Eseročka alebo živnosť? Čo sa vám viac oplatí? | Inzercia

Malí podnikatelia často zvažujú, či sa im oplatí podnikať na živnosť, alebo je lepšia spoločnosť s ručením obmedzeným. Mnohí živnostníci zvyknú mať pocit, že keď ich podnikanie narástlo, má zmysel svoju firmu transformovať na eseročku, v prípade potreby aj jednoosobovú. No nie vždy sa to oplatí. Prečo?

Dátum publikácie:5. 3. 2019

http://gdesk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=1_ZKTy9SK55XZ1JFJsT.CMSr7FRy7KwqdQyJoTjJhaj.s7/fastid=djtzwyggpaoqioffmgmygtiwyemq/stparam=phrjiqdmch/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=

Hlavný rozdiel je pri platení daní, odvodov a ručení. Eseročky vždy platia daň zo zisku vo výške 21 % bez ohľadu na výšku ich príjmov. U živnostníkov je to iné. V ich prípade je základná sadzba stanovená na 19 % zo základu dane. Z tohto pohľadu sa teda môže zdať, že živnosť sa oplatí viac. No nie je to vždy tak, dôležitá je výška zisku. Ak základ dane u živnostníka prekročí 176,8-násobok sumy životného minima, teda 36 256,37 eura v roku 2019, všetko nad túto sumu sa zdaňuje sadzbou 25 %. Čím je teda základ dane vyšší, tým menej sa oplatí podnikať vo forme živnosti. Za základ dane sa pritom považuje hrubý príjem znížený o zaplatené odvody a paušálne či reálne výdavky.

Rôzny prístup k výdavkom

Práve typ účtovania môže v tomto smere zohrávať rozhodujúcu úlohu. Odkedy sa paušálne výdavky opätovne stanovili na úrovni 60 percent, dokáže si veľká časť malých živnostníkov znížiť dane na minimum. Výhodou živnosti v porovnaní s eseročkou je i to, že z príjmu si môžu odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá bola v roku 2018 na úrovni 3 830,02 eura a  daňový bonus na dieťa vo výške 258,72 eura za rok. Ak majú nepracujúceho partnera, môžu si uplatniť odpočítateľnú položku aj na neho.

Túto možnosť jednoosobová eseročka nemá. Podnikateľ, ktorý ju využíva, si nemôže uplatniť ani odpočítateľné položky a daňový bonus. Účtovať musí iba reálne výdavky, nie paušálne a nevyhne sa ani podvojnému účtovníctvu, čo pre väčšinu firiem znamená, že si potrebuje najať účtovníka.

pic_900_600

Na daň sa dá požičať

Ak si  majiteľ eseročky vyplatí zo zdaneného zisku dividendy, tie sú zaťažené 7 % daňou. Na druhej strane však nemusí platiť sociálne odvody, ktorým sa živnostník nevyhne. Kým ten ručí celým svojím majetkom, s.r.o. sa to netýka, čo ich atraktivitu zvyšuje. Paušálna odpoveď, komu sa viac oplatí s.r.o. a komu živnosť, preto neexistuje. Každý malý podnikateľ by si mal na základe svojich reálnych príjmov a výdavkov spočítať, ktorá forma sa mu oplatí viac, aby na tom neprerobil.

Či si už vyberiete živnosť, alebo s.r.o., dane musíte zaplatiť tak či tak. Ak vám na ne chýbajú peniaze, nemusíte zúfať, môžete si na ne požičať. Využiť sa dá napríklad Úver na dane od Poštovej banky. Vďaka nemu môžete uhradiť nielen aktuálnu daňovú povinnosť, ale dane aj spätne refinancovať. Týka sa to aj už zaplatených preddavkov. „Vďaka tomu sa podnikatelia môžu dostať k peniazom rýchlo a jednoducho bez ohľadu na to, či fungujú ako živnostníci alebo uprednostnili eseročku,“ približuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Úver na dane poskytuje banka bez poplatku a do sumy 30 000 eur v zrýchlenom konaní. Úrok je 8 alebo 9 percent p.a. v závislosti od výšky pôžičky.  Viac informácií nájdete na www.postovabanka.sk/uvernadane

Úver na dane v skratke

Kto oň môže požiadať: Fyzická osoba - podnikateľ a spol. s r.o. s ročným obratom do 1 milióna eur s dvoma uzavretými ucelenými účtovnými obdobiami.

Minimálna výška úveru: 500 eur

Úroková sadzba: od 500 eur do 4 999 eur – 9 % p. a., od 5 000 eur – 8 % p. a.

Poplatok za poskytnutie: 0 eur

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner