Mzdová TV >> Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch

Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch

Prístup do celého videa majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

Vo videoškolení vám na praktických príkladoch objasníme všetky pravidlá podľa nariadenia GDPR a nového zákona (účinnosť od 25. 5. 2018), ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov v kamerových systémoch.

 

Obsah:

 • Porovnanie prameňov práva
 • Predmet nariadenia       
 • Osobné údaje podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
 • Osobitná kategória osobných údajov     
 • Rodné číslo podľa nariadenia
 • Výnimky zo zákazu
 • Prevádzkovateľ, spoloční prevádzkovatelia
 • Sprostredkovateľ podľa nariadenia,
 • Vymedzenie nových pojmov podľa nariadenia
 • Sprostredkovateľská zmluva      
 • Nové pojmy podľa nariadenia    
 • Cezhraničný tok osobných údajov podľa nariadenia        
 • Informačný systém § 4 ods. 3 písm. B)   
 • Zákonnosť spracúvania podľa nariadenia čl. 6Práva dotknutej osoby  
 • Právny základ podľa nového zákona a GDPR
 • Súhlas dotknutej osoby
 • Informovanie dotknutých osôb podľa čl. 13 ods. 1 - 4 nariadenia,
 • Práva dotknutej osoby
 • Dokumentácia
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Oprávnená osoba – definícia podľa zákona č.122/2013 Z. z.
 • Poučenie oprávnenej osoby podľa nariadenia
 • Určenie zodpovednej osoby podľa nariadenia účinného od 25. 5. 2018
 • Postavenie a úlohy zodpovednej osoby
 • Bezpečnostné opatrenia podľa nariadenia   
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
 • Prehľad
Publikované: 8.4.2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 25.5.2018
Minutáž: 52

Prílohy

Ochrana osobných údajov v kamerových sytémoch.pdf / 584 kB