Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 19.3.2018
Autor: SITA a.s.

Na Slovensku cena práce v záverečnom kvartáli minulého roka medziročne vzrástla o 5,7 %. Hodinové mzdy na Slovensku stúpli o 4,9 % a ostatné zložky ceny práce sa zvýšili o 8,2 %.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 16.3.2018
Autor: SITA a.s.

Navrhované opatrenia majú okrem iného zabrániť firmám presúvaniu ziskov do krajín s nízkou daňovou sadzbou. Zároveň však vytvárajú aj základ pre harmonizovaný systém zdaňovania príjmov právnických osôb, čo sa slovenským europoslancom príliš nepozdáva.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 14.3.2018
Autor: SITA a.s.

Sociálne podniky sa podľa schváleného zákona nebudú vytvárať primárne pre dosahovanie zisku, ale pre naplnenie konkrétneho verejného alebo komunitného záujmu.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 14.3.2018
Autor: SITA a.s.

Novelou zákona sa preberajú európske smernice - smernica o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi únie zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv, či smernica o činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 9.3.2018
Autor: SITA a.s.

Od polovice tohto roka však už budú musieť všetky fyzické osoby podnikatelia komunikovať s finančnou správou už iba elektronicky.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 2.3.2018
Autor: SITA a.s.

Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia by mala vykonávať Sociálna poisťovňa, pričom prvýkrát by sa tak malo stať v roku 2020 za rok 2019.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 28.2.2018
Autor: SITA a.s.

Používatelia nájdu aj graficky výraznejšie upozornenie na termíny, kedy je posledný deň na potvrdenie doručenky či zaplatenie platobného príkazu.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 21.2.2018
Autor: SITA a.s.

Januárový percentuálny pokles miery evidovanej nezamestnanosti však súvisí s tým, že sa od začiatku tohto roka zvýšil počet ekonomicky aktívnych obyvateľov, z ktorého sa percento miery nezamestnanosti počíta.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 21.2.2018
Autor: SITA a.s.

Cieľom KOZ SR je zabrániť sociálnemu dumpingu vo všetkých jeho podobách, preto odmieta akékoľvek zneužívanie pracovnej sily a jej dovážanie len za účelom šetrenia finančných prostriedkov.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 15.2.2018
Autor: SITA a.s.

Dobrovoľné trináste a štrnáste platy budú postupne oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur pod podmienkou, že budú vyplatené aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality