Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
246 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
Image12705.jpg

Dátum publikácie: 23.6.2017
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike ukončenia štúdia a nároku na daňový bonus, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubánkovej.

tt_telefonne-sluchatko-s-otaznikom.jpg

Dátum publikácie: 21.6.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Zamestnávateľ si uplatňuje do daňových výdavkov paušálne výdavky na telefónne poplatky vo výške 80 %. Zamestnávateľ má v internej smernici dohodnuté so zamestnancami poskytnutie mobilného telefónu aj na súkromné účely, a teda neuplatňuje zamestnancom toto ako nepeňažný príjem zamestnanca vo výplate. 

Stačí zamestnávateľovi interná smernica a nemusí skúmať skutočnú výšku súkromných a pracovných hovorov?

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 12.6.2017
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike uzatvárania dohôd o brigádnickej práci študentov, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_obalka-kluc.jpg

Dátum publikácie: 12.6.2017
Autor: Sociálna poisťovňa

Poistenci Sociálnej poisťovne majú možnosť odosielať Sociálnej poisťovni podania elektronicky prostredníctvom svojich elektronických schránok.

tt_auta-na-dialnici.jpg

Dátum publikácie: 8.6.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Jediný majiteľ a zároveň konateľ slovenskej s. r. o. je poľský občan. Nie je v spoločnosti zamestnaný ani si nevypláca odmeny za výkon funkcie – pracuje pre spoločnosť s cieľom dosiahnuť jej zisk. Chce, aby mu spoločnosť vyplácala cestovné náhrady za cesty, ktoré vykonáva pri práci pre spoločnosť. Miesto výkonu práce má určené vo Varšave. Ako mu má spoločnosť vyplácať diéty? Ktoré cesty sú aké? Ak vychádza stále z Varšavy, sú cesty v Poľsku cesty tuzemské podľa zákona o cestovných náhradách? Aké diéty mu má vyplatiť, ak cestuje na Slovensko a viac hodín z pracovnej cesty je na Slovensku?

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 29.5.2017
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike výpočtu nároku na dovolenku zamestnanca, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_tehotna-zena-s-notebookom-v-posteli.jpg

Dátum publikácie: 26.5.2017
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje budúce mamičky, ktoré sa chystajú porodiť dieťa napr. v Rakúsku (alebo v inom členskom štáte Európskej únie), ale nárok na materské si plánujú uplatniť, resp. si uplatnili na Slovensku, aby čo najskôr po pôrode doručili Sociálnej poisťovni doklad o narodení dieťaťa.

tt_sef-ukazuje-zene.jpg

Dátum publikácie: 22.5.2017
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Je nutné, aby bola v prvom oznámení o porušení pracovnej disciplíny stanovená lehota na odstránenie namietaných nedostatkov? Zamestnanec bol pred dvomi mesiacmi písomne upozornený aj s termínmi, avšak nešlo o oficiálne upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny. Zároveň ide pri danom zamestnancovi aj o nedodržiavanie pracovnej náplne. 

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 15.5.2017
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike príjmu zamestnanca počas materskej dovolenky, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubankovej.

tt_podpis-zmluvy.jpg

Dátum publikácie: 4.5.2017
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na pomerne časté chyby pri registrácii zamestnancov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

...