Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
236 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 28.4.2017
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike zmien v súvislosti s evidenciou na úrade práce a dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru účinnými od 1. 5. 2017, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_obalka-kluc.jpg

Dátum publikácie: 28.4.2017
Autor: Ministerstvo vnútra SR

Od  1. júla tohto roku začnú štátne inštitúcie so spoločnosťami zapísanými v Obchodnom registri komunikovať elektronicky prostredníctvom e-schránok na portáli http://www.slovensko.sk/. Ak štatutár firmy nemá aktivovaný občiansky preukaz so zadaným bezpečnostným osobným  kódom (BOK), do e-schránky sa nedostane a nebude sa môcť oboznámiť s rozhodnutiami, ktoré mu zašlú štátne inštitúcie. 

tt_kalkukacka-pero-tabulky (1).jpg

Dátum publikácie: 20.4.2017
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 4. štvrťroku 2016 poskytlo spolu 8 350 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 1 155 753 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 97 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 6 023 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 914 226, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 327 spravodajských jednotiek s 241 527 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 112 a počet zamestnancov o 7 270 . Z celkového počtu 2 115 000 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 54,65 %.

tt_muz-vyplnuje-tlacivo.jpg

Dátum publikácie: 20.4.2017
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike sa v 4. štvrťroku 2016 v medziročnom porovnaní zvýšila o 4,76 %, čo predstavuje nárast z 987 EUR na 1 034 EUR.

Priemerný hodinový zárobok predstavuje 6,30 EUR a priemerný počet mesačne odpracovaných hodín je 144,30 hodín.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 18.4.2017
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike prekážok v práci, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubankovej.

tt_muz-s-kufrom-na-kolajniciach.jpg

Dátum publikácie: 13.4.2017
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa odporúča občanom, aby si pri ukončení pracovného pomeru v zahraničí vyžiadali potvrdenie o období poistenia v danej krajine.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 3.4.2017
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike darovania podielových daní FO, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_dp-po-2016.jpg

Dátum publikácie: 28.3.2017
Autor: Finančná správa SR

Na podanie daňové priznania zaplatenie dane zostávajú posledné tri dni. Finančná správa aktuálne nemá ani polovicu z predpokladaného počtu. Dlhšie sú otvorené úrady aj call centrum. Daňové priznanie môžete okrem úradov odovzdať aj na viac ako 50 mestských či miestnych úradoch či v mobilných kanceláriách.

iStock_000022907902XXLarge.jpg

Dátum publikácie: 22.3.2017
Autori: Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová

Baletka na voľnej nohe – slobodné povolanie – mala príjmy aj za tancovanie v Rakúsku (bolo to v letných mesiacoch pár víkendov, kedy tam tancovala vo večernom predstavení). Tieto príjmy jej na základe zmluvy vyplatili a zrazili jej z nich daň. Majú sa tieto príjmy priznávať do § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov? Patria dané príjmy do základu dane pre výpočet odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne? Pre prácu v Rakúsku si musela vybaviť E101 tlačivo Sociálnej poisťovne. Odvody v Rakúsku jej zrazené neboli žiadne, len daň a tú v slovenskom daňovom priznaní vyníma na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 20.3.2017
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubankovej.

...