Vyhľadávanie > Mzdová kaviareň > TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
18 výsledkov
tt_chlap-s-dazdnikom-nad-peniazmi (1).jpg

Dátum publikácie: 15.4.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda zistená na Slovensku v 4. štvrťroku minulého roka dosiahla hodnotu 987 EUR a jej medziročný nárast bol 3,35 %.

tt_kalkukacka-pero-tabulky.jpg

Dátum publikácie: 8.3.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 3. štvrťroku 2015 poskytlo spolu 8 234 spravodajských jednotiek s 1 090 084 zamestnancami. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 93,59 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 6 030 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 857 174, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 204 spravodajských jednotiek s 232 910 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 224 a počet zamestnancov o 55 620. Z celkového počtu 2 068 800 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 52,69 %.

tt_muz-vyplnuje-tlacivo.jpg

Dátum publikácie: 8.3.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike v 3. štvrťroku 2015 je 963 EUR. V medziročnom porovnaní ide o nárast o 2,06 %. 

Priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére dosiahol v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka nárast o 0,17 EUR a priemerný mesačný počet odpracovaných hodín klesol o 0,23 hodiny.

tt_kalkukacka-pero-tabulky.jpg

Dátum publikácie: 7.1.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje poskytlo 8 082 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 1 026 473 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla v sledovanom období úroveň 93,52 %.
Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 899 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 801 165, z nepodnikateľskej sféry 2 183 spravodajských jednotiek s 225 308 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 84 a počet zamestnancov o 43 291. Z celkového počtu 2 028 700 zamestnancov v SR bolo vo ýberovom súbore ISCP zahrnutých 50,59 %.

banner_vypocty_375x250.jpg

Dátum publikácie: 5.1.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

V 2. štvrťroku 2015 predstavuje priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike 969 EUR. V medziročnom porovnaní sa vyznačuje nárastom o 3,2 %.

Priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére dosiahol v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka nárast o 0,14 EUR a priemerný mesačný počet odpracovaných hodín klesol o 0,1 hodiny.

kalkulačka s perom

Dátum publikácie: 3.8.2015
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje poskytlo 7 758 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 934 680 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla v sledovanom období úroveň 98,46 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 610 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 728 569, z nepodnikateľskej sféry 2 148 spravodajských jednotiek s 206 111 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 36 a počet zamestnancov o 34 124. Z celkového počtu 2 028 800 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 46,07 %.

iStock_000002011083XSmall.jpg

Dátum publikácie: 31.7.2015
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike v 1. štvrťroku 2015 predstavuje hodnotu 955 eur, čo v porovnaní s tým istým obdobím roka 2014 znamená nárast o 3,02 %. Priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére zaznamenal v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka nárast o 0,17 eura a priemerný mesačný počet odpracovaných hodín klesol o 0,68 hodiny.

iStock_000003732935XSmall.jpg

Dátum publikácie: 2.4.2015
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 4. štvrťroku 2014 poskytlo spolu 8 207 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 1 077 053 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 96,45 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 734 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 850 364, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 182 spravodajských jednotiek s 222 689 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 22 a počet zamestnancov o 33 364. Z celkového počtu 2 008 500 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 53,62 %.


iStock_000008537146Small.jpg

Dátum publikácie: 31.3.2015
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

V medziročnom porovnaní sa priemerná hrubá mesačná mzda v SR zvýšila z 902 eur na 955 eur, čo predstavuje nárast o 5,87 %. Priemerný hodinový zárobok predstavuje 5,76 eura a priemerný počet odpracovaných hodín mesačne bol 144,36 hodiny.

 

iStock_000003732935XSmall.jpg

Dátum publikácie: 12.1.2015
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 2. štvrťroku 2014 poskytlo spolu 7 998 spravodajských jednotiek s 983 182 zamestnancami. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 95,99 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 832 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 769 410, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 166 spravodajských jednotiek s 213 772 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 22 a počet zamestnancov o 21 063. Z celkového počtu 1 968 000 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 45,96 %.

Profil autora

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

TREXIMA.PNG

TREXIMA Bratislava je špecializovaná výskumno-štatistická a poradensko-konzultačnáspoločnosť, ktorá už od roku 1992 vyvíja a uplatňuje v SR ako aj v jej jednotlivých regiónoch nové, efektívne metódy v oblasti moderných a úspešných štatistických zisťovaní miezd, zamestnanosti, riadenia ľudských zdrojov a komplexnej produktivity.

vzdelavanie