...
vykricnik.jpg

Dátum publikácie: 18. 9. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia, nezabudnite prihlásiť svojho zamestnanca do registra poistencov, od 1. 8. 2018 platí zvýšená suma pokuty za oneskorenie. 

dan z divid.jpg

Dátum publikácie: 17. 9. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Video s praktickým návodom, akým spôsobom by mali podliehať zdaneniu jednotlivé druhy a formy dividend, ako vyplniť tlačivo v prípade, že vám vznikla povinnosť vykonávať zrážku z dane voči štátu.

stud.jpg

Dátum publikácie: 17. 9. 2018
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Daňový bonus predstavuje úľavu na dani pre pracujúceho človeka, ktorý sa stará o nezaopatrené deti. Ide o daňové zvýhodnenie. Daňovníkovi zvyšuje plat o pevnú sumu.

zmluvaGDPR.jpg

Dátum publikácie: 10. 9. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková

Môže byť súhlas so spracúvaním osobných údajov zahrnutý priamo v pracovnej zmluve?

student.jpg

Dátum publikácie: 5. 9. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Ak začne študent vykonávať činnosť SZČO, povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie vzniká prvýkrát až v nasledujúcom kalendárnom roku (2019).

mc_2018-08_tt_noviny.png

Dátum publikácie: 4. 9. 2018

Ak vás zaujíma, čo nové vyšlo v Zbierke zákonov, na portáli Finančnej správy či aké informácie poskytla Sociálna poisťovňa, prečítajte si Mzdové noviny za mesiac august. 

tt_clovek-na-zastavke.jpg

Dátum publikácie: 31. 8. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Vodič autobusu pracuje 2 dni od 5.00 h do 23.00 hodiny, potom má dva dni voľno. Je takýto rozpis v súlade s platnou legislatívou (zákonom o organizácii pracovného času v doprave)?

krabica.jpg

Dátum publikácie: 28. 8. 2018
Autor: JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Ochrana osobnosti a ochrana osobných údajov – ako tieto dva navonok podobné inštitúty súvisia?

dom.jpg

Dátum publikácie: 24. 8. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa s účinnosťou od 1. 7. 2018 zvyšuje životné minimum. Ako konkrétne ovplyvní výpočet napr. sumy pre účely exekučných zrážok zo mzdy, sumu predčasného starobného dôchodku, minimálny dôchodok, výšku zárobku popri evidencii na ÚP,  rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, nezdaniteľnú časť základu dane a iné?

tt_upratovanie-1.jpg

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová

Aký druh dohody môže zamestnávateľ uzatvoriť, ak prijíma zamestnankyňu na zastupovanie počas dočasnej pracovnej neschopnosti: upratovačky, pomocnej pracovníčky v kuchyni?

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality