...
tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 10. 1. 2019
Autor: Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zmeny Obchodného zákonníka.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 8. 1. 2019
Autor: Redakcia

Vláda na svojom rokovaní v decembri 2018 schválila plán legislatívnych úloh na rok 2019 - spolu 59 návrhov.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 5. 12. 2018
Autor: Redakcia

Skupina poslancov NR SR predložila do medzirezortného pripomienkového konania návrhy na zmenu dĺžky a započítavania praxe advokátskeho koncipienta.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Redakcia

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o strelných zbraniach a strelive. Má zaviesť legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s nedávnymi teroristickými útokmi.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 25. 10. 2018
Autor: Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií. Ani zásadné zmeny v exekučných konaniach neviedli k výraznej redukcii počtu tzv. starých exekúcií. Ukončenie tzv. starých exekúcií by pri súčasnom tempe ukončovaní exekučných konaní trvalo viac ako 12 rokov.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 28. 5. 2018
Autor: Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách ako reakciu na dynamický rast prevádzkovania hazardných hier v on-line prostredí.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 26. 3. 2018
Autor: Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 26. 2. 2018
Autor: Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 16. 2. 2018
Autor: Redakcia

Návrh komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu, vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 30. 1. 2018
Autor: Redakcia

Účelom poslaneckého návrhu novely Zákonníka práce je úprava súm niektorých mzdových zvýhodnení za prácu a zavedenie nových mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a v nedeľu.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality