Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
študent

Dátum publikácie: 26.2.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Cieľom prijatej novely zákona o sociálnom poistení je aj zlepšenie finančného postavenia žiakov a študentov v prípade, ak pracujú na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Prečítajte si, aké sú základné podmienky pre určenie výnimky z platenia poistného a akým spôsobom si ju študenti a žiaci môžu uplatniť. 

monitor - hlava

Dátum publikácie: 18.2.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Nielen mzdovým účtovníkom dávame do pozornosti prehľad veličín používaných v mzdovom účtovníctve. V roku 2015 sa budú používať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok 2013. Taktiež sa budú používať veličiny, ktoré sú právnymi predpismi pevne stanovené a veličiny, ktoré sú novoustanovené.

študentka

Dátum publikácie: 11.2.2015
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Cieľom novelizácie zákona o službách zamestnanosti je podpora zamestnávania mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Novelou tohto zákona dochádza k rozšíreniu aktívnych opatrení na trhu práce zameraných na riešenie zamestnanosti mladých ľudí.

tt_chlap-pred-otaznikom.jpg

Dátum publikácie: 5.2.2015
Autor: Ing. Martina Oravcová

Chcete si preveriť svoje vedomosti o vybraných zmenách v zdaňovaní príjmov, ktoré priniesla novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2015? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

smiešny chlapík za PC

Dátum publikácie: 29.1.2015
Autor: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Od januára sa zmenilo rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na účely nemocenských dávok v prípade zamestnanca z dôvodu, že súčasná platná právna úprava umožňovala „zneužívanie“ systému nemocenského poistenia zo strany niektorých zamestnávateľských subjektov.

žena sa díva cez ďalekohľad

Dátum publikácie: 21.1.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Nový kalendárny rok so sebou tradične prináša zmeny týkajúce sa daňových a odvodových povinností. Väčšinou sa zmeny týkajú najmä živnostníkov a firiem, v tomto roku však čaká veľká zmena aj zamestnancov. Novelou zákona o zdravotnom poistení sa zaviedla odpočítateľná položka v zdravotných odvodoch pre nízkopríjmových zamestnancov.

zamyslená zamestnankyňa

Dátum publikácie: 14.1.2015
Autor: Bibiána Špániková

Príspevok upozorňuje zamestnancov na ich povinnosť najneskôr do 31. januára 2015 podpísať Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa zákona o dani z príjmov na zdaňovacie obdobie roka 2015.

školáčik s knihami

Dátum publikácie: 7.1.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

V oblasti mzdového účtovníctva sa od januára 2015 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu, priemernej mesačnej mzdy, životného minima, veličiny ustanovené právnymi predpismi i veličiny, ktoré budú závislé od údajov dosiahnutých v roku 2014.

práca na dôchodku

Dátum publikácie: 17.12.2014
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Ak bol poberateľ starobného dôchodku dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa určí podľa zákona o sociálnom poistení.

muž na lúke s tabletom

Dátum publikácie: 11.12.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Podmienky nároku na dovolenku, krátenia dovolenky, čerpania dovolenky a poskytovania náhrad za dovolenku sú ustanovené v Zákonníku práce.

/res/mc-top-dot.png

Aktuality