Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
180 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
tt_hodiny-nastenne.jpg

Dátum publikácie: 22.7.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

V prípade rozvrhnutia pracovného času na krátky a dlhý týždeň môže mať zamestnanec 40 hodinový týždenný pracovný čas? Môže mať pracovný čas od 6:00 hod. do 19:00 hod. s hodinovou prestávkou v práci?

tt_financna-kontrola.jpg

Dátum publikácie: 15.7.2016
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa (SP) pripomína jednotlivé zmeny, ktoré sú platné od 1. júla 2016. Týkajú sa dávky v nezamestnanosti, dávky garančného poistenia, platenia poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a posielania evidenčných listov zamestnávateľmi.

tt_rozny-ludia-skupina-1.jpg

Dátum publikácie: 7.7.2016
Autor: Accace

Dňa 18. 6. 2016 vstúpil do platnosti zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní  zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zároveň novelizuje Zákonník práce, zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zákon o inšpekcii práce.

tt_muz-vyplnuje-tlacivo (1).jpg

Dátum publikácie: 4.7.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike sa v 4. štvrťroku 2015 v medziročnom porovnaní zvýšila o 3,4 %, čo predstavuje nárast z 955 EUR na 987 EUR.

Priemerný hodinový zárobok predstavuje 5,97 EUR a priemerný počet mesačne odpracovaných hodín bol 144,48 hodín.

tt_kalkukacka-pero-tabulky (1).jpg

Dátum publikácie: 4.7.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 4. štvrťroku 2015 poskytlo spolu 8 238 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 1 148 483 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 93,63 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 6 036 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 906 531, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 202 spravodajských jednotiek s 241 952 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 322 a počet zamestnancov o 71 430. Z celkového počtu 2 068 800 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 55,51 %.

tt_deti-na-vylete-v-prirode.jpg

Dátum publikácie: 29.6.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Nemusí sa zdaniť zamestnancom poskytnutý príspevok na detský tábor zo sociálneho fondu, ak je faktúra vystavená na zamestnávateľa?

tt_energia-stavby.jpg

Dátum publikácie: 22.6.2016
Autor: Viera Kubanková

Zamestnávateľ má priznané rizikové pracovisko 3. stupňa. Môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom na rizikovom pracovisku prácu nadčas podľa § 97 ods. 11 Zákonníka práce?

tt_zeny-sedia-pri-stole-v-restauracii.jpg

Dátum publikácie: 15.6.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak si zamestnávateľ upraví poskytovanie stravovacích poukážok počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti v práci, pôjde na strane zamestnanca o zdaniteľný príjem?

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 15.6.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike nárokov zamestnancov počas sviatkov, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_manazer-na-letisku-s-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 10.6.2016
Autor: Sociálna poisťovňa

Zamestnanci alebo dohodári pracujúci v zahraničí podliehajú v rámci sociálneho poistenia legislatíve tej krajiny, v ktorej pracujú. Iná situácia však nastane, keď zamestnanec pracuje pre slovenského zamestnávateľa v krajinách Európskej únie, Švajčiarska, Nórska a Lichtenštajnska a zamestnávateľ chce, aby takýto zamestnanec bol aj počas pobytu v zahraničí sociálne zabezpečený (sociálne a zdravotne poistený) na Slovensku. Vtedy si musí zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni (SP) uplatniť výnimku – tzv. inštitút vyslania.

...