Vyhľadávanie > Aktuality > Top témy > Cestovné náhrady
22 výsledkov
mzdov ucotv.jpg

Dátum publikácie: 13. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Povinnosti pri ročnej uzávierke vyplývajú zo zákona o účtovníctve, Zákonníka práce, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení a zákona o sociálnom fonde.

tt_terminal-platobny.jpg

Dátum publikácie: 6. 7. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková

Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak je rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne najmenej 5 %. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného a jej hodnota je 100.

nahrady_pri_zahr_prac_Ceste.jpg

Dátum publikácie: 11. 1. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková

Náhrady poskytované v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou sú z pohľadu ich výšky dôležitou položkou na nákladovej/výdavkovej strane každého zamestnávateľa, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. Tretia časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje v § 10 až § 17 odlišnú úpravu poskytovania niektorých náhrad pri zahraničných pracovných cestách oproti tuzemským pracovným cestám.

minimalna-mzda-01-2018.jpg

Dátum publikácie: 5. 1. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

V súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sumu minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády. Minimálnu mzdu na rok 2018 ustanovuje nariadenie č. 278/2017 Z. z. Za posledné roky ide o najvyšší nárast minimálnej mzdy a tým pádom aj ceny práce.

sezona_375x250.jpg

Dátum publikácie: 24. 10. 2017

Podnikatelia, firmy, blíži sa koniec roka, pripravte sa už teraz a vyhnite sa koncoročnému stresu s dokladmi, faktúrami, optimalizáciou nákladov a naháňaním seba aj svojej účtovníčky.

tt_penazenka-mince-bankovky.jpg

Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa údajov Štatistického úradu SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. júla 2017 sumy životného minima.

tt_dc-3b.jpg

Dátum publikácie: 1. 8. 2017

Predstavujeme vám nové Daňové centrum, ktoré je ešte prehľadnejšie a rýchlejšie. Okrem kvalitného obsahu teraz prináša množstvo nových funkcií, služieb a výhod, vďaka ktorým získate všetky potrebné informácie veľmi efektívne a jednoducho.

ruka s mincami

Dátum publikácie: 11. 1. 2017
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Výška mesačnej minimálnej mzdy sa na rok 2017 zvyšuje na sumu 435 €/minimálna hodinová mzda na 2,500 €. Mesačná výška daňového bonusu na jedno dieťa je od 1. 1. 2017 vo výške 21,41 €. Pri výpočte maximálnej náhrady príjmu alebo maximálnej nemocenskej dávky je od 1. 1. 2017 zamestnancovi zohľadnený vymeriavací základ do výšky 1 766 €.

hodiny, €, čas,

Dátum publikácie: 19. 4. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2016 používajú veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2014, veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1. 1. 2016, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2016 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2016, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

tt_zapis-poznamky-do-notesu.jpg

Dátum publikácie: 28. 10. 2015
Autor: Poradca podnikateľa, s. r. o.

Pripravili sme niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré určite stoja za pozornosť. V tomto článku si môžete pozrieť, kde ich nájdete a ako s nimi môžete pracovať.

vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality