Mzdová TV >> Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP

Časti videa:

 •   Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP (ukážka) [1 min.]  Zadarmo
 •   Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP [24 min.]  Platený prístup
Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím, kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

Aké povinnosti má zamestnávateľ alebo zamestnanec v oblasti BOZP a akých chýb sa najčastejšie obe strany dopúšťajú? Vo videoškolení vám Ing. Mária Krempaská objasní kompletný proces oboznamovania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od jeho prípravy, riadenia až po jeho samotnú realizáciu.

 

Obsah:

 • Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
 • Základné zásady riadenia a odbornej prípravy v oblasti BOZP
 • Oboznamovanie podľa cieľových skupín
 • Základné zásady riadenia a odbornej prípravy v oblasti BOZP
 • Oboznamovanie pri nástupe do zamestnania
 • Opakované oboznamovanie
 • Odborné a osobitné oboznamovanie zamestnancov
 • Inštruktáž pre pracovníkov dodávateľských organizácií
 • Inšpektorát práce kontroluje doklady o vykonaní školenia
 • Najčastejšie chyby pri školeniach – oboznamovaniach a odporučenia
Publikované: 14. 5. 2018
Autor: Ing. Mária Krempaská
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 1. 1. 2017
Minutáž: 24

Prílohy

Prednáška:Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP

 / 417 kB