Vyhľadávanie > Mzdová kaviareň > TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
25 výsledkov
tt_kalkukacka-pero-tabulky.jpg

Dátum publikácie: 4.11.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje informačného systému o cene práce v 2. štvrťroku 2016 poskytlo spolu 8 170 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 1 040 561 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 96,26 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 973 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 816 501, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 197 spravodajských jednotiek s 224 060 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 88 a počet zamestnancov o 14 080. Z celkového počtu 2 079 100 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 50,05 %.

tt_muz-vyplnuje-tlacivo.jpg

Dátum publikácie: 4.11.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike sa v 2. štvrťroku 2016 v medziročnom porovnaní zvýšila o 4,3 %, čo predstavuje nárast z 969 EUR na 1 013 EUR.

Priemerný hodinový zárobok predstavuje 6,16 EUR a priemerný počet mesačne odpracovaných hodín je 150,95 hodín.

tt_kalkukacka-pero-tabulky.jpg

Dátum publikácie: 3.11.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje informačného systému o cene práce v 1. štvrťroku 2016 poskytlo spolu 8 200 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 973 180 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 95,94 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 987 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 759 953, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 216 spravodajských jednotiek s 231 227 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 442 a počet zamestnancov o 38 500. Z celkového počtu 2 056 600 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 47,32 %.

tt_muz-vyplnuje-tlacivo.jpg

Dátum publikácie: 3.11.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike sa v 1. štvrťroku 2016 v medziročnom porovnaní zvýšila o 4,7 %, čo predstavuje nárast z 955 EUR na 1 002 EUR.

Priemerný hodinový zárobok predstavuje 6,15 EUR a priemerný počet mesačne odpracovaných hodín je 148,95 hodín.

tt_muz-vyplnuje-tlacivo (1).jpg

Dátum publikácie: 4.7.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike sa v 4. štvrťroku 2015 v medziročnom porovnaní zvýšila o 3,4 %, čo predstavuje nárast z 955 EUR na 987 EUR.

Priemerný hodinový zárobok predstavuje 5,97 EUR a priemerný počet mesačne odpracovaných hodín bol 144,48 hodín.

tt_kalkukacka-pero-tabulky (1).jpg

Dátum publikácie: 4.7.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 4. štvrťroku 2015 poskytlo spolu 8 238 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 1 148 483 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 93,63 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 6 036 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 906 531, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 202 spravodajských jednotiek s 241 952 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 322 a počet zamestnancov o 71 430. Z celkového počtu 2 068 800 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 55,51 %.

tt_chlap-s-dazdnikom-nad-peniazmi (1).jpg

Dátum publikácie: 15.4.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda zistená na Slovensku v 4. štvrťroku minulého roka dosiahla hodnotu 987 EUR a jej medziročný nárast bol 3,35 %.

tt_kalkukacka-pero-tabulky.jpg

Dátum publikácie: 8.3.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 3. štvrťroku 2015 poskytlo spolu 8 234 spravodajských jednotiek s 1 090 084 zamestnancami. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 93,59 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 6 030 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 857 174, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 204 spravodajských jednotiek s 232 910 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 224 a počet zamestnancov o 55 620. Z celkového počtu 2 068 800 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 52,69 %.

tt_muz-vyplnuje-tlacivo.jpg

Dátum publikácie: 8.3.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike v 3. štvrťroku 2015 je 963 EUR. V medziročnom porovnaní ide o nárast o 2,06 %. 

Priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére dosiahol v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka nárast o 0,17 EUR a priemerný mesačný počet odpracovaných hodín klesol o 0,23 hodiny.

tt_kalkukacka-pero-tabulky.jpg

Dátum publikácie: 7.1.2016
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vstupné údaje poskytlo 8 082 spravodajských jednotiek, v ktorých pracovalo 1 026 473 zamestnancov. Čistá návratnosť dosiahla v sledovanom období úroveň 93,52 %.
Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 899 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 801 165, z nepodnikateľskej sféry 2 183 spravodajských jednotiek s 225 308 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 84 a počet zamestnancov o 43 291. Z celkového počtu 2 028 700 zamestnancov v SR bolo vo ýberovom súbore ISCP zahrnutých 50,59 %.

Profil autora

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

TREXIMA.PNG

TREXIMA Bratislava je špecializovaná výskumno-štatistická a poradensko-konzultačnáspoločnosť, ktorá už od roku 1992 vyvíja a uplatňuje v SR ako aj v jej jednotlivých regiónoch nové, efektívne metódy v oblasti moderných a úspešných štatistických zisťovaní miezd, zamestnanosti, riadenia ľudských zdrojov a komplexnej produktivity.

vzdelavanie