...
tt_hnev.jpg

Dátum publikácie: 17. 1. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Ak si zamestnávateľ neplní povinnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni vo veci platenia poistného, vzniká mu dlžné poistné. Aké pokuty mu v tom prípade hrozia?

15 januar.jpg

Dátum publikácie: 14. 1. 2019
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR

Vzhľadom na to, že povinnosť oznamovania kategórie prác sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva na svojej stránke upozorňujú, že uvedenú povinnosť budú považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. 6. 2019.

tt_mzdove-veliciny.jpg

Dátum publikácie: 11. 1. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Minimálna mzda, daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, preddavky na daň a ostatné dôležité mzdové veličiny pre rok 2019.

cest nahrad.jpg

Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

V súlade so Zákonníkom práce môže zamestnávateľ zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom.

priem zarobok.jpg

Dátum publikácie: 28. 12. 2018
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Priemerný zárobok sa počíta z údajov z predchádzajúceho štvrťroku a jeho výška sa použije v aktuálnom štvrťroku.

zlta znacka.jpg

Dátum publikácie: 19. 12. 2018
Autor: Ing. Viliam Višňovský

Minimálna mzda sa zvýši v roku 2019 oproti súčasnej mzde o 40 eur mesačne, čo predstavuje približne 8,3 % nárast.

mzdov ucotv.jpg

Dátum publikácie: 13. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Povinnosti pri ročnej uzávierke vyplývajú zo zákona o účtovníctve, Zákonníka práce, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení a zákona o sociálnom fonde.

rekreac poukaz maly.jpg

Dátum publikácie: 7. 12. 2018
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Hlavným cieľom zákona o podpore cestovného ruchu je podpora domáceho cestovného ruchu aj prostredníctvom zavedenia rekreačných poukazov. 

chyba.jpg

Dátum publikácie: 29. 11. 2018
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Pri opravách chýb pri výpočte mesačnej mzdy platia určité pravidlá, termíny a postupy v závislosti od druhu chyby.

tt_navigacia.jpg

Dátum publikácie: 23. 11. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Aj pri používaní GPS lokalizátorov v služobných automobiloch na monitorovanie zamestnancov je nutné dodržiavať zásady z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov a Zákonníka práce.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality