobou?

Čítať celé

Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov schválený

30.11.2017  /  Redakcia

Dňa 29.11. 2017 NR SR schválila vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov.


Vláda SR predložila návrh plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018

20.11.2017  /  Redakcia

Návrh plánu obsahuje celkom 54 legislatívnych úloh vlády, z čoho je 43 návrhov zákonov  a 11 návrhov nariadení vlády. 


Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra

27.10.2017  /  S-EPI, s.r.o.

Návrh Ministerstva spravodlivosti má odbremeniť registrové súdy od presne vymedzenej nesporovej časti agendy obchodného registra.

tst-partner-logo.png

Finančná správa bude predvypĺňať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

15.12.2017  /  SITA a.s.

Vypĺňanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel sa pre daňovníkov, ktorí komunikujú s finančnou správou elektronicky, zjednoduší. Formuláre k dani totiž budú mať predvyplnené.

Čítať celé

Europarlament žiada nové opatrenia na zamedzenie daňových únikov

14.12.2017  /  SITA a.s.

Poslanci Európskeho parlamentu prijali uznesenie, ktoré obsahuje viac ako 200 odporúčaní v boji proti praniu špinavých peňazí.

Čítať celé

Sadzba za poistencov štátu budúci rok klesne na 3,71 %

11.12.2017  /  SITA a.s.

Zníženie sadzby poistného štátu pre rok 2018 má byť kompenzované vyšším príjmom od ekonomicky aktívnych osôb a nemá negatívne ovplyvniť výšku disponibilných zdrojov v zdravotníctve.

Čítať celé