Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Možno tento pracovný čas nariadiť aj osobitnej skupine zamestnancov, ako napr. zamestnancom so zdravotným postihnutím, tehotným ženám, ženám a mužom trvale sa starajúcim o dieťa mladšie ako tri roky? Na ilustráciu uvádzame niekoľko praktických príkladov.

Dátum publikácie:12. 10. 2021
Autor:JUDr. Monika Kiklicová

nerovnomerny cas

Pracovný čas môže byť rozvrhnutý dvoma spôsobmi. Zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov môže rozhodnúť a určiť rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas na pracovisku s pevnou pracovnou dobou alebo pružným pracovným časom alebo môže siahnuť a zaviesť na pracovisku (nie na všetkých úsekoch a nie pre všetkých zamestnancov) nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas.

Pokúsim sa zrozumiteľným jazykom spopularizovať a priblížiť princíp fungovania nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času s cieľom jeho pochopenia jednak v súvislosti s dochádzkou zamestnanca a zároveň aj so zámerom pochopenia postupnosti krokov pri reálnom vykonávaní prác v tomto režime pracovného času.

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Toľko presná citácia § 85 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. (ďalej v texte len „Zákonník práce“). Pracovný čas v širšom význame zahŕňa celkový čas, v ktorom zamestnanec pre zamestnávateľa vykonáva prácu (napr. aj s prácou nadčas), a pracovný čas v užšom zmysle slova zahŕňa len plánovaný pracovný čas (ale napr. aj s pracovnou pohotovosťou).

Príklad č. 1:

Podstatou nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času je ten fakt, že zamestnanec nechodí do práce pravidelne od pondelka do piatka v určitú stanovenú hodinu, napr. od 8:00 hod. do 16:00 hod., pretože povaha jeho práce to nevyžaduje. Práve naopak, prevádzka u zamestnávateľa umožňuje a povaha práce zamestnancov vyžaduje, aby sa výkon práce uskutočňoval vtedy, keď je to potrebné a nevyhnutné, teda nerovnomerne.

V prípade, že zástupcovia zamestnancov na pracovisku sú (napr. odborová organizácia), je v zmysle Zákonníka práce potrebné nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času ukotviť priamo v kolektívnej zmluve alebo v inom internom predpise zamestnávateľa.

Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas.

Takýto systém rozvrhnutia práce, podľa môjho názoru, je prospešný jednak pre zamestnávateľa a rovnako tak i pre zamestnanca, pretože nemusí neefektívne chodiť do práce každý deň, pričom na pracovisku reálne nič nevykonáva, a tak by tento čas mohol oveľa racionálnejšie využiť doma. Pre zamestnávateľa táto efektivita manažovania práce zamestnancov znamená ušetrené finančné prostriedky a racionalizáciu práce.

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času sa nemusí dotýkať celého organizačného útvaru, môže to byť iba časť organizačného útvaru, dokonca sa môže týkať iba jednotlivo skupiny zamestnancov. Podmienkou je, aby takýto režim práce bol dohodnutý so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom (ak na pracovisku neexistujú zástupcovia zamestnancov). V prípade, že zástupcovia zamestnancov na pracovisku sú (napr. odborová organizácia), je v zmysle Zákonníka práce potrebné takúto formu rozvrhnutia pracovného času ukotviť priamo v kolektívnej zmluve alebo v inom internom predpise zamestnávateľa (napr. v smernici o pracovnom čase).

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Monika Kiklicová

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.