Mzdové noviny 12/2021

Aj v Mzdových novinách je znateľné, že koniec roka je sprevádzaný vydaním viacerých právnych predpisov a tiež tlačív a metodických pokynov k ukončenému zdaňovaciemu obdobiu. Okrem toho si v novinách prečítate aj novinky zo Sociálnej poisťovne a niekoľko praktických príkladov z praxe. Veríme, že i v tomto roku budú pre vás užitočným sprievodcom, ktorý uľahčí vašu prácu.

Dátum publikácie:12. 1. 2022

mc_2021-12_tt_noviny

Obsah

V rubrike Vyšlo v Zbierke zákonov SR sa bližšie oboznámite s niektorými novými júnovými predpismi:

 • Zmeny tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
 • Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže (zákon proti byrokracii)
 • Vyhláška k ročnému zúčtovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie

 

Prinášame prehľad príspevkov uverejnených vo Finančnom spravodajcovi v priebehu júna 2018.

 

Neprehliadnite najnovšie odborné informácie Z portálu Finančnej správy SR:

 • Informácia o podmienkach nazerania do spisu
 • Informácia o zvýšení sumy stravného pri pracovnej ceste od 1. 6. 2018
 • Informácia o novele zákona o dani z príjmov a o legislatívnej úprave v oblasti vedenia účtovníctva registrovaného sociálneho podniku
 • Registrácia pre daň podľa § 7 zákona o DPH
 • Registrácia pre daň podľa § 7a zákona o DPH

 

Rubrika Informácie zo Sociálnej poisťovne prináša za uplynulý mesiac viacero zaujímavých príspevkov:

 • Dôchodcovia pracujúci na dohodu: O výnimku z poistného treba žiadať do konca júna
 • Od 1. júla platia nové kódy na prihlasovanie dohodárov – dôchodcov
 • Zamestnanca treba prihlásiť ešte pred začiatkom výkonu práce
 • SZČO dostanú informáciu o poistnom do 23. júla
 • Prihlasovanie a odhlasovanie dohodára závisí od obdobia uzatvorenej dohody

 

Viete, v súlade s akými právnymi predpismi máte postupovať?
Inšpirujte sa odporúčanými odbornými riešeniami v rubrike Príklady z vašej praxe:

 • Podiel na zisku pre konateľa
 • Zásielkový predaj a registrácia pre DPH
 • Platenie školného deťom zamestnancov
 • Pitný režim zo sociálneho fondu
 • Stravné alebo stravovanie
 • Zodpovedná osoba

Obsah

V rubrike Vyšlo v Zbierke zákonov SR sa bližšie oboznámite s niektorými novými júnovými predpismi:

 • Zmeny tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
 • Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže (zákon proti byrokracii)
 • Vyhláška k ročnému zúčtovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie

 

Prinášame prehľad príspevkov uverejnených vo Finančnom spravodajcovi v priebehu júna 2018.

 

Neprehliadnite najnovšie odborné informácie Z portálu Finančnej správy SR:

 • Informácia o podmienkach nazerania do spisu
 • Informácia o zvýšení sumy stravného pri pracovnej ceste od 1. 6. 2018
 • Informácia o novele zákona o dani z príjmov a o legislatívnej úprave v oblasti vedenia účtovníctva registrovaného sociálneho podniku
 • Registrácia pre daň podľa § 7 zákona o DPH
 • Registrácia pre daň podľa § 7a zákona o DPH

 

Rubrika Informácie zo Sociálnej poisťovne prináša za uplynulý mesiac viacero zaujímavých príspevkov:

 • Dôchodcovia pracujúci na dohodu: O výnimku z poistného treba žiadať do konca júna
 • Od 1. júla platia nové kódy na prihlasovanie dohodárov – dôchodcov
 • Zamestnanca treba prihlásiť ešte pred začiatkom výkonu práce
 • SZČO dostanú informáciu o poistnom do 23. júla
 • Prihlasovanie a odhlasovanie dohodára závisí od obdobia uzatvorenej dohody

 

Viete, v súlade s akými právnymi predpismi máte postupovať?
Inšpirujte sa odporúčanými odbornými riešeniami v rubrike Príklady z vašej praxe:

 • Podiel na zisku pre konateľa
 • Zásielkový predaj a registrácia pre DPH
 • Platenie školného deťom zamestnancov
 • Pitný režim zo sociálneho fondu
 • Stravné alebo stravovanie
 • Zodpovedná osoba

Obsah

V rubrike Vyšlo v Zbierke zákonov SR nájdete výber z množstva predpisov z decembra 2021:

 • Novela zákona o účtovníctve
 • Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty na dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností
 • Novela zákona o miestnych daniach
 • Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku
 • Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
 • Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh
 • Nariadenie vlády k splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie
 • Vyhláška o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti
 • Oznámenia o zmenách a doplneniach zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia s viacerými štátmi

 
Vo Finančnom spravodajcovi boli v priebehu decembra publikované napr. usmernenie MF SR k postupu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií podľa zákona o dani z príjmov, usmernenie k uplatňovaniu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia...

 

Ušetríme vám čas pri hľadaní správnych postupov – prinášame prehľad Z portálu Finančnej správy SR:

 • Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby
 • Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
 • Metodický pokyn k postupu pri určovaní mikrodaňovníka – právnickej osoby
 • Metodický pokyn k uplatňovaniu špecifických legislatívnych úprav určených pre mikrodaňovníka – fyzickú osobu
 • Metodické pokyny k DPH
 • Predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel

 

Neprehliadnite ani poučné príspevky z rubriky Informácie zo Sociálnej poisťovne:

 • Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za december 2021
 • Poistenci dostávajú od decembra vyšší covidový úrazový príplatok
 • Uzavreté školy a prázdniny: Kedy majú rodičia nárok na pandemické ošetrovné
 • SZČO a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od 1. januára 2022 v nových kalkulačkách

 

Ponúkame riešenia daňových a mzdových problémov od našich odborníkov v rubrike Príklady z vašej praxe:

 • Prepitné a daň z príjmov PO
 • Odpočítanie dane pri uplatňovaní 80 % PHL
 • Nárok na daňový bonus – študent so živnosťou
 • Dobíjanie elektromobilov zamestnancami
 • Spôsob archivácie mzdovej a personálnej agendy
 • Nárok na dovolenku a jej preplatenie

V závere aktuálnych novín odporúčame kliknúť na vybrané tipy na zaujímavé príspevky – top témy, niečo z redakčnej kuchyne, aktuality, novinky...

V závere aktuálnych novín odporúčame kliknúť na vybrané tipy na zaujímavé príspevky – top témy, niečo z redakčnej kuchyne, aktuality, novinky...

Pre otvorenie celého obsahu Mzdových novín kliknite tu: Mzdové noviny č. 12/2021 – PDF (pre predplatiteľov Mzdového centra)

Pre lepšiu orientáciu a rýchlu prácu pri vyhľadávaní informácií na Mzdovom centre si nezabudnite pozriet videosprievodcu portálom.

Vaše námety na témy, ktoré by ste chceli mať spracované na Mzdovom centre, napíšte na adresu hornikova@pp.sk a staňte sa tak spolutvorcom nášho odborného portálu.

podpis_hornikova

Daniela Horníková
manažér produktovej skupiny

Poznámky pod čiarou:


Autor: redakcia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.