Vyhľadávanie > Ing. Mgr. Jozef Krabáč
7 výsledkov

Profil autora

Ing. Mgr. Jozef Krabáč

autor_Jozef-Krabac_120x181.jpg

Konzultant produktivity a zamestnanosti vo výskumno-štatistickej spoločnosti TREXIMA Bratislava. Do jeho odborného portfólia okrem mzdového benchmarkingu a nastavovania mzdových systémov patrí tvorba popisov a analytické hodnotenie pracovných miest a tvorba kompetenčných modelov. Súčasťou jeho pracovnej agendy je tiež lektorská činnosť v akreditovaných vzdelávacích programoch, hodnotenie zamestnancov a externá komunikácia.

vzdelavanie