Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
191 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
tt_zena-ukazuje-tlacivo.jpg

Dátum publikácie: 29.9.2016
Autor: Ministerstvo financií SR

Občania sa už nemusia pri návšteve úradu práce obávať návštevy iného úradu pokiaľ potrebujú potvrdenie o tom, že nemajú nedoplatky na daňovom úrade. Ministerstvo financií SR spoločne s Finančnou správou už pol roka plynule komunikuje s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. O výhodách systému Centrálnej správy referenčných údajov sa presvedčilo už viac ako 13 000 ľudí.

25075247_s.jpg

Dátum publikácie: 21.9.2016

Schopnosť pracovať pod tlakom a s vysokým nasadením, dodržiavanie termínov, zvládanie stresu, komunikatívnosť alebo rýchle prispôsobenie sa zmenám – to všetko sú vlastnosti, ktoré nepochybne prispievajú k úspechu na trhu práce a súvisia s výškou príjmu.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 14.9.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike nárokov na daňový bonus, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_kalendar-peniaze.jpg

Dátum publikácie: 8.9.2016
Autor: EOS Group

Dlhšie doby splatnosti. Takýmto smerom sa opäť vydali slovenské firmy. Termíny platieb, ktoré poskytujú svojim klientom, v priemere medziročne predĺžili o dva dni. Kým v roku 2015 to bolo 40 dní, podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ aktuálne vzrástol tento údaj na 42 dní. Je to pritom opačný trend, aký bol nastavený v porovnaní rokov 2014 a 2015. Vtedy došlo k skráteniu o jeden deň - doba splatnosti v roku 2014 bola 41 dní.

 

162417170.jpg

Dátum publikácie: 6.9.2016
Autor: Grafton Recruitment

Slovenská ekonomika zaznamenáva oživenie pracovného trhu a uchádzačom o zamestnanie sa ponúka pestrá paleta voľných pracovných miest vo všetkých regiónoch Slovenska. Ktoré pracovné pozície sú dnes najviac vyhľadávané zamestnávateľmi?

dovera-logo.jpg

Dátum publikácie: 30.8.2016

Opravy a dodatočné zmeny v účtovníctve sú nočnou morou každého podnikateľského subjektu. Nielenže ochromujú bežnú prevádzku účtovných oddelení, ale sú spojené aj s rizikom kumulovania ďalších chýb a následných možných postihov. Chyby veľmi často vznikajú kvôli nesprávnym alebo neúplným informáciám od zamestnancov, ktorí si nesplnia svoje oznamovacie povinnosti. Časť týchto chýb vie vopred odhaliť nová služba zdravotnej poisťovne Dôvera.

iStock_000019985018XSmall.jpg

Dátum publikácie: 30.8.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Firma tvorí sociálny fond. Na prevádzke má pitnú vodu. Prispieva len na stravné zo sociálneho fondu. Môže nakúpiť priamo zo sociálneho fondu minerálky v plnej cene a rozdať ich zamestnancom? Zo sociálneho fondu by sa uhradila plná cena minerálky, bez príspevku zamestnávateľa a zamestnanca.

tt_v-cakarni-u-lekara.jpg

Dátum publikácie: 19.8.2016
Autor: Grafton Recruitment

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku z dôvodu jeho vyšetrenia alebo ošetrenia na nevyhnutne potrebný čas alebo ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, najviac na 7 dní v kalendárnom roku (56 hodín), respektíve podľa dĺžky trvania pracovného pomeru.

tt_interier-detskej-nemocnice.jpg

Dátum publikácie: 12.8.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Má zamestnanec právo na OČR s dieťaťom aj v prípade, že jeho manželka je evidovaná na úrade práce a nepracuje?

tt_folklorny-tanec.jpg

Dátum publikácie: 4.8.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Zamestnávateľ zakúpil zamestnancom z prostriedkov sociálneho fondu vstupenky do divadla na základe dodávateľskej faktúry a zabezpečil prepravu autobusom na základe dodávateľskej faktúry. Ide o nepeňažný príjem zamestnanca z prostriedkov sociálneho fondu? Podlieha tento príjem zamestnanca dani z príjmu? 

...