Vyhľadávanie > Aktuality > Top témy > Dohody o prácach mimo PP
61 výsledkov
mzdov ucotv.jpg

Dátum publikácie: 13. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Povinnosti pri ročnej uzávierke vyplývajú zo zákona o účtovníctve, Zákonníka práce, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení a zákona o sociálnom fonde.

tt_studenti-s-cedulou.jpg

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Mgr. Gabriel Kosztolányi

V súčasnosti môžu zamestnávatelia využiť na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie rôzne príspevky, ktoré sú určené na integráciu mladých na trh práce, ale aj pre dlhodobo nezamestnaných či znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

dohody.jpg

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Zamestnávateľ je v zmysle Zákonníka práce oprávnený na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

tt_zito.jpg

Dátum publikácie: 12. 7. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávatelia môžu zamestnávať fyzické osoby na sezónne práce výlučne v pracovnoprávnom vzťahu v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, a to v pracovnom pomere na určitú dobu, prípadne v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

tt_poberatelia-dochodku.jpg

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

S účinnosťou od 1. 7. 2018 budú mať poberatelia dôchodkov, ktorí vykonávajú práce na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, rovnakú výhodu v oblasti sociálneho poistenia ako študenti. Prinášame prehľad povinností zamestnávateľa na základe uzatvorených dohôd.

osob spis.jpg

Dátum publikácie: 21. 6. 2018
Autor: Ing. Martina Švaňová

Čo musí byť obsahom personálnej dokumentácie zamestnanca? Ktoré údaje zamestnávateľ nesmie zaznamenávať v osobnom spise? Je možné spracúvať fotografiu zamestnanca? Je potrebné pýtať od zamestnanca súhlas na spracúvanie osobných údajov? Poskytneme vám odpovede v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. platným od 25. 5. 2018.

sankcie.jpg

Dátum publikácie: 15. 6. 2018
Autor: Ing. Martina Švaňová

Zamestnávateľ je povinný v oblasti mzdového účtovníctva plniť i zákonom stanovené odvodové, prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti voči rôznym inštitúciám. Inak mu hrozia sankcie.

gdpr tlaciva.jpg

Dátum publikácie: 16. 5. 2018
Autori: kolektív autorov, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

V súvislosti s nástupom účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. je prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov povinný vypracovať novú dokumentáciu, ako napr. súhlas so spracúvaním osobných údajov, informačnú povinnosť prevádzkovateľa, príp. sprostredkovateľskú zmluvu, poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov a ďalšie.

tt_monitor.jpg

Dátum publikácie: 4. 5. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Každý, kto spracúva osobné údaje o fyzickej osobe, je povinný ju informovať podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. Čo má obsahovať informácia pre dotknutú osobu, kedy je prevádzkovateľ povinný informáciu poskytnúť a akým spôsobom?

nalez_prac_zmluvy.jpg

Dátum publikácie: 26. 4. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Prichádza ten čas, kedy sa mnohí zamestnávatelia budú musieť popasovať s novým zákonom o ochrane osobných údajov. Prečítajte si, čo môže byť súčasťou pracovnej zmluvy alebo dohody či ako zabezpečiť súlad nového zákona o ochrane osobných údajov s použitím fotografie na pracovnoprávne účely.

vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality