Mzdová TV >> Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP

Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP

Prístup do celého videa majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

Aké povinnosti má zamestnávateľ alebo zamestnanec v oblasti BOZP a akých chýb sa najčastejšie obe strany dopúšťajú? Vo videoškolení vám Ing. Mária Krempaská objasní kompletný proces oboznamovania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od jeho prípravy, riadenia až po jeho samotnú realizáciu.

 

Obsah:

  • Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
  • Základné zásady riadenia a odbornej prípravy v oblasti BOZP
  • Oboznamovanie podľa cieľových skupín
  • Základné zásady riadenia a odbornej prípravy v oblasti BOZP
  • Oboznamovanie pri nástupe do zamestnania
  • Opakované oboznamovanie
  • Odborné a osobitné oboznamovanie zamestnancov
  • Inštruktáž pre pracovníkov dodávateľských organizácií
  • Inšpektorát práce kontroluje doklady o vykonaní školenia
  • Najčastejšie chyby pri školeniach – oboznamovaniach a odporučenia
Publikované: 14.5.2018
Autor: Ing. Mária Krempaská
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 1.1.2017
Minutáž: 24

Prílohy

Prednáška:Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP

 / 417 kB