Zrážky zo mzdy

Otázka:

Zamestnávateľ od roku 2010 dosiaľ vykonával zrážky zo mzdy svojmu zamestnancovi v prospech obchodnej spoločnosti, ktorá požičala zamestnancovi peniaze. Zamestnávateľovi tento veriteľ doručil žiadosť o vykonávanie zrážok zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy pre tento účel uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou ako veriteľom a zamestnancom ako dlžníkom. V júli 2011 bol zamestnávateľovi doručený príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy vydaný exekútorským úradom, z obsahu ktorého vyplýva, že tento istý zamestnanec dlhuje peniaze i ďalšiemu veriteľovi – fyzickej osobe. Postupoval zamestnávateľ zákonne, keď okamžite pozastavil vykonávanie zrážok zo mzdy zamestnanca v prospech obchodnej spoločnosti a začal vykonávať zrážky na príkaz exekútora? Sú príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy od exekútora a žiadosť veriteľa o vykonávanie zrážok zo mzdy s odkazom na dohodu o zrážkach zo mzdy právne rovnocenné?

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

 NotebookMC

Nemáte prihlasovacie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk, www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.zakon.sk alebo www.profivzdelavanie.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

 

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Stanislava Krajská

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

13.09.2011

Právne oblasti

Pracovno - právne vzťahy

Cieľové skupiny

Právnická osoba
Fyzická osoba