Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
smiešny chlapík za PC

Dátum publikácie: 29.1.2015
Autor: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Od januára sa zmenilo rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na účely nemocenských dávok v prípade zamestnanca z dôvodu, že súčasná platná právna úprava umožňovala „zneužívanie“ systému nemocenského poistenia zo strany niektorých zamestnávateľských subjektov.

žena sa díva cez ďalekohľad

Dátum publikácie: 21.1.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Nový kalendárny rok so sebou tradične prináša zmeny týkajúce sa daňových a odvodových povinností. Väčšinou sa zmeny týkajú najmä živnostníkov a firiem, v tomto roku však čaká veľká zmena aj zamestnancov. Novelou zákona o zdravotnom poistení sa zaviedla odpočítateľná položka v zdravotných odvodoch pre nízkopríjmových zamestnancov.

zamyslená zamestnankyňa

Dátum publikácie: 14.1.2015
Autor: Bibiána Špániková

Príspevok upozorňuje zamestnancov na ich povinnosť najneskôr do 31. januára 2015 podpísať Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa zákona o dani z príjmov na zdaňovacie obdobie roka 2015.

školáčik s knihami

Dátum publikácie: 7.1.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

V oblasti mzdového účtovníctva sa od januára 2015 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu, priemernej mesačnej mzdy, životného minima, veličiny ustanovené právnymi predpismi i veličiny, ktoré budú závislé od údajov dosiahnutých v roku 2014.

práca na dôchodku

Dátum publikácie: 17.12.2014
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Ak bol poberateľ starobného dôchodku dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa určí podľa zákona o sociálnom poistení.

muž na lúke s tabletom

Dátum publikácie: 11.12.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Podmienky nároku na dovolenku, krátenia dovolenky, čerpania dovolenky a poskytovania náhrad za dovolenku sú ustanovené v Zákonníku práce.

mince

Dátum publikácie: 3.12.2014
Autor: Ing. Miroslav Mačuha

Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon o minimálnej mzde. V zmysle tohto zákona sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom ustanoví na nasledujúci kalendárny rok vláda Slovenskej republiky, a to nariadením vlády.

2014-09-21-Skolenie_I_(5).jpg

Dátum publikácie: 26.11.2014
Autor: Júlia Pšenková

Vo videolekcii z videoškolenia Štatutári a členovia štatutárnych orgánov v odvodovom systéme rozoberá lektorka Júlia Pšenková zdravotné poistenie štatutárov.

žena pracuje za stolom

Dátum publikácie: 20.11.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, tzv. zápočtový list. Túto povinnosť musí zamestnávateľ splniť bez toho, aby ho zamestnanec o vydanie potvrdenia požiadal, na rozdiel od vydania pracovného posudku v zmysle § 75 ods. 1 Zákonníka práce, ktorý je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi do 15 dní od jeho požiadania.

2014-09-21-Skolenie_II_(3).jpg

Dátum publikácie: 12.11.2014
Autor: Júlia Pšenková

Pozrite si videolekciu s Júliou Pšenkovou spracovanú z videoškolenia Štatutári a členovia štatutárnych orgánov v daňovom systéme a systéme cestovných náhrad, zameranú na zdaňovanie príjmov z odmeny štatutára na Slovensku.

/res/mc-top-dot.png

Aktuality