Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
342 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 17. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému čerpanie náhradného voľna, položte otázku našej odbornej poradkyni Ing. Janke Repáčovej, ktorá vám rada odpovie.

tt_ruka-s-perom-monitor.jpg

Dátum publikácie: 14. 9. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

V prípade nedostupnosti elektronických služieb Sociálnej poisťovne (e-Služby) môže zamestnávateľ prihlásiť alebo odhlásiť zamestnancov formou predbežného prihlásenia/odhlásenia zamestnancov. Zamestnávateľ tak môže urobiť mobilnou aplikáciou, e-mailom, faxom alebo sms správou.

kalend_mzdov_uctov.jpg

Dátum publikácie: 3. 9. 2018
Autor: Bibiána Špániková

Pozrite si povinnosti mzdového účtovníka na mesiac september 2018 v prehľadnom kalendári, aby ste tak predišli prípadným sankciám za nedodržanie zákonom stanovených termínov. 

tt_ruka-novorodenca.jpg

Dátum publikácie: 27. 8. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že v prípade mužov starajúcich sa o dieťa, nikdy neoznamujú Sociálnej poisťovni začiatok ani koniec materskej dovolenky – a to ani vtedy, ak poberajú dávku materské.

tt_mobil-a-karta-v-rukach.jpg

Dátum publikácie: 6. 8. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa prijíma denne priemerne viac ako 19 tisíc platieb bankovým prevodom, a to predovšetkým poistného. Za minulý rok ich prijala celkom 4 861 255. Je preto nevyhnutné, aby poistenci platby správne identifikovali a pre svoju chybu sa nedostali do zoznamu dlžníkov.

kalend_mzdov_uctov.jpg

Dátum publikácie: 26. 7. 2018
Autor: Bibiána Špániková

Pozrite si povinnosti mzdového účtovníka na mesiac august 2018 v prehľadnom kalendári, aby ste tak predišli prípadným sankciám za nedodržanie zákonom stanovených termínov. 

tt_jogging.jpg

Dátum publikácie: 19. 7. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že výnimka z platenia poistného na dôchodkové poistenie pre dôchodcov, ktorú si možno uplatniť od 1. 7. 2018 do výšky 200 eur mesačne, sa vzťahuje výlučne na právny vzťah na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti).

tt_zviazane-sanony.jpg

Dátum publikácie: 17. 7. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Doba uchovávania – archivácie dochádzkových kníh je 3 roky?

tt_stastni-zamestnanci.jpg

Dátum publikácie: 3. 7. 2018
Autor: SKDP, Slovenská komora daňových poradcov

V  daňovom priznaní za rok 2018 si budete môcť odpočítať vyššie sumy ako doteraz.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému zamestnávania počas materskej či rodičovskej dovolenky, položte otázku našej odbornej poradkyni Janke Repáčovej, ktorá vám rada odpovie.

...