Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
+421 900 411 939
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM

Zrážky zo mzdy

Otázka:

Zamestnávateľ od roku 2010 dosiaľ vykonával zrážky zo mzdy svojmu zamestnancovi v prospech obchodnej spoločnosti, ktorá požičala zamestnancovi peniaze. Zamestnávateľovi tento veriteľ doručil žiadosť o vykonávanie zrážok zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy pre tento účel uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou ako veriteľom a zamestnancom ako dlžníkom. V júli 2011 bol zamestnávateľovi doručený príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy vydaný exekútorským úradom, z obsahu ktorého vyplýva, že tento istý zamestnanec dlhuje peniaze i ďalšiemu veriteľovi – fyzickej osobe. Postupoval zamestnávateľ zákonne, keď okamžite pozastavil vykonávanie zrážok zo mzdy zamestnanca v prospech obchodnej spoločnosti a začal vykonávať zrážky na príkaz exekútora? Sú príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy od exekútora a žiadosť veriteľa o vykonávanie zrážok zo mzdy s odkazom na dohodu o zrážkach zo mzdy právne rovnocenné?

Vážený návštevník, prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom.

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný*, zaregistrujte sa.

* V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.ezisk.sk, www.vssr.sk, www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk alebo www.eurokodex.sk, môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

AUTOR

JUDr. Stanislava Krajská

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

13.09.2011

Právne oblasti

Pracovno - právne vzťahy

Cieľové skupiny

Právnická osoba
Fyzická osoba