...
dan_bonus.jpg

Dátum publikácie: 19.10.2017

Má rodič nárok na daňový bonus, ak dieťa malo v mesiaci jún 2017 štandardne ukončiť vysokoškolské štúdium druhého stupňa, ale ukončilo iba semester a štátnice bude mať v zimnom semestri 2017/2018 a v mesiaci júl odišlo dieťa pracovať do Ameriky?

prerad_na_inu_prac.jpg

Dátum publikácie: 17.10.2017
Autor: Ing. Jana Repáčová

Zamestnankyňa oznámila zamestnávateľovi skončenie rodičovskej dovolenky a návrat do práce. Zamestnávateľ ju chce preradiť na inú pracovnú pozíciu. Čo však v prípade, ak zamestankyňa s preradením nebude súhlasiť?

poskyt_vyrov_davky.jpg

Dátum publikácie: 11.10.2017
Autor: Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.

Podľa poznatkov lekárskej vedy môže byť výkon určitých druhov prác pre ženy počas tehotenstva a materstva fyzicky neprimeraný, môžu škodiť ich organizmu alebo môžu poškodiť ich plod. Podľa ustanovení Zákonníka práce sú takéto práce tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám zakázané. Zamestnávateľ je pre ne povinný vykonať úpravu pracovných podmienok.

zluc_spoloc.jpg

Dátum publikácie: 9.10.2017
Autor: Sociálna poisťovňa

Pri zlučovaní spoločností a zároveň prechode pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa nevzniká pôvodnému zamestnávateľovi povinnosť zamestnancov zo Sociálnej poisťovne odhlasovať.

tt_panacik-pod-danami.jpg

Dátum publikácie: 6.10.2017
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Nárok na daňový bonus vzniká zamestnancovi v prípade začatia sústavnej prípravy dieťaťa na svoje budúce povolanie už v mesiaci začatia štúdia.

euro.jpg

Dátum publikácie: 3.10.2017

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravuje od 1. januára 2018 sumu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.

rodic_prisp.jpg

Dátum publikácie: 3.10.2017

Od 1. januára 2018 sa mení suma rodičovského príspevku.

ochrana_os_udaj.jpg

Dátum publikácie: 27.9.2017
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Potrebuje zamestnávateľ od všetkých zúčastnených súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak audítor požaduje fotografiu a videodokumentáciu nácviku evakuácie pred požiarom?

informacia_mc.jpg

Dátum publikácie: 22.9.2017
Autor: Sociálna poisťovňa

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby ako povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistení nie sú povinní počas uznanej PN platiť platiť poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie.

 

porov_zodpov_osoby.jpg

Dátum publikácie: 19.9.2017
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Podľa platného zákona o ochrane osobných údajov zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby môže mať prevádzkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality