...
snowboard.jpg

Dátum publikácie: 22. 1. 2019
Autor: Viera Kubanková

Zamestnávateľ má viac ako 49 zamestnancov, teda má povinnosť poskytnúť zamestnancom príspevok na rekreáciu. Tvorba sociálneho fondu nebude postačovať pre vyplatenie týchto príspevkov. Akým spôsobom má zamestnávateľ naplniť sociálny fond finančnými prostriedkami okrem povinného prídelu?

mc_2018-12_tt_noviny.png

Dátum publikácie: 18. 1. 2019

Mzdové noviny vám poskytnú prehľad legislatívy, ktorá vyšla v Zbierke zákonov, aktuálne materiály vydané vo Finančom spravodajcovi či informácie zo Sociálnej poisťovne v mesiaci december.

tt_nove-videoskolenia-nemazat.jpg

Dátum publikácie: 10. 1. 2019
Autor: RNDr. Jana Motyčková

Videoškolenie sa zameriava na zmeny účinné od 1. 1. 2019 a zmeny, ktoré nastali ešte v roku 2018. Ide najmä o minimálnu mzdu, 13. a 14. plat v roku 2019, príspevok na rekreáciu, zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, zmeny pri materskej od roku 2019 a ostatné.

tt_clovek-s-taskou.jpg

Dátum publikácie: 9. 1. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Montážna firma vysiela svojich zamestnancov na výkon prác do zahraničia, pričom majú vystavený prenosný dokument A1. V praxi dochádza k situácii, keď dôjde k prerušeniu pobytu v zahraničí z dôvodu napríklad krátkodobej dovolenky alebo ukončenia turnusu. Ako postupovať pri posudzovaní nároku na náhradu mzdy počas sviatku v ČR, ak je v tom čase zamestnanec na Slovensku?

info.jpg

Dátum publikácie: 8. 1. 2019
Autor: Sociálna poisťovňa

Poistné za december 2018 zaplatia SZČO ešte vo výške ako na konci roku 2018.

tt_kniha-paragraf.jpg

Dátum publikácie: 3. 1. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Infozákon presne stanovuje kategórie informácií, ktoré z dôvodu či už ochrany záujmov štátu, alebo práv iných nemožno sprístupniť.

zakl mzdov ukaz.jpg

Dátum publikácie: 28. 12. 2018
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Priemerná hrubá mesačná mzda v Slovenskej republike sa v 3. štvrťroku 2018 v medziročnom porovnaní zvýšila o 6,75 %, čo predstavuje nárast na úroveň 1 138 eur. Priemerný hodinový zárobok predstavuje 7,04 eura a priemerný počet mesačne odpracovaných hodín je 148,31 eura.

rozne profesie.jpg

Dátum publikácie: 26. 12. 2018
Autor: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Do výberového súboru v 3. štvrťroku 2018 bolo zapojených 10 122 spravodajských jednotiek.

sprac_OU_MA.jpg

Dátum publikácie: 18. 12. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Postupy prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov v intenciách zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.

tt_info (1).jpg

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa stanovila referenčnú sumu na rok 2019.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality