Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
228 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
iStock_000022907902XXLarge.jpg

Dátum publikácie: 22.3.2017
Autori: Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová

Baletka na voľnej nohe – slobodné povolanie – mala príjmy aj za tancovanie v Rakúsku (bolo to v letných mesiacoch pár víkendov, kedy tam tancovala vo večernom predstavení). Tieto príjmy jej na základe zmluvy vyplatili a zrazili jej z nich daň. Majú sa tieto príjmy priznávať do § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov? Patria dané príjmy do základu dane pre výpočet odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne? Pre prácu v Rakúsku si musela vybaviť E101 tlačivo Sociálnej poisťovne. Odvody v Rakúsku jej zrazené neboli žiadne, len daň a tú v slovenskom daňovom priznaní vyníma na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 20.3.2017
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubankovej.

tt_dve-zeny-s-loptou.jpg

Dátum publikácie: 14.3.2017
Autor: Finančná správa SR

Olympijská medaila či titul majstra sveta so sebou prináša okrem úspechu a slávy aj daňové povinnosti. Finančná správa pripravila pre profesionálnych športovcov návod, ako zdaniť svoje príjmy.  

tt_rozny-ludia-skupina-1.jpg

Dátum publikácie: 13.3.2017
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína, že ak slovenský zamestnávateľ začne zamestnávať cudzinca, je povinný v zákonných lehotách za neho plniť prihlasovacie, odhlasovacie a oznamovacie povinnosti. Taktiež je povinný odvádzať za neho poistné včas a v riadnej sume tak, ako za každého iného zamestnanca.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 6.3.2017
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike nároku na daňový bonus, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_vyplnenie-formularu.jpg

Dátum publikácie: 1.3.2017
Autor: Sociálna poisťovňa

Ak sa samostatne zárobkovo činná osoba rozhodne vykonávať činnosť v inom členskom štáte EÚ, riadi sa v oblasti sociálneho zabezpečenia právnymi predpismi tohto štátu. Výnimkou je, ak má byť vyslaná (inštitút vyslania).

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 20.2.2017
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike nároku na daňový bonus, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubankovej.

tt_2-percenta.jpg

Dátum publikácie: 15.2.2017
Autor: Finančná správa SR

Všetci daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Fyzické a  právnické osoby ktoré podávajú daňové priznanie tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

tt_kalkukacka-pero-tabulky.jpg

Dátum publikácie: 6.2.2017
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 3. štvrťroku 2016 poskytlo spolu 8 369 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 1 104 769 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 97 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 6 133 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 869 321, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 236 spravodajských jednotiek s 235 448 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 135 a počet zamestnancov o 14 685 . Z celkového počtu 2 109 500 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 52,39 %.

tt_muz-vyplnuje-tlacivo.jpg

Dátum publikácie: 6.2.2017
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike sa v 3. štvrťroku 2016 v medziročnom porovnaní zvýšila o 4,7 %, čo predstavuje nárast z 963 EUR na 1 009 EUR.

Priemerný hodinový zárobok predstavuje 6,16 EUR a priemerný počet mesačne odpracovaných hodín je 145,38 hodín.

...