30 výsledkov

typ školenia
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Termín a miesto konania: 10.-11. 10. 2017, Žilina
Cieľom školenia je komplexne pomôcť obciam, mestám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám vyškoliť zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie, ktorí do svojich funkcií len nastupujú alebo pôsobia v nich veľmi krátko, a tak potrebujú pomôcť zorientovať sa v zložitej spleti ustanovení zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dvojdňový seminár pomôže týmto zamestnancom pochopiť základné postupové kroky v procese verejného obstarávania, či už pomocou jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní alebo pomocou využívania nástrojov dostupných na stránke Úradu pre verejné obstarávanie alebo na stránke elektronického trhoviska.

typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 16. 10. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 8. 11.2017, Košice

Seminár s lektorom Jozefom Mihálom je určený pre autorov, umelcov, príjemcov odmien podľa Autorského zákona, manažérov v kultúre, umení, médiách, majiteľov SW firiem a podobne. Od účastníkov sa nevyžaduje znalosť daňových a účtovných predpisov.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 20. 10. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 23. 10. 2017, Nitra
Termín a miesto konania: 10. 11.2017, Košice

Seminár s lektorom Jozefom Mihálom je určený pre majiteľov firiem, najmä malých s. r. o., pre konateľov, manažérov a ekonómov. Od účastníkov sa nevyžaduje znalosť daňových a účtovných predpisov.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 28. 09. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 29. 9.2017, Trenčín
Termín a miesto konania: 4. 10.2017, Nitra
Termín a miesto konania: 6. 10. 2017, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 30. 10. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 9. 11.2017, Košice

Séria jednodňových seminárov s lektorom Jozefom Mihálom k Zákonníku práce je zameraná najmä na dva aktuálne problémy v praxi slovenských zamestnávateľov – povinnosti pri vysielaní zamestnancov na práce do iných členských štátov EÚ z pohľadu našej, ale i zahraničnej legislatívy.

Druhým problémom sú možnosti zamestnávania cudzincov, najmä občanov tzv. tretích krajín na Slovensku.

Okrem toho sa na seminári budeme venovať definícii pojmu závislá práca (napríklad z pohľadu spoločníkov a konateľov menších s.r.o.) a rozoberieme si možnosti stanovenia pracovného času zamestnanca.

Súčasťou seminára bude i priblíženie očakávaných legislatívnych zmien pre rok 2018.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 18. - 19. - 20. 09. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 20.-21.-22.11.2017, Košice

Po ročnej prestávke vám na jeseň 2017 formou „Mzdárskej školy“ ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť s lektorom Jozefom Mihálom tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky. Upozorňujeme, že „Mzdárska škola“ nie je vhodná pre úplných začiatočníkov, naopak, predpokladá sa aspoň priemerná orientácia v problematike.

Tradične budú na programe mzdárskej školy Jozefa Mihála Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a zákon o dani z príjmov (závislá činnosť).


typ školenia
Lektor: Tomáš Zaťko
Termín a miesto konania: 25. 10. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 25. 10. 2017, Bratislava

Ste manažérom, asistentom, ekonómom, účtovníkom, personalistom alebo zastávate inú pozíciu vo firme? Pozor, na každého, kto sa pohybuje v prostredí internetu (email, webové stránky, chat, sociálne siete a ďalšie), číha množstvo rizík, ktoré môžu mať fatálne následky. Jednou z najväčších hrozieb spoločností je únik významných firemných dát, ktorý vo viac ako 50 % zapríčiníme práve my sami alebo iní neznalí zamestnanci v podniku.

Zabráňte odcudzeniu dôležitých informácií na školení s Tomášom Zaťkom, špecialistom na online bezpečnosť, ktorý vám poskytne praktický návod na to, ako sa chrániť pred neželaným vniknutím hackera do vášho súkromia. Školenie je zrozumiteľné aj pre ľudí bez hlbších technických znalostí.


typ školenia
Lektor: Ing. Peter Gallovič, Peter Minárik
Termín a miesto konania: 23. - 24. 10. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 23. - 24. 10. 2017, Bratislava

Inovujte a získajte nový pohľad na vaše projekty. Pripravili sme pre vás špeciálne školenie zamerané na projektový manažment automotive firiem a výrobných firiem, kde vám poradíme, ako efektívne odpovedať na nové požiadavky, výzvy a trendy. Zároveň vám skúsený lektor Peter Minárik poskytne tipy, ako minimalizovať vaše náklady a čas, ako zlepšiť plnenie cieľov a ako zvýšiť produktivitu a spoluprácu na vašich projektoch.


typ školenia
Lektor: Peter Minárik
Termín a miesto konania: 5. - 6. 10. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 5. - 6. 10. 2017, Žilina

Kvalita predstavuje dôležitý aspekt, ktorý sa významne podieľa na úspešnosti každej firmy. Na praktickom školení s Petrom Minárikom získate manažérske zručnosti, ktoré vám pomôžu efektívne riadiť kvalitu, plánovať, implementovať, vyhodnocovať nové požiadavky na kvalitu a zároveň znížiť náklady. Vyhnite sa najčastejším chybám pri realizácii kvalitárskych projektov, ako je napr. absencia plánu a systematického prístupu, analýza súčasného stavu alebo nedostatočné vyhodnocovanie.


typ školenia
Lektor: Peter Minárik
Termín a miesto konania: 12. - 13. 10. 2017, Košice
Termín a miesto konania: 12. - 13. 10. 2017, Košice

Shared Services Centers predstavuje často neoddeliteľnú súčasť firemných služieb zodpovednú za vykonávanie a riešenie špecifických prevádzkových úloh, ako sú účtovníctvo, ľudské zdroje, mzdy, IT, právne predpisy, nákup, bezpečnosť. Prečo je SSC dôležité a aké benefity poskytuje, vám na špeciálnom školení vysvetlí skúsený lektor Peter Minárik.

Spoznajte a vyskúšajte:

  • štandardné postupy, princípy a vybrané nástroje projektového manažmentu (určené pre Shared Services Centers)
  • komplexnú realizáciu projektu od plánovania – spôsoby realizácie, efektívne riadenie až po úspešné ukončenie projektu

Získajte manuál na realizáciu projektu, dosahujte vyššiu úspešnosť vašich projektov a minimalizujte náklady na ich realizáciu.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 16. 10. 2017, Bratislava

(stále prevádzkarne z pohľadu dane z príjmov a DPH a problematika zrážkovej dane)

Renomovaní odborníci – Tužinský a Ozimý vám objasnia vznik stálej prevádzkarne nielen v kontexte zákona o dani z príjmov a medzinárodných zmlúv, ale i z pohľadu zákona o DPH. Uľahčite si identifikáciu vašich daňových povinností, ktoré so sebou prináša vznik klasickej, službovej, ale i stavebnej stálej prevádzkarne a získajte prehľad dôležitých zmien v DPH pri obchodovaní so zahraničnými osobami. Podrobne rozoberieme princíp prenesenia daňovej povinnosti, povinnú a dobrovoľnú registráciu zahraničnej osoby na Slovensku (§ 5 a § 6 zákona o DPH) a podmienky vrátenia DPH z iného členského štátu.

V praktických príkladoch vám vysvetlíme transakcie so zahraničnými osobami, ako je dodanie softvéru, nájom zariadení, ale i výplata dividend a zrážková daň po 1. 1. 2017. 

 

Akcia: zvýhodnená cena do konca augusta 90 € s DPH

Cena: od septembra 99 € s DPH

vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (30)
E-learningové školenie (0)
/res/mc-top-dot.png

Miesto konania

Zázrivá (Terchová) (0)
Martin (1)
Košice (11)
Nitra (6)
Nízke Tatry (0)
Poprad (2)
Prešov (2)
Sliač (0)
Tatranská Lomnica (0)
Trenčianske Teplice (0)
Trnava (1)
Žilina (11)