Domů Mzdová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog Objednávka
tt_panacik-zdravotnik.jpg

Dátum publikácie: 23.4.2014
Autor: Ing. Dušan Adamček

Aj pri flexibilných formách zamestnávania majú zamestnanci právo na zaistenie BOZP. Zamestnávatelia sú povinní svojim zamestnancom vytvárať bezpečné a zdravie neohrozujúce pracovné podmienky a zodpovedajú za vzniknutú škodu pri plnení pracovných úloh. Splnenie požiadaviek na zaistenie BOZP vynucujú inšpektoráty práce aj prostredníctvom pokút.

tt_15-teho-v-mesiaci-kalendar.jpg

Dátum publikácie: 16.4.2014
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Mzdové podmienky je zamestnávateľ povinný dohodnúť so zamestnancom v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. Mzda, ktorú vypláca zamestnávateľ zamestnancovi, nesmie byť nižšia ako minimálna mzda.

tt_chlapik-bezi-v-hodinkach.jpg

Dátum publikácie: 9.4.2014
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman

Odborný príspevok informuje o možnostiach a podmienkach ustanovenia nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času zamestnávateľom.

tt_cervene-prasiatko-pri-kalkulacke-s-perom.jpg

Dátum publikácie: 3.4.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Za správny výpočet zrážok zo mzdy je zodpovedný zamestnávateľ, ktorý pri výpočte a realizácii zrážok zo mzdy musí postupovať v zmysle právnych predpisov.

tt_zena-pri-stole-s-papiermi-a-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 26.3.2014
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Tak ako každý rok sa k 1. 1. 2014 mení minimálny a maximálny denný vymeriavací základ na účely výpočtu sumy nemocenskej dávky, lebo sa odvodzuje od minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na nemocenské poistenie, ktorý je určený na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

tt_dve-zeny-za-stolom-s-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 20.3.2014
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman

Článok sa zameriava na pracovnoprávne aspekty preradenia zamestnanca v taxatívne uvedených prípadoch. Preradenie zamestnanca predstavuje zmenu v druhu vykonávanej práce, ktorá je vyvolaná určitými okolnosťami, na ktoré musí zamestnávateľ reagovať.

tt_zena-ukazuje-tlacivo.jpg

Dátum publikácie: 12.3.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Plnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím preukazuje zamestnávateľ do 31. marca nasledujúceho roka.

tt_zena-ma-otazky.jpg

Dátum publikácie: 6.3.2014
Autor: JUDr. Igor Hvojník

Novela zákona o DDS prináša veľa zmien, pričom väčšina z nich nadobudla účinnosť od 1. januára 2014. Prinášame vám prehľad hlavných zmien, ktoré táto novela priniesla.

2014-02-12 - Sevcikova_Rozvrhovanie-pracovneho-casu.jpg

Dátum publikácie: 4.3.2014
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman

Videosekvencia spracovaná z videoškolenia Rozvrhovanie pracovného času (rovnomerné a nerovnomerné rozvrhovanie a súvisiace ustanovenia Zákonníka práce) od lektora JUDr.et Mgr. Jozefa Tomana, informuje o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času podľa § 87 Zákonníka práce. 

2014-02-12 - Sevcikova_aktualny-stav-v-mzdovej-uctarni-od-1-1-2014.jpg

Dátum publikácie: 19.2.2014
Autor: Júlia Pšenková

Videosekvencia spracovaná z videoškolenia Aktuálny stav v mzdovej učtárni od 1. 1. 2014 od lektorky Júlie Pšenkovej zameraná na sociálne poistenie štatutárov.

/res/mc-top-dot.png

Aktuality