...
1.jpg

Dátum publikácie: 19.3.2018

Plánujete založiť, zmeniť alebo zrušiť s. r. o.? Ide o pomerne byrokraticky náročné procesy, ktoré si vyžadujú dostatok času a energie. Aby ste sa mohli naplno venovať tomu, čo potrebujete, poobzerajte sa po službách, ktoré vás od nich odbremenia.

radio_aktual.jpg

Dátum publikácie: 14.3.2018

Zamestnanec a jeho nárok na dovolenku.

mzdovveliciny.jpg

Dátum publikácie: 13.3.2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

V súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sumu minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády; výška životného minima ovplyvňuje veličiny ako napr. hranicu určenia sadzby dane, výšku nezdaniteľných častí na daňovníka, na manželku (manžela), daňový bonus, výšku exekučnej zrážky a v neposlednom rade napr. hranicu pre vznik nároku na predčasný dôchodok, minimálny dôchodok. Text sumarizuje prehľad týchto veličín.

dan_priklad.jpg

Dátum publikácie: 8.3.2018
Autor: Viera Kubanková

Zamestnanec si uplatňuje nezdaniteľnú časť na manželku. Manželka poberá invalidný dôchodok, žiadny iný príjem nemá. Musí zamestnanec započítať do vlastného príjmu manželky aj tento dôchodok? Započítava sa vdovský dôchodok do príjmu zamestnankyne?

oboz_zamest_BOZP.jpg

Dátum publikácie: 7.3.2018
Autor: Ing. Mária Krempaská

 Vo videoškolení sa oboznámite so všeobecnými zásadami prevencie a základnými povinnosťami ako zamestnávateľa, tak aj zamestnanca pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

lukajka_webin.jpg

Dátum publikácie: 6.3.2018
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Záznam z webinára, ktorý je zameraný na možnosti skončenia pracovného pomeru, postup zamestnávateľa pri porušení pracovnej disciplíny, nároky zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru, náležitosti výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru, ako aj konkrétne prípady zo súdnej praxe. Video je možné zobraziť až po prihlásení.

mc_2018-02_tt_noviny.png

Dátum publikácie: 5.3.2018

Februárové číslo Mzdových novín vám opäť prináša niekoľko aktualít z Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a tiež podnetné príklady z praxe.

tt_bowling.jpg

Dátum publikácie: 27.2.2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní príslušný odborový orgán uzatvára kolektívnu zmluvu aj za zamestnancov, ktorí nie sú odborovo organizovaní. Odborový orgán pri kolektívnom vyjednávaní je teda povinný priamo zo zákona zastupovať záujmy všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi odborov.

radio_aktual.jpg

Dátum publikácie: 22.2.2018

Dňa 14. februára 2018 bola schválená novela Zákonníka práce. Aké špecifiká čakajú na zamestnancov a zamestnávateľov?

vymahanie skody.jpg

Dátum publikácie: 21.2.2018
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Z videoškolenia s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., sa dozviete, ako postupovať, ak zamestnanec spôsobí zamestnávateľovi škodu, kedy je zamestnávateľ povinný preukázať zavinenie zamestnanca pri vzniku škody, akým spôsobom je možné ju vymáhať, v akej výške a množstvo ďalších s tým súvisiacich informácií.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality