Mzdová pohotovosť

Mzdová

pohotovosť

Jana Repáčová


+421 41 7053 636

Viera Kubanková


+421 41 7053 939

Daňová

pohotovosť

Katarína Jašurková


+421 41 7053 484

Nadežda Cígerová


+421 41 7053 535

Vladimír Ozimý


+421 41 7053 434

Zuzana Uríková


+421 41 7053 737

Táto forma poradenstva je k dispozícii pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si, prosím, vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.


Pozrite si odpovede na >>NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY<< k aktuálnym témam.

 


Telefonické poradenstvo

Každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. na telefonických linkách odpovedajú na vaše otázky odborní poradcovia:

Jana Repáčová   Viera Kubanková   Katarína Jašurková   Nadežda Cígerová   Vladimír Ozimý   Zuzana Uríková
DSC_3130___120x180       DSC_3005___120x180             DSC_3181___120x180       DSC_3956___120x180       DSC_3020___120x180
                         


Prítomnosť poradcu na telefónnej linke zistíte prostredníctvom farebného zobrazenia telefónneho slúchadla nasledovne:
zelene-sluchadlo.pngporadca poskytuje telefonické poradenstvo, môžete mu zatelefonovať. Ak počujete v slúchadle obsadzovací tón, linku poradenstva využíva iný klient;
cervene-sluchadlo.pngporadca neposkytuje telefonické poradenstvo, pretože:

  1. poradca v tom čase realizuje poradenstvo inou formou – online poradenstvo (chat), písomné poradenstvo (listáreň), online rozhovor, 
  2. poradca osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa, 
  3. voláte mimo pracovných hodín poradenstva.

V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.

Online poradenstvo (chat)

Každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. sa môžete pýtať našich odborných poradcov formou chatu priamo na portáli.

 V prípade, že máte problémy so správnym fungovaním online poradenstva, riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami tu

*služba online poradenstvo (chat) je dostupná iba pre predplatiteľov portálu mzdovecentrum.sk

Online rozhovor

Poradenstvo prostredníctvom online rozhovoru poskytujeme na aktuálne vopred ohlásené témy. Vyhlásené témy online rozhovorov nájdete vždy v Mzdovej kaviarni a zároveň vás informujeme vopred aj emailom.

Otázky zadávate prostredníctvom formulára, ktorý je v danom termíne prístupný priamo v článku, v ktorom rozhovor prebieha. Odborný poradca odpovedá na vaše otázky priamo počas online rozhovoru a následne odpovie aj dodatočne na všetky otázky, ktoré boli v tomto čase prijaté prostredníctvom formulára.

*do online rozhovoru sa môžu zapojiť iba predplatitelia portálu mzdovecentrum.sk

 

Archív online rozhovorov

 

Písomné poradenstvo (e-mail)

Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty), resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky. Zabezpečíme pre vás odbornú odpoveď od nášho poradcu, prípadne externého odborníka z danej oblasti.

Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

 

Poznámka: Informácie v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

tt_telefonne-sluchatko-s-otaznikom 

V decembri ste sa poradcov pýtali aj na tieto témy:

1. Mzdové zvýhodnenie

2. Dovolenka

3. Ochrana osobných údajov

4. Iné