Mzdové zvýhodnenie v otázkach a odpovediach

Viete, ako vypočítať mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, kedy je možné dohodnúť nižšie mzdové zvýhodnenie za sobotu či nedeľu alebo ako určiť minimálnu mzdu pri kratšom pracovnom čase? Prečítajte si odpovede na otázky.

Dátum publikácie:4. 6. 2019
Autor:kolektív autorov

mzdov zvyh

Otázka:

U zamestnávateľa je ustanovený týždenný pracovný čas 38,75 hod. Z akej hodinovej sadzby musí platiť zamestnávateľ zamestnancom príplatky vychádzajúce z minimálnej mzdy? Je to zo sumy 2,989 €, ako je pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase, alebo zo sumy 3,0854 € pri 38,75 týždennom pracovnom čase?

Odpoveď: 

Zamestnávateľ je povinný zamestnancom vykonávajúcim nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu a prácu v sťaženom prostredí za túto prácu okrem mzdy platiť aj mzdové zvýhodnenia, a to mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu podľa § 122a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, t. j. 25 % (od 1. 5. 2019 je to 50 %) z minimálnej mzdy, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu 50 % (od 1. 5. 2019 je to 100 %) z minimálnej mzdy, mzdové zvýhodnenie za prácu v noci, a to 30 % (od 1. 5. 2019 je to 40 %) minimálnej mzdy a za sťažený výkon práce najmenej 20 % minimálnej mzdy. Aj keď je u zamestnávateľa ustanovený týždenný pracovný čas 38,75 hodiny, tak tieto vyššie uvedené mzdové zvýhodnenia sa počítajú z minimálnej mzdy, ktorá je ustanovená pre prvý stupeň náročnosti práce pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase, ktorá je od 1. 1. 2019 v sume 2,989 €.

Záver:

Pre mzdové zvýhodnenia, ktoré sa počítajú z minimálnej mzdy, sa použije základná sadzba minimálnej mzdy, ktorá je ustanovená pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase, t. j. suma 2,989 €.

Otázka: 

Zamestnávateľ má v mzdovom programe nastavené počítanie mzdy za prácu nadčas priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden kalendárny mesiac. Napríklad: zamestnanec má 40 hodinový týždenný pracovný čas a má dohodnutú mesačnú mzdu 520 € pri prvom stupni náročnosti práce. V mesiaci marec je jeho fond pracovného času 168 hodín. Pri výpočte mzdy za 8 hodín práce nadčas program počíta 520 € /173,93 hod. x 8 hod. = 23,92 €. Je takýto výpočet správny? Ak by sa počítalo z fondu pracovného času za marec, tak by to bola suma 520 / 168 x 8 = 24,76 €.

Odpoveď 

 

Otázka:

Zamestnávateľ zamestnáva vrátnikov, ich pracovná doba je aj v sobotu, nedeľu. V pracovnej zmluve je dohodnutá nižšia suma mzdového zvýhodnenia za sobotu, nedeľu. Zamestnávateľ nemá kolektívnu zmluvu. Mal 10 zamestnancov a 14 dohodárov. Môže vyplácať nižšiu sadzbu mzdového zvýhodnenia?

Odpoveď

 

Otázka:

Zamestnávateľ má 5 zamestnancov, samostatných inžinierov, ktorí mávajú cez týždeň, ale aj cez víkendy a sviatky prácu nadčas. Zamestnávateľ cez týždeň poskytuje príplatok za nadčas v sume 25 % priemernej hodinovej mzdy, cez víkend 50 % a cez sviatok 100 % príplatku z priemernej hodinovej mzdy. Je to v poriadku, keď je to oveľa viac ako definuje Zákonník práce? Ak by sa zamestnanci dohodli so zamestnávateľom, môžu si čerpať náhradné voľno za nadčas bez akýchkoľvek nárokov na mzdu a príplatky? Zamestnanci v gastro (čašníci a kuchári) alebo v poľnohospodárstve si môžu čerpať náhradné voľno za nadčasy cez týždeň, víkendy, sviatky bez nárokov na príplatky?

Môžu sa teda zamestnanci vzdať týchto nárokov? Od 1. 5. 2018 sú v platnosti aj príplatky za sobotu a nedeľu, môže ísť o súbeh príplatkov?

Odpoveď

Viac o mzdových zvýhodneniach od 1. 5. 2019 si prečítate aj tu.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner