277 výsledkov
...
nezdanit_cast_zakl_dane.jpg

Dátum publikácie: 14. 12. 2017
Autor: Ing. Marián Drozd

Uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane si daňovník môže znížiť svoju daňovú povinnosť, t. j. platí nižšiu daň z príjmov. Týmto spôsobom si zníži svoju daňovú povinnosť, to znamená, že platí nižšiu daň z príjmov.

povinn mzdov uctov 2017_2018.jpg

Dátum publikácie: 5. 12. 2017
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Blíži sa koniec roka 2017 a na mzdových účtovníkov čaká rad povinností súvisiacich s uzatvorením roka, ale aj s nadchádzajúcim rokom 2018.

druhy_skon_PP.jpg

Dátum publikácie: 1. 12. 2017
Autor: JUDr. Klára Ďurková

Počas trvania pracovného pomeru často dochádza k situáciám, keď pra­covný pomer prestane vyhovovať nie­ktorému účastníkovi pracovného pomeru a rozmýšľa, ako čo najjednoduchšie a najrýchlejšie tento pracovný pomer skončiť. Vzhľadom na to, že problematika spojená so skončením pracovného pomeru je celkom rozsiahla a v niektorých prípadoch aj náročná, je nevyhnutné, aby účastníci pracovnoprávnych vzťahov vedeli, ako platne skončiť pracovný pomer.

tt_praca-na-dochodku.jpg

Dátum publikácie: 25. 11. 2017
Autor: Eva Gášpárová Ing.

Poberatelia dôchodkov môžu byť v zmysle Zákonníka práce zamestnaní viacerými formami. Na daňové a odvodové účely rozlišujeme poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o najviac 70 % alebo viac ako 70 %, výsluhového dôchodku a vyrovnávacieho príplatku.

zvyse_zivot_minim.jpg

Dátum publikácie: 16. 11. 2017
Autor: Ing. Dagmar Piršelová

Zvýšenie životného minima má dosah na výšku od dane oslobodených motivačných a podnikových štipendií žiakov stredných odborných škôl (od 1. 9. 2017). Od 1. 1. 2018 tiež ovplyvní napr. aj výšku daňového bonusu, nezdaniteľnej časti základu dane, výšku príjmov na účely povinnosti podať daňové priznanie a minimálnu výšku dane a iné. V texte uvádzame aj niekoľko praktických príkladov. 

zmluv_mlcanl_v_prac_zmluve.jpg

Dátum publikácie: 10. 11. 2017
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Dôverné informácie sú informácie, ktoré napriek tomu, že nemajú znaky obchodného tajomstva, sú utajené. Podnikateľ môže zamestnancom vyjadriť pokyn k utajeniu ústne, v podnikovej smernici, vykonaním opatrení, ktoré zabránia šíreniu informácií a pod. V závere článku nájdete vzor, ako písomne uplatniť požiadavku utajenia.

postup zamestnav_SP_ZP.jpg

Dátum publikácie: 3. 11. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Na čo nemôže zamestnávateľ zabudnúť pri zamestnávaní fyzických osôb v súvislosti so zdravotným a sociálnym poistením? Čítajte ďalej...

sezona_375x250.jpg

Dátum publikácie: 24. 10. 2017

Podnikatelia, firmy, blíži sa koniec roka, pripravte sa už teraz a vyhnite sa koncoročnému stresu s dokladmi, faktúrami, optimalizáciou nákladov a naháňaním seba aj svojej účtovníčky.

trvanie_PP.jpg

Dátum publikácie: 20. 10. 2017

Pracovný pomer na dobu určitú – ako ho možno platne dojednať, aké sú rozdiely medzi pracovným pomerom na dobu určitú a ne­určitú, dojednanie skúšobnej doby či skončenie pracovného pomeru na dobu určitú.

monitor_priest_prist_verejn.jpg

Dátum publikácie: 13. 10. 2017
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Článok upravuje povinnosti prevádzkovateľov pri monitorovaní priestorov prístupných verejnosti. Ide o priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality