...
tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 26.3.2018
Autor: Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 26.2.2018
Autor: Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 16.2.2018
Autor: Redakcia

Návrh komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu, vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 30.1.2018
Autor: Redakcia

Účelom poslaneckého návrhu novely Zákonníka práce je úprava súm niektorých mzdových zvýhodnení za prácu a zavedenie nových mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a v nedeľu.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 15.1.2018
Autor: Redakcia

Návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 30.11.2017
Autor: Redakcia

Dňa 29.11. 2017 NR SR schválila vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 20.11.2017
Autor: Redakcia

Návrh plánu obsahuje celkom 54 legislatívnych úloh vlády, z čoho je 43 návrhov zákonov  a 11 návrhov nariadení vlády. 

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 27.10.2017
Autor: S-EPI, s.r.o.

Návrh Ministerstva spravodlivosti má odbremeniť registrové súdy od presne vymedzenej nesporovej časti agendy obchodného registra.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 28.9.2017
Autor: Redakcia

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený vládny návrh zmeny zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, s dátumom ukončenia MPK 10. 10. 2017.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 14.9.2017
Autor: Redakcia

Zásadnou zmenou návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní má byť zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality