Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
162 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
iStock_000011922688Small.jpg,iStock_000011922688Small.jpg

Dátum publikácie: 26.8.2014
Autor: Grafton Recruitment

Na trhu práce sa ocitli absolventi vysokých škôl, ktorí s očakávaním vyhľadávajú pozvania na pracovné pohovory. Podľa Štatistického úradu SR sa v tejto situácii ročne ocitne viac ako 65-tisíc absolventov vysokých škôl, ako aj 40 % absolventov stredných škôl, ktorí nepokračujú vo vzdelávaní na vysokých školách.

iStock_000014656047XSmall.jpg,iStock_000014656047XSmall.jpg

Dátum publikácie: 20.8.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Ľudí, ktorí sa rozhodnú požiadať o predčasný starobný dôchodok najčastejšie zaujíma, prečo s nimi Sociálna poisťovňa nespíše žiadosť o tento dôchodok, ak nemajú ukončené zamestnanie.

tt_skupina-mladych-ludi (1).JPG

Dátum publikácie: 15.8.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

V čase letných prázdnin stojí mnoho absolventov stredných a vysokých škôl pred rozhodnutím zamestnať sa alebo začať podnikať. V tejto súvislosti im Sociálna poisťovňa každoročne vo svojich pobočkách či v informačno-poradenskom centre poskytuje poradenstvo o ich povinnostiach v oblasti sociálneho poistenia.

iStock_000019818701XSmall.jpg,iStock_000019818701XSmall.jpg

Dátum publikácie: 12.8.2014
Autor: spoločnosť Accace

S trendom medzinárodného zamestnávania sa v súčasnosti čoraz viac vynára otázka, kde zdaniť celosvetové príjmy zamestnanca a kde platiť odvody. Aby nedochádzalo k dvojitému zdaneniu príjmov, uplatňuje Slovenská republika inštitút zamedzenia dvojitého zdanenia. Poradenská spoločnosť Accace prináša návod, ako postupovať, ak ste mali príjem zo závislej činnosti aj zo zahraničia, kde zdaniť príjmy a kde zaplatiť sociálne a zdravotné odvody.

iStock_000018406561XSmall.jpg,iStock_000018406561XSmall.jpg

Dátum publikácie: 4.8.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí plánujú podať žiadosť o priznanie dôchodku, že žiadosť o dôchodok sa podáva v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

iStock_000019962911XSmall.jpg,iStock_000019962911XSmall.jpg

Dátum publikácie: 31.7.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

V prípade, že živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú pochybnosti o tom, či im vznikla, zanikla alebo im trvá odvodová povinnosť, Sociálna poisťovňa je pripravená poradiť im, a to niekoľkými spôsobmi.

tt_dovolenka-dovolenkova-vybava.jpg

Dátum publikácie: 28.7.2014
Autor: Grafton Recruitment

Leto je v plnom prúde. Niektorí sú už po dovolenke, avšak mnohí z vás sa na ňu len chystajú. Ostali ste prekvapení, že vám zamestnávateľ neschválil dovolenku? Má vôbec na to právo? Personálna agentúra Grafton Recruitment upozorňuje na aktuálne práva zamestnávateľov a povinnosti zamestnancov týkajúce sa čerpania dovolenky.

tt_oberacka-jablk-v-sade.JPG

Dátum publikácie: 21.7.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa informuje občanov – fyzické osoby, vykonávajúce práce v krajinách Európskej únie, že v období výkonu práce v únii podliehajú právnym predpisom tej krajiny, v ktorej vykonávajú činnosť, ak zároveň nevykonávajú zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky. Týka sa to aj obdobia letných brigád.

iStock_000021902180XSmall.jpg,iStock_000021902180XSmall.jpg

Dátum publikácie: 14.7.2014
Autor: Ernst & Young

Nadpolovičná väčšina respondentov prvého medzinárodného prieskumu EY venovaného forenzným dátovým analýzam a ich prínosu pre firemné programy proti podvodom a korupcii pripúšťa, že ich podnik má na tomto poli čo zlepšovať. V prieskume bolo oslovených viac než 450 finančných riaditeľov, vedúcich interného auditu, šéfov oddelení compliance, právnych oddelení a pod. s cieľom zmapovať využívanie forenzných dátových analýz v programoch prevencie podvodov.

iStock_000019716260Large.jpg

Dátum publikácie: 10.7.2014
Autor: Petra Kováčová

„Kde sa vidíte o 5 rokov?“ „Aké sú vaše slabé a silné stránky?“ Tieto „príručkové“ typy otázok sú často terčom ironických poznámok zo strany uchádzačov o prácu. Napriek tomu, že pri odhaľovaní potenciálu kandidáta vám tento typ otázok veľmi nepomôže, na pracovných pohovoroch sú stále využívané. Ak však chcete svoje zručnosti vedenia pohovoru posunúť na vyššiu úroveň, pomôže vám behaviorálna metóda.

...