...
Pracovníčka pred šanonmi s notebook

Dátum publikácie: 18.1.2017
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Treba uzavrieť starý rok 2016 a pripraviť sa na rok 2017, ktorý priniesol nové legislatívne zmeny. Ukážeme si, aké sú povinnosti zamestnávateľa a aký dosah majú pre neho legislatívne zmeny od 1. januára 2017.

ruka s mincami

Dátum publikácie: 11.1.2017
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Výška mesačnej minimálnej mzdy sa na rok 2017 zvyšuje na sumu 435 €/minimálna hodinová mzda na 2,500 €. Mesačná výška daňového bonusu na jedno dieťa je od 1. 1. 2017 vo výške 21,41 €. Pri výpočte maximálnej náhrady príjmu alebo maximálnej nemocenskej dávky je od 1. 1. 2017 zamestnancovi zohľadnený vymeriavací základ do výšky 1 766 €.

Image25575.jpg

Dátum publikácie: 5.1.2017
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Ako každý rok, ani rok 2017 nie je výnimkou a prinesie nám zmenu výšky odvodov. Niektoré odvodové veličiny porastú, niektoré ostanú nezmenené a, žiaľ, ani jedna neklesne. Ukážme si teda prehľad, čo presne sa u koho bude meniť.

Image19623.jpg

Dátum publikácie: 27.12.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Priemerná mesačná mzda za rok 2015 ovplyvní v oblasti zdravotného poistenia v roku 2017 minimálny mesačný vymeriavací základ SZČO a samoplatiteľa, maximálny mesačný vymeriavací základ zamestnanca, zamestnávateľa, SZČO a samoplatiteľa, maximálny ročný vymeriavací základ.

Šanóny v rukách muža - 2016 a 2017

Dátum publikácie: 19.12.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a k príprave na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie.

Šípky šípky, smerovky, odchodné, odstupné, daň z príjmov, zdravotné poistenie, sociálne poistenie

Dátum publikácie: 13.12.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Príjem z vyplateného odstupného a odchodného je z pohľadu zamestnanca príjmom zo závislej činnosti a zamestnávateľ je povinný vybrať preddavok na daň z príjmu.

Skupina ľudí pozerá do notebooku

Dátum publikácie: 1.12.2016
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Práca na kratší pracovný čas patrí medzi flexibilné formy zamestnávania. Sem patrí aj delené pracovné miesto. Aké výhody má táto forma pre zamestnanca a zamestnávateľa?

Mladý muž a veľa papierov

Dátum publikácie: 25.11.2016
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Komplexné vysvetlenie povinnosti zamestnávateľa vydať zamestnancovi Pracovný posudok (aj so VZOROM) a Potvrdenie o zamestnaní, ich náležitosti, rozdiel medzi nimi. Príspevok poukazuje aj na rozhodovaciu prax súdov v súvislosti s pracovným posudkom.

Ľudia držia tabuľu - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Dátum publikácie: 16.11.2016
Autor: Mgr. Margita Jansová

Ľuďom, ktorí stratili zamestnanie a stali sa uchádzačmi o zamestnanie evidovanými na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a rozhodli sa pre podnikanie, štát môže poskytnúť príspevok na začiatok podnikania.

Žena za stolom vypisuje papiere

Dátum publikácie: 10.11.2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Dočítate sa o pracovnoprávnej ochrane zamestnancov – dohodárov, ktorá je zakotvená v Zákonníku práce, a tiež o právnej úprave podmienok vzniku, trvania a spôsobu skončenia dohôd.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality