Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
+421 900 411 939
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
206 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 26.3.2015
Autor: Ing. Lenka Kuchárová

Ak máte otázky súvisiace s neplateným voľnom z pohľadu Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia, neváhajte ich položiť našej poradkyni Ing. Lenke Kuchárovej.

iStock_000011368375XSmall.jpg

Dátum publikácie: 16.3.2015
Autor: Grafton Recruitment

Prinášame výsledky veľkého prehľadu platov za rok 2014 pre oblasť IT a telekomunikácií, ktorý pripravili personalisti spoločnosti Grafton Recruitment. Všetkých milovníkov IT a inovácií bude určite zaujímať, ako sa táto oblasť vyvíjala a koľko taký IT-čkár môže zarábať.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 12.3.2015
Autor: Ing. Lenka Kuchárová

Ak máte otázky k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti základu dane na manaželku alebo manžela, neváhajte ich položiť našej poradkyni Ing. Lenke Kuchárovej.

iStock_000008301100XSmall.jpg

Dátum publikácie: 6.3.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína mamičkám, ktoré boli v čase rodičovskej dovolenky prihlásené na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa ako poistenci štátu, že po opätovnom nástupe do zamestnania (prípadne práce na dohodu), a to aj počas rodičovskej dovolenky, je ich povinnosťou sa z tohto poistenia odhlásiť.

iStock_000002572349Small.jpg

Dátum publikácie: 4.3.2015
Autor: Accace

Napriek avizovanej zmene ostali odklady pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2014 „po starom“. Lehotu na podanie daňového priznania je možné aj naďalej predĺžiť o 3 alebo 6 mesiacov na základe oznámenia.

iStock_000015554040XXXLarge.jpg

Dátum publikácie: 2.3.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

V zmysle zákona o sociálnom poistení znamená priznanie starobného dôchodku pre človeka, ktorý naďalej pracuje, určité úľavy v platení poistného na sociálne poistenie, a to v závislosti od toho, aké má postavenie a v akom právnom vzťahu zárobkovú činnosť vykonáva.

iStock_000002990676XSmall.jpg

Dátum publikácie: 25.2.2015
Autor: Accace

Mnoho podnikateľov sa zaoberá otázkou využívania vozidla v biznise hneď na začiatku podnikania. Vozidlo v biznise šetrí podnikateľom nielen čas, ale je to najmä výborný prostriedok na zníženie nákladov. Poradenská spoločnosť Accace prináša prehľad, ako postupovať pri odpočte DPH, výdavkoch na pohonné látky či iných výdavkoch súvisiacich s prevádzkou vozidla v prípade spoločností, ako aj SZČO.

iStock_000004489569XSmall.jpg

Dátum publikácie: 20.2.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nemajú nárok na úrazové dávky zo Sociálnej poisťovne. Podľa zákona o sociálnom poistení totiž nie sú úrazovo poistení, v dôsledku čoho nemajú ani povinnosť platiť poistné na úrazové poistenie.

iStock_000019224493XSmall.jpg

Dátum publikácie: 16.2.2015
Autor: Grafton Recruitment

Personalisti agentúry Grafton Recruitment pripravili prognózy zmien pracovného trhu v roku 2015. Posvietili si aj na najčastejšie otázky, ktoré by mohli trh práce ovplyvniť, a to, ktoré odvetvia majú budúcnosť a ktoré naopak menej. Súčasťou prognóz je aj zoznam TOP pozícií, po ktorých bude v tomto roku s najväčšou pravdepodobnosťou najväčší dopyt zamestnávateľov.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 26.2.2015
Autor: Ing. Jana Repáčová

Pre veľký záujem opakujeme tému! Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať za rok 2014 daňové priznanie, mohol do 16. februára 2015 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, na tlačive, vzor ktorého určilo Finančné riaditeľstvo SR. Ak máte otázky k tejto horúcej téme, neváhajte sa zapojiť do nášho online rozhovoru s Ing. Janou Repáčovou.

...