...
Skupina ľudí pozerá do notebooku

Dátum publikácie: 1.12.2016
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Práca na kratší pracovný čas patrí medzi flexibilné formy zamestnávania. Sem patrí aj delené pracovné miesto. Aké výhody má táto forma pre zamestnanca a zamestnávateľa?

Mladý muž a veľa papierov

Dátum publikácie: 25.11.2016
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Komplexné vysvetlenie povinnosti zamestnávateľa vydať zamestnancovi Pracovný posudok (aj so VZOROM) a Potvrdenie o zamestnaní, ich náležitosti, rozdiel medzi nimi. Príspevok poukazuje aj na rozhodovaciu prax súdov v súvislosti s pracovným posudkom.

Ľudia držia tabuľu - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Dátum publikácie: 16.11.2016
Autor: Mgr. Margita Jansová

Ľuďom, ktorí stratili zamestnanie a stali sa uchádzačmi o zamestnanie evidovanými na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a rozhodli sa pre podnikanie, štát môže poskytnúť príspevok na začiatok podnikania.

Žena za stolom vypisuje papiere

Dátum publikácie: 10.11.2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Dočítate sa o pracovnoprávnej ochrane zamestnancov – dohodárov, ktorá je zakotvená v Zákonníku práce, a tiež o právnej úprave podmienok vzniku, trvania a spôsobu skončenia dohôd.

váhy, kladivko, kniha

Dátum publikácie: 2.11.2016
Autor: JUDr. Ivana Podobníková

Článok poukazuje na osobitosti procesnej úpravy v konaní o individuálnom pracovnoprávnom spore, v ktorom používa zamestnanec zvýšenú ochranu, oproti všeobecným ustanoveniam Civilného sporového poriadku, podľa ktorého súdy postupujú a rozhodujú (s určitými výnimkami) i v konaniach začatých pred účinnosťou tohto zákona.

auto, kalkulačka, mince, pero

Dátum publikácie: 25.10.2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Pre podnikateľa je dôležité nielen správne rozhodnutie, či vynaložený výdavok je daňovým výdavkom, ale aj správne zaúčtovanie tohto výdavku v hlavnej účtovnej knihe sústavy jednoduchého účtovníctva, v peňažnom denníku.

notebook s rukami, obálky, mail

Dátum publikácie: 19.10.2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Dňom 1. augusta 2016 sa začal proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb. Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente majú nahradiť klasické poštové podania a listinné vedenie sporov a konaní.

dôchodcovia nad papiermi s kalkulačkou

Dátum publikácie: 12.10.2016
Autor: JUDr. Igor Hvojník

Ako možno požiadať o starobný dôchodok z 2. piliera a aký je postup po podaní žiadosti o dôchodok?

žena ukazuje tlačivo

Dátum publikácie: 5.10.2016
Autor: Júlia Pšenková

Prihlášky a odhlášky pracovných pomerov a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru.

sociálny fond

Dátum publikácie: 29.9.2016
Autor: Ing. Miroslav Mačuha

Sociálny fond sa tvorí a používa predovšetkým na podporu vlastnej podnikovej politiky sociálnej starostlivosti o zamestnancov; za zákonom ustanovených podmienok je možné prostriedky sociálneho fondu použiť aj v prospech bývalých zamestnancov a rodinných príslušníkov zamestnancov.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality