Prihlásiť
Mzdová kaviareň Mzdová TV Literatúra Mzdová pohotovosť
Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
244 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
iStock_000013102071Small.jpg

Dátum publikácie: 24.8.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorým bolo v týchto dňoch doručené oznámenie o ich odvodových povinnostiach od júla 2015 a ktorí už majú priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, že neplatia poistné na invalidné poistenie.

iStock_000010713654XSmall.jpg

Dátum publikácie: 20.8.2015
Autor: SITA a.s.

Štát vypláca prídavok na dieťa na čoraz menej detí. Za ostatných desať rokov, teda od konca júna 2005 do konca júna 2015, totiž počet poberateľov prídavku na dieťa klesol o 98,6-tisíca na 670-tisíc a počet detí, na ktoré štát vyplácal prídavok, sa znížil o 217-tisíc na 1 milión 119-tisíc detí.

Editorial-use-ONLY_iStock_000015634604Medium.jpg

Dátum publikácie: 17.8.2015
Autor: SITA a.s.

Obdobie, kedy Slováci chodili pracovať do susedného Česka, pričom opačným smerom dochádzalo iba minimum pracovníkov, je podľa personálno-poradenskej spoločnosti McROY Slovakia už za nami. Česi totiž začali masívnejšie chodiť za prácou na Slovensko.

iStock_000012171729XSmall.jpg

Dátum publikácie: 13.8.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Dávka v nezamestnanosti sa vypláca mesačne pozadu, čo je uvedené aj v rozhodnutí, ktorým je dávka v nezamestnanosti priznaná.

iStock_000008537146Small.jpg

Dátum publikácie: 10.8.2015
Autor: SITA a.s.

Pre viac ako tretinu slovenských finančných manažérov je firemná etika horšia než pred rokom, etickú dilemu potom muselo riešiť 19 % z nich.

kalkulačka s perom

Dátum publikácie: 3.8.2015
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje poskytlo 7 758 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 934 680 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla v sledovanom období úroveň 98,46 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 610 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 728 569, z nepodnikateľskej sféry 2 148 spravodajských jednotiek s 206 111 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 36 a počet zamestnancov o 34 124. Z celkového počtu 2 028 800 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 46,07 %.

iStock_000002011083XSmall.jpg

Dátum publikácie: 31.7.2015
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike v 1. štvrťroku 2015 predstavuje hodnotu 955 eur, čo v porovnaní s tým istým obdobím roka 2014 znamená nárast o 3,02 %. Priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére zaznamenal v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka nárast o 0,17 eura a priemerný mesačný počet odpracovaných hodín klesol o 0,68 hodiny.

iStock_000001376675XSmall.jpg

Dátum publikácie: 27.7.2015
Autor: Deloitte

Viac ako rok po nadobudnutí účinnosti novely zákona o ochrane osobných údajov, ktorej cieľom bolo najmä minimalizovať nejasnosti pri spracúvaní osobných údajov, sa ešte dnes vynára množstvo praktických otázok.

iStock_000012063030Large.jpg

Dátum publikácie: 23.7.2015
Autor: Grafton Recruitment

S príchodom letných mesiacov opäť začína i „sezóna absolventov“. Informácie o tom, ako by sa mali správať na prvom pracovnom pohovore, čomu sa vyhnúť a kde robia najčastejšie chyby, je možné nájsť takmer na každom kroku. Napriek tomu sa personalisti na pohovoroch neustále stretávajú s tými istými chybami. Pripravili sme preto pre vás zhrnutie postrehov konzultantov spoločnosti Grafton Recruitment, ktoré by mali čerstvým absolventom vysokých škôl pomôcť sa týmto chybám vyvarovať…

iStock_000004501135XSmall.jpg

Dátum publikácie: 21.7.2015

V 21. storočí by sa mali podniky zamerať na ľudí a ciele, nielen na produkty a zisky. Vyplýva to zo štvrtého miléniového prieskumu spoločnosti Deloitte – Millennial Survey 2015, ktorého zistenia vychádzajú zo štúdie realizovanej v spolupráci so spoločnosťou Millward Brown, zahŕňajúcej viac ako 7 800 príslušníkov miléniovej generácie z 29 krajín na celom svete. Všetci respondenti patrili do miléniovej generácie, teda boli narodení po roku 1982, majú vysokoškolský titul, boli zamestnaní na plný úväzok a pracovali najmä vo veľkých organizáciách s viac ako 100 zamestnancami v súkromnom sektore.

...