Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
práca na dôchodku

Dátum publikácie: 17.12.2014
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Ak bol poberateľ starobného dôchodku dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa určí podľa zákona o sociálnom poistení.

muž na lúke s tabletom

Dátum publikácie: 11.12.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Podmienky nároku na dovolenku, krátenia dovolenky, čerpania dovolenky a poskytovania náhrad za dovolenku sú ustanovené v Zákonníku práce.

mince

Dátum publikácie: 3.12.2014
Autor: Ing. Miroslav Mačuha

Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon o minimálnej mzde. V zmysle tohto zákona sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom ustanoví na nasledujúci kalendárny rok vláda Slovenskej republiky, a to nariadením vlády.

2014-09-21-Skolenie_I_(5).jpg

Dátum publikácie: 26.11.2014
Autor: Júlia Pšenková

Vo videolekcii z videoškolenia Štatutári a členovia štatutárnych orgánov v odvodovom systéme rozoberá lektorka Júlia Pšenková zdravotné poistenie štatutárov.

žena pracuje za stolom

Dátum publikácie: 20.11.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, tzv. zápočtový list. Túto povinnosť musí zamestnávateľ splniť bez toho, aby ho zamestnanec o vydanie potvrdenia požiadal, na rozdiel od vydania pracovného posudku v zmysle § 75 ods. 1 Zákonníka práce, ktorý je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi do 15 dní od jeho požiadania.

2014-09-21-Skolenie_II_(3).jpg

Dátum publikácie: 12.11.2014
Autor: Júlia Pšenková

Pozrite si videolekciu s Júliou Pšenkovou spracovanú z videoškolenia Štatutári a členovia štatutárnych orgánov v daňovom systéme a systéme cestovných náhrad, zameranú na zdaňovanie príjmov z odmeny štatutára na Slovensku.

postavičky na eurobankovkách

Dátum publikácie: 5.11.2014
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Odborný článok rozoberá problematiku súvislosti platnej sumy životného minima a údajov používaných na výpočet dane z príjmov fyzickej osoby, a to za rok 2015.

čísla v hlave

Dátum publikácie: 30.10.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Vplyv všeobecného vymeriavacieho základu na veličiny v oblasti sociálneho poistenia a vplyv priemernej mesačnej mzdy na veličiny v oblasti zdravotného poistenia.

eurá so stužkou

Dátum publikácie: 23.10.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Podiel na zisku je peňažný podiel z čistého zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplácaný osobám, ktoré majú účasť na základom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. Právo na podiel na zisku vzniká rozhodnutím vlastníkov obchodnej spoločnosti alebo družstva o rozdelení dosiahnutého zisku. Na účely zdaňovania a platenia poistného sa vyplatené podiely na zisku a ostatné podiely podľa Obchodného zákonníka označujú ako „dividendy“.

manažér premýšľa

Dátum publikácie: 16.10.2014
Autor: Ing. Martina Oravcová

V súvislosti so skončením pracovného pomeru vznikajú zamestnancom v prípadoch upravených Zákonníkom práce nároky na odstupné a odchodné. Pre niektoré skupiny zamestnancov tieto nároky upravujú osobitné predpisy. 

/res/mc-top-dot.png

Aktuality