...
neospravedlnepirto.jpg

Dátum publikácie: 17. 7. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Ne­ospravedlnená neprítomnosť sa pova­žuje za porušenie pracovnej disciplíny. Intenzita porušenia pracovnej disciplíny má potom vplyv na dôsledky neospravedlnenej neprítomnosti v práci, ktorými môže byť strata sociálneho a zdravotného poistenia za dni absencie, možnosť krátenia dovolenky, dokonca až okamžité skončenie pracovného pomeru.

SZCOtlacivo.jpg

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Ak SZČO pozastaví prevádzkovanie živnosti alebo výkon činnosti, je povinná oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie povinného poistenia.

dovol_md.jpg

Dátum publikácie: 10. 7. 2018
Autor: Viera Kubanková

Zamestnankyňa chce po skončení rodičovskej dovolenky nastúpiť do práce, ale má veľký zostatok nevyčerpanej dovolenky. Pracovná doba zamestnankyne je 8 hodín. Môže zamestnankyňa čerpať počas obdobia 4 mesiacov denne 4 hodiny dovolenky a 4 hodiny neplatené voľno? Je to možné z pohľadu zákonov o zdravotnom a sociálnom poistení?

prekaz prac.jpg

Dátum publikácie: 6. 7. 2018
Autor: Viera Kubanková

Nárok zamestnanca na pracovné voľno z dôvodu ošetrenia u lekára v prípade, ak je jeho pracovný čas rozvrhnutý v týždni tak, že v pondelok a stredu trvá pracovná zmena od 7.00 do 17.00 hodiny, utorok a štvrtok od 7.00 do 14.00 hodiny a v piatok od 7.00 do 13.00 hodiny.

tt_mzdove-zvyhodnenie.jpg

Dátum publikácie: 26. 6. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová

Určenie mzdového zvýhodnenia zamestnancov, ktorí pracujú v pekárni v sobotu aj v nedeľu.

mzdov zvyh.jpg

Dátum publikácie: 22. 6. 2018
Autor: Viera Kubanková

Výpočet mzdového zvýhodnenia pri nočnej alebo rizikovej práci pri 37,5-hodinovom pracovnom čase.

tt_info.jpg

Dátum publikácie: 20. 6. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Životné minimum a jeho vplyv na exekučné zrážky a predčasný starobný a minimálny dôchodok.

zamcudzinc.jpg

Dátum publikácie: 19. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Odpoveď na otázku, ako postupovať v prípade, ak chce stavebná firma zamestnať občanov ukrajinskej národnosti na Slovensku. Kde je potrebné ich prihlásiť, či je potrebné mať podpísané aj niečo iné okrem pracovnej zmluvy...

rekondic.jpg

Dátum publikácie: 13. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Odpoveď na otázku, ako budú platené dni, kedy bol zamestnanec na rekondičnom pobyte a zároveň to boli dni pracovného odpočinku.

zodpovosoba.jpg

Dátum publikácie: 6. 6. 2018
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prevádzkovateľ oprávnený poveriť výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu. Nová právna úprava uplatňujúca sa od 25. 5. 2018 ustanovuje situácie, kedy sú prevádzkovateľ ako aj sprostredkovateľ povinní určiť zodpovednú osobu.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality