Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
336 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
tt_jogging.jpg

Dátum publikácie: 19. 7. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že výnimka z platenia poistného na dôchodkové poistenie pre dôchodcov, ktorú si možno uplatniť od 1. 7. 2018 do výšky 200 eur mesačne, sa vzťahuje výlučne na právny vzťah na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti).

tt_zviazane-sanony.jpg

Dátum publikácie: 17. 7. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Doba uchovávania – archivácie dochádzkových kníh je 3 roky?

tt_stastni-zamestnanci.jpg

Dátum publikácie: 3. 7. 2018
Autor: SKDP, Slovenská komora daňových poradcov

V  daňovom priznaní za rok 2018 si budete môcť odpočítať vyššie sumy ako doteraz.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému zamestnávania počas materskej či rodičovskej dovolenky, položte otázku našej odbornej poradkyni Janke Repáčovej, ktorá vám rada odpovie.

kalend_mzdov_uctov.jpg

Dátum publikácie: 22. 6. 2018
Autor: Bibiána Špániková

Pozrite si povinnosti mzdového účtovníka na mesiac júl 2018 v prehľadnom kalendári, aby ste tak predišli prípadným sankciám za nedodržanie zákonom stanovených termínov. 

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 11. 6. 2018
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubankovej.

tt_dievca-obera-rajciny.jpg

Dátum publikácie: 8. 6. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, ktorí majú záujem privyrobiť si počas letných prázdnin na dohodu o brigádnickej práci študentov, že nemajú povinnosť platiť poistné, ak si uplatnia výnimku z platenia poistného. Princípom takejto výnimky je, že ak ich príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur mesačne, nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia a teda v budúcnosti sa im toto obdobie nezhodnotí do poistného obdobia pri nároku na dôchodok.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 28. 5. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike zavedenia 13. a 14. platu od 1. 5. 2018, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_studenti-skacu.jpg

Dátum publikácie: 23. 5. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov – budúcich absolventov stredných a vysokých škôl, že ak nie sú dobrovoľne poistení, po ukončení svojho štúdia nemajú žiadne oznamovacie či iné povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ich budúce povinnosti závisia od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po škole ocitnú.

tt_panacik-vykricnik.jpg

Dátum publikácie: 21. 5. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje najmä zamestnávateľov-dlžníkov pred podvodným konaním pri vymáhaní ich dlhov.

...