Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
222 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 20.2.2017
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike nároku na daňový bonus, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubankovej.

tt_2-percenta.jpg

Dátum publikácie: 15.2.2017
Autor: Finančná správa SR

Všetci daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Fyzické a  právnické osoby ktoré podávajú daňové priznanie tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

tt_kalkukacka-pero-tabulky.jpg

Dátum publikácie: 6.2.2017
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 3. štvrťroku 2016 poskytlo spolu 8 369 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 1 104 769 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 97 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 6 133 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 869 321, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 236 spravodajských jednotiek s 235 448 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 135 a počet zamestnancov o 14 685 . Z celkového počtu 2 109 500 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 52,39 %.

tt_muz-vyplnuje-tlacivo.jpg

Dátum publikácie: 6.2.2017
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike sa v 3. štvrťroku 2016 v medziročnom porovnaní zvýšila o 4,7 %, čo predstavuje nárast z 963 EUR na 1 009 EUR.

Priemerný hodinový zárobok predstavuje 6,16 EUR a priemerný počet mesačne odpracovaných hodín je 145,38 hodín.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 6.2.2017
Autor: Ing. Jana Repáčová

Ak máte nejasnosti v problematike ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenia o vyúčtovaní dane, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Jany Repáčovej.

tt_uctovnik-za-stolom.jpg

Dátum publikácie: 3.2.2017
Autor: Finančná správa SR

Posledné dva týždne ostávajú zamestnancom na požiadanie svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Inak pre nich platí povinnosť podať daňové priznanie do konca marca.  

vector_online-rozhovor_375x250_mc (2).jpg

Dátum publikácie: 24.1.2017
Autor: Viera Kubanková

Ak máte nejasnosti v problematike prestávok v práci, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Viery Kubankovej.

tt_rozny-ludia-skupina-1.jpg

Dátum publikácie: 13.1.2017
Autor: Grafton Recruitment
  • Pracovný trh v roku 2017 s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily
  • Robotizácia ako náhrada ľudskej pracovnej sily sa stáva realitou?      
  • Záujem o kandidátov v seniorskom veku rastie
tt_vydaj-jedla.jpg

Dátum publikácie: 5.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak je zamestnanec na pracovnej ceste 11 hodín a má poskytnutú večeru, z ktorého pásma sa skráti suma stravného?

tt_muz-v-aute-za-volantom.jpg

Dátum publikácie: 28.12.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Živnostníčka podniká v oblasti životného poistenia a je zároveň aj zamestnaná. V určitý deň pracuje v maloobchodnej predajni od 6,00 – 12,00 hod. a dostane od zamestnávateľa 1 stravný lístok na stravu – obed. Keď príde z práce, podľa požiadavky a potreby klientov ide ako živnostníčka za svojimi klientmi poobede autom okolo 14,00 hod. a vracia sa domov po 20,00 hod. Ak je na služobnej ceste v tento deň viac ako 5 hodín, môže si aj v tento deň uplatniť do daňovo uznateľných výdavkov cestovné náhrady PHL + stravné 4,20 €?

...