...
Image32650.jpg

Dátum publikácie: 23.3.2017
Autor: Ing. Martina Oravcová

Obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj po skončení roka 2016 majú daňové subjekty – fyzické aj právnické osoby – možnosť prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zaplatenej dane zo svojich príjmov neziskovým organizáciám.

TT_monitoring.jpg

Dátum publikácie: 22.3.2017

Pre úspech a konkurencieschopnosť je nevyhnutné omnoho rýchlejšie a efektívnejšie získavať informácie – či už o obchodných partneroch, o súčasných aj perspektívnych klientoch, ale aj o konkurencii.

Image32496.jpg

Dátum publikácie: 13.3.2017
Autor: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1. 1. 2017 nastali v platení poistného aj v súvislosti s tým, že zákonné nastavenie výpočtu sumy poistného („odvodov na zdravotné poistenie“) závisí od rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ktorá sa každoročne mení.

Image20592.jpg

Dátum publikácie: 3.3.2017
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Uvedené skutočnosti musia byť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámené do 31. 3. 2017.

Image3680.jpg

Dátum publikácie: 22.2.2017
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Čo je pre človeka z pohľadu daní a odvodov výhodnejšie, či pracovať na pracovný pomer, prostredníctvom dohody alebo si radšej založiť živnosť. V čom sú základné rozdiely a ktorá právna forma je v čom výhodnejšia, si priblížime a konkrétne porovnáme.

Image27199.jpg

Dátum publikácie: 15.2.2017
Autor: Finančná správa SR

Pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (vykonávanej) vo vzťahu k zahraničiu do úvahy musíme vziať aj článok 15 (ale napr. v prípade Českej republiky – článok 14) medzinárodných zmlúv. Podľa čl. 15 ods. 1 ZZDZ takéto príjmy, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania, sa zdania len v tomto štáte (v štáte rezidencie). Pokiaľ je však zamestnanie vykonávané v druhom zmluvnom štáte, odmeny sa zdania v štáte vykonávania činnosti.

Image27669.jpg

Dátum publikácie: 8.2.2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Paušálne výdavky sú výdavky určené percentom z úhrnu zdaniteľných príjmov. Od 1. januára 2017 sa paušálne výdavky zvyšujú zo 40 % na 60 % z úhr­nu príjmov, zároveň sa zvyšuje aj ich maximálna výška z 5 040 € ročne na 20 000 € ročne bez ohľadu na dobu vykonávania činnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to pri nezmenených podmienkach a okruhu fyzických osôb, ktoré paušálne výdavky môžu uplatňovať.

Ruka s dominokockou s napisom dividends

Dátum publikácie: 2.2.2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová

S účinnosťou od 1. januára 2017 platia nové pravidlá a podmienky zdaňovania dividend. Týkajú sa dividend, ktoré budú vyplácané zo ziskov vytvorených za účtovné obdobia, ktoré začnú 1. 1. 2017, ale aj dividend, ktoré budú vyplácané zo ziskov za účtovné obdobia, ktoré začali do konca roka 2003.

Image29834.jpg

Dátum publikácie: 26.1.2017

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať za rok 2016 daňové priznanie, môže do 15. 2. 2017 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie do 31. 3. 2017.

Pracovníčka pred šanonmi s notebook

Dátum publikácie: 18.1.2017
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Treba uzavrieť starý rok 2016 a pripraviť sa na rok 2017, ktorý priniesol nové legislatívne zmeny. Ukážeme si, aké sú povinnosti zamestnávateľa a aký dosah majú pre neho legislatívne zmeny od 1. januára 2017.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality