Vyhľadávanie > Aktuality > Top témy > BOZP, PO, Zdravotný dohľad
19 výsledkov
rekreac poukaz maly.jpg

Dátum publikácie: 7. 12. 2018
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Hlavným cieľom zákona o podpore cestovného ruchu je podpora domáceho cestovného ruchu aj prostredníctvom zavedenia rekreačných poukazov. 

dohody.jpg

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Zamestnávateľ je v zmysle Zákonníka práce oprávnený na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

tt_tehotna-zena.jpg

Dátum publikácie: 7. 9. 2018
Autor: JUDr. Klára Ďurková

Problematikou tehotných žien sa zaoberá Zákonník práce, určuje pracovné podmienky aj zvýšenú ochranu pracovnoprávnych vzťahov v čase tehotenstva, materstva a rodičovstva.

sezona_375x250.jpg

Dátum publikácie: 24. 10. 2017

Podnikatelia, firmy, blíži sa koniec roka, pripravte sa už teraz a vyhnite sa koncoročnému stresu s dokladmi, faktúrami, optimalizáciou nákladov a naháňaním seba aj svojej účtovníčky.

monitor_priest_prist_verejn.jpg

Dátum publikácie: 13. 10. 2017
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Článok upravuje povinnosti prevádzkovateľov pri monitorovaní priestorov prístupných verejnosti. Ide o priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon.

povin_zamestnav.jpg

Dátum publikácie: 21. 9. 2017
Autor: JUDr. Klára Ďurková

K základným povinnostiam zamestnávateľa po vzniku pracovného pomeru, ktoré upravuje ZP, patrí najmä jeho povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky.

doktorpanacik_kresl.jpg

Dátum publikácie: 20. 7. 2017
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom.

teplomer ukazuje teplotu na oblohe

Dátum publikácie: 20. 7. 2016
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

V pracovnom prostredí okrem „klasických“ zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia, ako sú napríklad hluk, prach, chemické faktory, biologické faktory atď. pôsobia negatívne na zdravie aj ďalšie faktory, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú najmä jeho fyziologické funkcie; medzi tieto faktory patrí aj záťaž teplom a záťaž chladom pri práci.

tt_zapis-poznamky-do-notesu.jpg

Dátum publikácie: 28. 10. 2015
Autor: Poradca podnikateľa, s. r. o.

Pripravili sme niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré určite stoja za pozornosť. V tomto článku si môžete pozrieť, kde ich nájdete a ako s nimi môžete pracovať.

človek lezúci na papiere

Dátum publikácie: 18. 9. 2015
Autor: JUDr. Mária Sumková

V súčasnom právnom prostredí musí mať podnikateľ okrem brilantného podnikateľského plánu najmä odvahu na podnikanie. Okrem základných známych povinností, ako sú registrácia na daňovom úrade, v zdravotnej poisťovni, v Sociálnej poisťovni, povinnosti viesť účtovníctvo, existuje viacero povinností, o ktorých najmä malí podnikatelia nemajú tušenie. Dávame vám do pozornosti niektoré zákonné povinnosti, ktoré je dobré mať v poriadku, pokiaľ sa chystáte podnikať.

vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality