Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
259 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
tt_panacik-priviazany-k-daniam.jpg

Dátum publikácie: 19.10.2017
Autor: Finančná správa SR

Daňové úniky odhalí finančná správa jednoduchšie. Od 30.septembra funguje automatická výmena informácií medzi členskými krajinami EÚ, OECD a USA. Na Slovensko sa tak dostávajú informácie o finančných účtoch slovenských rezidentov v zahraničí. Toto opatrenie sa týka nielen fyzických, ale aj právnických osôb.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 9.10.2017
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike určenia denného vymeriavacieho základu a rozhodujúceho obdobia pre výpočet príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubankovej.

tt_chlap-s-dazdnikom-nad-peniazmi.jpg

Dátum publikácie: 8.10.2017
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, že v ich prípade sa k 1. októbru 2017 prehodnocuje otázka platenia poistného.

tt_studenti-s-majstrom-v-dielni.jpg

Dátum publikácie: 6.10.2017
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Právna úprava má vniesť do sociálneho podnikania poriadok v pojmoch a v regulácii a odstrániť prekážky, ktoré bránia rozvoju sociálnej ekonomiky. Zároveň má vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie na Slovensku.

tt_muz-vyplnuje-tlacivo (1).jpg

Dátum publikácie: 3.10.2017
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa sa dlhodobo usiluje zlepšovať komunikáciu s verejnosťou a uľahčovať poistencom riešenie ich životných situácií lepšou informovanosťou a poradenskou činnosťou. Ďalším krokom v oblasti agendy nemocenských dávok, úrazových dávok, dávok v nezamestnanosti a garančného poistenia je zjednodušenie tlačív pre tieto dávky.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 25.9.2017
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike otca na materskej, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_siluety.jpg

Dátum publikácie: 7.9.2017
Autor: Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.

Personálna agentúra Grafton Slovakia zverejnila výsledky rozsiahleho prieskumu miezd pre Slovenskú republiku. Mzdový prieskum 2017 poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia 230 pracovných pozícií v 7 kľúčových segmentoch, v 8 krajoch. Z prieskumu vyplýva jednoznačný záver - veľmi nízka miera nezamestnanosti núti zamestnávateľov nielen prehodnocovať ponuku nefinančných benefitov, ale aj navyšovať mzdy.

 

tt_uctovnik.jpg

Dátum publikácie: 25.8.2017
Autor: Finančná správa SR

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, kedy nemôžu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Vtedy je dôležité komunikovať s daňovým úradom. V najhoršom prípade daňovníci musia počítať aj s možnosťou daňovej exekúcie.

tt_mlady-ludia.jpg

Dátum publikácie: 22.8.2017
Autor: Grafton Recruitment

Sociálne médiá sú čoraz častejším aktívnym nástrojom na vyhľadávanie vhodných kandidátov. LinkedIn a Facebook sa vďaka oživeniu pracovného trhu stali praktickým pomocníkom pri hľadaní si novej práce. Vďaka sociálnym médiám si môže nájsť zamestnanie až 23 % uchádzačov o prácu. Tieto ukazovatele vyplynuli z internej analýzy personálnej agentúry Grafton Slovakia.

tt_karty-s-vykricnikom.jpg

Dátum publikácie: 16.8.2017
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), aby nezabúdali včas a správne uhrádzať poistné a vyhli sa tak nedoplatkom. Neuhradenie poistného včas aj pre zábudlivosť či nepozornosť vedú k dlhu na poistnom.

...