Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
192 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
iStock_000011463844Large.jpg

Dátum publikácie: 20.1.2015
Autor: ADECCO Slovakia, s. r. o.

Na sociálnych sieťach trávime dlhé hodiny. Využiť ich potenciál vo svoj prospech, napríklad na získanie pracovného miesta, však dokáže len hŕstka Slovákov. Vo svete pritom sedem z desiatich personalistov vyhľadáva zamestnanca práve cez sociálne médiá a tento trend je viditeľný aj na Slovensku.

tt_ruka-novorodenca.jpg

Dátum publikácie: 13.1.2015
Autori: Ing. Jana Barčíková, Mária Jančíková

Môže fyzická osoba – SZČO – počas poberania materskej dovolenky podnikať na základe živnostenského listu? To znamená, či môže vystavovať faktúry, uplatňovať si náklady súvisiace s podnikaním (PHL, nájomné, telefón, internet, odpisy majetku a pod.)? V prípade, že počas materskej dovolenky nemôže podnikať, aké si môže uplatniť náklady – napr. nájomné (zmluva uzatvorená na viac rokov – od r. 2012), internet, telefón, odpisy)?

iStock_000003732935XSmall.jpg

Dátum publikácie: 12.1.2015
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 2. štvrťroku 2014 poskytlo spolu 7 998 spravodajských jednotiek s 983 182 zamestnancami. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 95,99 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 832 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 769 410, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 166 spravodajských jednotiek s 213 772 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 22 a počet zamestnancov o 21 063. Z celkového počtu 1 968 000 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 45,96 %.

iStock_000003732935XSmall.jpg

Dátum publikácie: 12.1.2015
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 3. štvrťroku 2014 poskytlo spolu 8 010 spravodajských jednotiek s 1 034 464 zamestnancami. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 95,99 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 791 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 811 701, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 219 spravodajských jednotiek s 222 763 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 61 a počet zamestnancov o 27 026. Z celkového počtu 1 991 800 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 51,93 %.

iStock_000008433954XSmall.jpg

Dátum publikácie: 12.1.2015
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Ak chcete dobre zarobiť, šancu máte v IT sektore. Aktuálne údaje o vývoji platov od renomovanej štatisticko-výskumnej spoločnosti TREXIMA Bratislava ukázali, že štyri z piatich najlepšie platených pozícií sú v sektore informačných technológií.

tt_bankovky-so-stuzkou.jpg

Dátum publikácie: 10.1.2015
Autor: Finančná správa SR

S účinnosťou od 1. januára 2015 zavádza novela zákona o dani z príjmov (ZDP) nový typ daňového zvýhodnenia pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj. Nové daňové zvýhodnenie, tzv. super odpočet, spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane (ďalej len „odpočet“). Odpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja. V súvislosti s tým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia a sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty vo výške 25 %.

tt_panacik-s-hodinkami-cas-su-peniaze.jpg

Dátum publikácie: 7.1.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že za obdobie od januára 2015 platia nové sumy poistného z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

tt_dokumenty-na-stole[1][1].JPG

Dátum publikácie: 30.12.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Pri osobách, ktoré majú uzatvorenú niektorú z foriem dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, platí to, čo pri každom inom zamestnancovi.

tt_telefonne-sluchatko-s-otaznikom.jpg

Dátum publikácie: 23.12.2014
Autor: Finančná správa SR

Finančná správa od začiatku mesiaca zverejnila dva nové registre. Ide o register distribútorov pohonných látok a tiež register predajcov pohonných látok. Aj týmto opatrením chceme prispieť k lepšej ochrane spotrebiteľov pred nelegálnym tovarom.

iStock_000001308915Small.jpg

Dátum publikácie: 15.12.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Z odmien, ktoré vypláca zamestnávateľ svojim zamestnancom a ktoré sú predmetom dane, odvádza zamestnávateľ riadne poistné.

...