Vyhľadávanie > Kalendáre > Plánovací kalendár
8 výsledkov
Dátum publikácie: 16.11.2017
Autor: Ing. Iveta Matlovičová

Plánovací kalendár na rok 2018 obsahuje prehľad pracovných dní a hodín za 1. a 2. polrok 2018, zoznam štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, dátumy zmeny letného času a školské prázdniny na školský rok 2018/2019.

Dátum publikácie: 21.11.2016
Autor: Ing. Iveta Matlovičová

Plánovací kalendár na rok 2017 obsahuje prehľad pracovných dní a hodín za 1. a 2. polrok 2017, zoznam štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, dátumy zmeny letného času a školské prázdniny na školský rok 2017/2018.

Dátum publikácie: 28.12.2015
Autor: Mária Jančíková

Plánovací kalendár na rok 2016 obsahuje prehľad pracovných dní a hodín za 1. a 2. polrok 2016, zoznam štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, dátumy zmeny letného času a školské prázdniny na školský rok 2016/2017.

Dátum publikácie: 12.1.2015
Autor: Mária Jančíková

Plánovací kalendár na rok 2015 obsahuje prehľad pracovných dní a hodín za 1. a 2. polrok 2015, zoznam štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, dátumy zmeny letného času a školské prázdniny na školský rok 2014/2015.

Dátum publikácie: 9.1.2014
Autor: Ing. Eva Benková

Plánovací kalendár na rok 2014 obsahuje prehľad pracovných dní a hodín za 1. a 2. polrok 2014, zoznam štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, dátumy zmeny letného času a školské prázdniny na školský rok 2013/2014.

Dátum publikácie: 12.12.2012
Autor: Ing. Eva Benková

Plánovací kalendár na rok 2013 obsahuje prehľad pracovných dní a hodín za 1. a 2. polrok 2013, zoznam štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, dátumy zmeny letného času a školské prázdniny na školský rok 2012/2013.

Dátum publikácie: 4.7.2012
Autor: Ing. Eva Benková

Plánovací kalendár na rok 2011 obsahuje prehľad pracovných dní a hodín za 1. a 2. polrok 2011, zoznam štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, dátumy zmeny letného času a školské prázdniny na školský rok 2010/2011.

Dátum publikácie: 4.7.2012
Autor: Ing. Eva Benková

Plánovací kalendár na rok 2012.

vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Druh kalendára