Čakajú nás zmeny pri práci z domu

V súčasnej situácii je práca z domu čím ďalej, tým viac rozšírená. V Zákonníku práce je režim práce z domu zatiaľ upravený len okrajovo, od marca by však mala novela priniesť zmeny aj do tejto oblasti.

Dátum publikácie:16. 11. 2020
Autor:SKDP

home off

Súčasná pandemická situácia výrazne prispela k rozšíreniu práce z domácnosti zamestnanca, tzv. home office. Je pravdepodobné, že sa takáto práca stane štandardom v mnohých firmách. Home-office režim je v súčasnosti legislatívne málo upravený, čo spôsobuje viaceré daňové aj odvodové nejasnosti.

Zákonník práce rozlišuje trvalý výkon práce z domácnosti (trvalý home office) a dočasný, príležitostný home office. Trvalá domácka práca a telepráca (§ 52 ods. 1 zákonníka práce) má pravidelný charakter a trvalú povahu, v pracovnej zmluve je miesto výkonu práce domácnosť zamestnanca alebo iné miesto. V roku 2021 bude mať zamestnávateľ viacero povinností, ktoré doteraz nemal. Príležitostná práca z domácnosti (§ 52 ods. 5 a §250b zákonníka práce) sa vykonáva príležitostne, náhodne alebo pri mimoriadnych okolnostiach, napr. súčasná pandémia, náhodná práca z domu pri ochorení dieťaťa, výpadku elektriny, ... atď.

„Cezhraničné“ home-office režimy:

Veľa firiem má zamestnancov bývajúcich v zahraničí, ktorí denne dochádzajú pracovať na Slovensko. Teraz majú nariadenú prácu z domu, čo značne komplikuje situáciu. Prácou z domu v zahraničí veľmi pravdepodobne vznikajú zamestnancom a ich zamestnávateľom nové povinnosti.

Radovan Ihnát – Slovenská komora daňových poradcov: „V prípade daňových nerezidentov by sa ich slovenská mzda mala u nás zdaňovať iba v rozsahu práce fyzicky vykonávanej na Slovensku. Zvyšná časť sa má zdaňovať v krajine daňovej rezidencie, teda tam, kde reálne zamestnanec žije. Zároveň vznikajú otázky, do akého systému sociálneho poistenia by mal zamestnanec prispievať.“

Podľa ustanovení rakúskej legislatívy firma, ktorá ich na Slovensku zamestnáva, im musí viesť aj rakúske mzdové účtovníctvo a odvádzať za nich rakúsku daň zo mzdy.

Pri práci z domu sa rieši aj otázka, kto uhradí výdavky na home-office?

Radovan Ihnát – Slovenská komora daňových poradcov: „Aj keď podľa aktuálnej legislatívy zamestnancovi nevzniká nárok na preplatenie výdavkov spojených s home-office režimom (internet, energie), mnoho firiem sa ich snaží zamestnancom kompenzovať. Tu však vzniká debata o tom, či sa preplatenie výdavkov má zdaňovať alebo nie.“

Ak zamestnanec v rámci výplaty dostáva paušálnu sumu (náhradu za výdavky pri práci z domu), ide o príjem, na ktorý nie je zákonný nárok. Môže sa považovať za príjem, ktorý je predmetom daní a odvodov. Na druhej strane je argument, že odvody a dane sa z tejto sumy platiť nemajú, keďže ide o paušálnu náhradu za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce. Výdavky je však potrebné dostatočne preukázať a zdokumentovať.

Plánované zmeny legislatívy:

Od marca 2021 by mal byť Zákonník práce flexibilnejší a konkrétnejšie upraví aj prácu z domu. Domácka práca alebo telepráca bude vtedy, ak sa pravidelne vykonáva v domácnosti zamestnanca. Vtedy vznikajú firmám nové povinnosti. Za domácku prácu sa nepovažuje príležitostný home office napr. pri mimoriadnych okolnostiach (technické príčiny, mimoriadna potreba starať sa o dieťa, ...).

Pri domáckej práci (telepráci) musí zamestnávateľ zabezpečiť pracovné prostriedky na výkon práce. Ak to nevie splniť, môže sa so zamestnancom dohodnúť, že bude používať vlastné prostriedky. Vtedy mu však bude firma povinná uhradiť zvýšené výdavky spojené s používaním vlastných prostriedkov. Tento príjem teda bude predstavovať príjem oslobodený od dane, výdavky však musia byť opodstatnené (Aký rýchly internet zamestnanec potrebuje pre prácu z domu? Koľko energie naviac spotrebuje?) a nejakým spôsobom (reálne alebo paušálom) zdokumentované.

Dôležitou zmenou má byť aj ochrana súkromného života zamestnanca, ktorý má tzv. právo odpojiť sa. Nemusí pracovať mimo svojho oficiálneho pracovného času, ak nejde o prácu nadčas alebo pracovnú pohotovosť. Na telefóne a emailoch teda nemusí byť večer a ani počas sviatkov alebo dovolenky.

O výslednej podobe zmien v Zákonníku práce týkajúcich sa home office rozhodnú poslanci parlamentu.

 

Slovenská komora daňových poradcov, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.