Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
141 výsledkov

Mzdová kaviareň

tt_eurobankovky-v-saku.jpg

Dátum publikácie: 11.2.2016
Autor: Sociálna poisťovňa

Podiel na zisku nie je príjmom zo závislej činnosti, a preto samotné vyplatenie podielu na zisku fyzickej osobe neznamená pre ňu povinnosť platiť sociálne poistenie. O povinnostiach v sociálnom poistení rozhoduje to, či osoba, ktorej sa vypláca podiel na zisku, má postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia a tiež jej účasť na základnom imaní spoločnosti.

tt_zeny-sedia-pri-stole-v-restauracii.jpg

Dátum publikácie: 8.2.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Môže spoločnosť použiť sociálny fond priamo na úhradu doplatku za stravné lístky (472XXX/213XXX), ktorý bežne dopláca zamestnanec (331XXX/213XXX), teda 45 % bez toho, aby zamestnancovi musel túto sumu zdaniť? Je to pre zamestnávateľa daňový výdavok? Alebo ak mu dá stravné lístky naviac (viac ako je počet odpracovaných dní) ako príspevok zo sociálneho fondu, je to pre zamestnanca zdaniteľný príjem a pre zamestnávateľa nedaňový výdavok?

tt_vydaj-jedla.jpg

Dátum publikácie: 5.2.2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Spoločnosť objedná pre svojich zamestnancov v rámci koncoročného 2-dňového pracovného seminára v rámci oddychu aj jazdu na motokárach. Považuje sa toto plnenie a tiež občerstvenie počas pracovnej konferencie za zdaniteľný nepeňažný príjem u zamestnanca?

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 2.2.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

budik.jpg

Dátum publikácie: 28.1.2016
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že termín splatenia poistného za január 2016 je do 8. februára 2016. Poistenci, ktorí platia poistné formou trvalého príkazu, by si ho nemali zabudnúť vo svojej banke včas upraviť.

tt_hasici-s-kuzelom.jpg

Dátum publikácie: 25.1.2016
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Zamestnanec vykonáva práce v teréne na bagri. Zamestnávateľ mu chce poskytnúť ochranné pracovné prostriedky - pracovnú obuv a teplé oblečenie. Je zamestnávateľ limitovaný výškou príspevku? Príspevok na oblečenie je u zamestnanca oslobodený od dane a u zamestnávateľa je daňovým výdavkom? Ako často má zamestnanec nárok na poskytovanie ochranného oblečenia? Upravuje to nejaký predpis?

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 18.1.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike uzatvárania roka 2015 v mzdovej učtárni, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_zena-ma-otazky (1).jpg

Dátum publikácie: 15.1.2016
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Zamestnanec je uznaný za dočasne pracovne neschopného. V prípade krátenia dovolenky v zmysle § 109 Zákonníka práce sa započítavajú do zameškaných dní aj sviatky, ktoré pripadli na pracovný deň zamestnanca?

tt_kalkukacka-pero-tabulky.jpg

Dátum publikácie: 7.1.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje poskytlo 8 082 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 1 026 473 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla v sledovanom období úroveň 93,52 %.
Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 899 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 801 165, z nepodnikateľskej sféry 2 183 spravodajských jednotiek s 225 308 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 84 a počet zamestnancov o 43 291. Z celkového počtu 2 028 700 zamestnancov v SR bolo vo ýberovom súbore ISCP zahrnutých 50,59 %.

banner_vypocty_375x250.jpg

Dátum publikácie: 5.1.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

V 2. štvrťroku 2015 predstavuje priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike 969 EUR. V medziročnom porovnaní sa vyznačuje nárastom o 3,2 %.

Priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére dosiahol v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka nárast o 0,14 EUR a priemerný mesačný počet odpracovaných hodín klesol o 0,1 hodiny.