Mzdové noviny 8/2021

Novinky z legislatívy a informácie o aktuálnych témach za uplynulý mesiac.

Dátum publikácie:8. 9. 2021

mc_2021-08_tt_noviny

Obsah

V rubrike Vyšlo v Zbierke zákonov SR sa bližšie oboznámite s niektorými novými júnovými predpismi:

 • Zmeny tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
 • Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže (zákon proti byrokracii)
 • Vyhláška k ročnému zúčtovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie

 

Prinášame prehľad príspevkov uverejnených vo Finančnom spravodajcovi v priebehu júna 2018.

 

Neprehliadnite najnovšie odborné informácie Z portálu Finančnej správy SR:

 • Informácia o podmienkach nazerania do spisu
 • Informácia o zvýšení sumy stravného pri pracovnej ceste od 1. 6. 2018
 • Informácia o novele zákona o dani z príjmov a o legislatívnej úprave v oblasti vedenia účtovníctva registrovaného sociálneho podniku
 • Registrácia pre daň podľa § 7 zákona o DPH
 • Registrácia pre daň podľa § 7a zákona o DPH

 

Rubrika Informácie zo Sociálnej poisťovne prináša za uplynulý mesiac viacero zaujímavých príspevkov:

 • Dôchodcovia pracujúci na dohodu: O výnimku z poistného treba žiadať do konca júna
 • Od 1. júla platia nové kódy na prihlasovanie dohodárov – dôchodcov
 • Zamestnanca treba prihlásiť ešte pred začiatkom výkonu práce
 • SZČO dostanú informáciu o poistnom do 23. júla
 • Prihlasovanie a odhlasovanie dohodára závisí od obdobia uzatvorenej dohody

 

Viete, v súlade s akými právnymi predpismi máte postupovať?
Inšpirujte sa odporúčanými odbornými riešeniami v rubrike Príklady z vašej praxe:

 • Podiel na zisku pre konateľa
 • Zásielkový predaj a registrácia pre DPH
 • Platenie školného deťom zamestnancov
 • Pitný režim zo sociálneho fondu
 • Stravné alebo stravovanie
 • Zodpovedná osoba

Obsah

V rubrike Vyšlo v Zbierke zákonov SR sa bližšie oboznámite s niektorými novými júnovými predpismi:

 • Zmeny tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
 • Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže (zákon proti byrokracii)
 • Vyhláška k ročnému zúčtovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie

 

Prinášame prehľad príspevkov uverejnených vo Finančnom spravodajcovi v priebehu júna 2018.

 

Neprehliadnite najnovšie odborné informácie Z portálu Finančnej správy SR:

 • Informácia o podmienkach nazerania do spisu
 • Informácia o zvýšení sumy stravného pri pracovnej ceste od 1. 6. 2018
 • Informácia o novele zákona o dani z príjmov a o legislatívnej úprave v oblasti vedenia účtovníctva registrovaného sociálneho podniku
 • Registrácia pre daň podľa § 7 zákona o DPH
 • Registrácia pre daň podľa § 7a zákona o DPH

 

Rubrika Informácie zo Sociálnej poisťovne prináša za uplynulý mesiac viacero zaujímavých príspevkov:

 • Dôchodcovia pracujúci na dohodu: O výnimku z poistného treba žiadať do konca júna
 • Od 1. júla platia nové kódy na prihlasovanie dohodárov – dôchodcov
 • Zamestnanca treba prihlásiť ešte pred začiatkom výkonu práce
 • SZČO dostanú informáciu o poistnom do 23. júla
 • Prihlasovanie a odhlasovanie dohodára závisí od obdobia uzatvorenej dohody

 

Viete, v súlade s akými právnymi predpismi máte postupovať?
Inšpirujte sa odporúčanými odbornými riešeniami v rubrike Príklady z vašej praxe:

 • Podiel na zisku pre konateľa
 • Zásielkový predaj a registrácia pre DPH
 • Platenie školného deťom zamestnancov
 • Pitný režim zo sociálneho fondu
 • Stravné alebo stravovanie
 • Zodpovedná osoba

Obsah

V rubrike Vyšlo v Zbierke zákonov SR neprehliadnite:

 • nariadenie vlády o zániku daňového nedoplatku,
 • novelu zákona proti byrokracii. 

 

Potrebujete pracovať s väčšou istotou? Prinášame aktuálne pokyny Z portálu Finančnej správy SR:

 • Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu od 1. 7. 2021, 1. 8. 2021 a od 1. 1. 2022
 • Metodický pokyn k zdaňovaciemu obdobiu a k lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Metodický pokyn k povinnosti používať pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby na príležitostne organizovaných podujatiach 

 

Do rubriky Informácie zo Sociálnej poisťovne vyberáme príspevky:

 • Sociálna poisťovňa po zmene životného minima zníži alebo zastaví exekučné zrážky dôchodcom
 • Sirotské dôchodky: Potvrdenie o návšteve školy väčšina študentov nemusí predkladať

 

 V rubrike Príklady z vašej praxe ponúkame riešenia konkrétnych situácií v praxi:

 • Účtovanie poplatku (výpis z registra trestov, IOM)
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu
 • Darčekové poukážky pre zamestnancov na víkendové pobyty zo sociálneho fondu
 • Výška náhrady škody od zamestnanca

 

V závere aktuálnych novín odporúčame kliknúť na vybrané tipy na zaujímavé príspevky – top témy, niečo z redakčnej kuchyne, aktuality, zaujímavosti...

Pre otvorenie Mzdových novín kliknite tu: Mzdové noviny č. 8/2021 – PDF(pre predplatiteľov Mzdového centra)

Pre lepšiu orientáciu a rýchlu prácu pri vyhľadávaní informácií na Mzdovom centre si nezabudnite pozriet videosprievodcu portálom.

Vaše námety na témy, ktoré by ste chceli mať spracované na Mzdovom centre, napíšte na adresu hornikova@pp.sk a staňte sa tak spolutvorcom nášho odborného portálu.

podpis_hornikova

Daniela Horníková
manažér produktovej skupiny

Poznámky pod čiarou:


Autor: redakcia

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.