Vyhľadávanie > Súdne rozhodnutia > Kolektívne vyjednávanie
13 výsledkov
R číslo:
Spisová značka: C-413/13
Dátum rozhodnutia: 4.12.2014
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor
R číslo:
Spisová značka: C-267/12
Dátum rozhodnutia: 12.12.2013
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor
R číslo:
Spisová značka: 5 Cdo 255/2008
Dátum rozhodnutia: 19.5.2009
Typ: uznesenie
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR
R číslo:
Spisová značka: 2 M Cdo 10/2007
Dátum rozhodnutia: 27.5.2008
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR
R číslo:
Spisová značka: 4 Cdo 175/2007
Dátum rozhodnutia: 28.4.2008
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR
R číslo:
Spisová značka: C-341/05
Dátum rozhodnutia: 18.12.2007
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor
R číslo:
Spisová značka: C-438/05
Dátum rozhodnutia: 11.12.2007
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor
R číslo:
Spisová značka: C-499/04
Dátum rozhodnutia: 9.3.2006
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor
R číslo:
Spisová značka: 21 Cdo 223/2004
Dátum rozhodnutia: 16.6.2004
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd ČR
R číslo: 35/2005
Spisová značka: 1 Cdo 103/2003
Dátum rozhodnutia: 27.4.2004
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Najvyšší súd SR
vzdelavanie