Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
+421 900 411 939
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
212 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
iStock_000005238174XSmall.jpg

Dátum publikácie: 24.4.2015
Autor: Grafton Recruitment

Práca na dočasné pridelenie budí u mnohých ľudí nedôveru, ktorú mali v minulosti na svedomí predovšetkým nekalé praktiky niektorých agentúr dočasného zamestnávania. Spoločnosť Grafton Recruitment v minulom roku realizovala prieskum na vzorke viac ako 1 000 respondentov. Výsledky prieskumu odhalili, že z tých zamestnancov, ktorí už prácu na dočasné pridelenie cez pracovnú agentúru vyskúšali, bolo spokojných alebo veľmi spokojných viac ako 82 %.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 23.4.2015
Autor: Ing. Jana Repáčová

Máte otázky k povinnostiam pri poukázaní 2 %, resp. 3 % dane subjektom uvedeným v zozname prijímateľov? Neváhajte ich položiť našej odbornej poradkyni Ing. Jane Repáčovej.

iStock_000003693431XSmall.jpg

Dátum publikácie: 14.4.2015
Autor: ManpowerGroup

Očakávania zamestnávateľov na Slovensku na druhý štvrťrok tohto roka sú optimistické. Podľa pravidelného prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Manpower na vzorke 753 zamestnávateľov na Slovensku, nárast počtu zamestnancov v druhom kvartáli tohto roka očakáva 13 % opýtaných zamestnávateľov a iba 5 % čaká ich pokles.

iStock_000006778917XSmall.jpg

Dátum publikácie: 10.4.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Účasť sporiteľa na starobnom dôchodkovom sporení, t. j. obdobie, za ktoré sa sporiteľovi postupujú príspevky na starobné dôchodkové sporenie, trvá len počas jeho dôchodkového poistenia.

tt_kalkulacka-a-eurobankovky.jpg

Dátum publikácie: 8.4.2015
Autor: Finančná správa SR

Všetci zamestnanci majú možnosť aj tento rok darovať  2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ -  platiteľ dane vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane. 

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 9.4.2015
Autor: Ing. Lenka Kuchárová

Ak máte nejasnosti v otázkach hlásenia o vyúčtovaní dane za minulý rok, neváhajte sa obrátiť na našu odbornú poradkyňu Ing. Lenku Kuchárovú v najbližšom online rozhovore.

iStock_000003522740Small.jpg

Dátum publikácie: 6.4.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Je viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku starobného dôchodku z II. piliera. Predovšetkým je to obdobie účasti sporiteľa na starobnom dôchodkovom sporení a výška vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvádzajú príspevky počas tohto obdobia na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

iStock_000003732935XSmall.jpg

Dátum publikácie: 2.4.2015
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 4. štvrťroku 2014 poskytlo spolu 8 207 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 1 077 053 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 96,45 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 734 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 850 364, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 182 spravodajských jednotiek s 222 689 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 22 a počet zamestnancov o 33 364. Z celkového počtu 2 008 500 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 53,62 %.


iStock_000008537146Small.jpg

Dátum publikácie: 31.3.2015
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

V medziročnom porovnaní sa priemerná hrubá mesačná mzda v SR zvýšila z 902 eur na 955 eur, čo predstavuje nárast o 5,87 %. Priemerný hodinový zárobok predstavuje 5,76 eura a priemerný počet odpracovaných hodín mesačne bol 144,36 hodiny.

 

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 26.3.2015
Autor: Ing. Lenka Kuchárová

Ak máte otázky súvisiace s neplateným voľnom z pohľadu Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia, neváhajte ich položiť našej poradkyni Ing. Lenke Kuchárovej.

...