Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
+421 900 411 939
Mzdová kaviareň Mzdová TV Literatúra Mzdová pohotovosť
Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
229 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
iStock_000017888661Small.jpg

Dátum publikácie: 1.7.2015
Autor: Accace

Ak to oznámite, môžete dostať odmenu až do výšky 19 000 eur.

iStock_000011922688Small.jpg

Dátum publikácie: 22.6.2015
Autor: Grafton Recruitment

Personalisti Grafton Recruitment spracovali dáta získané zo vzorky viac ako 2 000 uchádzačov o prácu v oblasti informačných technológií, ktorí prešli od januára 2013 v personálnej agentúre osobným pohovorom. Podrobná analýza mala za cieľ poukázať nielen na vek IT-čkárov, ich platové ohodnotenie, ale i zastúpenie žien a mužov v tomto sektore.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 16.6.2015
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v oblasti čerpania dovolenky za rok 2015, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

iStock_000019716260Large.jpg

Dátum publikácie: 15.6.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Ak študent odíde cez letné prázdniny za prácou do krajín Európskej únie vrátane Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu (ďalej len „EÚ“) a na Slovensku nie je poistený, voči Sociálnej poisťovni nemá žiadne povinnosti. Ak odíde do krajín mimo EÚ, napr. USA, tiež nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti.

iStock_000014397055XSmall.jpg

Dátum publikácie: 11.6.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2015 tým fyzickým osobám (FO), ktoré za kalendárny rok 2014 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v sume vyššej ako 4 944,00 eur, t. j. sumu rovnú alebo vyššiu ako 4 944,01 eura a zároveň majú k 1. júlu 2015 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu.

iStock_000005169207Small.jpg

Dátum publikácie: 9.6.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti na jeden deň bude od 1. júla 2015 vo výške 28,20825 eura. Teda v kalendárnom mesiaci, ktorý má 30 dní, bude maximálna výška dávky v nezamestnanosti v sume 846,30 eura, v kalendárnom mesiaci, ktorý má 31 dní, v sume 874,50 eura.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 2.6.2015
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v oblasti registrácie zamestnancov na sociálne a zdravotné poistenie, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

iStock_000005238174XSmall.jpg

Dátum publikácie: 1.6.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Zamestnávateľovi v súvislosti s uplatňovaním nároku na nemocenské dávky jeho zamestnancov zákon o sociálnom poistení ukladá povinnosť odstúpiť pobočke Sociálnej poisťovne tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť (DPN) zamestnanca, ak trvá dlhšie ako desať dní, a to do troch dní po 10. dni trvania DPN.

iStock_000015554040XXXLarge.jpg

Dátum publikácie: 27.5.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zvýši od 1. júla 2015 starobné dôchodky alebo invalidné dôchodky vyplácané po dovŕšení dôchodkového veku poberateľom, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky.

iStock_000004423814XSmall.jpg

Dátum publikácie: 25.5.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Mnohí sporitelia v II. dôchodkovom pilieri sa spoliehajú na to, že nasporené peniaze v prípade ich úmrtia dostanú pozostalí. Neplatí to však v plnom rozsahu, naopak, dedenie v II. pilieri má svoje limity.

...