Mzdová TV >> Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie rizík a poskytovanie OOPP zamestnancom

Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie rizík a poskytovanie OOPP zamestnancom

Prístup do celého videa majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

V tomto videoškolení vás prevedieme jednotlivými krokmi pri identifikovaní nebezpečenstiev na pracovisku, posudzovaním týchto rizík a následným návrhom opatrení až po samotné poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zároveň vám objasníme, aké právomoci a povinnosti majú zamestnanci a ich zamestnávatelia z pohľadu ochrany zdravia pri práci.

 

Obsah: 

  • Právny rámec
  • Posudzovanie rizík pri práci
  • Terminológia
  • Algoritmus posudzovania rizík pri práci
  • Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • Právomoci zamestnávateľa
  • Povinnosti zamestnancov
  • Práva zamestnancov
  • Označovanie OOPP
Publikované: 11.5.2018
Autor:
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 1.1.2017
Minutáž: 28

Prílohy

Prednáška:Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie rizík a poskytovanie OOPP zamestnancom

 / 447 kB