Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
185 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
iStock_000019985018XSmall.jpg

Dátum publikácie: 30.8.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Firma tvorí sociálny fond. Na prevádzke má pitnú vodu. Prispieva len na stravné zo sociálneho fondu. Môže nakúpiť priamo zo sociálneho fondu minerálky v plnej cene a rozdať ich zamestnancom? Zo sociálneho fondu by sa uhradila plná cena minerálky, bez príspevku zamestnávateľa a zamestnanca.

tt_v-cakarni-u-lekara.jpg

Dátum publikácie: 19.8.2016
Autor: Grafton Recruitment

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku z dôvodu jeho vyšetrenia alebo ošetrenia na nevyhnutne potrebný čas alebo ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, najviac na 7 dní v kalendárnom roku (56 hodín), respektíve podľa dĺžky trvania pracovného pomeru.

tt_interier-detskej-nemocnice.jpg

Dátum publikácie: 12.8.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Má zamestnanec právo na OČR s dieťaťom aj v prípade, že jeho manželka je evidovaná na úrade práce a nepracuje?

tt_folklorny-tanec.jpg

Dátum publikácie: 4.8.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Zamestnávateľ zakúpil zamestnancom z prostriedkov sociálneho fondu vstupenky do divadla na základe dodávateľskej faktúry a zabezpečil prepravu autobusom na základe dodávateľskej faktúry. Ide o nepeňažný príjem zamestnanca z prostriedkov sociálneho fondu? Podlieha tento príjem zamestnanca dani z príjmu? 

iStock_000015380813Small.jpg

Dátum publikácie: 28.7.2016
Autor: Viera Kubanková

Zamestnancovi skončil pracovný pomer 30. 6. 2016. Od 2. 5. 2016 mal neospravedlnenú neprítomnosť v práci (absenciu). Aký nárok na dovolenku má uvedený zamestnanec za rok 2016? V roku 2016 už vyčerpal 6 dní dovolenky. Koľko dní dovolenky môže zamestnávateľ zamestnancovi z jeho nároku na dovolenku v roku 2016 krátiť z dôvodu absencie?

tt_hodiny-nastenne.jpg

Dátum publikácie: 22.7.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

V prípade rozvrhnutia pracovného času na krátky a dlhý týždeň môže mať zamestnanec 40 hodinový týždenný pracovný čas? Môže mať pracovný čas od 6:00 hod. do 19:00 hod. s hodinovou prestávkou v práci?

tt_financna-kontrola.jpg

Dátum publikácie: 15.7.2016
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa (SP) pripomína jednotlivé zmeny, ktoré sú platné od 1. júla 2016. Týkajú sa dávky v nezamestnanosti, dávky garančného poistenia, platenia poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a posielania evidenčných listov zamestnávateľmi.

tt_rozny-ludia-skupina-1.jpg

Dátum publikácie: 7.7.2016
Autor: Accace

Dňa 18. 6. 2016 vstúpil do platnosti zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní  zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zároveň novelizuje Zákonník práce, zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zákon o inšpekcii práce.

tt_muz-vyplnuje-tlacivo (1).jpg

Dátum publikácie: 4.7.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike sa v 4. štvrťroku 2015 v medziročnom porovnaní zvýšila o 3,4 %, čo predstavuje nárast z 955 EUR na 987 EUR.

Priemerný hodinový zárobok predstavuje 5,97 EUR a priemerný počet mesačne odpracovaných hodín bol 144,48 hodín.

tt_kalkukacka-pero-tabulky (1).jpg

Dátum publikácie: 4.7.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 4. štvrťroku 2015 poskytlo spolu 8 238 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 1 148 483 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 93,63 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 6 036 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 906 531, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 202 spravodajských jednotiek s 241 952 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 322 a počet zamestnancov o 71 430. Z celkového počtu 2 068 800 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 55,51 %.

...