Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
traja manazeri nad zmluvou

Dátum publikácie: 17.9.2014
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Podľa § 128 ods. 10 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení poistné na poistenie v nezamestnanosti platí zamestnanec a zamestnávateľ, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

notebook s knihami

Dátum publikácie: 4.9.2014
Autor: prom. mat. Ľubica Navrátilová

Dobrovoľné nemocenské poistenie prešlo od jeho prvého vymedzenia v zákone o sociálnom poistení radikálnymi zmenami, ktoré oproti pôvodnému stavu zo začiatku roka 2004 výrazne obmedzili osobný rozsah dobrovoľného nemocenského poistenia.

zamestnanci obedujú

Dátum publikácie: 27.8.2014
Autor: Ing. Ľuboslava Minková

Právny nárok na zabezpečenie stravovania majú len zamestnanci zamestnávateľov, ktorí vykonávajú práce v pracovnom pomere k zamestnávateľovi na základe pracovnej zmluvy. Na zabezpečenie stravovania nemá nárok dohodár, aj keď sa podľa § 11 Zákonníka práce považuje za zamestnanca.

muž skáče cez prekážky

Dátum publikácie: 20.8.2014
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času.

žena pri kopírke

Dátum publikácie: 12.8.2014
Autor: JUDr. Marcela Macová

Komentár k ustanoveniu § 15 zákona o ochrane osobných údajov.

2014-07-11_SevcikovaK_Cestovné náhrady.jpg,2014-07-11_SevcikovaK_Cestovné náhrady.jpg

Dátum publikácie: 6.8.2014
Autor: Júlia Pšenková

Vo videosekvencii od Júlie Pšenkovej z videoškolenia Cestovné náhrady zistíte, ako je to so stravným pri tuzemskej pracovnej ceste.

2014-07-11_SevcikovaK_Zmeny v dohodách.jpg,2014-07-11_SevcikovaK_Zmeny v dohodách.jpg

Dátum publikácie: 23.7.2014
Autor: RNDr. Jana Motyčková

Pozrite si videosekvenciu s RNDr. Janou Motyčkovou spracovanú z videoškolenia Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. 7. 2014, zameranú na obmedzenie dĺžky trvania dohôd uzatvorených po 1. 7. 2014 na 12 mesiacov a obmedzenie trvania dohôd uzatvorených pred 1. 7. 2014.

žena balí kanceláriu

Dátum publikácie: 16.7.2014
Autor: JUDr. Milena Barinková

Nadbytočnosť zamestnanca a zákaz utvorenia zrušeného miesta z pohľadu právnej teórie a súdnej praxe. Aby neurobil zamestnávateľ zbytočné chyby pri realizácii výpovede z dôvodu nadbytočnosti a pri časovo obmedzenom zákaze utvorenia zrušeného pracovného miesta, je potrebné vykonať viaceré kroky v určitej postupnosti. 

 

špendlíky v kalendári

Dátum publikácie: 10.7.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

V priebehu kalendárneho roka sa poistné na zdravotné poistenie platí formou preddavkov. Cieľom ročného zúčtovania poistného je vypočítať poistné zo skutočných príjmov poistenca za celý rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva.

tt_neformalna-porada.jpg

Dátum publikácie: 2.7.2014
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Vnútorný mzdový predpis upravuje spôsob odmeňovania zamestnancov spoločnosti, ktorá predpis vydala. 

/res/mc-top-dot.png

Aktuality