Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
174 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
tt_energia-stavby.jpg

Dátum publikácie: 22.6.2016
Autor: Viera Kubanková

Zamestnávateľ má priznané rizikové pracovisko 3. stupňa. Môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom na rizikovom pracovisku prácu nadčas podľa § 97 ods. 11 Zákonníka práce?

tt_zeny-sedia-pri-stole-v-restauracii.jpg

Dátum publikácie: 15.6.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak si zamestnávateľ upraví poskytovanie stravovacích poukážok počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti v práci, pôjde na strane zamestnanca o zdaniteľný príjem?

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 15.6.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike nárokov zamestnancov počas sviatkov, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_manazer-na-letisku-s-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 10.6.2016
Autor: Sociálna poisťovňa

Zamestnanci alebo dohodári pracujúci v zahraničí podliehajú v rámci sociálneho poistenia legislatíve tej krajiny, v ktorej pracujú. Iná situácia však nastane, keď zamestnanec pracuje pre slovenského zamestnávateľa v krajinách Európskej únie, Švajčiarska, Nórska a Lichtenštajnska a zamestnávateľ chce, aby takýto zamestnanec bol aj počas pobytu v zahraničí sociálne zabezpečený (sociálne a zdravotne poistený) na Slovensku. Vtedy si musí zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni (SP) uplatniť výnimku – tzv. inštitút vyslania.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 7.6.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike daňového bonusu, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_mlady-ludia-sadia-stromceky.jpg

Dátum publikácie: 1.6.2016
Autor: Sociálna poisťovňa

Študent strednej alebo vysokej školy denného štúdia, ktorý sa rozhodne počas letných prázdnin brigádovať na Slovensku, nemá povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Povinnosť odvádzať poistné zaňho plní zamestnávateľ.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 24.5.2016

Ak máte nejasnosti v problematike prekážok v práci, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_osetrenie-urazu.jpg

Dátum publikácie: 16.5.2016
Autor: Peter Martynek

Ako má zamestnávateľ postupovať, ak zamestnanec na služobnej ceste v zahraničí spadol a zlomil si nohu? Ide o pracovný úraz? Je potrebné nahlásiť úraz Inšpektorátu práce?

tt_praca-ucnov-v-tovarni.jpg

Dátum publikácie: 10.5.2016
Autor: Sociálna poisťovňa

Pred odchodom za prácou do zahraničia je potrebné zamedziť duplicitnému sociálnemu poisteniu.Po ukončení práce v zahraničí si odtiaľ prineste potvrdenie o sociálnom poistení 

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 9.5.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike nároku na dovolenku, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

...