Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 18.5.2018
Autor: SITA a.s.

Materiál obsahuje 28 opatrení z rezortov hospodárstva, financií, dopravy, školstva, práce a sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútra či životného prostredia.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 11.5.2018
Autor: SITA a.s.

Zamestnávať pracovníkov z tzv. tretích krajín, teda krajín mimo Európskej únie, na základe dohody o vyslaní medzi slovenským subjektom a firmou so sídlom mimo EÚ už na Slovensku nie je možné.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 9.5.2018
Autor: SITA a.s.

Od roku 2014 sa rozhodlo do zahraničia presídliť takmer 10 tisíc slovenských spoločností, najčastejšie z oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a opráv motorových vozidiel. Najviac ich odišlo do Maďarska a Českej republiky.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 2.5.2018
Autor: SITA a.s.

Dobrovoľne vyplatené trináste a štrnáste platy budú postupne oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur pod podmienkou, že budú aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 2.5.2018
Autor: SITA a.s.

Od začiatku mája sa pre zamestnancov zvyšujú príplatky za prácu v noci a cez sviatok, či zavádzajú príplatky za prácu v sobotu a nedeľu.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 2.5.2018
Autor: SITA a.s.

Bude sa to týkať len vybraných profesií, v ktorých je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a okresov s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 26.4.2018
Autor: SITA a.s.

Slovensko a Rumunsko sú krajinami, ktoré majú v rámci západnej a východnej Európy najväčší podiel faktúr uhrádzaných po splatnosti.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 24.4.2018
Autor: SITA a.s.

Jednou z priorít vlády je podľa premiéra Petra Pellegriniho aj zvýšenie platov v štátnej a verejnej sfére.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 24.4.2018
Autor: SITA a.s.

Zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby sú povinné do 31. mája tohto roka oznámiť Sociálnej poisťovni výšku príjmov a výdavkov zo zárobkovej činnosti za rok 2017.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 23.4.2018
Autor: SITA a.s.

Vláda s rozpormi schválila návrh zákona o dani z poistenia. Nová poistná daň nahradí v súčasnosti platný osempercentný poistný odvod.

vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality