Ochrana osobných údajov – vzorová dokumentácia

V súvislosti s nástupom účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. je prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov povinný vypracovať novú dokumentáciu, ako napr. súhlas so spracúvaním osobných údajov, informačnú povinnosť prevádzkovateľa, príp. sprostredkovateľskú zmluvu, poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov a ďalšie.

Čítať celé

Forma a podmienky súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa predpisov o ochrane osobných údajov účinných od 25. 5. 2018

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa využíva veľmi často, v niek­torých prípadoch aj vtedy, ak ho nie je vôbec treba. 

Čítať celé

Povinnosť informovania dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov od 25. 5. 2018

Každý, kto spracúva osobné údaje o fyzickej osobe, je povinný ju informovať podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. Čo má obsahovať informácia pre dotknutú osobu, kedy je prevádzkovateľ povinný informáciu poskytnúť a akým spôsobom?

Čítať celé

Náležitosti pracovnej zmluvy podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia od 25. 5. 2018

Prichádza ten čas, kedy sa mnohí zamestnávatelia budú musieť popasovať s novým zákonom o ochrane osobných údajov. Prečítajte si, čo môže byť súčasťou pracovnej zmluvy alebo dohody či ako zabezpečiť súlad nového zákona o ochrane osobných údajov s použitím fotografie na pracovnoprávne účely.

Čítať celé

Čo by mal zamestnávateľ zabezpečiť pre zamestnancov?

Zamestnanecké benefity, ako napr. plnenia zo sociálneho fondu, oceňovanie zamestnancov, dodatková dovolenka, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a iné – ako môže zamestnávateľ rozšíriť benefitný systém, doplniť kolektívnu zmluvu zamestnávateľa či samotné interné normy?

Čítať celé

Nové sumy stravného od 1. júna 2018

25.5.2018  /  Redakcia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravuje v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách sumy stravného, ktoré sa budú uplatňovať od 1. júna 2018.

Čítať celé

13. plat – Rádio Aktual

24.5.2018  /  Viera Kubanková

Novela Zákonníka práce účinného od 1. mája 2018 upravila okrem iného aj vyplácanie 13. a 14. platu. Naša odborná poradkyňa v Rádiu Aktual odpovedá na otázky, aké sú podmienky vyplatenia 13. platu, aké dane a odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre zamestnávateľa z neho vyplývajú a či je zamestnávateľ povinný tento plat vyplatiť.

Čítať celé

GDPR z pohľadu prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

22.5.2018  /  JUDr. Marcela Macová, PhD.

Odpoveď na otázu: „Ako ošetriť ochranu osobných údajov v prípade ubytovávania hostí? Pri ubytovaní sa požaduje občiansky preukaz alebo pas z dôvodu evidencie, ale aj cudzineckej polície."

Čítať celé

Plánované zmeny v poisťovníctve, spotrebiteľských a iných úveroch

26.3.2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.


Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

26.2.2018  /  Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.


Novela Trestného zákona na rokovaní vlády

16.2.2018  /  Redakcia

Návrh komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu, vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.

tst-partner-logo.png

Na povinnú elektronickú komunikáciu treba dať pozor aj pri odložených priznaniach

21.5.2018  /  SITA a.s.

Daňovníci, ktorí si odložili daňové priznanie k dani z príjmov do konca júna a nemajú aktivovanú elektronickú komunikáciu s finančnou správou, si musia dať pozor na termíny.

Čítať celé

Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov sa má posunúť na rok 2021

21.5.2018  /  SITA a.s.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí tak vyhovelo požiadavke Sociálnej poisťovne, ktorá argumentovala potrebou rozsiahlych úprav informačných systémov Sociálnej poisťovne.

Čítať celé

Kabinet schválil návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

18.5.2018  /  SITA a.s.

Materiál obsahuje 28 opatrení z rezortov hospodárstva, financií, dopravy, školstva, práce a sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútra či životného prostredia.

Čítať celé