Vyhľadávanie > Aktuality > Top témy > Manažérska personalistika
43 výsledkov
tt_utekajuci-muz.jpg

Dátum publikácie: 15. 11. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Pri neplnení a porušení povinností voči Sociálnej poisťovni môže Sociálna poisťovňa udeliť právnickým a fyzickým osobám pokutu. Sadzobník pokút schvaľuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

tt_zdravotne-postihnutie.jpg

Dátum publikácie: 9. 11. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť zamestnávať i zamestnanca so zdravotným postihnutím. Túto povinnosť môže plniť aj zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím.

tt_prazdna-ucebna.jpg

Dátum publikácie: 1. 11. 2018
Autor: JUDr. Lenka Michalská, PhD.

Ak sa zamestnávateľ domáha nároku na náhradu škody, musí preukázať, že došlo k neospravedlnenej absencii zamestnanca a že vznik­la škoda, a tiež dokázať príčinnú súvislosť me­dzi nekonaním zamestnanca a vznikom škody a zavinenie zamestnanca.

tt_shop-cez-mobil.jpg

Dátum publikácie: 19. 10. 2018
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková

Legislatívna úprava internetového obchodu, vedenie účtovníctva, ako aj daňové povinnosti pri jeho prevádzkovaní.

tt_nevycerpana-dovolenka.jpg

Dátum publikácie: 11. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Aké sú zákonné možnosti na strane zamestnanca v prípade nevyplatenia náhrady mzdy na strane zamestnávateľa?

tt_studenti-s-cedulou.jpg

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Mgr. Gabriel Kosztolányi

V súčasnosti môžu zamestnávatelia využiť na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie rôzne príspevky, ktoré sú určené na integráciu mladých na trh práce, ale aj pre dlhodobo nezamestnaných či znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

prek v praci tt.jpg

Dátum publikácie: 27. 9. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Počas trvania pracovného pomeru môžu nastať situácie, ktoré bránia osobnému výkonu práce zamestnancom.

dohody.jpg

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Zamestnávateľ je v zmysle Zákonníka práce oprávnený na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

osob spis.jpg

Dátum publikácie: 21. 6. 2018
Autor: Ing. Martina Švaňová

Čo musí byť obsahom personálnej dokumentácie zamestnanca? Ktoré údaje zamestnávateľ nesmie zaznamenávať v osobnom spise? Je možné spracúvať fotografiu zamestnanca? Je potrebné pýtať od zamestnanca súhlas na spracúvanie osobných údajov? Poskytneme vám odpovede v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. platným od 25. 5. 2018.

vzdel_zamest.jpg

Dátum publikácie: 8. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Vzdelávanie zamestnancov zahŕňa niekoľko spôsobov vzdelávania, a to zvyšovanie kvalifikácie, prehlbovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu. Každý z nich má svoje špecifiká z pohľadu významu a potrieb zamestnávateľa, pracovného voľna, náhrady mzdy, daňového hľadiska. 

vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality