Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: SITA a.s.

Nižšia DPH sa od roku 2019 vzťahuje na hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, ako aj na prevádzku táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov, ale aj na školské domovy a internáty.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: SITA a.s.

Slovenskí mikro, malí a strední podnikatelia môžu získať eurofondy na služby marketérov a programátorov.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 6. 11. 2018
Autor: SITA a.s.

Podľa lídrov technologických spoločností navrhnutá daň poškodí práve tie firmy, ktoré sú katalyzátorom ekonomického rastu a zamestnanosti v európskom hospodárstve.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: SITA a.s.

Daniari už podnikli patričné opatrenia voči 587 webovým sídlam so zakázanou ponukou. Subjekty, ktorým zaslali oficiálnu výzvu, majú desať dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 24. 10. 2018
Autor: SITA a.s.

Ročné zúčtovanie sa bude vzťahovať na zamestnanca, povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO a na zamestnávateľa.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 24. 10. 2018
Autor: SITA a.s.

V novele zákona o dani z pridanej hodnoty rezort financií navrhuje zaviesť harmonizované pravidlá pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno vymeniť za tovar alebo služby. Zároveň sa v návrhu ruší povinnosť skladania zábezpeky na daň z pridanej hodnoty pri registrácii rizikových platiteľov dane. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára budúceho roka.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 19. 10. 2018
Autor: SITA a.s.

Online prepojenie registračných pokladníc na server finančnej správy pritom nespochybňujú ani opoziční poslanci, hovoria však o niektorých nevyhnutných dodatočných úpravách.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 19. 10. 2018
Autor: SITA a.s.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje túto skupinu živnostníkov, že nové poistné za mesiac október 2018 sú povinní uhradiť do 8. novembra 2018.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 16. 10. 2018
Autor: SITA a.s.

Od začiatku roka pribudlo 74 nových slovenských firiem v daňových rajoch. Najväčší prílev zaznamenali Spojené štáty americké (53 podnikov) a Cyprus (16).

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: SITA a.s.

Spoločnostiam v Európe sa za posledný rok podarilo skrátiť splatnosť faktúr o jeden deň. Kým v roku 2017 požadovali peniaze do 35 dní, v roku 2018 to už bolo len 34 dní.

vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality