Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
123 výsledkov

Mzdová kaviareň

tt_tehotna-zena-s-notebookom-v-posteli.jpg

Dátum publikácie: 27.11.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Od januára 2016 vzrastie výška dávky materské zo súčasných 65 % na 70 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Túto zmenu schválila Národná rada SR v novele zákona o sociálnom poistení, ktorá má po podpise prezidenta SR nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2016.

tt_muz-vysvetluje-dochodcom.jpg

Dátum publikácie: 24.11.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, že od 1. januára 2016 dochádza k zmene výplaty dávok sociálneho poistenia zaťažených exekúciou.

tt_zasnena-zena.jpg

Dátum publikácie: 20.11.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a k príprave na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 18.11.2015
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike zastupovania počas materskej dovolenky, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

iStock_000016117542XSmall.jpg

Dátum publikácie: 12.11.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Pojem materská dovolenka pre mužov Zákonník práce nepozná, a preto ju zamestnávateľ nemôže otcovi dieťaťa poskytnúť ani v prípade poberania dávky materské. V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na správne plnenie oznamovacích povinností v prípade, že otec poberá materské a preberie starostlivosť o dieťa.

tt_ruka-mince.jpg

Dátum publikácie: 9.11.2015
Autor: Accace

Radi by sme vás informovali o tom, že vláda schválila zvýšenie minimálne mzdy od  1. januára 2016. Mesačná minimálna mzda sa zvýši z aktuálnych 380 eur na 405 eur. Pozrite si, ako sa zvýšia mzdové náklady zamestnávateľov v praxi a aké iné príplatky ovplyvní zvýšenie minimálnej mzdy. 

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 3.11.2015
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike unezdaniteľných častí základu dane v roku 2015, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_muz-so-zalozenymi-rukami-na-stole.jpg

Dátum publikácie: 2.11.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Pod aký paragraf spadá práca vykonávaná na základe zmluvy o dielo? Je možné takýto príjem deklarovať ako príležitostný? Platia sa z takéhoto príjmu odvody?

iStock_000008317996Medium.jpg

Dátum publikácie: 30.10.2015
Autor: Accace

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje 152/1994 Z.z. Zákon o sociálnom fonde.  Výšku tvorby sociálneho fondu, oblasti použitia a podmienky poskytovania príspevkov je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo upraviť vo vnútornom predpise zamestnávateľa (iba v prípade ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia).

tt_zena-ukazuje-tlacivo.jpg

Dátum publikácie: 27.10.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Každá osoba s bydliskom na území Slovenska môže pracovať naraz pre viacerých zamestnávateľov. Môže ísť aj o situáciu, že pracuje na Slovensku, resp. zo Slovenska tak pre slovenského, ako aj pre zahraničného zamestnávateľa.