Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
200 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
iStock_000002990676XSmall.jpg

Dátum publikácie: 25.2.2015
Autor: Accace

Mnoho podnikateľov sa zaoberá otázkou využívania vozidla v biznise hneď na začiatku podnikania. Vozidlo v biznise šetrí podnikateľom nielen čas, ale je to najmä výborný prostriedok na zníženie nákladov. Poradenská spoločnosť Accace prináša prehľad, ako postupovať pri odpočte DPH, výdavkoch na pohonné látky či iných výdavkoch súvisiacich s prevádzkou vozidla v prípade spoločností, ako aj SZČO.

iStock_000004489569XSmall.jpg

Dátum publikácie: 20.2.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nemajú nárok na úrazové dávky zo Sociálnej poisťovne. Podľa zákona o sociálnom poistení totiž nie sú úrazovo poistení, v dôsledku čoho nemajú ani povinnosť platiť poistné na úrazové poistenie.

iStock_000019224493XSmall.jpg

Dátum publikácie: 16.2.2015
Autor: Grafton Recruitment

Personalisti agentúry Grafton Recruitment pripravili prognózy zmien pracovného trhu v roku 2015. Posvietili si aj na najčastejšie otázky, ktoré by mohli trh práce ovplyvniť, a to, ktoré odvetvia majú budúcnosť a ktoré naopak menej. Súčasťou prognóz je aj zoznam TOP pozícií, po ktorých bude v tomto roku s najväčšou pravdepodobnosťou najväčší dopyt zamestnávateľov.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 26.2.2015
Autor: Ing. Jana Repáčová

Pre veľký záujem opakujeme tému! Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať za rok 2014 daňové priznanie, mohol do 16. februára 2015 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, na tlačive, vzor ktorého určilo Finančné riaditeľstvo SR. Ak máte otázky k tejto horúcej téme, neváhajte sa zapojiť do nášho online rozhovoru s Ing. Janou Repáčovou.

iStock_000002602462XSmall.jpg

Dátum publikácie: 6.2.2015
Autor: Accace

Od začiatku roka 2015 mala vstúpiť do platnosti novela Zákonníka práce, avšak prezident SR ju v decembri 2014 vrátil do parlamentu. 28. januára 2015 parlament prelomil veto a schválil novelu viac-menej v pôvodnom znení. Advokátska kancelária Accace Legal prináša prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré novela predstavila.

iStock_000010567707XSmall.jpg

Dátum publikácie: 5.2.2015
Autor: Accace

Od nového roku sa zvýšila minimálna mzda o 28 eur. Vláda ako kompenzáciu pre zamestnávateľov prijala novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorá predstavila odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie pre tzv. nízkopríjmové skupiny zamestnancov. Od tohto opatrenia si vláda sľubuje zníženie nákladov na prácu a zvýšenie zamestnanosti.

iStock_000020440690XSmall.jpg

Dátum publikácie: 2.2.2015
Autor: Grafton Recruitment

Európska politika a globalizácia priniesla za posledných 10 rokov mnohé zmeny aj v rámci pracovného trhu. Zástupcovia personálnych agentúr Grafton Recruitment prinášajú aktuálny pohľad na pracovný trh na Slovensku, v Poľsku a v Českej republike a hodnotia najvýznamnejšie míľniky, odkedy sa tieto krajiny stali členom EÚ.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 29.1.2015
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte otázky k odpočítateľnej položke v zdravotných odvodoch pre nízkopríjmových zamestnancov, ktorá bola  od 1. januára 2015 zavedená novelou zákona o zdravotnom poistení, pýtajte sa našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

iStock_000011463844Large.jpg

Dátum publikácie: 20.1.2015
Autor: ADECCO Slovakia, s. r. o.

Na sociálnych sieťach trávime dlhé hodiny. Využiť ich potenciál vo svoj prospech, napríklad na získanie pracovného miesta, však dokáže len hŕstka Slovákov. Vo svete pritom sedem z desiatich personalistov vyhľadáva zamestnanca práve cez sociálne médiá a tento trend je viditeľný aj na Slovensku.

tt_ruka-novorodenca.jpg

Dátum publikácie: 13.1.2015
Autori: Ing. Jana Barčíková, Mária Jančíková

Môže fyzická osoba – SZČO – počas poberania materskej dovolenky podnikať na základe živnostenského listu? To znamená, či môže vystavovať faktúry, uplatňovať si náklady súvisiace s podnikaním (PHL, nájomné, telefón, internet, odpisy majetku a pod.)? V prípade, že počas materskej dovolenky nemôže podnikať, aké si môže uplatniť náklady – napr. nájomné (zmluva uzatvorená na viac rokov – od r. 2012), internet, telefón, odpisy)?

...