...
tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 25. 10. 2018
Autor: Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií. Ani zásadné zmeny v exekučných konaniach neviedli k výraznej redukcii počtu tzv. starých exekúcií. Ukončenie tzv. starých exekúcií by pri súčasnom tempe ukončovaní exekučných konaní trvalo viac ako 12 rokov.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 28. 5. 2018
Autor: Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách ako reakciu na dynamický rast prevádzkovania hazardných hier v on-line prostredí.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 26. 3. 2018
Autor: Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 26. 2. 2018
Autor: Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 16. 2. 2018
Autor: Redakcia

Návrh komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu, vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 30. 1. 2018
Autor: Redakcia

Účelom poslaneckého návrhu novely Zákonníka práce je úprava súm niektorých mzdových zvýhodnení za prácu a zavedenie nových mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a v nedeľu.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 15. 1. 2018
Autor: Redakcia

Návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 30. 11. 2017
Autor: Redakcia

Dňa 29.11. 2017 NR SR schválila vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 20. 11. 2017
Autor: Redakcia

Návrh plánu obsahuje celkom 54 legislatívnych úloh vlády, z čoho je 43 návrhov zákonov  a 11 návrhov nariadení vlády. 

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 27. 10. 2017
Autor: S-EPI, s.r.o.

Návrh Ministerstva spravodlivosti má odbremeniť registrové súdy od presne vymedzenej nesporovej časti agendy obchodného registra.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality