Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 15.12.2017
Autor: SITA a.s.

Vypĺňanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel sa pre daňovníkov, ktorí komunikujú s finančnou správou elektronicky, zjednoduší. Formuláre k dani totiž budú mať predvyplnené.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 14.12.2017
Autor: SITA a.s.

Poslanci Európskeho parlamentu prijali uznesenie, ktoré obsahuje viac ako 200 odporúčaní v boji proti praniu špinavých peňazí.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 11.12.2017
Autor: SITA a.s.

Zníženie sadzby poistného štátu pre rok 2018 má byť kompenzované vyšším príjmom od ekonomicky aktívnych osôb a nemá negatívne ovplyvniť výšku disponibilných zdrojov v zdravotníctve.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 8.12.2017
Autor: SITA a.s.

Rozsiahla vládna novela prinesie zmeny v definícii daňovej rezidencie, opatrenia na podporu kúpeľníctva, či zvýšenie odpočtov na výskum a vývoj.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 5.12.2017
Autor: SITA a.s.

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetviach informácie a komunikácia, a to 1 631 eur, finančné a poisťovacie činnosti 1 592 eur a dodávka elektriny, plynu a pary 1 560 eur.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 29.11.2017
Autor: SITA a.s.

Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky bude vo výške 54 573,30 eura.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 24.11.2017
Autor: SITA a.s.

Už tento týždeň sa o nezrovnalostiach medzi kontrolnými výkazmi DPH a samotnými daňovými priznaniami dozvedia prvé stovky daňových subjektov. Finančná správa im chce takto vytvoriť priestor na samonápravu.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 23.11.2017
Autor: SITA a.s.

Dôvodom zvýšenia najvyšších možných nemocenských dávok je nárast maximálneho denného vymeriavacieho základu z 58,0603 eura na 59,9672 eura.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 20.11.2017
Autor: SITA a.s.

Od mája budúceho roka sa majú zvýšiť príplatky za prácu v noci a počas sviatku. Súčasne sa má zaviesť príplatok za prácu v sobotu a nedeľu.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 20.11.2017
Autor: SITA a.s.

Parlament legislatívnu úpravu odobril v októbri, pričom poslanci súčasne schválili tzv. generálny pardon pre zamestnávateľov, u ktorých bolo pre oneskorené prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne konštatované nelegálne zamestnávanie.

vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality