...
sumystravneho.jpg

Dátum publikácie: 25.5.2018
Autor: Redakcia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravuje v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách sumy stravného, ktoré sa budú uplatňovať od 1. júna 2018.

tt_radio-aktual-logo.jpg

Dátum publikácie: 24.5.2018
Autor: Viera Kubanková

Novela Zákonníka práce účinného od 1. mája 2018 upravila okrem iného aj vyplácanie 13. a 14. platu. Naša odborná poradkyňa v Rádiu Aktual odpovedá na otázky, aké sú podmienky vyplatenia 13. platu, aké dane a odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre zamestnávateľa z neho vyplývajú a či je zamestnávateľ povinný tento plat vyplatiť.

IDkarta.jpg

Dátum publikácie: 22.5.2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Odpoveď na otázu: „Ako ošetriť ochranu osobných údajov v prípade ubytovávania hostí? Pri ubytovaní sa požaduje občiansky preukaz alebo pas z dôvodu evidencie, ale aj cudzineckej polície."

tt_bozp.jpg

Dátum publikácie: 15.5.2018

Videoškolenie vám priblíži, ako identifikovať nebezpečenstvá na pracovisku, ako sa posudzujú a aké opatrenia treba prijať. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní osobných ochranných prostriedkov a aké právomoci a povinnosti majú zamestnanci a ich zamestnávatelia z pohľadu ochrany zdravia pri práci?

vych_vzdel_bozp.jpg

Dátum publikácie: 15.5.2018
Autor: Ing. Mária Krempaská

Vo videoškolení vám lektorka objasní kompletný proces oboznamovania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od jeho prípravy, riadenia až po jeho samotnú realizáciu a upozorní na najčastejšie chyby pri školeniach.

pracovny_cas_evid_doch.jpg

Dátum publikácie: 10.5.2018

Videoškolenie zamerané na  najčastejšie problémy, ktoré sa týkajú pracovného času, jeho organizovania alebo evidencie dochádzky. Dozviete sa, ako sa sčítava pracovný čas, aké sú kritériá rovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ako sa určuje začiatok dňa pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami a mnoho iných informácií.

radio_aktual.jpg

Dátum publikácie: 9.5.2018

Tvorba a použitie sociálneho fondu.

screen[1] (2).jpg

Dátum publikácie: 2.5.2018
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Videoškolenie s JUDr.et Mgr. Jozefom Tomanom, PhD., priblíži, aké sú najčastejšie prekážky v práci, za ktoré prekážky patrí podľa Zákonníka práce zamestnancovi náhrada mzdy, aké problémy sa môžu na strane zamestnanca alebo aj zamestnávateľa vyskytnúť, ktoré môžu obmedziť výkon práce.

 

shutterstock_274000706.jpg

Dátum publikácie: 26.4.2018

Povinnosť poskytnúť zamestnancom zodpovedajúce ochranné pomôcky ukladá firmám Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z., ktorého prílohy tiež definujú práce, pri výkone ktorých je nutné poskytnúť pracovné pomôcky, ale aj riziká, proti ktorým by mali byť pracovné pomôcky odolné.

ZPaSPvideo.jpg

Dátum publikácie: 25.4.2018
Autor: RNDr. Jana Motyčková

Vypočujte si, čo sa od 1. 1. 2018 mení v oblasti zdravotného poistenia a sociálneho poistenia. Zmeny sa týkajú odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie, oznamovania štrajku, oznamovacej povinnosti zamestnávateľa do SP, nelegálneho zamestnávania, predkladania evidenčných listov do Sociálnej poisťovne, dôchodkového poistenia štátom, nároku na dávku v nezamestnanosti, dohôd dôchodcov a platenia poistného. 

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality