Zmeny v sadzobníku pokút v sociálnom poistení

Pri neplnení a porušení povinností voči Sociálnej poisťovni môže Sociálna poisťovňa udeliť právnickým a fyzickým osobám pokutu. Sadzobník pokút schvaľuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Čítať celé

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť zamestnávať i zamestnanca so zdravotným postihnutím. Túto povinnosť môže plniť aj zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím.

Čítať celé

Neospravedlnená absencia a jej dôsledky

Ak sa zamestnávateľ domáha nároku na náhradu škody, musí preukázať, že došlo k neospravedlnenej absencii zamestnanca a že vznik­la škoda, a tiež dokázať príčinnú súvislosť me­dzi nekonaním zamestnanca a vznikom škody a zavinenie zamestnanca.

Čítať celé

Zdaňovanie príjmov podľa Autorského zákona

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu  (aktívne autorské príjmy) a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu  (pasívne autorské príjmy) zdaňujú daňou vyberanou zrážkou, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o príspevky do novín, časopisov alebo ide napr. aj o prednáškovú činnosť alebo umelecký výkon.

Čítať celé

Internetový obchod

Legislatívna úprava internetového obchodu, vedenie účtovníctva, ako aj daňové povinnosti pri jeho prevádzkovaní.

Čítať celé

Dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1957 bude 62 rokov a 6 mesiacov

12. 11. 2018  /  Sociálna poisťovňa

 Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť právna úprava, ktorou sa mení spôsob určovania dôchodkového veku.

Čítať celé

Mzdové noviny 10/2018

8. 11. 2018

Novinky zo Zbierky zákonov, portálu Finančnej správy, Sociálnej poisťovne či niekoľko užitočných otázok z praxe s odpoveďami uverejňujeme v októbrových Mzdových novinách. 

Čítať celé

Ochrana osobných údajov v ubytovacích zariadeniach podľa GDPR

7. 11. 2018  /  JUDr. Marcela Macová, PhD.

Videoškolenie zahŕňa povinnosti, ktoré majú po novom ubytovacie zariadenia v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR, napr.: kde sú povinné informáciu o získavaní osobných údajov umiestniť, čo musia uverejniť na svojom webe, na akom právnom základe stavať a iné.

Čítať celé

Návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií

25. 10. 2018  /  Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií. Ani zásadné zmeny v exekučných konaniach neviedli k výraznej redukcii počtu tzv. starých exekúcií. Ukončenie tzv. starých exekúcií by pri súčasnom tempe ukončovaní exekučných konaní trvalo viac ako 12 rokov.


Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania

15. 10. 2018  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Dvojitá úprava zmlúv, neprehľadnosť, nejednoznačné odpovede na právne otázky a zaostalosť. To sú len niektoré z dôvodov, prečo čaká Občiansky zákonník veľká rekodifikácia. 


Navrhovaná zmena Trestného poriadku ohľadom anonymných podaní

8. 10. 2018  /  Redakcia

Návrh má znížiť zbytočnú zaťaženosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovaním rôznych neopodstatnených anonymných podaní.

tst-partner-logo.png

Prezident podpísal novelu zákona o znížení DPH na ubytovanie na 10 %

12. 11. 2018  /  SITA a.s.

Nižšia DPH sa od roku 2019 vzťahuje na hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, ako aj na prevádzku táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov, ale aj na školské domovy a internáty.

Čítať celé

Podnikatelia môžu získať eurofondy na reklamu, marketing a programovanie

7. 11. 2018  /  SITA a.s.

Slovenskí mikro, malí a strední podnikatelia môžu získať eurofondy na služby marketérov a programátorov.

Čítať celé

Európske technologické firmy varujú pred dôsledkami digitálnej dane v EÚ

6. 11. 2018  /  SITA a.s.

Podľa lídrov technologických spoločností navrhnutá daň poškodí práve tie firmy, ktoré sú katalyzátorom ekonomického rastu a zamestnanosti v európskom hospodárstve.

Čítať celé