Dávka garančného poistenia – Kompenzujú sa vždy tri posledné mesiace

V dôsledku platobnej neschopnosti zamestnávateľa si zamestnanec môže po splnení všetkých zákonných podmienok uplatniť v Sociálnej poisťovni nárok na dávku garančného poistenia.

Dátum publikácie:30. 4. 2015
Autor:Sociálna poisťovňa

iStock_000013467048XSmall

Tá mu poskytne kompenzáciu mzdových nárokov za posledné tri neuspokojené mesiace pracovnoprávneho vzťahu pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo pred skončením pracovného pomeru, ak pracovný pomer skončil po vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že ak existujú viac ako tri neuspokojené mesiace, zamestnanci si nemôžu sami určovať, za ktoré tri mesiace si budú náhradu neuspokojených mzdových nárokov uplatňovať. Zamestnávateľ, predbežný správca a správca sú povinní na príslušnom tlačive (Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia) potvrdiť vždy posledné tri neuspokojené mesiace zamestnanca.

Ak zamestnanec žiada o dávku garančného poistenia ku dňu platobnej neschopnosti, musia navyše tieto tri neuspokojené mesiace spadať do obdobia 18 mesiacov predchádzajúcich vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Ak zamestnanec žiada o dávku garančného poistenia po vzniku platobnej neschopnosti ku dňu skončenia pracovného pomeru, musia tieto tri neuspokojené mesiace spadať do obdobia 18 mesiacov predchádzajúcich skončeniu pracovného pomeru. V opačnom prípade nárok na dávku garančného poistenia nevznikne.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Sociálna poisťovňa

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.