...
šanony

Dátum publikácie: 2.2.2016
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Najčastejšie využívaná forma daňovej úľavy sú nezdaniteľné časti základu dane v roku 2016. Aj na rok 2016 nám ostávajú v platnosti všetky štyri typy nezdaniteľných častí, a to na daňovníka, na manželku (manžela), na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie – II. pilier, na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier.

kalkulačka, okuliare, pero, dokument

Dátum publikácie: 27.1.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať za rok 2015 daňové priznanie, môže do 15. 2. 2016 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie do 31. 3. 2016.

žena, zamestnanci,

Dátum publikácie: 19.1.2016
Autor: JUDr. Zlatica Balážová

Pracovný čas je jedným zo základných atribútov pracovnoprávneho vzťahu. Zamestnanca okrem toho, akú prácu bude vykonávať, aká bude finančná odmena za vykonávanú prácu, zaujíma predovšetkým to, koľko času bude dohodnutej práci venovať.

lupa, ruky, dokument

Dátum publikácie: 12.1.2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa mení ustanovenie § 13a ods. 3 a 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení na základe novely zákona č. 429/2015 Z. z.

Image4045.jpg

Dátum publikácie: 5.1.2016
Autor: Ing. Martina Oravcová

Obdobne ako v predchádzajúcich rokoch budú mať daňové subjekty – fyzické aj právnické osoby – možnosť prostredníctvom správcu dane z príjmov poukázať podiel zaplatenej dane neziskovým organizáciám.

Image6225.jpg

Dátum publikácie: 22.12.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Na základe nariadenia vlády č. 292/2015 Z. z. upozorňujeme na zmeny, ktoré je nutné v praxi od 1. 1. 2016 aplikovať.

doktor, lekár, doktorka, lekárka

Dátum publikácie: 18.12.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Na základe návrhu MZ SR bol zákonom č. 148/2015 Z. z. posunutý termín začiatku vydávania preukazu poistenca s elektronickým čipom na 1. 6. 2016.

benefit, ruka s perom

Dátum publikácie: 14.12.2015
Autor: Ing. Dagmar Piršelová

Čo je to „benefit“? Nie je to kompenzácia príjmu zamestnanca alebo služby, na ktorú má zo zákona nárok. Je to niečo „navyše“, čím zamestnávateľ zvyšuje motiváciu zamestnancov k práci, stabilitu a v niektorých prípadoch aj skvalitnenie ich života.

kalendár, hodiny, diár

Dátum publikácie: 7.12.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a k príprave na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie.

žena hľadí do ďalekohľadu

Dátum publikácie: 30.11.2015
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

V súvislosti s blížiacim sa záverom roku 2015 vyplývajú povinností v oblasti zdaňovania príjmov. Komu v zmysle zákona o dani z príjmov nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov? Ktoré často sa vys­kytujúce príjmy, sa v daňovom priznaní neuvádzajú, resp. nemusia uviesť? Odpovede nájdete v nasledujúcom príspevku.

...