Simulovanie pracovného pomeru a jeho následky

Zamestnávateľ uzatvorí s potenciálnym zamestnancom nie zmluvu pracovnú, ale napríklad mandátnu. Do nej však zahrnie množstvo prvkov a dojednaní, ktoré sú typické pre pracovnoprávny vzťah – všetko s cieľom limitovať aspekt pracovnej zmluvy. Vznikne pracovná zmluva alebo bude zachovaná tá mandátna?

Čítať celé

Podnikové štipendium

Akým spôsobom – podľa čoho – je možné poskytnúť študentom vysokej školy podnikové štipendium?
Z akej skupiny nákladov sa bude hradiť poskytnuté štipendium?
Ako uplatniť v praxi a zmluvne ošetriť ustanovenie § 5 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov?
Ako sa zúčtuje poskytnutá „finančná záloha“ osobe, ktorá nie je zamestnancom spoločnosti, ale neskôr bude?

Čítať celé

Je tu nové Daňové centrum!

Predstavujeme vám nové Daňové centrum, ktoré je ešte prehľadnejšie a rýchlejšie. Okrem kvalitného obsahu teraz prináša množstvo nových funkcií, služieb a výhod, vďaka ktorým získate všetky potrebné informácie veľmi efektívne a jednoducho.

Čítať celé

Cezhraničné vysielanie zamestnancov – komentár (právna úprava EÚ, SR a vybraných štátov)

Komentár k cezhraničnému vysielaniu zamestnancov (zákon č. 351/2015 Z. z.) – pojem vyslanie, miesto výkonu práce v inom štáte, zahraničná pracovná cesta, overovanie skutočného vyslania.

Čítať celé

Choroby z povolania – následok negatívneho pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom.

Čítať celé

Zamestnávatelia: Mesačné výkazy zasielate aj za zamestnancov s prerušeným poistením

15.8.2017  /  Sociálna poisťovňa

Mesačný výkaz poistného a príspevkov sú zamestnávatelia povinní zasielať za všetkých zamestnancov, ktorým trvá pracovný pomer a ktorých evidujú v stave zamestnancov.

Čítať celé

Viete, čo je Blended learning? | Inzercia

14.8.2017

Trendy vo firemnom vzdelávaní sa posúvajú k čoraz efektívnejším metódam...

Čítať celé

Nákup minerálky zo sociálneho fondu

9.8.2017  /  Ing. Nadežda Cígerová

Organizácia tvorí sociálny fond. Na prevádzke má pitnú vodu. Prispieva len na stravné zo sociálneho fondu. Môže nakúpiť priamo zo sociálneho fondu minerálky v plnej cene a rozdať ich zamestnancom? Zo sociálneho fondu by sa uhradila plná cena minerálky, bez príspevku zamestnávateľa a zamestnanca.

Čítať celé

Pripravovaná novela zákona o obecnom zriadení

16.8.2017  /  Redakcia

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zmeny zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s predpokladanou účinnosťou k januáru 2018.


Navrhované zmeny Obchodného zákonníka k 1. októbru 2017

29.6.2017  /  S-EPI, s.r.o.

Novela má vykonať transpozíciu smernice EÚ 2016/943 o ochrane obchodného tajomstva, zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností a posilniť zodpovednosť štatutárnych orgánov, ako aj spoločníkov v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť.


Zmeny v zákone o sudcoch a prísediacich

31.5.2017  /  Redakcia

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Súčasťou zmien je aj nová vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárneho senátu, ktorí nie sú sudcami. 

tst-partner-logo.png

Daňové zákony dostali od vlády zelenú

17.8.2017  /  SITA a.s.

Vláda schválila sériu zákonov z dielne ministerstva financií, väčšina z nich sa dotýka daňových tém. Dôležité zmeny prináša zákon o správe daní, ktorý zásadným spôsobom reformuje a uvoľňuje daňové tajomstvo.

Čítať celé

Celkové daňové bremeno na Slovensku rastie

16.8.2017  /  SITA a.s.

Celkové daňové bremeno na Slovensku v minulom roku vzrástlo až na 61,86 % z priemernej odmeny patriacej zamestnancovi.

Čítať celé

Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy nedohodli

15.8.2017  /  SITA a.s.

Konfederácia odborových zväzov SR trvala na svojom návrhu 492 eur, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR nesúhlasila s navrhovanou výškou, ktorú predkladalo ministerstvo.

Čítať celé