Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
209 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
tt_sudcovske-kladivko-bankovky.jpg

Dátum publikácie: 9.12.2016
Autor: Sociálna poisťovňa

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre živnostníkov, ostatné povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa od 1. januára 2017 zvyšuje.

tt_muz-vyplnuje-tlacivo.jpg

Dátum publikácie: 7.12.2016
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom, že v súvislosti s výkonom práce v zahraničí treba vypĺňať aktualizované tlačivá.

tt_kupa-a-predaj-aut.jpg

Dátum publikácie: 6.12.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Firma odovzdala zamestnancovi automobil pre používanie na pracovné aj súkromné účely. Pracovník bude platiť náklady na súkromnú prevádzku (PHL). Okrem toho bude firme platiť 600 € mesačne za prenájom vozidla. Vzniká v tom prípade povinnosť zrážať daň z 1 % hodnoty vozidla?

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 29.11.2016
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike pracovného pomeru na dobu určitú, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubankovej.

tt_muz-s-materialmi-na-stole.jpg

Dátum publikácie: 23.11.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ako sa má postupovať pri likvidácii osobných spisov zamestnancov (spisy sú už po lehote uloženia - 70 rokov od narodenia zamestnanca), aké záznamy a výstupy z likvidácie sa majú vyhotoviť?

iStock_000000740758Large.jpg

Dátum publikácie: 14.11.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Zamestnanec uskutočnil pracovnú cestu – terénny výskum autom, ktoré zamestnávateľ zapožičal z požičovne. Na základe zmluvy zamestnávateľ uhradil náklady za nájom auta. Zamestnanec vo vyúčtovaní cesty uviedol počet najazdených km, doložil knihu jázd a bločky o kúpe PHL. Na základe toho sa prepočítala náhrada za spotrebované pohonné látky (PHL) podľa najazdených km a spotreby auta, bez náhrady tzv. kilometrovného. Je uvedený postup správny? 

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 7.11.2016
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike odchodného, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubankovej.

tt_kalkukacka-pero-tabulky.jpg

Dátum publikácie: 4.11.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje informačného systému o cene práce v 2. štvrťroku 2016 poskytlo spolu 8 170 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 1 040 561 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 96,26 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 973 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 816 501, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 197 spravodajských jednotiek s 224 060 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 88 a počet zamestnancov o 14 080. Z celkového počtu 2 079 100 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 50,05 %.

tt_muz-vyplnuje-tlacivo.jpg

Dátum publikácie: 4.11.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike sa v 2. štvrťroku 2016 v medziročnom porovnaní zvýšila o 4,3 %, čo predstavuje nárast z 969 EUR na 1 013 EUR.

Priemerný hodinový zárobok predstavuje 6,16 EUR a priemerný počet mesačne odpracovaných hodín je 150,95 hodín.

tt_susenie-oblecenia.jpg

Dátum publikácie: 4.11.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Zamestnávateľ poskytne zamestnancom paušálne sumu na udržiavanie pracovného oblečenia a pracovnej obuvi vo výške nepresahujúcej ceny účtované čistiarňami. Pretože zamestnávateľ nevychádza z kalkulovaných skutočných výdavkov, nezahŕňa túto paušálnu sumu do daňových výdavkov. Je táto vyplatená paušálna suma (ako nedaňový výdavok) zdaniteľným príjmom zamestnanca? Je uvedený paušál súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca pre platenie poistného na sociálne poistenie a pre platenie preddavku na zdravotné poistenie?

...