...
tt_dochodca-podava-ruku.jpg

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

 Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť právna úprava, ktorou sa mení spôsob určovania dôchodkového veku.

mc_2018-10_tt_noviny.png

Dátum publikácie: 8. 11. 2018

Novinky zo Zbierky zákonov, portálu Finančnej správy, Sociálnej poisťovne či niekoľko užitočných otázok z praxe s odpoveďami uverejňujeme v októbrových Mzdových novinách. 

tt_nove-videoskolenia.jpg

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Videoškolenie zahŕňa povinnosti, ktoré majú po novom ubytovacie zariadenia v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR, napr.: kde sú povinné informáciu o získavaní osobných údajov umiestniť, čo musia uverejniť na svojom webe, na akom právnom základe stavať a iné.

min mzda.jpg

Dátum publikácie: 6. 11. 2018

Vláda SR ustanovila novú sumu minimálnej mzdy od 1. 1. 2019.

zahran.jpg

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávateľ plánuje zamestnať občana z EÚ (Chorvát). Aké povinnosti vyplývajú zo strany zamestnávateľa? V prípade, ak by ho zamestnávateľ druhý mesiac chcel vyslať do svojej pobočky v Bosne a Hercegovine, kde by robil pre zamestnávateľa, nahlasuje sa, že bude vyslaný inde?

dom.jpg

Dátum publikácie: 26. 10. 2018
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Finančné riaditeľstvo SR vypracovalo metodický pokyn k uplatňovaniu sumy daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a zákona o dani z príjmov. 

tt_nove-videoskolenia.jpg

Dátum publikácie: 25. 10. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Videoškolenie s návodom, ako oznámiť zodpovednú osobu na Úrad na ochranu osobných údajov aj s odpoveďami na najčastejšie otázky súvisiace s touto povinnosťou.

ifp.jpg

Dátum publikácie: 23. 10. 2018
Autor: kolektív autorov

Výber aktualizovaných firemných predpisov z oblasti personalistiky, miezd a účtovníctva:  Autoprevádzka, Pitný režim, Tvorba a použitie sociálneho fondu, Získavanie a výber zamestnancov, Pracovný poriadok, Mzdový predpis, Stanovenie daňového výdavku, Benefity, sociálny program pre zamestnancov.

sp informuje.jpg

Dátum publikácie: 18. 10. 2018
Autor: Sociálna poisťovňa

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,6 %. 

macova_gdpr.jpg

Dátum publikácie: 16. 10. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Videoškolenie je zamerané na stále aktuálnu tému ochrany osobných údajov: čo sú to záznamy o spracovateľských činnostiach, kde nájsť vzory, ako správne vyplniť záznamy a komu ich poskyntúť.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality