Mzdová TV >> Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Prístup do celého videa majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

Bezpečnosť a ochrana zdravia (BOZP) pri práci sú súčasťou každého pracovného pomeru. V tomto videoškolení vás Ing. Mária Krempaská oboznámi so všeobecnými zásadami prevencie a základnými povinnosťami ako zamestnávateľa, tak aj zamestnanca pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

 

Obsah:

 • Čo je BOZP?
 • Legislatíva BOZP v rámci EÚ
 • Pracovnoprávne pravidlá a sociálna ochrana
 • Všeobecné povinnosti zamestnávateľa
 • Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
 • Partnerstvo zamestnávateľa a zamestnancov
 • Zástupca zamestnancov
 • Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života a zdravia
 • Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze, inom úraze, chorobe z povolania
 • Kontrolná činnosť
 • Odborné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
 • Spolupráca na spoločných pracoviskách
 • Zhrnutie
Publikované: 4.3.2018
Autor: Ing. Mária Krempaská
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 1.1.2017
Minutáž: 28

Prílohy

povinnosti zamestnavatela v oblasti BOZP.pdf / 617 kB