Mzdové centrum – mzdy a personalistika na jednom mieste dostupné 24 hodín denne

Mzdové centrum je lídrom na online trhu v oblasti miezd a personalistiky.


 MC-rozne-zobrazovadla-375x250
  • šetrí váš čas aj peniaze

  • zjednoduší a zrýchli vašu prácu

  • prináša istotu, presnosť a spoľahlivosť

  • odpovedá na vaše otázky – získate odborné poradenstvo

 

OBSAH  Bezplatný prístup  Platený prístup
   Zbierka zákonov SR gulka_mc_13x13 gulka_mc_13x13
   TOP témy gulka_mc_13x13 gulka_mc_13x13
   Aktuality gulka_mc_13x13 gulka_mc_13x13
   Komentované ustanovenia  — gulka_mc_13x13
   Odborné články  — gulka_mc_13x13
   Príklady z praxe  — gulka_mc_13x13
   Účtovné súvzťažnosti  — gulka_mc_13x13
   Vzory zmlúv a právnych podaní  — gulka_mc_13x13
   Finančný spravodajca  — gulka_mc_13x13
   Interné firemné predpisy  — gulka_mc_13x13
   Súdne rozhodnutia  — gulka_mc_13x13
   Dôvodové správy  — gulka_mc_13x13
   Mzdová kaviareň  — gulka_mc_13x13
   Mzdová TV - videoškolenia, príklady z praxe...  — gulka_mc_13x13
   Tlačivá a formuláre (editovateľné)  Vybrané gulka_mc_13x13
   Kalendáre a kalkulačky  Vybrané gulka_mc_13x13
SLUŽBY  Bezplatný prístup  Platený prístup
   Vzájomné prepojenie dát a súvislostí k danej téme  — gulka_mc_13x13
   Mzdová pohotovosť - poradenstvo telefonicky, online a písomne  — gulka_mc_13x13
   Mzdové noviny - mesačný prehľad najdôležitejších zmien e-mailom  — gulka_mc_13x13
   Monitoring predpisov ZZ SR  — gulka_mc_13x13
Cena:  0,00€

192,50 € bez DPH

231,00 € s DPH    

 MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Ročný prístup k celému obsahu a službám

Cena bez DPH: 192,50 €

Cena s DPH: 231,00 €

 

Použitie motorového vozidla na súkromné účely

Povedali o nás

S produktmi PP, EPI sme spokojní, uľahčujú nám orientovať sa v našej práci a ľahšie riešiť každodenné problémy klientov. S Vašou spoločnosťou sme v roku 2014 absolvovali školenie na ochranu osobných údajov s pani Macovou, úroveň ktorého taktiež hodnotíme kladne. Často navštevujeme Vašu stránku v prípade otázok tykajúcich sa personálnej a mzdovej agendy, či účtovníctva. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Daniela
Horníková

manažér
Mzdového centra

hornikova@pp.sk
Daniela Hornikova 120x180.jpg
Vaše podnety ma zaujímajú, napíšte mi.

Poznáte všetky funkcie MZDOVÉHO CENTRA?

Pozrite si jednoduchý návod ako pracovať s Mzdovým centrom tak, aby ste využili všetky jeho služby.

Zákazníci Mzdového centra sa automaticky stávajú členmi PP Klubu - výhody po celý rok.