45 výsledkov
mzdov ucotv.jpg

Dátum publikácie: 13. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Povinnosti pri ročnej uzávierke vyplývajú zo zákona o účtovníctve, Zákonníka práce, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení a zákona o sociálnom fonde.

chyba.jpg

Dátum publikácie: 29. 11. 2018
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Pri opravách chýb pri výpočte mesačnej mzdy platia určité pravidlá, termíny a postupy v závislosti od druhu chyby.

tt_utekajuci-muz.jpg

Dátum publikácie: 15. 11. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Pri neplnení a porušení povinností voči Sociálnej poisťovni môže Sociálna poisťovňa udeliť právnickým a fyzickým osobám pokutu. Sadzobník pokút schvaľuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

1314palt.jpg

Dátum publikácie: 1. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Novela Zákonníka práce od 1. mája 2018 umožňuje zamestnávateľom vyplatiť zamestnancom 13. a 14. plat. Aké sú podmienky vyplatenia, aby bolo možné tento plat oslobodiť od dane z príjmov a poistného na zdravotné a sociálne poistenie?

novela_ZP_1_5_2018.jpg

Dátum publikácie: 4. 4. 2018
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Rozsiahla novela Zákonníka práce nadobudne účinnosť dňa 1. mája 2018. Dotýka sa viacerých oblastí, ako napr.  dočasného výkonu práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa mimo EÚ/EHP, uvedenia základnej zložky mzdy vo zverejnenej ponuke zamestnania, potvrdenia o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru, mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok, 13. a 14. platu a iných. 

minimalna-mzda-01-2018.jpg

Dátum publikácie: 5. 1. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

V súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sumu minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády. Minimálnu mzdu na rok 2018 ustanovuje nariadenie č. 278/2017 Z. z. Za posledné roky ide o najvyšší nárast minimálnej mzdy a tým pádom aj ceny práce.

chyby_mzdov_uctov_oprava.jpg

Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Martina Švaňová

Oprava chýb v mzdovom účtovníctve má viacero súvislostí. Závisí od toho, či sa vykonáva oprava výpočtu mesačnej mzdy alebo oprava nesprávne zrazeného preddavku na daň, či odvedeného poistného na zdravotné a sociálne poistenie. Vtedy platia určité pravidlá, termíny a zákonmi ustanovené postupy – v závislosti od chyby.

povinn mzdov uctov 2017_2018.jpg

Dátum publikácie: 5. 12. 2017
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Blíži sa koniec roka 2017 a na mzdových účtovníkov čaká rad povinností súvisiacich s uzatvorením roka, ale aj s nadchádzajúcim rokom 2018.

zvyse_zivot_minim.jpg

Dátum publikácie: 16. 11. 2017
Autor: Ing. Dagmar Piršelová

Zvýšenie životného minima má dosah na výšku od dane oslobodených motivačných a podnikových štipendií žiakov stredných odborných škôl (od 1. 9. 2017). Od 1. 1. 2018 tiež ovplyvní napr. aj výšku daňového bonusu, nezdaniteľnej časti základu dane, výšku príjmov na účely povinnosti podať daňové priznanie a minimálnu výšku dane a iné. V texte uvádzame aj niekoľko praktických príkladov. 

sezona_375x250.jpg

Dátum publikácie: 24. 10. 2017

Podnikatelia, firmy, blíži sa koniec roka, pripravte sa už teraz a vyhnite sa koncoročnému stresu s dokladmi, faktúrami, optimalizáciou nákladov a naháňaním seba aj svojej účtovníčky.

vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality