Trvanie pracovného pomeru

Pracovný pomer na dobu určitú – ako ho možno platne dojednať, aké sú rozdiely medzi pracovným pomerom na dobu určitú a ne­určitú, dojednanie skúšobnej doby či skončenie pracovného pomeru na dobu určitú.

Čítať celé

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti

Článok upravuje povinnosti prevádzkovateľov pri monitorovaní priestorov prístupných verejnosti. Ide o priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon.

Čítať celé

Pár poznámok k pojmom pracovisko a miesto výkonu práce

Je dôležité si definovať rozdiely medzi často zamieňanými inštitútmi, ktorými sú pracovisko a miesto výkonu práce. Najmä, ak v pracovnej zmluve absentuje jedna z týchto zložiek, najčastejšie pracovisko zamestnanca, vytvára sa tým riziko sporu pri posudzovaní porušovania pracovnej disciplíny a iných právnych následkov.

Čítať celé

Sprevádzať môžem, ošetrovať už nie

Nejednotnosť v právnych predpisoch často spôsobuje v praxi problém tak pre zamestnávateľov, ako i pre samotných zamestnancov. Príkladom nejednotnosti môže byť okruh osôb, ktoré môže zamestnanec sprevádzať do zdravotníckeho zariadenia na ošetrenie alebo vyšetrenie podľa Zákonníka práce, a okruh osôb, ktoré môže zamestnanec ošetrovať podľa zákona o sociálnom poistení.

Čítať celé

Prehľad základných povinností zamestnávateľa súvisiacich so vznikom pracovného pomeru

K základným povinnostiam zamestnávateľa po vzniku pracovného pomeru, ktoré upravuje ZP, patrí najmä jeho povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky.

Čítať celé

Daňový bonus

19.10.2017

Má rodič nárok na daňový bonus, ak dieťa malo v mesiaci jún 2017 štandardne ukončiť vysokoškolské štúdium druhého stupňa, ale ukončilo iba semester a štátnice bude mať v zimnom semestri 2017/2018 a v mesiaci júl odišlo dieťa pracovať do Ameriky?

Čítať celé

Preradenie na inú prácu

17.10.2017  /  Ing. Jana Repáčová

Zamestnankyňa oznámila zamestnávateľovi skončenie rodičovskej dovolenky a návrat do práce. Zamestnávateľ ju chce preradiť na inú pracovnú pozíciu. Čo však v prípade, ak zamestankyňa s preradením nebude súhlasiť?

Čítať celé

Poskytovanie vyrovnávacej dávky z nemocenského poistenia

11.10.2017  /  Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.

Podľa poznatkov lekárskej vedy môže byť výkon určitých druhov prác pre ženy počas tehotenstva a materstva fyzicky neprimeraný, môžu škodiť ich organizmu alebo môžu poškodiť ich plod. Podľa ustanovení Zákonníka práce sú takéto práce tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám zakázané. Zamestnávateľ je pre ne povinný vykonať úpravu pracovných podmienok.

Čítať celé

Pripravovaná zmena zákona o slobode informácií

28.9.2017  /  Redakcia

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený vládny návrh zmeny zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, s dátumom ukončenia MPK 10. 10. 2017.


Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

14.9.2017  /  Redakcia

Zásadnou zmenou návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní má byť zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek.


Chystané zmeny v pozemkových spoločenstvách

7.9.2017  /  Redakcia

Novela má za cieľ riešiť dlhodobé problematické otázky vyplývajúce z existencie špecifického typu nedeliteľného spoluvlastníctva (spoločná nehnuteľnosť) a jeho organizačného substrátu (pozemkové spoločenstvo).

tst-partner-logo.png

Príjmy penzistov z dohôd do 200 eur majú byť oslobodené od odvodov

19.10.2017  /  SITA a.s.

Dôchodcovia majú mať pri práci na dohodu nárok na rovnakú odvodovú výnimku, ako majú v súčasnosti študenti stredných a vysokých škôl.

Čítať celé

Poslanci schválili zákon, ktorý zavádza nástroje proti bielym koňom

13.10.2017  /  SITA a.s.

Schválená novela Obchodného zákonníka rieši nepoctivé fúzie obchodných spoločností, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zavádza účinné nástroje proti takzvaným bielym koňom.

Čítať celé

Minimálna mzda na Slovensku od januára 2018 stúpne na 480 eur

11.10.2017  /  SITA a.s.

Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 2,759 eura zo súčasných 2,500 eura.

Čítať celé