Zabezpečenie záväzkov v pracovnoprávnych vzťahoch

Finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa možno zabezpečiť v zmysle Zákonníka práce viacerými spôsobmi: dohodou o zrážkach zo mzdy, ručním alebo zriadením záložného práva.

Čítať celé

Tehotná zamestnankyňa

Problematikou tehotných žien sa zaoberá Zákonník práce, určuje pracovné podmienky aj zvýšenú ochranu pracovnoprávnych vzťahov v čase tehotenstva, materstva a rodičovstva.

Čítať celé

Stravovanie zamestnancov

Zákonník práce okrem úpravy spôsobov zabezpečovania stravovania ustanovuje aj požiadavky na poskytovanú stravu.

Čítať celé

Odvody SZČO od 1. júla 2018

Vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby sa posudzuje každoročne k 1. júlu kalendárneho roka.

Čítať celé

Spracúvanie biometrických údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia

Podľa nariadenia GDPR biometrickými údajmi sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania.

Čítať celé

Zamestnávatelia pozor: zvýšila sa pokuta za neprihlásenie zamestnanca

18. 9. 2018  /  Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia, nezabudnite prihlásiť svojho zamestnanca do registra poistencov, od 1. 8. 2018 platí zvýšená suma pokuty za oneskorenie. 

Čítať celé

Ako zdaniť, odviesť a oznámiť daň z dividend - praktické video

17. 9. 2018  /  Ing. Vladimír Ozimý

Video s praktickým návodom, akým spôsobom by mali podliehať zdaneniu jednotlivé druhy a formy dividend, ako vyplniť tlačivo v prípade, že vám vznikla povinnosť vykonávať zrážku z dane voči štátu.

Čítať celé

Daňový bonus a ukončenie štúdia

17. 9. 2018  /  Ing. Martina Paliderová, PhD.

Daňový bonus predstavuje úľavu na dani pre pracujúceho človeka, ktorý sa stará o nezaopatrené deti. Ide o daňové zvýhodnenie. Daňovníkovi zvyšuje plat o pevnú sumu.

Čítať celé

Pripravovaná rozsiahla novela zákona o verenom obstarávaní

14. 9. 2018  /  Redakcia

Národná rada SR schválila do druhého čítania návrh rozsiahlej novely zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.


Vláda schválila zmenu Občianskeho zákonníka

23. 8. 2018  /  Redakcia

Vláda schválila úpravy v Občianskom zákonníku, v dôsledku ktorých nebude možné premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy vymáhať ani platne zabezpečiť.  


Pripravovaná zmena zákona o registri partnerov verejného sektora

9. 8. 2018  /  Redakcia

Návrh zmien v protischránkovom zákone, ktoré si vyžiadala doterajšia aplikačná prax.

tst-partner-logo.png

Pokuta za neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne sa zvýšila

18. 9. 2018  /  SITA a.s.

Ak zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov vôbec, môže mu teraz Sociálna poisťovňa uložiť pokutu maximálne do výšky 33,20 eura za každý deň omeškania.

Čítať celé

Plná elektronizácia vo verejnom obstarávaní bude povinná od 19. októbra

18. 9. 2018  /  SITA a.s.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia budú musieť od tohto termínu používať elektronickú komunikáciu v nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákaziek. Úrad pre verejné obstarávanie v tejto súvislosti pripravil výkladové stanovisko.

Čítať celé

Poslanci prerokovali zníženie DPH na ubytovacie služby

17. 9. 2018  /  SITA a.s.

Znížená DPH sa má podľa predkladateľov vzťahovať na hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, ako aj na prevádzku táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov.

Čítať celé