Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
328 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
tt_studenti-skacu.jpg

Dátum publikácie: 23.5.2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov – budúcich absolventov stredných a vysokých škôl, že ak nie sú dobrovoľne poistení, po ukončení svojho štúdia nemajú žiadne oznamovacie či iné povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ich budúce povinnosti závisia od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po škole ocitnú.

tt_panacik-vykricnik.jpg

Dátum publikácie: 21.5.2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje najmä zamestnávateľov-dlžníkov pred podvodným konaním pri vymáhaní ich dlhov.

kalend_mzdov_uctov.jpg

Dátum publikácie: 17.5.2018
Autor: Bibiána Špániková

Pozrite si povinnosti mzdového účtovníka na mesiac jún 2018 v prehľadnom kalendári, aby ste tak predišli prípadným sankciám za nedodržanie zákonom stanovených termínov. 

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 14.5.2018
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike mzdového zvýhodnenia za prácu z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubankováej.

kladivko_.jpg

Dátum publikácie: 4.5.2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje osoby, ktoré požiadali o oddlženie prostredníctvom vyhlásenia konkurzu (tzv. osobný bankrot), že ani po oddlžení súdom pohľadávky nezanikajú, a z toho dôvodu nie sú tieto osoby vymazané zo zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 27.4.2018
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike použitia sociálneho fondu, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

kalend_mzdov_uctov.jpg

Dátum publikácie: 26.4.2018
Autor: Bibiána Špániková

Pozrite si povinnosti mzdového účtovníka na mesiac máj 2018 v prehľadnom kalendári, aby ste tak predišli prípadným sankciám za nedodržanie zákonom stanovených termínov. 

tt_voda-pohar.jpg

Dátum publikácie: 25.4.2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková

Je kúpa vody a prenájom výdajného stojanu vody daňovým nákladom? Spoločnosť vo svojich kanceláriách po Slovensku používa prenajatý výdajný stojan a kupuje vodu v bareloch (18,9 lit). Sú z pohľadu dane z príjmov takto vynaložené náklady daňovo uznané? Výdajné stojany s vodou sú umiestnené aj na miestach, kde je verejný vodovod a teoreticky by zamestnanci mohli piť aj vodu z vodovodu. Je tento výdavok posúdený ako neoprávnený výdavok (náklad)? Ak by bol nedaňovým nákladom, je potom možnosť odpočítania dane z pridanej hodnoty alebo ju nemožno odpočítať?

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 16.4.2018
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike prekážok v práci, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubankovej.

tt_2-percenta-upr1.jpg

Dátum publikácie: 13.4.2018
Autor: Finančná správa SR

Zamestnancom zostávajú posledné týždne na darovanie 2% alebo 3% zo zaplatených daní. Darovať ich môžu občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám. Týka sa to zamestnancov, ktorí nepodávali daňové priznanie k dani z príjmu, ale zamestnávateľ im vykonal ročné zúčtovanie dane. Darovať percentá zo svojich zaplatených daní môžu do 30. apríla 2018. 

...