Mzdová TV >> Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie rizík a poskytovanie OOPP zamestnancom

Časti videa:

 •   Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie rizík a poskytovanie OOPP zamestnancom (ukážka) [1 min.]  Zadarmo
 •   Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie rizík a poskytovanie OOPP zamestnancom [28 min.]  Platený prístup
Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím, kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

V tomto videoškolení vás prevedieme jednotlivými krokmi pri identifikovaní nebezpečenstiev na pracovisku, posudzovaním týchto rizík a následným návrhom opatrení až po samotné poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zároveň vám objasníme, aké právomoci a povinnosti majú zamestnanci a ich zamestnávatelia z pohľadu ochrany zdravia pri práci.

 

Obsah: 

 • Právny rámec
 • Posudzovanie rizík pri práci
 • Terminológia
 • Algoritmus posudzovania rizík pri práci
 • Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Právomoci zamestnávateľa
 • Povinnosti zamestnancov
 • Práva zamestnancov
 • Označovanie OOPP
Publikované: 11. 5. 2018
Autor:
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 1. 1. 2017
Minutáž: 28

Prílohy

Prednáška:Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie rizík a poskytovanie OOPP zamestnancom

 / 447 kB