...
Image3680.jpg

Dátum publikácie: 22.2.2017
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Čo je pre človeka z pohľadu daní a odvodov výhodnejšie, či pracovať na pracovný pomer, prostredníctvom dohody alebo si radšej založiť živnosť. V čom sú základné rozdiely a ktorá právna forma je v čom výhodnejšia, si priblížime a konkrétne porovnáme.

Image27199.jpg

Dátum publikácie: 15.2.2017
Autor: Finančná správa SR

Pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (vykonávanej) vo vzťahu k zahraničiu do úvahy musíme vziať aj článok 15 (ale napr. v prípade Českej republiky – článok 14) medzinárodných zmlúv. Podľa čl. 15 ods. 1 ZZDZ takéto príjmy, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania, sa zdania len v tomto štáte (v štáte rezidencie). Pokiaľ je však zamestnanie vykonávané v druhom zmluvnom štáte, odmeny sa zdania v štáte vykonávania činnosti.

Image27669.jpg

Dátum publikácie: 8.2.2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Paušálne výdavky sú výdavky určené percentom z úhrnu zdaniteľných príjmov. Od 1. januára 2017 sa paušálne výdavky zvyšujú zo 40 % na 60 % z úhr­nu príjmov, zároveň sa zvyšuje aj ich maximálna výška z 5 040 € ročne na 20 000 € ročne bez ohľadu na dobu vykonávania činnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to pri nezmenených podmienkach a okruhu fyzických osôb, ktoré paušálne výdavky môžu uplatňovať.

Ruka s dominokockou s napisom dividends

Dátum publikácie: 2.2.2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová

S účinnosťou od 1. januára 2017 platia nové pravidlá a podmienky zdaňovania dividend. Týkajú sa dividend, ktoré budú vyplácané zo ziskov vytvorených za účtovné obdobia, ktoré začnú 1. 1. 2017, ale aj dividend, ktoré budú vyplácané zo ziskov za účtovné obdobia, ktoré začali do konca roka 2003.

Image29834.jpg

Dátum publikácie: 26.1.2017

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať za rok 2016 daňové priznanie, môže do 15. 2. 2017 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie do 31. 3. 2017.

Pracovníčka pred šanonmi s notebook

Dátum publikácie: 18.1.2017
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Treba uzavrieť starý rok 2016 a pripraviť sa na rok 2017, ktorý priniesol nové legislatívne zmeny. Ukážeme si, aké sú povinnosti zamestnávateľa a aký dosah majú pre neho legislatívne zmeny od 1. januára 2017.

ruka s mincami

Dátum publikácie: 11.1.2017
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Výška mesačnej minimálnej mzdy sa na rok 2017 zvyšuje na sumu 435 €/minimálna hodinová mzda na 2,500 €. Mesačná výška daňového bonusu na jedno dieťa je od 1. 1. 2017 vo výške 21,41 €. Pri výpočte maximálnej náhrady príjmu alebo maximálnej nemocenskej dávky je od 1. 1. 2017 zamestnancovi zohľadnený vymeriavací základ do výšky 1 766 €.

Image25575.jpg

Dátum publikácie: 5.1.2017
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Ako každý rok, ani rok 2017 nie je výnimkou a prinesie nám zmenu výšky odvodov. Niektoré odvodové veličiny porastú, niektoré ostanú nezmenené a, žiaľ, ani jedna neklesne. Ukážme si teda prehľad, čo presne sa u koho bude meniť.

Image19623.jpg

Dátum publikácie: 27.12.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Priemerná mesačná mzda za rok 2015 ovplyvní v oblasti zdravotného poistenia v roku 2017 minimálny mesačný vymeriavací základ SZČO a samoplatiteľa, maximálny mesačný vymeriavací základ zamestnanca, zamestnávateľa, SZČO a samoplatiteľa, maximálny ročný vymeriavací základ.

Šanóny v rukách muža - 2016 a 2017

Dátum publikácie: 19.12.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a k príprave na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality