...
tt_bomba.jpg

Dátum publikácie: 13. 9. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa možno zabezpečiť v zmysle Zákonníka práce viacerými spôsobmi: dohodou o zrážkach zo mzdy, ručním alebo zriadením záložného práva.

tt_tehotna-zena.jpg

Dátum publikácie: 7. 9. 2018
Autor: JUDr. Klára Ďurková

Problematikou tehotných žien sa zaoberá Zákonník práce, určuje pracovné podmienky aj zvýšenú ochranu pracovnoprávnych vzťahov v čase tehotenstva, materstva a rodičovstva.

tt_jedlo-na-tacke.jpg

Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: Stanislava Žáková

Zákonník práce okrem úpravy spôsobov zabezpečovania stravovania ustanovuje aj požiadavky na poskytovanú stravu.

tt_muz-na-plazi.jpg

Dátum publikácie: 23. 8. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby sa posudzuje každoročne k 1. júlu kalendárneho roka.

oko.jpg

Dátum publikácie: 16. 8. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Podľa nariadenia GDPR biometrickými údajmi sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania.

tt_kammenne-vahy.jpg

Dátum publikácie: 9. 8. 2018
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Charakteristika zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby; nezdaniteľné časti základu dane, daň a odvody z ich príjmov.

tt_ludia-okolo-globusu.jpg

Dátum publikácie: 3. 8. 2018
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.

Krátky prehľad, aké sú podmienky zamestnávania rodinného príslušníka u živnostníka, aby nedošlo k nelegálnemu zamestnávaniu.

velcome.jpg

Dátum publikácie: 26. 7. 2018
Autor: Mgr. Gabriel Kosztolányi

Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín je možné, ak je uchádzač držiteľom modrej karty Európskej únie, má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, má povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt, prípadne dlhodobý pobyt...

dan bonus.jpg

Dátum publikácie: 19. 7. 2018
Autor: Ing. Dagmar Piršelová

V zmysle zákona o dani z príjmov je možné od 1. januára 2018 uplatniť si dva druhy daňového bonusu. Jedným z nich je daňový bonus na vyživované dieťa. Po splnení istých podmienok je možné uplatniť si bonus aj na dieťa študujúce v zahraničí.

tt_zito.jpg

Dátum publikácie: 12. 7. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávatelia môžu zamestnávať fyzické osoby na sezónne práce výlučne v pracovnoprávnom vzťahu v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, a to v pracovnom pomere na určitú dobu, prípadne v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality