Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: SITA a.s.

V niektorých oblastiach spoločnej daňovej politiky navrhuje pracovný plán postupného a cieleného prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. V súčasnosti si daňové otázky vyžadujú jednomyseľnú dohodu všetkých členských štátov.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 15. 1. 2019
Autor: SITA a.s.

Zmena platby poistného súvisí so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre tento rok. Táto zmena sa týka viac ako 162 301 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 325 SZČO si platby musí upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 10. 1. 2019
Autor: SITA a.s.

Pre malé podniky by sa mohli zrušiť niektoré povinnosti a niektoré postupy by sa mohli zjednodušiť.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 7. 1. 2019
Autor: SITA a.s.

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku januára tohto roka stúpli o 6,95 eura na 158,11 eura mesačne.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 7. 1. 2019
Autor: SITA a.s.

Daňové priznanie je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2019.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: SITA a.s.

Medzi najvýznamnejšie zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty patrí zníženie sadzby dane na ubytovacie služby na 10 %.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: SITA a.s.

Od začiatku tohto roka sa zvýšili maximálne sumy nemocenských dávok. Dôvodom je nárast maximálneho denného vymeriavacieho základu z 59,9672 eura na 62,7288 eura.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 3. 1. 2019
Autor: SITA a.s.

Povinnosť uhrádzať príspevky na domácu rekreáciu zamestnancom s pracovným pomerom minimálne 24 mesiacov zaviedla novela zákona o podpore cestovného ruchu, resp. súvisiace zmeny v Zákonníku práce s účinnosťou 1. januára 2019.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 3. 1. 2019
Autor: SITA a.s.

Znížená daň z pridanej hodnoty na ubytovacie služby platí od 1. januára - namiesto 20 % zaplatia návštevníci 10-percentnú sadzbu dane. Zmena sa vzťahuje na hotelové a turistické ubytovacie služby, kempy, ale aj na ubytovanie na internátoch a robotníckych ubytovniach.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 3. 1. 2019
Autor: SITA a.s.

Príspevková sadzba do sporivého piliera sa od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu sporiteľa.

vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality