Domů Mzdová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog Objednávka
2014-07-11_SevcikovaK_Zmeny v dohodách.jpg,2014-07-11_SevcikovaK_Zmeny v dohodách.jpg

Dátum publikácie: 23.7.2014
Autor: RNDr. Jana Motyčková

Pozrite si videosekvenciu s RNDr. Janou Motyčkovou spracovanú z videoškolenia Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. 7. 2014, zameranú na obmedzenie dĺžky trvania dohôd uzatvorených po 1. 7. 2014 na 12 mesiacov a obmedzenie trvania dohôd uzatvorených pred 1. 7. 2014.

žena balí kanceláriu

Dátum publikácie: 16.7.2014
Autor: JUDr. Milena Barinková

Nadbytočnosť zamestnanca a zákaz utvorenia zrušeného miesta z pohľadu právnej teórie a súdnej praxe. Aby neurobil zamestnávateľ zbytočné chyby pri realizácii výpovede z dôvodu nadbytočnosti a pri časovo obmedzenom zákaze utvorenia zrušeného pracovného miesta, je potrebné vykonať viaceré kroky v určitej postupnosti. 

 

špendlíky v kalendári

Dátum publikácie: 10.7.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

V priebehu kalendárneho roka sa poistné na zdravotné poistenie platí formou preddavkov. Cieľom ročného zúčtovania poistného je vypočítať poistné zo skutočných príjmov poistenca za celý rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva.

tt_neformalna-porada.jpg

Dátum publikácie: 2.7.2014
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Vnútorný mzdový predpis upravuje spôsob odmeňovania zamestnancov spoločnosti, ktorá predpis vydala. 

šokovaná zamestnankyňa

Dátum publikácie: 23.6.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Od 1. júla 2014, na základe novely zákona o sociálnom poistení, už nebude postavenie SZČO závislé od registrácie na daňovom úrade.

iStock_000016466843XXLarge.jpg

Dátum publikácie: 18.6.2014
Autor: Ing. Dušan Adamček

Zákon č. 154/2013 Z. z. upravil niektoré podmienky poskytovania rekondičných pobytov zamestnancom, ktorí nepretržite pracujú v škodlivom pracovnom prostredí. Ide o tých zamestnancov, ktorí vykonávajú tzv. rizikové práce zaradené regionálnym úradom verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie prác podľa zákona o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia. Tieto podmienky sú predpokladom pre účasť zamestnancov na prvom, resp. na ďalšom (opakovanom) rekondičnom pobyte.

utrápený zamestnanec

Dátum publikácie: 11.6.2014
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Cieľom tohto príspevku je zodpovedať otázky, ktoré súvisia s aplikáciou ustanovení zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v praxi, a to s dôrazom na zmeny účinné od 1. 11. 2013 a 1. 1. 2014.

manažér si vyberá zamestnanca

Dátum publikácie: 5.6.2014
Autor: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

V prípade, ak zamestnanec (poistenec) vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinnosti platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa určuje výškou jeho vymeriavacieho základu, pričom sa postupuje od vymeriavacieho základu najvyššieho k vymeriavaciemu základu najnižšiemu.

tt_zapis-poznamky-do-notesu.jpg

Dátum publikácie: 28.5.2014
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Od 1. 1. 2014 podľa novelizovaného zákona o sociálnom poistení platí, že dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti vzniká odo dňa prihlásenia sa na dobrovoľné poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky, a zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky.

tt_chlap-s-hlavou-v-kopirke.jpg

Dátum publikácie: 21.5.2014
Autor: JUDr. Marcela Macová

Najdiskutovanejšou záležitosťou pri spracúvaní osobných údajov v personálnej a mzdovej agende je nepochybne kopírovanie úradných dokladov.

/res/mc-top-dot.png

Aktuality