Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
197 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
iStock_000010700860XSmall.jpg

Dátum publikácie: 25.10.2016
Autor: EOS Group

Nezamestnanosť je ten najčastejší dôvod, pre ktorý Slováci meškajú s platením faktúr alebo neuhrádzajú svoje záväzky vôbec. Podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ 2016 uviedlo pri odôvodňovaní zlej platobnej disciplíny tento fakt najviac respondentov zo Slovenska – až 56 %.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 24.10.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike stravovania zamestnancov, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Janky Repáčovej.

tt_eurobankovky-z-boku.jpg

Dátum publikácie: 20.10.2016
Autor: Grafton Recruitment

Personálna agentúra Grafton Slovakia prináša nový prieskum Prehľad platov 2016 pre Slovenskú republiku. Analýza platov poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia v 14 kľúčových segmentoch v 8 krajoch, ktorá obsahuje popis takmer 300 pracovných pozícií.

tt_prazdne-vrecka.jpg

Dátum publikácie: 14.10.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

 § 17 ods. 4 zákona o cestovných náhradách je uvedené vreckové ako nárokovateľné. Musí sa zahraničnému zamestnancovi vyslanému do SR vyplatiť aspoň vo výške 5 %? Závisí výpočet pomernej sumy stravného za necelý kalendárny deň na zamestnávateľovi, ako si ho upraví v smernici? Niekde sa počíta pomerom z trojnásobku sumy za pásmo nad 18 hod., inde ako trojnásobok sadzby časového pásma príslušného podľa trvania pracovnej cesty.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 10.10.2016
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike výpovede zo strany zamestnávateľa, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubankovej.

tt_zeny-sedia-pri-stole-v-restauracii.jpg

Dátum publikácie: 7.10.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Zamestnávateľ poskytuje stravné lístky zamestnancom. Od roku 2017 plánuje zmeniť spôsob účtovania. Zákonný náklad 55 % by sa účtoval ako doteraz, ale 45 % chce zaúčtovať na účet 528 ako stravné nad limit. Bude toto stravné poskytnuté nad limit v danom prípade posudzované ako nepeňažný príjem zamestnanca?

tt_zena-ukazuje-tlacivo.jpg

Dátum publikácie: 29.9.2016
Autor: Ministerstvo financií SR

Občania sa už nemusia pri návšteve úradu práce obávať návštevy iného úradu pokiaľ potrebujú potvrdenie o tom, že nemajú nedoplatky na daňovom úrade. Ministerstvo financií SR spoločne s Finančnou správou už pol roka plynule komunikuje s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. O výhodách systému Centrálnej správy referenčných údajov sa presvedčilo už viac ako 13 000 ľudí.

25075247_s.jpg

Dátum publikácie: 21.9.2016

Schopnosť pracovať pod tlakom a s vysokým nasadením, dodržiavanie termínov, zvládanie stresu, komunikatívnosť alebo rýchle prispôsobenie sa zmenám – to všetko sú vlastnosti, ktoré nepochybne prispievajú k úspechu na trhu práce a súvisia s výškou príjmu.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 14.9.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike nárokov na daňový bonus, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_kalendar-peniaze.jpg

Dátum publikácie: 8.9.2016
Autor: EOS Group

Dlhšie doby splatnosti. Takýmto smerom sa opäť vydali slovenské firmy. Termíny platieb, ktoré poskytujú svojim klientom, v priemere medziročne predĺžili o dva dni. Kým v roku 2015 to bolo 40 dní, podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ aktuálne vzrástol tento údaj na 42 dní. Je to pritom opačný trend, aký bol nastavený v porovnaní rokov 2014 a 2015. Vtedy došlo k skráteniu o jeden deň - doba splatnosti v roku 2014 bola 41 dní.

 

...