327 výsledkov
...
mzdov ucotv.jpg

Dátum publikácie: 13. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Povinnosti pri ročnej uzávierke vyplývajú zo zákona o účtovníctve, Zákonníka práce, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení a zákona o sociálnom fonde.

rekreac poukaz maly.jpg

Dátum publikácie: 7. 12. 2018
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Hlavným cieľom zákona o podpore cestovného ruchu je podpora domáceho cestovného ruchu aj prostredníctvom zavedenia rekreačných poukazov. 

chyba.jpg

Dátum publikácie: 29. 11. 2018
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Pri opravách chýb pri výpočte mesačnej mzdy platia určité pravidlá, termíny a postupy v závislosti od druhu chyby.

tt_navigacia.jpg

Dátum publikácie: 23. 11. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Aj pri používaní GPS lokalizátorov v služobných automobiloch na monitorovanie zamestnancov je nutné dodržiavať zásady z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov a Zákonníka práce.

tt_utekajuci-muz.jpg

Dátum publikácie: 15. 11. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Pri neplnení a porušení povinností voči Sociálnej poisťovni môže Sociálna poisťovňa udeliť právnickým a fyzickým osobám pokutu. Sadzobník pokút schvaľuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

tt_zdravotne-postihnutie.jpg

Dátum publikácie: 9. 11. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť zamestnávať i zamestnanca so zdravotným postihnutím. Túto povinnosť môže plniť aj zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím.

tt_prazdna-ucebna.jpg

Dátum publikácie: 1. 11. 2018
Autor: JUDr. Lenka Michalská, PhD.

Ak sa zamestnávateľ domáha nároku na náhradu škody, musí preukázať, že došlo k neospravedlnenej absencii zamestnanca a že vznik­la škoda, a tiež dokázať príčinnú súvislosť me­dzi nekonaním zamestnanca a vznikom škody a zavinenie zamestnanca.

tt_pisaci-stroj (1).jpg

Dátum publikácie: 25. 10. 2018
Autor: Ing. Ivana Glazelová

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu  (aktívne autorské príjmy) a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu  (pasívne autorské príjmy) zdaňujú daňou vyberanou zrážkou, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o príspevky do novín, časopisov alebo ide napr. aj o prednáškovú činnosť alebo umelecký výkon.

tt_shop-cez-mobil.jpg

Dátum publikácie: 19. 10. 2018
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková

Legislatívna úprava internetového obchodu, vedenie účtovníctva, ako aj daňové povinnosti pri jeho prevádzkovaní.

tt_nevycerpana-dovolenka.jpg

Dátum publikácie: 11. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Aké sú zákonné možnosti na strane zamestnanca v prípade nevyplatenia náhrady mzdy na strane zamestnávateľa?

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality