Domů Mzdová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog Objednávka
Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
155 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
tt_oberacka-jablk-v-sade.JPG

Dátum publikácie: 21.7.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa informuje občanov – fyzické osoby, vykonávajúce práce v krajinách Európskej únie, že v období výkonu práce v únii podliehajú právnym predpisom tej krajiny, v ktorej vykonávajú činnosť, ak zároveň nevykonávajú zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky. Týka sa to aj obdobia letných brigád.

iStock_000021902180XSmall.jpg,iStock_000021902180XSmall.jpg

Dátum publikácie: 14.7.2014
Autor: Ernst & Young

Nadpolovičná väčšina respondentov prvého medzinárodného prieskumu EY venovaného forenzným dátovým analýzam a ich prínosu pre firemné programy proti podvodom a korupcii pripúšťa, že ich podnik má na tomto poli čo zlepšovať. V prieskume bolo oslovených viac než 450 finančných riaditeľov, vedúcich interného auditu, šéfov oddelení compliance, právnych oddelení a pod. s cieľom zmapovať využívanie forenzných dátových analýz v programoch prevencie podvodov.

iStock_000019716260Large.jpg

Dátum publikácie: 10.7.2014
Autor: Petra Kováčová

„Kde sa vidíte o 5 rokov?“ „Aké sú vaše slabé a silné stránky?“ Tieto „príručkové“ typy otázok sú často terčom ironických poznámok zo strany uchádzačov o prácu. Napriek tomu, že pri odhaľovaní potenciálu kandidáta vám tento typ otázok veľmi nepomôže, na pracovných pohovoroch sú stále využívané. Ak však chcete svoje zručnosti vedenia pohovoru posunúť na vyššiu úroveň, pomôže vám behaviorálna metóda.

iStock_000031659042Small.jpg,iStock_000031659042Small.jpg

Dátum publikácie: 7.7.2014
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Na Slovensku stále väčšina ľudí zarába menej, ako je priemerná mzda. Sú ich až dve tretiny. Potvrdili to štatistiky spracované spoločnosťou TREXIMA Bratislava za rok 2013, ktoré sa opierajú o najširšiu vzorku respondentov spomedzi firiem na Slovensku.

iStock_000022553317XSmall.jpg,iStock_000022553317XSmall.jpg

Dátum publikácie: 30.6.2014
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná mzda bola za prvý štvrťrok tohto roka na úrovni 927 eur, čo je medziročne viac o takmer 5,5 percenta. Rýchlejší rast však zaznamenala podnikateľská sféra, kde zárobky dosahovali priemerných 972 eur s medziročným nárastom o takmer 6 percent. Vyplýva to z údajov spoločnosti Trexima Bratislava, ktoré získala od 7 722 spravodajských jednotiek. V nich je zamestnaných  900 556 zamestnancov.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg,vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 26.6.2014
Autor: Ing. Jana Repáčová

Máte otázky k najnovším zmenám v dohodách uzatvorených mimo pracovného pomeru? Pýtajte sa našej odbornej poradkyne Ing. Janky Repáčovej, ktorá vám poradí správnu odpoveď.

iStock_000003732935XSmall.jpg

Dátum publikácie: 18.6.2014
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 1. štvrťroku 2014 poskytlo spolu 7 893 spravodajských jednotiek s 900 556 zamestnancami. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 97,83 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 693 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 701 495, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 029 spravodajských jednotiek s 199 061 zamestnancami. Medziročne klesol počet spravodajských jednotiek o 6 a počet zamestnancov stúpol o 7 772. Z celkového počtu 1 959 700 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 45,95 %.

Editorial-use-ONLY_iStock_000015634604Medium.jpg

Dátum publikácie: 16.6.2014
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Prácu hľadajú, často však neúspešne. A do dôchodku majú stále priďaleko. Reč je o ľuďoch starších ako 50 rokov. Ku koncu apríla 2014 bolo v evidencii úradov práce 96 712 uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov, čo tvorilo až 24,8 % všetkých osôb v evidencii. V roku 2004 bolo nezamestnaných v tejto vekovej kategórii 75 286, čo tvorilo ani nie 20 % podiel. Počet zdravých a aktívnych starších ľudí rastie a predstavuje významný zdroj pre trh práce, ktorý je potrebné adekvátne využiť.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg,vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 12.6.2014
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v oblasti odvodových povinností poberateľov dôchodkov z pracovnoprávnych vzťahov, pýtajte sa našej odbornej poradkyne Ing. Janky Repáčovej, ktorá vám poradí správnu odpoveď.

vector_infografika_375x250_BW.jpg,vector_infografika_375x250_BW.jpg

Dátum publikácie: 3.6.2014
Autor: JUDr. Marcela Macová

Od 15. apríla 2014 dochádza v zákone o ochrane osobných údajov k zmenám v úprave oprávnenej a zodpovednej osoby, oznamovacej povinnosti aj bezpečnostných opatrení. Zodpovednú osobu môže mať ktokoľvek, t. j. prevádzkovateľ má fakultatívnu možnosť jej poverenia na základe vlastného uváženia, ak bude spracúvať osobné údaje prostredníctvom svojich oprávnených osôb.

...