Prihlásiť
Mzdová kaviareň Mzdová TV Literatúra Mzdová pohotovosť
Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
237 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
iStock_000001376675XSmall.jpg

Dátum publikácie: 27.7.2015

Viac ako rok po nadobudnutí účinnosti novely zákona o ochrane osobných údajov, ktorej cieľom bolo najmä minimalizovať nejasnosti pri spracúvaní osobných údajov, sa ešte dnes vynára množstvo praktických otázok.

iStock_000012063030Large.jpg

Dátum publikácie: 23.7.2015
Autor: Grafton Recruitment

S príchodom letných mesiacov opäť začína i „sezóna absolventov“. Informácie o tom, ako by sa mali správať na prvom pracovnom pohovore, čomu sa vyhnúť a kde robia najčastejšie chyby, je možné nájsť takmer na každom kroku. Napriek tomu sa personalisti na pohovoroch neustále stretávajú s tými istými chybami. Pripravili sme preto pre vás zhrnutie postrehov konzultantov spoločnosti Grafton Recruitment, ktoré by mali čerstvým absolventom vysokých škôl pomôcť sa týmto chybám vyvarovať…

iStock_000004501135XSmall.jpg

Dátum publikácie: 21.7.2015

V 21. storočí by sa mali podniky zamerať na ľudí a ciele, nielen na produkty a zisky. Vyplýva to zo štvrtého miléniového prieskumu spoločnosti Deloitte – Millennial Survey 2015, ktorého zistenia vychádzajú zo štúdie realizovanej v spolupráci so spoločnosťou Millward Brown, zahŕňajúcej viac ako 7 800 príslušníkov miléniovej generácie z 29 krajín na celom svete. Všetci respondenti patrili do miléniovej generácie, teda boli narodení po roku 1982, majú vysokoškolský titul, boli zamestnaní na plný úväzok a pracovali najmä vo veľkých organizáciách s viac ako 100 zamestnancami v súkromnom sektore.

iStock_000011922688Small.jpg

Dátum publikácie: 17.7.2015
Autor: IBM Slovensko, spol. s.r.o.

Podľa výsledkov najnovšej štúdie spoločnosti IBM o generácii Y, označovanej aj ako millennials, nie všetko, čo sme si doteraz o tejto generácii mysleli, je pravda. Štúdia odhaľuje, že mnohé z mýtov, s ktorými sme sa pri popise tejto generácie stretli, nie sú pravdivé...

iStock_000009557999XSmall.jpg

Dátum publikácie: 14.7.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Ak zamestnávateľ vysiela svojich zamestnancov pracovať do iného členského štátu Európskej únie, požiada pre nich v Sociálnej poisťovni o vystavenie prenosného dokumentu PD A1.

iStock_000003405800Small.jpg

Dátum publikácie: 9.7.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zaevidovala prípady, kedy zamestnanci, ktorí utrpeli pracovný úraz, si nárok na úrazové dávky, a to náhradu za bolesť aj náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia (SSU), uplatnili až s odstupom niekoľkých rokov po vzniku nároku na tieto dávky, v dôsledku čoho došlo k premlčaniu nároku.

iStock_000001921014XSmall.jpg

Dátum publikácie: 6.7.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

V súvislosti s nastávajúcimi školskými letnými prázdninami Sociálna poisťovňa upozorňuje na to, že z dôvodu uzavretia základnej školy pre letné prázdniny rodičom nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne nevzniká.

iStock_000031659042Small.jpg

Dátum publikácie: 3.7.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Povinné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) vzniká od 1. júla 2015 tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2014 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v sume vyššej ako 4 944,00 eur a zároveň majú k 1. júlu 2015 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

iStock_000017888661Small.jpg

Dátum publikácie: 1.7.2015
Autor: Accace

Ak to oznámite, môžete dostať odmenu až do výšky 19 000 eur.

iStock_000011922688Small.jpg

Dátum publikácie: 22.6.2015
Autor: Grafton Recruitment

Personalisti Grafton Recruitment spracovali dáta získané zo vzorky viac ako 2 000 uchádzačov o prácu v oblasti informačných technológií, ktorí prešli od januára 2013 v personálnej agentúre osobným pohovorom. Podrobná analýza mala za cieľ poukázať nielen na vek IT-čkárov, ich platové ohodnotenie, ale i zastúpenie žien a mužov v tomto sektore.

...