Mzdové príplatky od 1. 5. 2019

Aktuálne mzdové príplatky

Dátum publikácie:3. 7. 2014
Autor:S-EPI, s.r.o.

 

Za prácu v sobotu

§ 122a Zákonníka práce

Mzdové zvýhodnenie (ustanovené)

Mzdové zvýhodnenie (dohodnuté)

Sadzba

Základ

Suma

Sadzba

Základ

Suma

50 %

2,9890

1,4945

45 %*

2,9890

1,34505

* U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Za prácu v nedeľu

§ 122b Zákonníka práce

Mzdové zvýhodnenie (ustanovené)

Mzdové zvýhodnenie (dohodnuté)

Sadzba

Základ

Suma

Sadzba

Základ

Suma

100 %

2,9890

2,9890

90 %*

2,9890

2,6901

*  U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Za prácu v noci

§ 123 Zákonníka práce

Mzdové zvýhodnenie (ustanovené)

Mzdové zvýhodnenie (dohodnuté)

Sadzba

Základ

Suma

Sadzba

Základ

Suma

40 %

50 %*

2,9890

1,1956

1,4945

35 %**

2,9890

1,04615

-

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikové práce.

** U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

 

Za prácu vo sviatok

§ 122 Zákonníka práce

Mzdové zvýhodnenie (ustanovené)

Náhrada mzdy

Suma

 

100 % priemerného zárobku zamestnanca Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. 

 

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner