Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
108 výsledkov

Mzdová kaviareň

tt_obviazana-ruka.jpg

Dátum publikácie: 2.10.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje žiadateľov o úrazové dávky, ktorí požadujú výplatu úrazovej dávky na účet, že v žiadosti o príslušnú úrazovú dávku je nevyhnutné okrem čísla účtu uviesť aj kód banky, v ktorej je účet vedený, resp. uviesť číslo účtu v tvare IBAN.

iStock_000019535463XSmall.jpg

Dátum publikácie: 28.9.2015

Bez expertov na informačné technológie sa v súčasnosti už zaobíde máloktorá firma. Práve IT pozície dnes patria k tým najobsadzovanejším a najprestížnejším. Nie všetci však vedia, ako majú s ľuďmi z tejto oblasti správne komunikovať a ako dosiahnu, aby ich do svojej firmy prilákali. Na čom IT špecialistom pri výbere ich ďalšieho zamestnania záleží? Aké sú ich hodnoty a aké podmienky by ste mali vytvoriť na to, aby sa vo vašej firme cítili dobre?

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 22.9.2015
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike zrážok zo mzdy, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

iStock_000013467113XLarge.jpg

Dátum publikácie: 21.9.2015
Autor: Deloitte

Náklady na prepustenie zamestnanca sú na Slovensku stále v priemere nižšie ako v krajinách západnej Európy. Podobne je to aj v ostatných štátoch strednej a východnej Európy. Najdrahšie je prepúšťanie v Taliansku, Švédsku, Belgicku a Luxembursku.

iStock_000006967274Medium.jpg

Dátum publikácie: 14.9.2015
Autor: JUDr. Marcela Macová

Otázka sa týka osobitnej registrácie IS kvôli biometrickým údajov. Ide o prihlasovanie do notebookov pomocou odtlačkov prstov. Tento udaj sa nijako nebude spracúvať, bude slúžiť iba na odblokovanie notebooku, nebude z neho žiadny výstup na spracovanie typu dochádzka a podobne. Je nutná osobitná registrácia?

iStock_000004501135XSmall.jpg

Dátum publikácie: 7.9.2015
Autor: Grafton Recruitment

Sociálne médiá sú čoraz častejším aktívnym nástrojom na vyhľadávanie vhodných kandidátov. Recruiterom umožňujú nazrieť do profilov aj tých uchádzačov, ktorí aktuálne nereflektujú na ponuku práce a pracovať s takzvanými pasívnymi kandidátmi. LinkedIn a Facebook sú vplyvom oživenia pracovného trhu praktickým pomocníkom, ako sa vyrovnať na Slovensku s medziročným nárastom voľných pracovných miest o 15 %, zatiaľ čo počet proaktívnych uchádzačov na ponuky práce klesol o 20 %. Tieto ukazovatele vyplynuli z internej analýzy personálnej agentúry Grafton Recruitment.

iStock_000012056307XSmall.jpg

Dátum publikácie: 31.8.2015
Autor: Accace

Jednou zo základných povinností zamestnávateľov na Slovensku je povinnosť zabezpečiť stravovanie pre všetkých svojich zamestnancov pracujúcich na plný úväzok. Stravovanie musí zodpovedať zásadám správnej výživy a musí byť dostupné na pracovisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Spoločnosť Accace prináša informácie, kto má nárok na stravovanie, ako je to z daňového hľadiska a čím sa líši Slovensko od iných krajín strednej a východnej Európy.

iStock_000013102071Small.jpg

Dátum publikácie: 24.8.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorým bolo v týchto dňoch doručené oznámenie o ich odvodových povinnostiach od júla 2015 a ktorí už majú priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, že neplatia poistné na invalidné poistenie.

iStock_000010713654XSmall.jpg

Dátum publikácie: 20.8.2015
Autor: SITA a.s.

Štát vypláca prídavok na dieťa na čoraz menej detí. Za ostatných desať rokov, teda od konca júna 2005 do konca júna 2015, totiž počet poberateľov prídavku na dieťa klesol o 98,6-tisíca na 670-tisíc a počet detí, na ktoré štát vyplácal prídavok, sa znížil o 217-tisíc na 1 milión 119-tisíc detí.

Editorial-use-ONLY_iStock_000015634604Medium.jpg

Dátum publikácie: 17.8.2015
Autor: SITA a.s.

Obdobie, kedy Slováci chodili pracovať do susedného Česka, pričom opačným smerom dochádzalo iba minimum pracovníkov, je podľa personálno-poradenskej spoločnosti McROY Slovakia už za nami. Česi totiž začali masívnejšie chodiť za prácou na Slovensko.